Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” icon

Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка”НазваниеМіністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка”
страница1/29
Дата конвертации29.06.2012
Размер1,97 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Міністерство Освіти і Науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

М е т о д и ч н і м а т е р і а л и д о к о н с п е к т у

л е к ц і й

з дисципліни “Системи мультимедіа”

для студентів спеціальностей

для студентів базового напряму 6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”


Затверджено
на засіданні кафедри
”Електронні обчислювальні машини”
Протокол №  від рокуЛьвів – 2008

Організація паралельних обчислень :

Методичні матеріали до конспекту лекцій з дисципліни “Системи мультимедіа” для студентів базового напрямку 6.0915 "Комп'ютерна інженерія" / Укладачі: Л. Квурт, С. Хомич – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2009,  120с.


Укладачі: Л. Квурт - доцент,

С. Хомич - ст. викладач


Відповідальний за випуск: Мельник А. О., професор, завідувач кафедри


Рецензент: Дунець Р.Б., д. т. н, доцент


Зміст


Зміст 3

Тема2: Особливості створення, функціонування та використання мультимедійної продукції 11

1.1.Апаратне забезпечення мультимедіа 13

1.1.1.Комп’ютерні платформи 13

1.1.2.Стандарти мультимедіа РС 13

1.1.3.Сучасний мультимедіа-комп’ютер 14

1.2 Техніка мультимедійних обчислень. 16

Тема2: Складові систем мультимедіа: текст 17

2.1 Формати текстових файлів 17

2.2 Проблеми, пов’язані з кодуванням тексту кирилиці. 18

2.3 Огляд програм для створення текстових документів 19

2.3.1Текстові процесори 19

2.4 Сканування та розпізнавання тексту 22

2.4.1 Сканери, загальні принципи. 22

2.4.2 Принцип роботи OCR-систем 22

2.4.3 Способи розпізнавання символів. 23

2.5 Програмне забезпечення систем розпізнавання. Загальні вимоги. 24

2.5.1 Програмне забезпечення OCR-систем 25

Тема3: Складові системи мультимедіа: графіка 26

3.1 Растрова графіка 27

3.1.1 основні визначення та характеристики. 27

3.1.2 Моделі кольорів. 28

3.1.3. Недоліки растрової грфіки 29

3.2 Векторна графіка 30

3.2.1. Основні об’єкти векторної графіки 30

3.2.2. Відмінності зображення у растровій графіці та векторній графіці. 31

3.2.3 Сфери застосування векторної графіки: 31

3.3 Фрактальна графіка 32

3.3.1 Растрові формати 32

3.5 Кодування Хафмана в JPEG. 46

Алгоритми декодування в JPEG. 53

Створення послідовних файлів JPEG. 53

Векторні формати 59

4. Складові систем мультимедіа: звук 63

4.1. Основні властивості звуку 63

4.2. Основні характеристики звуку 64

4.4. Одиниці вимірювання інтенсивності звуку. 66

4.5. Параметри, що характеризують звуковий тракт 67

4.6 Методи синтезу звуку 67

4.7 Методи обробки звуку 70

4.8 Шляхи отримання звуку на персональному комп’ютері 71

4.9 Структура сучасних звукових карт 72

4.10 Параметри звукових карт 73

4.11 Тривимірний звук 74

4.12 Сумісність звукової системи 79

4.13 Огляд звукових карт 80

4.14 Формати звукових файлів 81

4.15 Програмне забезпечення для створення та обробки звуку 85

5. Складові систем мультимедіа: анімація і відео 86

5.1 Комп’ютерна анімація 86

5.2 Формати файлів 87

5.3 Огляд програм для створення анімації 88

5.4 Віртуальна реальність 89

5.4.1 Засоби відтвореня ВР. 90

5.4.2 Способи створення стереозображень 91

5.5 Аналогове відео 92

5.6 Способи відтворення відеосигналу 92

5.7 Представлення телевізійного сигналу 93

5.8 Відеостандарти 94

5.9 Формати аналогових відеокамер 96

5.10 Цифрове відео 96

5.11 Апаратні засоби роботи з відео 96

5.12 Технологія відеомонтажу 98

5.13 Види відеомонтажу 98

5.14 Формати файлів 101

5.16 Стандарти кодування відео MPEG 103

5.17 Дефекти відеозображень при використанні методів стиснення MPEG 106

5.18 3D-акселерація 107

5.19 Будова 3D-акселератора 109

5.20 Основні характеристики 3D-акселератора 110

5.21 Чіпсети для 3D-акселераторів 110

5.22 Програмне забезпечення для 3D-акселераторів 113

5.23 Практика створення мультимедійних видань 114

5.23.1 Програми для створення мультимедіа-презентацій 115

5.23.2 Авторські системи 115

5.24 Шляхи створення мультимедійних видань 117

5.25 Компакт диски. Стандарти. 118

5.25.1 Основи технології CDROM 118

5.25.2 Стандарти CDROM 120

5.25.3 Програми підготовки і запису компакт-дисків 120

Література 121Вступ

Мультимедіа – інформаційна технологія (технологія інформації), що інтенсивно розвивається.

Ознаки технології мультимедіа:

 • Інтеграція: в одному програмному продукті різнорідних видів інформація як традиційних (текст, таблиці, ілюстрації), так і оригінальних (мова, музика, фрагменти відео фільмів, анімація, і тому подібне). Для кожного виду інформації ( представлення, обробка, перетворення) мушуть використовуватись відповідні технічні пристрої.

 • Робота в реальному часі: текст, графічна – соматичні за своєю природою. А ось аудіо та відео системи розглядаються лише в реальному масштабі час.

 • Новий рівень: інтерактивного зв’язку “людина-комп’ютер”, коли в процесі діалогу користувача отримує більш широку ТС різнобічну інформацію, що обумовлює покращення умов навчання, роботи на відпочинку.

Отже, мультимедіа (від лат. “багато засобів”) – це комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють користувачу працювати в діалоговому режимі, працювати з різнорідними даними (графікою, текстом, звуком, відео), організованими у вигляді єдиного інформаційного середовища.

Мультимедіа може розглядатись з трьох боків:

 • по-перше, мультимедіа – як ідея, тобто новий підхід до збереження інформації різного типу в єдиній цифровій формі;

 • по-друге, мультимедіа – як обладнання для обробки та збереження інформації, без якого неможливо реалізувати мультимедіа-ідею;

 • по-третє, мультимедіа – це програмне забезпечення, що дозволяє об’єднати окремі елементи інформації в закінчену мультимедіа-аплікацію.

Потрібно відрізняти поняття “мультимедіа” і “ множинні засоби передавання інформації” (multiple media) [1]. Різницю між ними краще побачити з точки зору користувача.

Відомо, що різні засоби передавання інформації сприймається по-різному: ми просто говоримо, ми читаємо текст, дивимось на зображення, слухаємо звуки, і тому подібне. Ці види сприйняття називаються МОДАЛЬНОСТЯМИ. Леноксинні засоби передавання інформації вимагають від нас переходу від одної модальності до іншої, наприклад, спочатку читається якийсь текст, потім передивляються рисунки і т. д. Такими були багато із перших “мультимедійних” презентацій на компактних-дисках.

У сучасних мультимедійних засобах при роботі із набором різних засобів передавання інформації модальності сполучаються. Прикладом може служити сучасний відео кліп. Тут музичні і рухомі зображення, як правило, подаються у виді єдиної композиції, коли візуальна дія використовується як ілюстрація лірики.

Із врахуванням механічного ухилу мультимедіа можна розглядати як довільну комбінацію двох чи більше засобів передавання інформації, яка представлена у цифрову виді і яка досить ефективно інтегрована для того, щоб її можна було представляти за допомогою єдиного інтерфейсу чи керувати нею за допомогою однієї комп’ютерної програми.

Області застосування мультимедіа

Більшість користувачів персональних комп’ютерів починають освоєння мультимедіа з ігор, але цією областю багаточисельні можливості її використання не вичерпуються. В даний час значна частина освітніх, розважальних, інформаційно-довідникових програм може бути віднесена до категорії мультимедіа. В дусі мультимедіа створюються і малотиражна продукція рекламно-інформаційного характеру – каталоги, довідники, презентації.

Все більш швидкі комп’ютери і швидке збільшення кількості мультимедіа-програми можуть назавжди змінити шлях, яким люди отримують інформацію. Здатність комп’ютера миттєво знаходити потрібну інформацію у величезній масі даних завжди була одним з найважливіших його застосувань. Оскільки відео та звукове супроводження можуть бути збережені разом з текстом на одному компакт-диску, то став можливим новий шлях отримання знань. Використовуючи гіперпосилання (hiperlinks) – програмний метод, за допомогою якого пов’язані терміни, статті, зображення та звуки пов’язуються разом, - можна представити матеріали таким чином, щоби користувачі могли продивлятись його типово людським способом – за асоціацією. Енциклопедії, альманахи, збірки довідників, діалогові ігри, що використовують відзнятий відеоматеріал, освітні програми і навіть кінофільми із супроводжуючим сценарієм, біографіями акторів, зауваженнями режисера та оглядами роблять мультимедіа однією з найбільш захоплюючих і творчих областей комп’ютерного світу.


 1. Ігри

Споживацькою сферою застосування мультимедіа в першу чергу були інтерактивні ігри.

Завдяки останнім досягненням в технології мультимедіа, сучасні ігри розповсюджуються все

ширше. Більшість з них використовують новітні досягнення в області відеооцифровки,

забезпечують занурення в тривимірний віртуальний світ і захоплюють своїх користувачів

складною анімацією і звуковим супроводженням.

Навіть корпоративні клієнти використовують заказані ігри для навчання. Одним з

прикладів є гра із створенням команди, в якій гравці вибирають напрямок дій і за відповіді

нагороджуються очками. Неправильні відповіді відсутні, але гравці можуть бачити наслідки

своїх рішень і самостійно визначити, чи є ці наслідки бажаними.


 1. Інтерактивне навчання

Інтерактивне навчання є чудовим застосуванням мультимедіа. Багато компаній шукає

більш ефективні способи розповсюдження учбових матеріалів та економічно більш вигідні

альтернативи традиційним методом навчання. Сучасні навчаючі програми пропонують

користувачу дуже багато варіантів індивідуальної настройки, тобто студент, що освоює

навчальний матеріал, сам встановлює швидкість вивчення, об’єм матеріалу та ступінь його

складності.

Багаточисельні дослідження підтверджують успіх системи навчання з використанням

комп’ютерів. Економія часу, необхідного для вивчення конкретного матеріалу, в середньому

складає 30%, а набуті значення в пам’яті значно довше. Якщо матеріал сприймається тільки

на слух, в пам’яті лишається тільки його чверть; якщо матеріал сприймається візуально, то

частина матеріалу, що лишається в пам’яті, підвищується до третини; при комбінованому

впливі (через зір та слух) частина засвоєного матеріалу досягає половини; якщо ж студент

буде приймати активну участь в процесі навчання, наприклад, за допомогою інтерактивних

навчаючих програм типу аплікацій мультимедіа. Та частина засвоєного матеріалу може

скласти 75%.

Інтерактивне навчання надає також можливість для онлайнового тестування (online testing)

та негайної корекції. Процедури тестування можуть бути розроблені таким чино, щоби

оволодіння матеріалом попередніх розділів було необхідною умовою переходу студенти

могли бачити такого способу навчання:


Основні переваги такого способу навчання:

 • краще та більш глибоке розуміння навчального матеріалу,

 • мотивація студента на контакт з новою областю знань,

 • значне скорочення часу навчання,

 • краще запам’ятовування матеріалу,

 • зменшення витрат на виробниче навчання та підвищення кваліфікації.

Існує дуже багато CDROM для найрізноманітніших сфер знань, для дітей та дорослих. І їх

ринок постійно зростає.


 1. Інформаційні кіоски

Інформаційні кіоски використовуються для інтерактивного надання інформації в різних областях. В готелях кіоски використовуються для надання інформації про ресторани, популярні місця та готельні служби. В аеропортах інформаційні кіоски можуть використовуватись для забезпечення інформацією про місто, готелі, транспорт, ресторани, резервування місць на літаках, та іншої інформації, що може знадобитись подорожуючому. Банки використовують кіоски для надання клієнтам можливості справлятись з їх власними банківськими операціями, такими як знаття грошей з рахунків, переводи і виплати процентів.

При зйомках фільму Джеймса Камерона “Титанік” постановникам був необхідний швидкий доступ до реквізиту, особливо при повторних зйомках окремих сцен. Однак облік костюмів та декорацій перетворювався у важке випробування, оскільки реквізит був розкиданий по усьому Лос-Анджелесу (на студії, на складах, в дирекції кінокомпаній). В результаті з’явилась система обліку постановчого реквізиту, що дозволяла знаходити потрібні матеріали шляхом візуального перегляду високоякісних цифрових зображень, розташованих в мережі Internet. Зображеннями міг скористатися кожний, хто мав доступ до внутрішньої мережі кіностудії. Система виявилась настільки ефективно, що тепер її застосовують під час зйомок інших фільмів.

Більшість кіосків використовують сенсорні екрани замість миші або світлового пера завдяки простоти їх використання та довговічності. Люди, які шарахаються від миші або клавіатури, можуть виявитись менш упередженими по відношенню до сенсорного екрану.


 1. Автоматизовані засоби стимулювання продаж

З появою портативних комп’ютерів, а тепер і портативних мультимедіа-комп’ютерів, автоматизовані засоби стимулювання продаж стали реальністю. До них відносяться: електронні інтерактивні каталоги, обробка форм, презентації, демонстраційні матеріали і брошури.

Тепер торгові представники можуть возити з собою CDROM із всією інформацією про свою корпорацією. Спеціальні та технічні документи, бланки та презентації є доступними по місцю розташування споживача.


 1. Демонстраційні диски та електронні брошури

Демонстраційні диски дозволяють представити продукт фірми споживачам дешевим, ефективним і вражаючим способом. Їх можна розсилати поштою потенціальним споживачам для того, щоби стимулювати їх інтерес до продукції або послуг фірми.

Демонстраційні диски можуть містити звук, анімацію, графіку і текст. Оскільки вони є інтерактивними, то можуть виявитись досить вражаючими і захоплюючими.

Електронна брошура є наступним кроком. Вона дає більше докладної інформації про корпорацію, її структуру та підрозділи, про продукти, споживачів і підтримку, у порівнянні з паперовою брошурою.


 1. Інтерактивні презентації

Інтерактивні презентації можуть бути проведені з великим розмахом, коштуючи досить дешево. Велика кількість різних програм (Microsoft PowerPoint, Macromedia’s Action! та ін.) дозволяє використовувати звук, анімацію, спеціальне оцифроване відео, фони і кліпи в захоплюючій мультимедіа-перзинтації.

Можна використовувати анімації, що показують продук з довільної точки зору, продемонструвати цілі компанії. Клієнти можуть вибирати інформацію за своїм бажанням, або автор може надати їм те, що вважає потрібним. При такій різноманітності продавців скоріше залучать і утримують увагу потенціальних покупців.


 1. Використання Internet

Все більше компаній використовують Internet в своїй практичній діяльності. Розробка презентацій для Internet і підключення різноманітних організацій до Internet є новим видом послуг, що набуває все більшу популярність.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство Освіти і Науки України Національний університет “Львівська політехніка”
Методичні матеріали до конспекту лекцій з дисципліни “Системи мультимедіа” для студентів базового напрямку 0915 "Комп'ютерна інженерія"...
Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет "львівська політехніка"

Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки України Національний університет „Львівська політехніка” Кафедра «Захисту інформації»

Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет "львівська політехніка"
Промислове та цивільне будівництво” стаціонарної та заочної форм навачання /Укладачі: М.І. Стасюк, З. Я. Бліхарський, Р.Є. Хміль,...
Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconHttp://antibotan com/ Всеукраїнський студентський архів Міністерство освіти та науки України Національний університет „Львівська політехніка”

Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconHttp://antibotan com/ Всеукраїнський студентський архів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Національний університет «Львівська політехніка»

Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки України Національний університет "Львівська політехніка"
Тема: "Надзвичайні ситуації в Україні та їх вражаючі фактори не природного характеру"
Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет "львівська політехніка" Реферат
Організаційно-правовий аспект захисту інформації, що є власністю держави
Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет "львівська політехніка"
Архітектури штучних нейронних мереж грубо можуть бути поділені на такі категорії:|із|
Міністерство Освіти І Науки України Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет "львівська політехніка"
Архітектури штучних нейронних мереж грубо можуть бути поділені на такі категорії:|із|
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы