Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладівНазваниеПро затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертации02.08.2012
Размер136,81 Kb.
ТипКонкурс
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 589 від 13.10.2005


Про затвердження Положення

про Всеукраїнський конкурс

навчальних програм з

профільного навчання для учнів 10-12 класів

загальноосвітніх навчальних закладів


З метою поліпшення якості навчально–вховного процесу та вдосконалення системи конкурсного відбору навчальних програм, відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", від 14.01.2004р. №24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (додається).


2. Конкурсним комісіям здійснювати відбір навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів на основі Положення.


3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.


Міністр С.М.Ніколаєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

13.10.2005 №589

Положення

про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсного відбору навчальних програм з профільного навчання предметів інваріантної складової навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2. Конкурсний відбір програм здійснюється з метою поліпшення якості змісту загальної середньої освіти.


2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс оголошується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.2. Оголошення про конкурс містить інформацію про строки, дати початку і закінчення реєстрації заявок на участь у конкурсі, умови його проведення, порядок подання рукописів, номери контактних телефонів (факсу), прізвище, ім'я, по батькові відповідального за реєстрацію заявок, режим роботи конкурсної комісії.

2.3. Оголошення про конкурс доводиться до відома Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів системи загальної середньої освіти, методичних установ, громадськості через Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, газети "Освіта України", "Освіта", "Педагогічна газета", фахові журнали та інші видання, а також розміщується на сайті Міністерства освіти і науки України.

2.4. Конкурс, що його проводить Міністерство освіти і науки України, є відкритим. У конкурсі можуть брати участь окремі автори, авторські колективи, наукові установи, навчальні заклади та видавництва, які мають необхідну науково-теоретичну і фахову підготовку та уклали навчальну програму (одну або декілька) відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та згідно із запропонованою структурою (додаток 1).

2.5. Заявка на участь у конкурсі (додаток 2) подається до Міністерства освіти і науки України.

Термін подачі заявок на участь у конкурсі визначає Міністерство освіти і науки України.

2.6. Разом із заявкою подаються примірники рукописів програм для профільного навчання, а також у закритому конверті дані про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, учений ступінь і наукове звання, адреса, номери телефонів).

2.7. На конкурс подаються навчальні програми з предметів інваріантної складової навчальних планів, що затверджуються МОН України, з академічного та з одного, декількох або всіх напрямів профільного навчання: суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський, економічний профілі); філологічний напрям (історико-філологічний профіль, української та іноземної філології); природничо-математичний напрям (фізико-математичний, математичний, фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний, біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико-хімічний, агрономічний профілі); художньо-естетичний напрям, технологічний напрям (технологічний, інформаційно-технологічний профілі); спортивний напрям за переліком предметів для розроблення навчальних програм з профільного навчання (додаток 3).

2.8. Навчальні програми варіативної складової навчального плану, спеціальних курсів та факультативів на конкурс не подаються.

2.9. Міністерство освіти і науки України з метою встановлення відповідності рукописів основним вимогам до програм, визначених цим Положенням, шифрує рукописи і без зазначення їх авторства надсилає до експертних установ: Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, науково-методичних центрів середньої та професійно-технічної освіти, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, методичних установ, незалежних експертів.

У місячний термін експертні установи проводять експертизу, результати якої разом з рукописами програм надсилають до Міністерства освіти і науки України для підготовки висновку відповідної конкурсної комісії.

2.10. Рукописам, визнаним рішенням конкурсних комісій кращими, присуджуються дипломи.

2.11. Після визначення переможців рукописи навчальних програм розшифровуються.


2.12. Навчальним програмам, визнаним рішенням конкурсних комісій кращими, надається відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

2.13. Результати конкурсу оприлюднюються через пресу та інші засоби масової інформації.


3. Технічні вимоги до рукописів, що подаються на конкурс

3.1. Рукописи навчальних програм повинні бути виконані державною мовою (для навчальних закладів з мовами навчання національних меншин - мовою національної меншини з підрядковим перекладом, з іноземних мов – відповідною іноземною мовою з підрядковим перекладом). Рукописи надсилаються у семи примірниках.

3.2. Рукописи мають бути виконані комп’ютерним набором, стандартним шрифтом (14) через 1,5 інтервалу. На одному боці аркуша А4 має бути 28-30 рядків по 50-60 знаків у кожному.


4. Конкурсні комісії

4.1. Конкурсна комісія (далі - комісія) створюється наказом Міністерства освіти і науки України з кожного навчального предмета інваріантної складової навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів. Орієнтовний склад комісії від 7 до 13 осіб.

4.2. Персональний склад комісії формується з наукових і практичних педагогічних працівників, працівників методичних служб, інших компетентних осіб і затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

До складу комісії не можуть входити автори навчальних програм, поданих на конкурс. У разі подачі на конкурс власного рукопису член комісії має зробити про це заяву і скласти свої повноваження.

4.3. Перед оголошенням чергового конкурсу проводиться ротація складу комісії.

4.4. Організація роботи комісії покладається на її голову, заступника та секретаря, які планують проведення засідань, порядок розгляду заявок, установлюють терміни оформлення відповідних документів, інформації, оголошень тощо.

4.5. Кожен з членів комісії складає власний висновок про якість рукопису навчальної програми з урахуванням висновків експертних установ.

Бали виставляються в оцінних листах установленого зразка за 10-бальною системою (додаток 4).


4.6. Остаточне рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови комісії.

Засідання комісії вважається правочинним у разі участі в ньому не менше 2/3 її складу та наявності оцінних листів присутніх на засіданні членів комісії.

4.7. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова, а в разі відсутності його на засіданні комісії - заступник голови, секретар та члени комісії.

Протокол і закриті конверти з документацією засідань комісії зберігаються у Міністерстві освіти і науки України.

Протокол засідання комісії є підставою для підготовки відповідного наказу Міністерства освіти науки України про підсумки конкурсу.

4.8. Конверт з відомостями про автора (авторів) розкривається та оприлюднюється на відкритому підсумковому засіданні комісії після прийняття остаточного рішення про результати конкурсу і присудження рукописам, що надійшли на конкурс, дипломів.


5. Фінансове забезпечення конкурсу

Витрати на проведення конкурсу здійснює Міністерство освіти і науки України.


Директор департаменту

загальної середньої та

дошкільної освіти П.Б.Полянський

Додаток 1

до Положення про Всеукраїнський конкурс
навчальних програм з профільного навчання
для учнів 10-12 класів загальноосвітніх
навчальних закладівОрієнтовна структура навчальної програми для профільного навчання1. Пояснювальна записка

а) вступ: мета та завдання профільного навчання з предмета;

б) характеристика структури навчальної програми;

в) особливості організації профільного навчання за різними напрямами;

г) критерії оцінювання навчальних досягнень;

ґ) рекомендації щодо роботи з програмою.

2. Зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Клас. Напрям профілю


(кількість годин, кількість годин на тиждень, резервний час)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ (кількість годин)

Тема (кількість годин)

Зміст навчального матеріалу теми

Перелік практичних і лабораторних робіт, лабораторного практикуму

називає:

наводить приклади:

розпізнає:

характеризує:

описує:

пояснює:

формулює:

обґрунтовує:

порівнює:

класифікує:

аналізує:

оцінює:

висловлює судження:

розв’язує:

спостерігає:

використовує:

дотримується правил:

показує на карті:

Можливі додатки:

  • Міжпредметні зв'язки

  • Тематика екскурсій (орієнтовні об’єкти)


Директор департаменту

загальної середньої та

дошкільної освіти П.Б.Полянський

Додаток 2

до Положення про Всеукраїнський конкурс
навчальних програм з профільного навчання
для учнів 10-12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів


Заявка на участь у конкурсі


Назва рукопису програми, клас, напрям, профіль

Автор (прізвище, ім’я, по батькові)


Місце роботи, посада, учений ступінь, наукове звання.


Адреса, телефонДиректор департаменту

загальної середньої та

дошкільної освіти П.Б.Полянський


Додаток 3

до Положення про Всеукраїнський конкурс
навчальних програм з профільного навчання
для учнів 10-12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів


Перелік предметів для розроблення навчальних програм з профільного навчання

Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

Іноземна мова

Друга іноземна мова

Мови національних меншин

Літератури національних меншин

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство

Економіка

Людина і світ

Філософія

Психологія

Художня культура

Естетика

Математика

Алгебра

Геометрія

Географія

Фізика

Біологія

Екологія

Хімія

Астрономія

Природознавство

Людина і природа

Технології

Креслення

Інформатика

Фізична культура

Захист Вітчизни


Директор департаменту

загальної середньої та

дошкільної освіти П.Б.Полянський


Додаток 4

до Положення про Всеукраїнський конкурс
навчальних програм з профільного навчання
для учнів 10-12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів


ОЦІННИЙ ЛИСТ


члена конкурсної комісії _______________________________

з ____________________________ від _________________
Параметри

Бали

1

Дотримання в рукописі навчальної програми вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
2

Відповідність навчальної програми запропонованій у додатку 1 структурі програми3

Відповідність навчальної програми навчальному плану відповідного напряму та профілю4

Відповідність мети і завдань змісту навчальної програми передбачуваним результатам5

Відповідність змісту навчальної програми напряму профілізації навчання6

Змістовність програми, чітке та конкретне визначення змісту предмета7

Особистісна орієнтація змісту навчальної програми: загальнокультурна, життєва та практична значущість змісту8

Відповідність змісту навчальної програми передбачуваним видам навчальної діяльності9

Цілісність навчальної програми:

повнота;

логічність;

взаємозв’язок окремих компонентів10

Дотримання принципу науковості знань при формуванні навчальної програми, відповідність їх сучасному розвитку науки11Відповідність складності та обсягу матеріалу в змісті навчальної програми можливостям його засвоєння учнями певної вікової групи на належному рівні і за встановлений час12

Умотивованість поділу в рукописі навчальної програми навчального матеріалу на розділи, їх послідовність, наявність звязків між ними; цілісний виклад матеріалу113

Дотримання узгодженості із суміжними дисциплінами, наступності раніше вивченого навчального матеріалу у змісті рукопису програми114

Відповідність пояснювальної записки вимогам до її структури (додаток 2). Конкретність та чіткість викладу матеріалу115

Оптимальність критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів


Член комісії


Директор департаменту

загальної середньої та

дошкільної освіти П.Б.Полянський


Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №849 3 листопада 2004р. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)
Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання” №1717 від 16. 11. 2000 р...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу
Кабінету Міністрів України „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання”...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПро введення навчального предмету «Українська жестова мова» та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
України від 16. 11. 2000 р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо здійснення експертизи рукописів підручників, поданих на Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconЕкспериментальні навчальні плани
Харкова", від 29. 11. 2005 р. №682 "Про Типові навчальні плани початкової школи", від 05. 02. 2009 р. №66 "Про внесення змін до наказу...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №842 від 02 листопада 2004р. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік
Наказ мон №842 від 02. 11. 2004р. "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені)...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНазва навчального предмета
Авторських концепцій підручників, що подаються на Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗатверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту 14. 09. 2011 №1063 Додаток 1 перелік
Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою,...
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів з метою приведення нормативної бази у відповідність до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Затвердити Інструкцію про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, що додається
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПро оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
Міністерства освіти І науки України від 24. 01. 2008 n 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы