Середовище існування міжнародних економічних відносин icon

Середовище існування міжнародних економічних відносинНазваниеСередовище існування міжнародних економічних відносин
Дата конвертации08.07.2012
Размер54,48 Kb.
ТипРеферат
Середовище існування міжнародних економічних відносин


Середовище існування міжнародних економічних відносин


План.

1.Суть і структура середовища МЕВ.

2.Природно-географічне середовище МЕВ.

3.Політико-правове середовище МЕВ.

4.Економічне середовище МЕВ.

5.Соціально-культурне середовище МЕВ.

Література:

І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст.38-45

В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995

1.Суть і структура середовища МЕВ.

Середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв”язків. Таке середовище можна розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище.

Внутрішнє середовище МЕВ—це внутрішня будова системи МЕВ разом з її внутрішніми законами існування, функціонування і розвитку.(ЗЕД, управління, суб”єкти, форми і види, внутрішні закони)

Зовнішнє середовище МЕВ—це зовнішні по відношенню до суб”єктів МЕВ умови реалізації форм і видів різних видів МЕВ:

1.За сферами впливу : природно-географічне, політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище.

2.За безпосередністю впливу,дії:

а)умови і фактори прямої(безпосередньої) дії – міжнародні організації, міжнародні правові норми, торговельні представництва, комунікаційні мережі— це все становить інфаструктуру МЕВ.

б)умови і фактори непрямої(посередньої) дії;

2.Природно-географічне середовище існування МЕВ.

Найголовніші умови і фактори, що впливають на розвиток МЕВ, пов”язані з нерівномірністю розташування природних ресурсів, з наявністю чи відсутності тих чи інших ресурсів у різних країнах. Наявність ресурсів тісно перекликається з різноманітністю кліматичних умов, яка сприяє розвитку міжнародного поділу праці, а відповідно, грає значну роль у розвитку МЕВ. Наприклад: у країнах з теплим кліматом збирають по два урожаї; морські країни встановлюють між собою економічні зв”язки морським транспортом; країни одного материка використовують автомобільний і залізничний транспорт.

Не менш важливу роль грає геополітичне розташування країни—це розташування по відношенню до інших країн на шляху чи на перетині різноманітних інтересів суб”єктів світового господарства. Країни, що знаходяться на перетині таких шляхів, спеціалізуються на наданні посередницьких послуг фінансового, комерційного і транспортного типу.

3.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ.

Політико-правове середовище впливає на МЕВ не так у плані умов і факторів їхнього існування, як у плані їхнього розвитку. Міжнародна політика є своєрідним механізмом задоволення або узгодження інтересів суб”єктів міжнародних відносин

Міжнародна політика—це сукупність методів і засобів направлених на досягнення цілей і завдань, що випливають з інтересів суб”єктів міжнародних відносин. Одним із основних політичних інтересів кожної країни є нормальний прогресивний хід розвитку власної економіки, який залежить від різних внутрішніх і зовнішніх факторів. Якщо ЗЕД буде успішною, то краще буде розвиватись національна економіка, багатшою буде країна, підвищиться життєвий рівень населення. До важливих політичних інтересів відносяться:

--володіння найновішою інформацією,

--найсучасніші технології,

--розвиток соціальної і культурної сфери,

--підняття загального престижу.

Помітну роль у розвитку міжнародного співробітництва відіграє політична стабільність країни—це невелика імовірність зміни її політичного статусу протягом тривалого часу у вигляді виникнення соціальних конфліктів(страйків) і політичних актів типу тероризму, путчів. Політичний ризик передбачає можливість: політичної змови і політичного перевороту, конфіскації майна, націоналізації об”єктів приватної власності.

Інституціональне забезпечення МЕВ –це сукупність правових інституцій (конференцій, конгресів, нарад, комітетів, комісій) і правових норм, вироблених ними, котрі забезпечують регулювання МЕВ на різних рівнях.

Міжнаціональні органи регулювання МЕВ—це такі інституції, які виконують рекомендаційно-координаторські функції, постанови яких бажані для виконання.

Наднаціональні органи регулювання МЕВ—це інституції, як здійснюють наказово-координаторські функції і їхні постанови мають виконуватись беззаперечно.

4.ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ

Одним із показників економічного потенціалу країни є факт ефективності і можливості використання природних ресурсів.Наприклад: Україна має порівняно великі поклади нафти, але спроможна видобути 15%, а решту немає ні потужностей ні технологій.

Стан наукових досліджень, розвиток засобів виробництва техніки і технологій відіграють велику роль в розвитку МЕВ. Розвинені країни, як правило, експортують продукцію переробної промисловості, а країни ,що розвиваються-експортують частіше сировину, в кращому випадку напівфабрикати. Там, де є високий інтелектуальний потенціал, завжди краще розвивається система комунікацій, транспортні мережі, що прискорює розвиток як національного виробництва так і ЗЕД. Сприяє розвитку МЕВ і розбудована на сучасному рівні фінансово-кредитна система країни.

Не менш важливими елементами економічного середовища МЕВ є рівень доходів і рівень споживання у тій чи іншій країні.

Загалом до економічного середовища МЕВ можна віднести стан розвитку економічного потенціалу країни, стан інтегрованості країни у світове господарство.

Світове господарство—це сукупність національних господарств та економічних взаємозв”язків між ними, або це сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному і на міжнародному рівні.

Світове господарство—це сукупність національних господаств, пов”язаних одне з одним системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних стосунків.

Світове господарство—це система взаємодіючих господарств різних рівнів з усіх країн світу, цілісний характер і функціонування якої визначається об”єктивними законами розвитку людського суспільства, де господарства пов”язані одне з одним системою економічних та інших міжнародних відносин, що базуються на міжнародному поділі праці.

Найрухомішою частиною світового господарства є Світовий ринок—сфера обмінних відносин між країнами та між іншими суб”єктами світового господарства, які пов”язані між собою участю у міжнародному поділі праці.

Світовий ринок—це система відносин, що виникають з приводу обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, і які історично склалися на основі МПП та МЕВ.

Сучасний етап економіки показує, що національні господарства настільки міцно переплелись, що можна уже говорити про світовий і національні ринки не як про дві окремі системи, які тільки доповнюють одна одну, а як про одну систему, де націонані ринки складають підсистему світового ринку. Саме тому ми вводимо національнй ринок елементом у структуру світового ринку.

Національний ринок—це ситема відносин обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, яка історично склалася в тій чи іншій країні на основі суспільного поділу праці та економічних відносин.

Внутрішньонаціональний регіональний ринок—це система відносин обміну, що склалася в певному регіоні країни на основі місцевого суспільного поділу праці й екномічних відносин.

Сруктура світового ринку:

Закритий ринок Міжнародний регіональний ринок

Пільговий ринок Національний ринок

Відкритий ринок Внутрішньонаціональний регіональний ринок

Ринок валют

Ринок капіталів

Ринок праці

Ринок товарів

Ринок послуг

Ринок ідей

5.СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ

Узагальнено соціально-культурне середовище МЕВ можна звести до факторів, що випливають з поведінки людини. Переваги тих чи інших чуттєвих особливостей у великих групах людей зумовлюють виникнення певних потреб,що відповідно впливає на їхні запити і в кінцевому випадку відбивається на їхніх зовнішньоекономічних відносинах. Наприклад: гострі приправи вживають більше південні народи, а тому експортери їжі у південні країни це враховують.

Складовою частиною соціально-культурного середовища є розвиток форм мотивації до праці: ціниться кваліфікована праця, престижна робота, заохочення до праці(пільги, побутові заохочення).

Одним з найважливіших факторів у розвитку міжнародних відносин є порозуміння-здатність знайти спільну мову, тобто перекладна справа, яка характеризується:

--виділення англійської мови;

--вивчення одночасно декількох іноземних мов;

--створення електронно-технічних засобів перекладу;

--розвиток засобів масової інформації.

Окремо слід виділити морально-етичні норми поведінки людини: тепер бізнесмен чи транснаціональна фірма повинні бути максимально чесними і пунктуальними, якщо хочуть надовго закріпитись на світовому ринку.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Середовище існування міжнародних економічних відносин iconСередовище мев, його структура й особливості
Середовище мев може бути визначене як система умов І факторів існування міжнародних економічних завзятів
Середовище існування міжнародних економічних відносин iconІнституційне середовище міжнародного бізнесу
Особливість останніх полягає в тому, що вони є одночасно І суб'єктами міжнародних економічних відносин (нарівні з фізичними, юридичними...
Середовище існування міжнародних економічних відносин icon1. Сфера діяльності мпрП його роль в організації міжнародних економічних, наукових та культурних зв’язків
МПрП – це система юридичних норм, спрямованих на регулювання міжнародних невладнаних відносин з “іноземним елементом”
Середовище існування міжнародних економічних відносин iconТема 11. Валютний курс в системі міжнародних відносин
Валютна система – державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин країн. Вона являє собою сукупність 2-х елементів:...
Середовище існування міжнародних економічних відносин iconУкраїна в системі сучасних міжнародних відносин
Жодна сучасна держава, яка прагне відноситися до цивілізованої, не може відокремитися від інших країн І відсторонитися від міжнародних...
Середовище існування міжнародних економічних відносин icon2. Системний підхід до вивчення міжнародних відносин. 3 Типи контролю за міжнародною системою. 3
Основні проблеми міжнародних відносин після першої світової війни (мирне врегулювання, Російське та Німецьке питання) 7
Середовище існування міжнародних економічних відносин icon2. Системний підхід до вивчення міжнародних відносин. 3 Типи контролю за міжнародною системою. 3
Основні проблеми міжнародних відносин після першої світової війни (мирне врегулювання, Російське та Німецьке питання) 7
Середовище існування міжнародних економічних відносин iconСуть світового господарства й основні етапи його розвитку
Поняття світового господарства. Міжнародні економічні відносини як, система господарських відносин між різними країнами. Основні...
Середовище існування міжнародних економічних відносин iconСуть світового господарства й основні етапи його розвитку
Поняття світового господарства. Міжнародні економічні відносини як, система господарських відносин між різними країнами. Основні...
Середовище існування міжнародних економічних відносин icon14 Зовнішня політика держави та її типи. 14 Принципи та суб’єкти міжнародних відносин
Кожна держава для оптимального здійснення своїх функцій мусить проводити певну політику за межами національних кордонів. Це об’єктивно...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы