На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан icon

На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике КазахстанНазваниеНа правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан
Дата конвертации11.07.2012
Размер123,18 Kb.
ТипРеферат
скачать >>>


УДК: 615.1+366.626:661.12 На правах рукописи


Гориховская Мария Валерьевна


Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан


6М050600 – Экономика


Реферат

магистерской диссертации


Республика Казахстан

Караганда, 2012

Работа выполнена в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза


Научный

руководитель доктор экономических наук,

профессор

Притворова Т.П.


Официальный

оппонент кандидат экономических

наук, доцент кафедры

«маркетинг»КарГУ

Мамраева Д.Г.

Қазақстан Республикасындағы фармацевтикалық

нарықтың жағдайы мен дамуы


Диссертацияның көлемі және құрылымы.

Диссертация 82 бетте ұсынылған, құрылымында 15 сурет және 18 кесте бар. Диссертация кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, қорытындыдан және қосымшалардан тұрады. Пайдаланылған әдебиеттер тізіміне 50 атау кіреді.

Маңызды сөздер тізімі.

Нарық, бәсекелестік, фармацевтикалық нарық, факторлар, сұраныс, ұсыныс, баға, табыстар, сатып алуға жарамдылық, арақатынастылық талдау, түрлендірмелік талдау, фармацевтикалық өнімнің өндірушілері, фармацевтикалық делдалдар, дәріханалар және дәріханалық желілер, фармацевтикалық өнеркәсіпті мемлекеттік қолдау.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі.

Фармацевтикалық нарық тұтынушылық тауарлары мен қызметтердің болашағы мол және тез дамитын нарықтарының бірі болып табылады. Өз көлемдері бойынша бұл нарық тек азық-түлік нарығына ғана дес береді.

Қазақстан Республикасының заманауи фармацевтикалық нарығы отандық өндірушілерінен басқа шетел компаниялардың едәуір саны қатысатын бәсекелестіктің жоғары деңгейімен сипатталады. Әдетте отандық фармацевтикалық өнімнің сұрыпталымы айтарлықтай бір түрлі, немесе тұтынушылармен сапаның жарияланған талаптарына сәйкес келмейді, ал бұл отандық нарықтағы импорттың басым болуына себепші болады. Бүгінгі таңда отандық дәрмектердің үлесі тек 9-10% құрайды. Бұл жағдай отандық тұтынушыны шетелдік дәрі-дәрмектерге үлкен тәуелділікке ұшыратады. Нарықтық қатынастардың тұрақсыздық шарттарында дәрмектерді, шикізатты, түрлі құрауыштарды жеткізудің кідірістері мен іркілістері болуы мүмкін; бағаның күрт өзгерістері болуы сөзсіз, сұрыпталымның төмендеуі және де бұрмаланған тауардың артуы. Бұның бәрі әлеуметтік өміріндегі теңгерімсіздігіне және қоғамның физикалық пен психологиялық жағдайының нашарлауына әкеледі.

Сондықтан шетелдік ұқсас дәрілерімен бәсеке түсіп, оларды аса алатын отандық фармдәрмектерді ұсынудың даму негізіндегі дәрмектердің теңгерілген нарықты қалыптастыру еліміздің замануи даму кезеңіндегі ең маңызды сұрақтардың бірі – ұлттық қауіпсіздіктің сұрағы болып табылады. Осыған байланысты мемлекетіміздің экономикалық және инновациялық саясаттың ең маңызды бағыттарының бірі ретінде фармацевтикалыөқ ғылым мен өнеркәсіптің дамуы болу керек, себебі бұл бағыттар сау ұлттың дамуының айнымас бөлігі болып табылады. Елдегі фармацияның жоғарғы деңгейі мемлекеттің денсаулық сақтаудың және ғаламдық пандемия мен биотерроризм қауіптеріне қарсы тұру мүмкіндіктерінің жоғары деңгейін көрсетеді. Сонымен қоса фармацевтикалық өндірістің ғылымды қажетсінудің артуы биотехнология, мұнай химиясы, әскери өнеркәсіп және тағы басқа сияқты өнеркәсіптің көптеген салаларымен тығыз салааралық байланыстардың дамуына себепші болады.

Осылайша дәрілік құралдардың қазақстандық саланың, әсіресе оның жоғарытехнологиялық өндірістердің дамуы негізінде фармацевтикалық тауарлардың теңгерілген нарығын сүзу сұрақтары ғылым мен тәжірибе үшін өте өзекті.

Тақырыптың зерттелген дәрежесі.

Денсаулық сақтауды реформалау, оның ішінде: медициналық қызметтер нарығын ұйымдастыру мәселелеріне келесі ғалымдардың еңбектері арналады: Абдраимова К.К., Аканова А.А., Алиева М.А., Алимбаева А.А., Бояринцева Б.И., Гришина В.В., Жузжанова О.Т., Камалиева М.А., Киселева С.В., Комарова Ю.П., Корчагина В.П., Кульжанова М.К., Лисицына Ю.П., Мукашева Т.Т., Притворовой Т.П., Шалболовой У.Ж., Полякова И.В. және көптеген басқалар.

Фармацевтикалық қызметтер нарығының дамуының мәселелерін шешуіне келесі көрнекі шетелдік және отандық ғалымдар мен қайраткерлерінің жұмыстары арналады: Абдулина К.А., Арыстанова Ж.М., Дюсембиновой Г.А., Камановой М.К., Колинко Н.С., Кононовой С.В., Мошковой Л.В., Олейник Г.А., Сатаевой Л.Г., Соколовой Н.Н., Темиргалиевой Ф.Е., Фединой Е.А.

Экономиканың фармацевтикалық секторын жетілдіру Абенова Е.К., Дремовой Н.Б., Клышбаевой З.А., Ляпунова Н.А., Переверзева В.Г., Скулковой Р.С., Соломониной А.В., Шашковой Г.В., Ягудиной Р.И. және басқалардың жұмыстарында көрініс тапты.

Берілген мәселелер жиынтығының сөзсіз маңыздылығына қарамастан экономикалық әдебиеттегі Қазақстандағы фармацевтикалық нарықтың дамудың зерттелгендік дәрежесі жеткіліксіз. Жаһандану үрдісі жағдайларында фармацевтикалық өндіріс те, нарық та айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды, бұл ғылыми зерттеулерде жүріп жатқан үрдістердің барабар көріністі талап етеді.

Диссертациялық жұмыстың мақсаты фармацевтикалық саласын мемлекеттік қолдау мен Қазақстанның фармацевтикалық нарықтағы субъектердің әрекетін жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу үшін фармацевтикалық нарықтың дамуының жағдайын және беталысын кешенді зерттеу болып табылады.

  • Негізгі тапсырмалар:

  • әлемдік экономика мен Қазақстан Республикасындағы фармацевтикалық әрекетті ұйымдастыру мен фармацевтикалық нарықтың беталыстарының ерекшеліктерін анықтау;

- фармацевтикалық өнімге сұраныс факторларын зерттеу;

- фармацевтикалық нарықтың динамикасын, құрылымын, аймақтық түрлендірменің талдап, Қазақстан мен оның аймақтарындағы фармацевтикалық нарықтың жағдайын талдау;

- Қазақстанның фармацевтикалық өнімнің ұсыныс субъектілерін бағалау;

- Қазақстан Республикасындағы фармацевтикалық саласын мемлекеттік қолдау мен реттеу ролін анықтау;

- Қазақстанның фармацевтикалық нарық делдалдарының әрекетін жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу.

Зерттеудің нысаны – Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы.

Зерттеу пәні Қазақстанның фармацевтикалық нарығы субъектілерінің ұйымдастық-экономикалық ерекшеліктері болып табылады.

Диссертациялық теориялық және әдістемелік негізі – өнімдік және салалық нарықтардың теориялары, заманауи экономикадағы бәсекелесуге қабілетті фирмалардың және кластерлік құрылымдардың тұжырымдамалары, фармацевтикалық маркетинг теориясы.

Алға қойылған тапсырмаларды шешу кезінде салыстырмалы-аналитикалық және статистикалық талдаудың әдістері, мәліметтерді экономикалық-математикалық өңдеу әдістері.

Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы зерттеу барысында қол жеткізілген нәтижелерде:

- Қазақстан Республикасының фармацевтикалық қалыптастыру және даму ерекшеліктері зерттелді;

- отандық фармацевтикалық нарықтың кешенді талдауы жүргізілді;

- фармацевтикалық өнім нарығындағы сұраныс деңгейін белгілейтін негізгі демографиялық және әлеуметтік-экономикалық факторлар анықталды;

- отандық өндірушілерді мемлекеттік қолдау бойынша шаралар жүйесі әзірленді;

- фармацевтикалық нарық делдалдарының әрекеттердің даму жолдары ұсынылды.

Зерттеу нәтижелерін жариялау. Диссертацияның тақырыбы бойынша жалпы көлемі 1,4 б.б. болатын 4 жұмыс жарияланды.


Состояние и развитие фармацевтического рынка

в Республике Казахстан


Объем и структура диссертации.

Диссертация изложена на 82 страницах. Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа содержит 15 рисунков и 18 таблиц. Список использованной литературы включает 50 источников.

Перечень ключевых слов.

Рынок, конкуренция, фармацевтический рынок, факторы, спрос, предложение, цена, доходы, покупательная способность, корреляционный анализ, вариационный анализ, производители фармацевтической продукции, фармацевтические посредники, аптеки и аптечные сети, государственная поддержка фармацевтической промышленности.

Актуальность темы исследования.

Фармацевтический рынок является одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся рынков потребительских товаров и услуг. По своим объемам этот рынок уступает только рынку продовольствия.

Современный фармацевтический рынок Республики Казахстан характеризуется высоким уровнем конкуренции, в которой помимо отечественных фармацевтических производителей участвует значительное количество иностранных компаний. Зачастую, ассортимент отечественной фармацевтической продукции довольно однообразен, либо не отвечает заявленным потребителями требованиям качества, что обуславливает доминирование импорта на отечественном рынке. На сегодняшний день доля отечественных препаратов составляет лишь 9-10%. Данное обстоятельство ставит отечественного потребителя в большую зависимость от зарубежных медикаментов и препаратов. В условиях нестабильности рыночных отношений возможны задержки или сбои поставок препаратов, сырья, различных комплектующих; неизбежны резкие скачки цен, снижение ассортимента, а также увеличение фальсифицированного товара. Все это приводит к дисбалансу в общественной жизни и ухудшению физического и психологического состояния социума.

Именно поэтому формирование сбалансированного рынка препаратов на основе развития предложения отечественных фармпрепаратов, способных конкурировать с зарубежными аналогами и превосходить их, является одним из наиболее значимых вопросов на современном этапе развития страны – вопросом национальной безопасности. В этой связи одним из приоритетных направлений экономической и инновационной политики нашего государства должно стать развитие фармацевтической науки и промышленности, поскольку данные направления являются неотъемлемой частью развития здоровой нации. Высокий уровень фармации в стране свидетельствует о высоком уровне здравоохранения и возможности государства противостоять угрозам глобальных пандемий и биотерроризма. Кроме того, увеличение наукоемкости фармацевтического производства способствует тесному развитию межотраслевых связей со многими отраслями промышленности, такими как биотехнология, нефтехимия, военная промышленность и многими другими.

Таким образом, вопросы формирования сбалансированного рынка фармацевтических товаров на основе развития казахстанской отрасли лекарственных средств, особенно её высокотехнологичных производств, являются актуальными для науки и практики.

Степень разработанности темы.

Проблемы реформирования здравоохранения, в том числе: организации рынка медецинских услуг, посвящены труды ученых: Абдраимова К.К., Аканова А.А., Алиева М.А., Алимбаева А.А., Бояринцева Б.И., Гришина В.В., Жузжанова О.Т., Камалиева М.А., Киселева С.В., Комарова Ю.П., Корчагина В.П., Кульжанова М.К., Лисицына Ю.П., Мукашева Т.Т., Притворовой Т.П., Шалболовой У.Ж. и ряда многих других.

Решению проблемы развития рынка фармацевтических услуг посвящены работы видных зарубежных и отечественных ученных и деятелей: Абдулина К.А., Арыстанова Ж.М., Дюсембиновой Г.А., Камановой М.К., Колинко Н.С., Кононовой С.В., Мошковой Л.В., Олейник Г.А., Сатаевой Л.Г., Соколовой Н.Н., Темиргалиевой Ф.Е., Фединой Е.А.

Совершенствование управления фармацевтическим сектором экономики нашло свое отражение в работах Абенова Е.К., Дремовой Н.Б., Клышбаевой З.А., Ляпунова Н.А., Переверзева В.Г., Скулковой Р.С., Соломониной А.В., Шашковой Г.В., Ягудиной Р.И. и других.

Несмотря на очевидную важность данной проблематики, степень изученности и освещения вопросов развития фармацевтического рынка в Казахстане в экономической литературе явно недостаточна. В условиях процесса глобализации, как производство, так и рынок фармацевтической продукции претерпевают значительные изменения, что требует адекватного отражения происходящих процессов в научных исследованиях.

Целью диссертационной работы является комплексное исследование состояния и тенденций развития фармацевтического рынка для разработки рекомендаций по государственной поддержке фармацевтической отрасли и совершенствованию деятельности субъектов предложения на фармацевтическом рынке Казахстана.

Основными задачами являются:

-определить особенности организации фармацевтической деятельности и тенденций развития фармацевтического рынка в мировой экономике и Республике Казахстан;

- исследовать факторы спроса на фармацевтическую продукцию;

- провести анализ состояния фармацевтического рынка Казахстана и его регионов, проанализировать динамику, структуру, региональную вариацию фармацевтического рынка;

- оценить субъектов предложения фармацевтической продукции Казахстана;

- выявить роль государственной поддержки и регулирования фармацевтической отрасли в Республике Казахстан;

- разработать рекомендации по совершенствованию деятельности посредников фармацевтического рынка Казахстана.

Объектом исследования является фармацевтический рынок Республики Казахстан.

Предметом исследования выступают особенности организационно-экономических отношений субъектов фармацевтического рынка Казахстана.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили теории продуктовых и отраслевых рынков, концепции конкурентоспособности фирм и кластерных структур в современной экономике, теория фармацевтического маркетинга.

При решении поставленных задач использованы: методы сравнительно-аналитического и статистического анализа, методы экономико-математической обработки данных.

Научная новизна данной диссертационной работы заключается в результатах, полученных в ходе исследования:

- исследованы особенности формирования и развития фармацевтического рынка Республики Казахстан;

- проведен комплексный анализ отечественного фармацевтического рынка;

- выявлены основные демографические и социально-экономические факторы, определяющие уровень спроса на рынке фармацевтической продукции;

- разработана система мер по государственной поддержке отечественных производителей;

- предложены пути развития деятельности посредников фармацевтического рынка.

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 4 работы, общим объемом 1,4 п.л.


State and development of the pharmaceutical market in

the Republic of Kazakhstan


Volume and structure of the dissertation.

The dissertation is presented on 82 pages. The structure of the dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of the used sources and applications. The work contains 15 illustrations and 18 tables. The list of references includes 50 sources.

The list of keywords.

The pharmaceutical market, competition, factors, demand, supply, price, income, purchasing power, correlation analysis, variance analysis, pharmaceutical manufacturers, pharmaceutical intermediaries, pharmacies and pharmacy chains, state support of the pharmaceutical industry.

Research urgency.

The pharmaceutical market is one of the most promising and rapidly developing markets of consumer goods and services. After the food market the pharmaceutical market is on the second place.

The modern pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan is characterized by high level of the competition in which besides domestic pharmaceutical producers a significant amount of the foreign companies participates. Often the range of domestic pharmaceutical production is quite monotonous or it doesn't meet the requirements of quality declared by consumers that causes import domination in the domestic market. Today the share of domestic preparations makes only 9-10 %. This circumstance puts the domestic consumer in big dependence on foreign medicines and preparations. In the conditions of instability of the market relations delays or failures of deliveries of preparations, raw materials, various components are possible; sharp jumps in prices, decrease in the range, and also increase in the forged goods are inevitable. All this leads to an imbalance in public life and to deterioration of a physical and psychological condition of society.

That is why the formation of a balanced market of pharmaceutical products based on the development of the domestic supply of pharmaceuticals capable to compete to foreign analogs and to surpass them, is one of the most significant questions at the present stage of development of the country – a question of national security.

In this regard the development of a pharmaceutical science and the industry should become one of the priority directions of economic and innovative policy of our state as these directions are an integral part of development of the healthy nation. The high level of pharmacy in the country confirms the high level of health and ability of the state to resist the threats of global pandemics and bioterrorism. Besides, the increase in research intensity of pharmaceutical production promotes close development of interbranch communications with many industries, such as biotechnology, petrochemistry, war industry and many others.

Thus, the formation of a balanced market of pharmaceutical products based on the development of the Kazakhstan sector of medicines, especially its high-tech industries, is relevant to the science and practice.

The degree of a readiness of a theme.

The works of scientists: Abdraimov K.K., Akanov A.A., Aliyev M.A., Alimbayev A.A., Boyarintsev B.I., Grishin V.V., Zhuzzhanov O.T., Kamaliyev M.A., Kiselyov S.V., Y.P Mosquitoes., Korchagin V.P., Kulzhanov M.K., Lisitsyn Y.P., Mukashev T.T., Pritvorova T.P., Shalbolova U.Z. and many others are devoted to the problems of reforming of health care, including: the organizations of the market of medical services.

Problems of development of pharmaceutical services market were considered by foreign and domestic scientists: Abdulin K.A., Arystanov Z.M., Dyusembinova G.A., Kamanova M.K., Kolinko N.S., Kononova S.V., Moshkova L.V., Oleynik G.A., Satayeva L.G., Sokolova N.N., Temirgaliyeva F.E. and Fedina E.A.

Management improvement of the pharmaceutical sector of economy found the reflection in works of Abenov E.K., Dremova N.B., Klyshbayeva Z.A., Lyapunov N.A., Pereverzev V.G., Skulkova R.S., Solomonina A.V., Shashkova G.V., Yagudina R.I. and others.

Despite the obvious importance of this problem, the degree of study and coverage of issues of development of the pharmaceutical market in Kazakhstan in the economic literature is clearly insufficient.

In the process of globalization, both the production and the market of pharmaceutical products undergo significant changes. It require an adequate reflection of the processes in scientific research.

The purpose of the dissertational work is a complex research of a condition and tendencies of the development of the pharmaceutical market  to develop recommendations for state support of the pharmaceutical industry and improve the activity of the proposals in the pharmaceutical market in Kazakhstan.


The main tasks are:

- to define features of the organization of pharmaceutical activity and tendencies of development of the pharmaceutical market in world economy and the Republic of Kazakhstan;

- to investigate factors of demand for pharmaceutical production;

- to analyze the condition of the pharmaceutical market of Kazakhstan and its regions, to analyze the dynamics, structure and regional variation in the pharmaceutical market;

- to estimate subjects of the offer of pharmaceutical production in Kazakhstan;

- to identify the role of government support and regulation of the pharmaceutical industryin the Republic of Kazakhstan;

- to develop recommendations for improving the activity of mediators of the pharmaceutical market in Kazakhstan.

The object of the research is the pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan.

The subject of the research is the features of the organizational and economic relations between the subjects of the pharmaceutical market in Kazakhstan.

The theoretical and methodological basis of the dissertational research theories of the grocery and branch markets, the concepts of competitiveness of firms and cluster structures in modern economy, the theory of pharmaceutical marketing have been used.

The comparative analytical methods and statistical analysis, economic-mathematical methods of data processing are used at the solution of objectives.

Scientific novelty of the research consists of the results received during the research:

- the  features of the formation and development of the pharmaceutical market in the Republic of Kazakhstan have been investigated;

- the complex analysis of the domestic pharmaceutical market has been made;

- the main demographic and socio-economic factors that determine the level of market demand for pharmaceutical products have been revealed;

- the system of measures for the state support of domestic producers has been developed;

- the development of the pharmaceutical market intermediaries has been suggested.

Publications of research results. 4 works on a dissertation theme by total amount 1,4 printed pages have been published

Нажми чтобы узнать.

Похожие:

На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconНа правах рукописи удк: 618. 17-055. 23: 616. 36-002. 2 Громова Алина Валерьевна Состояние репродуктивного здоровья девушек-подростков с вирусными гепатитами в Республике Дагестан
Состояние репродуктивного здоровья девушек-подростков с вирусными гепатитами в Республике Дагестан
На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconНа правах рукописи Айзенштадт Мария Аркадьевна
Окисление лигнинных веществ в присутствии катализатора – пероксидазы из корней хрена
На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconНа правах рукописи Айзенштадт Мария Аркадьевна
Окисление лигнинных веществ в присутствии катализатора – пероксидазы из корней хрена
На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconНа правах рукописи удк 616. 33-008. 17-085. 243 Белявцева Екатерина Валерьевна
Оценка клинической и фармакоэкономической эффективности антацидов в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconСембаева Асель Агзамовна Развитие государственного менеджмента в Республике Казахстан: теория, опыт, перспективы
Развитие государственного менеджмента в Республике Казахстан: теория, опыт, перспективы
На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconПрограмма должна являться составной частью Стратегии развития научной и инновационной деятельности в Республике Татарстан до 2015 года, утвержденной Указом Президента Республики Татарстан от 17.
«Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2012 – 2020 годы» (далее – Концепция) является первым этапом...
На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconНа правах рукописи
Развитие внутрифирменного управления качеством на основе сбалансированной системы показателей
На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconНа правах рукописи удк 616. 891. 7-057. 36 Пляскина Татьяна Валерьевна
«Клинико-диагностические характеристики психических нарушений у военнослужащих срочной службы по призыву в практике военно-врачебной...
На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconНа правах рукописи удк 616. 316 02: 616. 61 008. 64 Осокин Михаил Владимирович
Состояние слюнных желез у больных с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии
На правах рукописи Гориховская Мария Валерьевна Состояние и развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан iconНа правах рукописи удк: (616. 12-008. 331. 1+616. 24)-085. 225. 2 Мациевич Мария Владиславовна
Эндотелиальная дисфункция, оксидантная и антиоксидантные системы у больных хронической обструктивной болезнью легких в сочетании...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы