Географічне положення, природний потенціал, населення США icon

Географічне положення, природний потенціал, населення СШАНазваниеГеографічне положення, природний потенціал, населення США
Дата конвертации13.07.2012
Размер55,89 Kb.
ТипРеферат
Географічне положення, природний потенціал, населення США


Географічне положення, природний потенціал, населення США


Площа - 9,4 млн км2.

Населення - 261 млн чоловік.

Столиця - Вашингтон.

За державним устроєм США — федеративна республіка, до складу якої входить 50 штатів і федеральний (столичний) округ Колумбія. США - найбільша за своїм економічним, політичним і військовим потенціалом країна світу. При 5 % населення на її частку припадає близько 1/4 світового виробництва і споживання товарів та послуг. Країна веде першість за рівнем продуктивності праці, розвитком науки і наукоємних виробництв, в освоєнні космосу, а також у воєнному виробництві. З-поміж транснаціональних корпорацій світу - 2/5 американські. Через них США здійснюють вплив на економіку і політику інших країн. США є вирішальною силою НАТО. Перетворення США на наймогутнішу країну світу є наслідком поєднання ду­же сприятливих природних, соціально-економічних умов і політичних обставин.

Територія США поділяється на три частини. Основна частина, або «суміжні шати», розміщені в центрі материка Північна Америка між Канадою і Мексикою. Це 48 штатів, на які припадає 83 % площі і 99,3 % населення країни. 49-м штатом є Аляска, що розташована на однойменному півострові на крайньому північному за­ході материка. 50-й штат - Гавайські острови - знаходиться в центральній частині Тихого океану.

США - країна, що виникла на Атлантичному узбережжі з переселенських ко­лоній Англії. Після проголошення незалежності вони поступово розширили свою територію аж до Тихого океану. «Рух на Захід» став героїчною сторінкою амери­канської історії. Він відбувався у безперервних війнах з корінним населенням - інді­анцями, яких винищували або відтісняли в несприятливі для життя місця. Значні території були «куплені» чи просто загарбані в інших держав. Географічне положен­ня «суміжних штатів» винятково вигідне, їх омивають води двох океанів - Атлан­тичного й Тихого, Мексиканської затоки і Великих озер. Канада і Мексика ніколи не загрожували США, а водні простори надійно захищали країну під час Першої і Дру­гої світових воєн і водночас сприяли зв'язкам її з зовнішнім світом у мирні часи.

Природно-ресурсний потенціал. Частина величезної території США знаходить­ся в екстремальних умовах і зазнає стихійної шкоди - землетрусів, ураганів, повеней, посухи, заморозків. Діяльність людини утруднена в пустелях і високогір'ях За­ходу і особливо на Алясці, частина якої розташована за Полярним колом. Проте в цілому, природа країни сприятлива, а природні ресурси дуже великі. Корисні копа­лини США різноманітні, а родовища вигідно розміщені. Це стосується і паливно-енергетичної сировини, і руд металів, і нерудних матеріалів. Величезними е земельні ресурси. Майже 1/2 площі використовується для потреб сільського господарства.

Головною перевагою клімату б достатнє зволоження рівнинних земель східної частини країни і положення їх у помірному та субтропічному поясах. У тропічно­му поясі знаходяться Гаванські острови. Природна родючість субтропічних черво­ноземів, чорних та каштанових грунтів великих північноамериканських степів-прерій - поліпшена людиною. Ліси й досі вкривають 3/10 площі країни, Великі озера являють собою найбільший резервуар прісної води на Землі. Разом з річко­вою системою Міссісіпі вони є ідеальним внутрішнім водним шляхом.

Територія США багата на унікальні ландшафти. Частину з них перетворено в національні парки. Серед них Єллоустон - величезна гейзерна область. Йосемітська долина - творіння відступаючого льодовика, Великий каньйон - результат ерозії Колорадського плато та ін. Американці першими вдалися до охорони своєї природ­ної спадщини. Сучасна система заповідних територій становить 30 млн гектарів. У США витрачаються значні кошти на охорону природного середовища. Проте внаслідок величезних розмірів матеріального виробництва і транспортного парку в країні ще досить багато проблем з забрудненням повітря, вод і земель.Населення. За кількістю населення США посідають третє місце в світі після Китаю й Індії. Демографічна ситуація тут аналогічна іншим індустріально розвину­тим країнам. У формуванні населення виняткова роль належить міграціям. З по­чатку XIX ст. сюди переселилися з інших країн 60 млн чоловік. У наш час, незва­жаючи на різні обмеження, щорічний притік населення становить 600-800 тис. чоловік. За рахунок мігрантів США поповнюють свої людські ресурси дешевою робо­чою силою, а також спеціалістами високої кваліфікації. Імміграція розглядається як позитивне явище, що урізноманітнює можливості країни.

Етнічний склад населення США строкатий. Початковими його елементами бу­ли аборигени-індіанці, європейські іммігранти (англійці, ірландці, німці, скандина­ви) і негри-раби з Африки. З-поміж європейців найбільше було вихідців з Британ­ських островів, що забезпечило зверхність англійської мови і культури. З кікця XIX ст. серед іммігранти! стали переважати вихідці з Південної і Східної Європи (італійці, греки, чехи, поляки, росіяни, українці), а нині - вихідці з Латинської Америки та Азії. Нові переселенці помітно відрізнялися своєю мовою і культурою від попередніх. Вони селилися компактними групами і тільки в містах, у яких до певної міри зберігали свою етнічну відокремленість. Іммігранти-украінці переселя­лися в Новий Світ у пошуках кращої долі або з політичних причин. Спочатку це бу­ли селяни, робітники. Після Другої світової війни значною стала також частка інтелігенції. На відміну від Канади українці в СІЛА зразу ж осідали в містах. Нині кількість громадян СІЛА українського походження становить, за різними оцінками від 0,5 до 1 млн чоловік. Проживають вони здебільшого в штатах Пенсільванія, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. Є в СПІД й іммігранти-євреї з України,

Всіх вихідців з Європи об'єднують поняттям «білі». Крім них, розрізняють «чор. них» та «інших» (азіати, індіанці, ескімоси, алеути). Останнім часом виділяють ще так званих іспаномовних - вихідців з Латинської Америки, особливо з Мексики, «Чорних» - 30 млн чоловік, азіатів - 7, індіанців, ескімосів, алеутів - 2, іспаномов­них - 22 млн чоловік.

США - найбагатша країна світу. Але в ній є значні соціальні контрасти, не­рідко забарвлені расовими й етнічними відмінностями. Згідно з офіційними даними, більш як 30 млн американців живуть поза рівнем бідності. Переважають з-поміж них «бідні біті», але в цілому гіршими є умови життя негрів і латиноамериканців.

США як культурний регіон - молодий. У ньому синтезувались англійська мо­ва і культура з культурною спадщиною поселенців з інших країн. За своїм харак­тером це міська, стандартизована і технізована масова культура. Вирішальну роль в її становленні відіграли преса, кіно, радіо й телебачення, а також автомобіль. Су­часний вплив американської культури в світі дуже значний. Сприймають її не елітні, а середні верстви населення.

Пересічна густота населення США - 27 чол. на 1 км2. Дуже слабо заселені Аляс­ка і Гірські штати, мало жителів на Великих рівнинах. Найвища густота характер­на для районів скупчення міст. Це Атлантичне узбережжя Півночі, Приозер'я, ок­ремі ареали Мексиканського і Тихоокеанського узбережжя. Внаслідок зростання ве­ликих міст і злиття їх між собою утворилися величезні міські зони - мегалополіси, Найбільшим є БосВаш (Бостон - Вашингтон) на Атлантичному узбережжі. Він простягся на 800 км і об'єднує понад чотири десятки великих міст із загальною кількістю населення 45 млн чоловік і пересічною густотою - 450 чол. на 1 км2.

Американці - міські жителі. Міста в країні молоді. Для них характерні прямо­кутне планування вулиць, діловий центр - даунтаун або головна вулиця -мейнстріт. Центри великих міст забудовані висотними будинками - хмарочосами. Чим більше місто, тим більше хмарочосів. У другій половині XX ст. американські міста пережили процес субурбанізації - швидкого зростання населення і робочих місць у передмістях. Нині 2/5 американців живуть у передмістях. Це «одноповерхо­ва» Америка і дуже благополучна частина країни як за своїм виглядом, так і за своїм достатком. Внутрішні ж частини міст забудовані багатоповерховими кам'яни­ми будинками, часто являють собою нетрі, де проживає бідне населення. Понад 3/5 жителів Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших великих міст в їх офіційних межах є негри і латиноамериканці. Наслідком субурбанізації є і той факт, що офіційні та фактичні розміри міст не збігаються. В офіційних межах тільки 6 міст мають більше мільйона жителів. Якщо ж врахувати і передмістя, то їх буде 46.

Міста разом з передмістями тут називають метрополітенами, в позаме політенській місцевості проживає трохи більш як 1/5 американців. Це також ноповерхова і благополучна Америка. Вона складається з маленьких компакт­них містечок і з розкиданих ферм. Кількість фермерського (сільськогосподарсько­го) населення невпинно зменшується. П'ятдесят років тому на фермах проживало 30 млн чоловік. Тепер - близько 5 мільйонів. Роль нефермерських поселень навпаки зростає. Для них характерні несільськогосподарські функції і міський спосіб життя. Поняття «сільська місцевість» і «сільське населення» практично втратили в США своє первісне значення.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Географічне положення, природний потенціал, населення США iconГеографічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. І Центр. Азії Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. І Центр
Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. І центр. Азії
Географічне положення, природний потенціал, населення США iconГеографічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення Російської Федерації
Росія (Російська Федерація) одна з найбільших за площею, кількістю насе­лення, економічним потенціалом країна світу. За площею вона...
Географічне положення, природний потенціал, населення США iconРосія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення
Росія (Російська Федерація) одна з найбільших за площею, кількістю насе­лення, економічним потенціалом країна світу. За площею вона...
Географічне положення, природний потенціал, населення США iconГеографічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Африки
Африку омивають Ат­лантичний та Індійський океани. Середземне море відокремлює її від Європи, Червоне від Азії. До Африки належать...
Географічне положення, природний потенціал, населення США iconПлан загальні відомості, економіко-географічне І політичне положення. Природно-ресурсний потенціал. Характеристика населення країни.
Площа території Монголії складає 1 556 000 кв км, по площі вона в три рази перевершує Францію. З півночі до Монголії примикає Сибір,...
Географічне положення, природний потенціал, населення США iconЄгипет перша цивілізація стародавнього сходу природа та населення стародавнього єгипту географічне положення І природа стародавнього єгипту
Географічне положення І природа стародавнього єгипту. На північному сході Африки, коло Середземного моря, там, де тече річка Ніл,...
Географічне положення, природний потенціал, населення США iconГеографічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення Латинської Америки
Америки. Завдяки багатству різно­манітних ресурсів його називають «коморою світу». Корінні жителі створили тут самобутні держави,...
Географічне положення, природний потенціал, населення США iconРеферат на тему: Географічне положення
Через них США здійснюють вплив на економіку І політику інших країн. Сша є вирішальною силою нато. Перетворення США на наймогутнішу...
Географічне положення, природний потенціал, населення США iconОфіційна назва Італійська Республіка (Repubblica Italiana). Географічне положення
Географічне положення розташована на півдні Європи, в басейні Середземного моря. Займає Апеннінський півострів, Сицилію, Сардинію...
Географічне положення, природний потенціал, населення США iconОфіційна назва Італійська Республіка (Repubblica Italiana). Географічне положення
Географічне положення розташована на півдні Європи, в басейні Середземного моря. Займає Апеннінський півострів, Сицилію, Сардинію...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы