Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів icon

Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобівНазваниеОблікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
Дата конвертации12.07.2012
Размер33,83 Kb.
ТипРеферат
Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів


Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів


Основні засоби можуть надходити на підприємство внаслідок:

- купівлі у інших підприємств;

- внеску до статутного капіталу засновників підприємства;

- обміну на інший актив;

- безоплатного одержання.

Надходження на підприємство основних засобів оформляється такими первинними документами:

актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів; форма 03-1).

Даний акт застосовується для оформлення операцій по зарахуванню об’єктів до складу основних засобів і для обліку ведення їх в експлуатацію. Його заповнюють також у випадках передачі основних засобів іншим підприємствам. Оформляється він в одному примірнику, підписується керівником та головним бухгалтером і разом з технічною документацією передається в бухгалтерію.

актом здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма 03-2), підписується відповідним представником відділу чи організації, що проводила ремонт та передається в бухгалтерію.

В технічній документації необхідно зробити записи про зміни в характеристиці об’єкта, які пов’язані з ремонтом, реконструкцією чи модернізацію. Документ складається в двох примірниках: один до бухгалтерію, один до організації, яка здійснюється ремонт.

У бухгалтерії на кожен об’єкт основних засобів відкривається "інвентарна картка обліку основних засобів" (форма 03-6) – регістр аналітичного обліку, яка заповнюється на підставі форми 03-1, технічної та іншої документації. В інвентаризаційній картці записуються якісні і кількісні характеристики основних засобів (назва підприємства, місце знаходження об’єкту основних засобів, рахунок, субрахунок, код аналітичного рахунку, первісна вартість, норма амортизації, рік випуску, сума зносу, номер технічного паспорту, дата виготовлення) і записи про всі зміни, що відбулися з об’єктом основних засобів за час експлуатації.

Всі інвентаризаційні картки повинні бути зареєстровані у описі інвентаризаційних карток (форма 03-7).

Для пооб’єктного зарахування на баланс підприємства за первісною вартістю і відображенню по дебету рахунка 10. Якщо даний об’єкт основних засобів не потребує монтажу і вводиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство в даному випадку Дт 10 Кт 63.

Якщо об’єкт основних засобів не відповідає вимогам тоді на обліку надходження основних засобів використовують рахунок 15 "Капітальні інвестиції". Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення основних засобів накопичуються по Дт 15 рахунка і при введенні даного об’єкта в експлуатацію, капітальні інвестиції списуються на Дт рахунка 15 тобто Дт 10 Кт 15.

Наприклад:

Отримані основні засоби від постачальника, вартістю 24 тис. грн. в т.ч. ПДВ 4 тис. грн.: Дт 15 Кт 63 – на суму 20 тис. грн.

Дт 64 Кт 63 – на суму 4 тис. грн.

Проведена оплата постачальнику і за надані послуги: Дт 63 Кт 31; Дт 685 - Кт 31 – за послуги.

Внески основних засобів до статутного капіталу:

- відображено внесок до статутного капіталу Дт 46 Кт 40

- одержано основні засоби, як внесок до статутного капіталу Дт 10 Кт 46.


Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

Правові принципи регулювання організації ведення бухгалтерського обліку: складання фінансової звітності на підприємствах встановлюється законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України” від 16.07.99р.

Даний документ поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від форми власності і організаційно-правової форми.

Даним законом передбачено державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності з метою захисту інтересів споживачів:

- застосування принципів та методів бухгалтерського обліку, які встановлені П(С) БО і не суперечать міжнародним стандартам;

- розробка галузевими міністерствами методичних рекомендацій щодо застосування П(С) БО відповідно до галузевих особливостей.

Для забезпечення ведення методів бухгалтерського обліку підприємство

- самостійно обирає форму організації бухгалтерського обліку;

- визначає облікову політику підприємства і має право виділяти на окремий баланс філії, відділення, підрозділи. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе власник, або уповноважена особа, яка керує підприємством відповідно до законодавчих та установчих документів. Керівник підприємства зобов’язаний створювати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити належне виконання всіма підрозділами їхніх обов’язків.

Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку накладається на головного бухгалтера, який повинен забезпечити дотримання на підприємстві єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності: організувати кантроль за відображенням на рахунках всіх господарських операцій та забезпечити перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях та відокремлених підрозділах.

Структура регулювання бухгалтерського обліку в Україні є наступною:

І рівень – загальні положення закону;

ІІ рівень – П(С) і план рахунків;

ІІІ рівень – накази та листи міністрерства фінансів, які пояснюють кожний стандарт по конкретних ситуаціях.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconКонтроль надходження І вибуття основних засобів
Для цього зіставляють наявність основних засобів у балансі з даними синтетично­го й аналітичного обліку. Потім перевіряють первинні...
Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconВідображення в бухгалтерському обліку операцій по нарахуванню амортизації основних засобів

Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconРозділ 10 фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Підвищення ефективності використання основних засобів під­приємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин....
Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconФінансове забезпечення та відтворення основних засобів
Показники стану, та ефективності використання основних засобів Товариства
Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconАналіз використання основних засобів підприємства проводиться у розрізі
Аналіз стану основних засобів здійснюється за допомогою коефіцієнта: зносу придатності
Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconПрограма аудиторської перевірки основних засобів Етап аудиторської перевірки
Попереднє знайомство з підприємством, оцінка систем контролю та бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику, планування...
Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconОблік орендних операцій
Орендна операція (лізинг) передбачає передачу права користування окремими об'єктами основних засобів іншому суб'єкту (орендатору)...
Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconВв вартість введенихв дію протягом року основних засобів, грн
Коефіцієнт оновлення (Кон) розраховується як відношення вартості введених в дію протягом року активної частини основних засобів до...
Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconОблік грошових засобів І розрахункових операцій
Для зберігання грошових засобів І проведення розрахунків готівкою на підприємствах, організаціях І складах створюється каса
Облікове І документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів iconАмортизація основних засобів та нематеріальних активів
У сільському господарстві робоча та продуктивна худоба, довгорічні насадження виокремлюються у самостійні види основних фондів, в...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы