Обслуговування обладнання icon

Обслуговування обладнанняНазваниеОбслуговування обладнання
Дата конвертации24.08.2012
Размер258,51 Kb.
ТипРеферат
Обслуговування обладнання


Обслуговування обладнання На кожному постійному робочому місці повинні бути виробничі і посадові інструкції та інструкції з охорони праці в обсязі, що є обов'язковим для даної посади або професії. Перед початком проведення робіт необхідно перевірити виконання вимог підрозділу 5.4 цих Правил, що стосуються наступної роботи.У разі невиконання цих вимог і незабезпечення працівників необхіднимспецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, працівникине мають права розпочинати роботу — незалежно від того, хто дав їм вказівку на її виконання. У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпекипрацівники повинні припинити роботу і повідомити про це керівника робіт.Продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення виявлених порушень. Обходити та оглядати обладнання дозволяється тільки післяотримання дозволу від оперативних працівників, які ведуть режим роботицього обладнання. Перебування працівників поблизу люків, лазів, водовказівнихстекол, а також біля запірної, регулювальної та запобіжної арматури і фланцевих з'єднань трубопроводів, що перебувають під тиском, дозволяєтьсятільки у разі виробничої необхідності. Не дозволяється ходити по трубопроводах, а також по конструкціях і перекриттях, що не призначені для проходу по них, а також спиратись і ставати на огородження площадок. Під час пуску, обпресування та випробовування обладнання ітрубопроводів під тиском поблизу них дозволяється перебувати тількипрацівникам, які безпосередньо проводять ці роботи. .Під час проведення гідравлічного випробування обладнання у разіпідвищення тиску до випробувального перебування працівників на цьомуобладнанні заборонено. Дозволяється проводити огляд зварних швів випробовуваних трубопроводіві обладнання тільки після зниження випробувального тиску до робочого — безпростукування зварних швів. Працівники, які не беруть участі у проведенні розшлаковування таобдування котла, продування нижніх точок, а також у разі несталих тааварійних режимів повинні бути виведені у безпечне місце. Працівники будь-якого цеху у разі виявлення свищів у паропроводах, камерах, колекторах та трубах котла, що не обігріваються, живильних трубопроводах і корпусах арматури тощо повинні негайно повідомити про це начальника зміни цеху (блока, району) і керівника (виконавця)робіт — для вжиття необхідних заходів. Небезпечну зону слід обгородити і вивісити застережні знаки безпеки"Обережно! Небезпечна зона", а біля входу до Неї — заборонний знак безпеки"Вхід (прохід) заборонено". Заборонено проводити пуск, випробування і короткочасну роботу механізмів або пристроїв за відсутності огороджень або у разі їхнього несправного стану. Заборонено також прибирати поблизу механізмів,які не мають запобіжних огороджень. Під час чищення, прибирання і змащування обертових або рухомих частин механізмів не дозволяється перелазити через огородженняабо просовувати за них руки; не дозволяється також намотувати на рукуабо пальці обтиральний матеріал — під час обтирання зовнішньої поверхніпрацюючих механізмів. Як обтиральні матеріали слід використовувати бавовняні аболляні ганчірки. Надягати і знімати рушійні паси, а також підсипати каніфольта інші матеріали дід паси і стрічки конвеєрів дозволяється тільки післяповного зупинення обладнання. В газонебезпечних зонах металеві частини механізмів з пасовимиприводами, де можлива поява статичної електрики, повинні бути заземлені. Поправляти на ходу рушійні паси, зупиняти вручну обертові ірухомі механізми заборонено. Перед кожним пусковим пристроєм (крім пристроїв дистанційного керування) електродвигунів напругою більше 1000 В, а також електродвигунів напругою до 1000 В, якщо вони установлені в приміщеннях з підвищеною небезпекою або особливо небезпечних, повинні бути діелектричнікилими, а у сирих приміщеннях — ізолювальні підставки. Брати в руки, торкатись обірваних, завислих, оголених, з пошкодженою ізоляцією проводів або струмопровідних предметів (дротів,труб, тросів, мокрих вірьовок тощо), що стикаються з цими проводами, атакож наступати на проводи, що лежать на землі чи підлозі, заборонено. Обладнання, що експлуатується, повинно бути справним і немати несправних або вимкнених пристроїв аварійного вимикання, блокувань, захистів та сигналізації. У разі виникнення у роботі обладнання режиму, який може спричинитинещасний випадок (гідроудари, несталий топковий режим, неприпустимо високувібрацію, свищі тощо) слід ужити заходів щодо створення безпечних умовпраці працівників згідно з вимогами виробничих та проти-аварійнихінструкцій. Обладнання дозволяється ремонтувати тільки за умови виконання технічних заходів, що унеможливлюють його помилкове введення вдію (пуск двигуна, подавання пари або води тощо), а також самочиннепереміщування або рух. Після закінчення очищення або ремонту обладнання слід переконатись утому, що в ньому не залишились працівники і будь-які сторонні предмети. Капітальні й середні ремонти обладнання слід проводити запроектом проведення робіт (далі — ППР) або технологічною документа- цією (технологічними картами, інструкціями та технічними умовами наремонт), що містять конкретні вимоги безпеки праці під час підготовки дороботи та у процесі її проведення. У ППР повинні бути визначені такі вимоги:забезпечення монтажної технологічності конструкцій та обладнання;безпечне розміщування машин і механізмів;місця і засоби кріплення страхувальних канатів і запобіжних поясівпід час проведення робіт на висоті;забезпечення засобами контейнеризації і тари для переміщуванняпоштучних і сипких матеріалів;забезпечення вантажозахватними пристроями (вантажними стропами, траверсами, монтажними захватами) з урахуванням маси й габаритіввантажу, що переміщується, умов стропування і монтажу;забезпечення засобами тимчасового закріплення елементів, що розбираються, під час проведення демонтажу конструкцій;необхідність улаштування захисних перекриттів або козирків під часпроведення суміщених робіт по одній вертикалі. Крім того, в ППР повинні зазначатись: - номенклатура пристроїв, приладів і засобів індивідуального іколективного захисту працівників;засоби підмощування, що призначені для виконання даного видуробіт або даної операції;шляхи й засоби піднімання працівників на робочі місця. У виробничих приміщеннях допустима найвища температураповітря у робочій зоні в теплу пору року не повинна перевищувати: а) на постійних робочих місцях:плюс 28 °С — у разі виконання легких робіт;плюс 27 °С — у разі виконання робіт середньої важкості; б) на тимчасових робочих місцях:плюс ЗО °С — у разі виконання легких робіт;плюс 29 °С — у разі виконання робіт середньої важкості. За необхідності виконання робіт поблизу гарячих частин обладнання і неможливості забезпечення зазначених у пункті 4.4.18 цих Правил граничних температур, працівники повинні бути захищені від можливого перегрівання шляхом застосування таких запобіжних заходів, як: повітряне душування, примусова вентиляція, місцеве кондиціонування повітря, використання термозахисних костюмів та інших засобів індивідуального захисту, а також регламентація часу роботи та відпочинку. Під час проведення ремонтних робіт, пов'язаних з монтажемабо демонтажем обладнання та трубопроводів, а також із заміною елементівобладнання, слід виконувати передбачену ППР або технологічною картою послідовність операцій щодо забезпечення стійкості елементів обладнання, що залишились або щойно установлюються, і запобігання падіннюйого демонтованих частин. Збіг болтових отворів під час збирання фланцевих з'єднань слідперевіряти за допомогою ломів або оправок. Для відмивання і знежирювання деталей і обладнання слід використовувати пожежобезпечні технічні мийні засоби. Ці роботи забороняється виконувати із застосуванням легкозаймистих речовин (гасу, бензину, бензолу, ацетону тощо), а також хлорпохідних вуглеводнів (трихло-ретилену, дихлоретану тощо). У виняткових випадках із дотриманням необхідних заходів пожежноїбезпеки допускається використовувати розміщені в закритій тарі з матеріалу,що не б'ється, горючі рідини (розчинники, бензин тощо) у кількостях,необхідних для разового використання, але не більше 1 л. Відігрівати замерзлі трубопроводи горючих, вибухонебезпечних і шкідливих речовин, а також їхню арматуру необхідно вологою парою або гарячою водою. Ці роботи не дозволяється виконувати із застосуванням джерела тепла з відкритим вогнем. Місця, небезпечні для проходу або перебування в них пішоходів,слід обгородити і вивісити застережні знаки безпеки згідно з табл. 4.1. Очищення світильників і замінювання перегорілих електроламп,розміщених на висоті до 2,5 м, повинні виконувати працівники технологічних цехів, які мають групу з електробезпеки не нижче II, — за умовизабезпечення зручного і безпечного доступу до світильників. Замінювати плавкі вставки, оглядати і ремонтувати освітлювальнумережу, а також замінювати лампи і очищувати світильники на висоті понад2,5 м повинні працівники електричного цеху. Обслуговувати вибухозахищене електрообладнання повинні працівники, якіпройшли спеціальне навчання і перевірку знань. У місцях, що не мають стаціонарного освітлення, обслуговування обладнання повинно здійснюватись із застосуванням достатньоїкількості справних переносних акумуляторних ліхтарів та електричнихсвітильників із захисною сіткою навколо лампи. Ці ліхтарі та світильникиповинні передаватись по зміні. Переносні ручні електричні світильники в приміщеннях з підвищеною небезпекою і в особливо небезпечних приміщеннях повинні живитись від мережі напругою до 42 В, а за особливо несприятливих умов, колизагроза ураження електричним струмом посилюється тіснотою, незручністю виконання роботи, можливим торканням працівника до металевихзаземлених елементів, — напругою до 12 В. У приміщеннях без підвищеної небезпеки дозволяється користуватисьпереносними електричними світильниками напругою 220 В. Механізоване навантажування, розвантажування та переміщування вантажів . Навантажувально-розвантажувальні роботи, як правило, слід проводитимеханізованим способом за допомогою підіймально-транспортного обладнанняабо засобів малої механізації. Пульт керування стаціонарним дефектоскопом необхідно розміщувати позаробочою камерою, в якій не слід установлювати обладнання, що невикористовується у виробничому процесі. Усі двері робочої камери повинні мати блокування з механізмом переміщування джерел випромінювання. Сигналізація про положення джерела випромінювання повинна виводитисьна пульт керування дефектоскопом і світлове табло над вхідними дверима уробочу камеру. Проводити виробничий процес з несправними блокуванням ісигналізацією заборонено. У разі використання стаціонарних установок із спрямованимпучком випромінювання пучок слід направляти переважно у бік землі — уразі розміщення на першому поверсі, а якщо це неможливо, — на зовнішнійбік приміщення, що не має вікон і забезпечує захист від випромінювання. Радіаційний контроль в пультовій і приміщеннях, суміжних зробочою камерою, у разі використання стаціонарних дефектоскопів повинен полягати у вимірюванні потужності експозиційних доз випромінюванняі (або) густини потоків швидких нейтронів від радіаційних головок. Потужність експозиційних доз випромінювання та густина потоків швидкихнейтронів від джерел випромінювання повинні бути безпечними відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) та Норм радіаційноїбезпеки України (доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення) (НРБУ-97/Д-2000). Робочу частину стаціонарних апаратів і установок з відкритимабо з необмеженим за напрямком пучком випромінювання слід розміщувати в окремому приміщенні — переважно в окремому будинку або окремомукрилі будинку; матеріал і товщина стін, підлоги, стелі такого приміщення забудь-яких положень радіоактивного джерела і напрямків пучка повинні забезпечувати послаблення первинного і розсіяного випромінювання у суміжних приміщеннях і на території підприємства до допустимих значеньзгідно з вимогами Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97). На поверхні радіаційної головки, контейнера, зовнішньої упаковки транспортного пакувального комплекту і на зовнішніх дверях сховищ слід наносити знаки радіаційної небезпеки. Під час роботи обладнання з джерелами іонізуючого випромінювання про всі випадки невідповідності індивідуальних засобів захистувимогам, які до них висуваються, кожен працівник повинен доповісти своєму безпосередньому керівникові (працівникові, який відповідає за експлуатацію обладнання з джерелом іонізуючого випромінювання). у 4.10. Проведення робіт у резервуарах та підземних спорудах.Газонебезпечні роботи Організація і проведення газонебезпечних робіт у резервуарах тапідземних спорудах повинні відповідати вимогам розділів 1, 4, 6, 7 Правилбезпеки систем газопостачання України. Безпосередньо перед спусканням у резервуар, підземну споруду, перед тим, як увійти у газонебезпечне приміщення, необхідно перевірити в них вміст небезпечних і шкідливих речовин у повітрі робочої зони ідостатність кисню (вміст кисню повинен бути понад 20 % від об'єму). Аналіз повітряного середовища слід проводити щодня перед початкомпроведення робіт. Необхідність контролю повітря робочої зони у газонебезпечномуприміщенні або газонебезпечній підземній споруді .в період проведення робітповинен визначати керівник робіт. Газонебезпечні роботи слід проводити під безпосереднім наглядомкерівника робіт. Характеристика вибухонебезпечних і шкідливих газів, що найчастіше трапляються у підземних спорудах, наведена у додатку 2 до цихПравил. Працівники цеху (району,цільниці) повинні знати перелік газонебезпечних підземних споруд, зазначених у пункті 4.1.30 цих Правил. Ці споруди необхідно зазначати на технологічній схемі і маршрутнійкарті; вони повинні мати пофарбовані люки (рекомендується другу кришку люкаабо його циліндричну частину фарбувати у жовтий колір)". Для визначення стану повітряного середовища у резервуарі,підземній споруді, газонебезпечному приміщенні, допускаються працівники, які пройшли навчання, вміють користуватись засобами вимірювань дляконтролю небезпечних і шкідливих речовин і мають у посвідченні відповідний запис на право виконання таких робіт. 4.10.6. Відбирати проби для аналізу повітряного середовища слід задопомогою шланга, який опускається в отвір люка резервуара, підземноїспоруди або установлюється у напіввідчинені двері газонебезпечного приміщення. Кінець шланга слід опускати на відстань від рівня підлоги (днарезервуара) не більше їм — у разі відбирання проби з нижньої частинипідземної споруди або резервуара, в якому може бути виявлена шкідливаречовина, важча за повітря, та на 20-30 см — у разі відбирання проби з йоговерхньої частини, в якій може бути виявлена шкідлива речовина з меншоющільністю, ніж повітря. Спускатись у резервуари та підземні споруди і входити у газонебезпечні приміщення для відбирання проб повітря заборонено. До початку і під час проведення робіт у резервуарі, підземнійспоруді, газонебезпечному приміщенні необхідно забезпечити природнуабо примусову вентиляцію їх. Природну вентиляцію камер і каналів слід створювати відкриванням неменше двох люків з установленням біля них спеціальних козирків, щоспрямовують повітряні потоки. Примусову вентиляцію слід проводити за наявності у повітрі резервуара,підземної споруди або іншого газонебезпечного приміщення шкідливих речовинабо за температури повітря у ньому понад плюс ЗО °С. Для створення примусової вентиляції можна використовувати вентиляториабо компресори, які повністю замінюють повітря у підземній споруді аборезервуарі протягом 10-15 хв. Шланг вентилятора, опущений у підземнуспоруду, не повинен доходити до рівня підлоги на 20-25 см. Якщо природна або примусова вентиляція не забезпечує повноговидалення, небезпечних або шкідливих речовин, спускатись у резервуар,підземну споруду, входити в газонебезпечне приміщення дозволяється тільки ушланговому або киснеізолювальному протигазі, рятувальному поясі зприкріпленою до нього рятувальною вірьовкою, другий кінець якої повиненбути в руках наглядача. Проводити вентиляцію резервуарів, підземних споруд, газонебезпечних приміщень за допомогою кисню заборонено. В обох напрямках руху транспорту на відстані 10-15 м відвідкритих люків підземних споруд, розміщених на проїзній частині дороги, слід установити застережний дорожній знак. За населеними пунктамина відстані понад 50 м від місця проведення робіт з боку руху транспортудодатково слід виставити застережний дорожній знак. Місце проведенняробіт необхідно обгородити. Обгороджену зону взимку слід очищувативід снігу, льоду і посипати піском. Вночі й у разі недостатньої видимості застережні дорожні знаки таогородження біля місця проведення робіт мають бути освітлені лампаминапругою до 42 В. Під час перерви в роботі, після закінчення робочого дня або післязакінчення роботи залишати огородження і відкриті люки на проїзній частинідороги заборонено. Під час проведення робіт у підземній споруді, розташованій позапроїзною частиною дороги, як огородження, які повинні стояти протягомусього часу проведення робіт в цій споруді, слід використовувати переносніПеред допуском працівників до проведення робіт усерединірезервуарів, підземних споруд необхідно вивести з роботи і відділити заглушками трубопроводи, через які можливе попадання вибухонебезпечних,пожежонебезпечних, агресивних та отруйних речовин. Відключальну арматуру слід закривати. Вентилі відкритих дренажів, з'єднаних з атмосферою, повинні бути відкриті. З електроприводів арматури та електричнихкіл їхнього керування слід зняти напругу. Штурвали (маховики) неелскт-рифікованої арматури необхідно заблокувати ланцюгами або іншими пристосуваннями і замкнути на замок. На перекритій запірній арматурі необхідно вивісити заборонні знаки безпеки "Не відкривати! Працюють люди". Під час відкривання люка резервуара, підземної споруди слідстояти з навітряного боку (спиною або боком до вітру). Тривалість перебування працівників у резервуарі, підземнійспоруді, газонебезпечному приміщенні, а також тривалість відпочинку (звиходом із цих об'єктів) залежно від умов і характеру роботи повинен визначати керівник робіт. Працювати в резервуарі чи підземній споруді за температури .повітря вище зазначеної у пункті 4.4.18 цих Правил допускається тільки уразі виникнення аварії, — якщо вона загрожує життю працівників, можеспричинити руйнування обладнання тощо, — з дозволу керівника робіт іпід його безпосереднім керівництвом. Таку роботу дозволяється виконувати лише за умови обов'язкового вжиття необхідних заходів щодо захисту працівників від можливого перегрівання та опіків: робота повинна виконуватись в теплому спецодязі, а за наявності в підземній споруді або резервуарі рідкого середовища — також з використанням гумового взуття:режим роботи і відпочинку в цьому разі визначає керівник робіт. Заборонено перебувати всередині резервуара чи підземної споруди за температури повітря понад плюс 50 °С (температура повітря вимірюється на відстані 0,7 м від стінки резервуара (підземної споруди)), атакож за наявності в них води, нагрітої до температури понад плюс 45 °С.За температури води менше плюс 45 °С рівень води над підлогою не повинен перевищувати 200 мм. За наявності пари в резервуарі чи підземній споруді працівники повинніперебувати в них у шланговому або киснеізолювальному протигазі,рятувальному поясі з рятувальною вірьовкою. Для виконання робіт усередині газонебезпечного резервуара(приміщення, підземної споруди тощо) повинна призначатись бригада неменше ніж з трьох працівників, які заздалегідь повинні бути проінструктовані про порядок проведення роботи та можливу небезпеку під час її виконання, а також повинна бути перевірена правильність їхніх дій на робочому місці. Один із членів бригади повинен працювати всередині резервуара, а двоєінших членів бригади (наглядачі) повинні стояти зверху біля люка або дверейгазонебезпечного приміщення і стежити за роботою працівника, який виконуєроботу всередині резервуару, і за станом повітрозабірно-го патрубкашлангового протигазу. Один із наглядачів повинен тримати в руках кінець рятувальноївірьовки, а другий її кінець повинен бути прикріплений до рятувальногопояса працівника, який перебуває всередині резервуара. Наглядач повинен відпускати або натягувати рятувальну вірьовку і шланглише за сигналом працівника, який виконує роботу в резервуарі. Другийнаглядач повинен бути з надягненим рятувальним поясом і мати при собішланговий протигаз у положенні "наготові". Якщо в діях працівника, який виконує роботу всередині резервуара,з'явились ознаки нездужання, намагання зняти протигаз тощо, а також у разівиникнення інших небезпечних непередбачених обставин, роботу слід негайноприпинити, а працівника з резервуару евакуювати. Працювати всередині резервуара повинен тільки один працівник. У разінеобхідності проведення робіт всередині резервуара двома працівниками слідпризначити ще одного наглядача та передбачити заходи щодо одночасногонадання допомоги обом цим працівникам. Наглядачі не мають права відлучатись від люка резервуара чи підземноїспоруди і відволікатись на інші роботи доти, доки там перебуває працівник. Під час проведення робіт у глибокій і довгій підземній споруді, колизоровий нагляд за працівником, який виконує в ній роботу, підтримуватинеможливо, з ним слід організувати радіозв'язок, зв'язок по телефону або задопомогою загальноприйнятих сигналів. У разі потреби до потерпілого може спуститись лише один із наглядачівв попередньо надягнених протигазі та рятувальному поясі, передач-ши кінецьрятувальної вірьовки іншому наглядачеві, який повинен залишитись біля люкаабо дверей газонебезпечного резервуара чи підземної споруди. Перед початком проведення робіт необхідно перевірити справність протигаза і шлангів. Герметичність протигаза і шланга перевіряється затискуванням рукоюкінця шланга в надягненому протигазі. Якщо в такому положенні дихатинеможливо, то протигаз справний. У протигаза з примусовим подаванням повітря необхідно перевірити такожсправність повітродувки і роботу її приводів. Перед спусканням у газонебезпечний резервуар, газонебезпечну підземну споруду, а також перед тим, як увійти в газонебезпечне приміщення, гофрований шланг, що підводить повітря до дихального клапана маски протигаза, необхідно закріпити на поясному ремені. Повітрозабірні патрубки протигаза слід розміщувати з навітреного бокувід місця виділення або місця можливого виділення шкідливих речовин іукріплювати таким чином, щоб не допустити засмоктування пилу з поверхнігрунту. За відсутності примусового подавання повітря за допомогою вентиляторадовжина шланга має бути менше 15 м, а у разі примусового подавання — менше40 м. Шланг не повинен мати різких перегинів або чим-небудь затискуватись. Аналіз повітря у підземній споруді або резервуарі слід проводитигазоаналізатором вибухозахищеного типу, а за його відсутності — відбираннямпроби повітря і аналізу його поза спорудою чи резервуаром. Під час проведення робіт усередині газонебезпечного резервуара, газонебезпечної підземної споруди або газонебезпечного приміщення слід обов'язково застосовувати рятувальні пояси і рятувальні вірьовки. Рятувальні пояси повинні мати наплічні ремені з боку спини з кільцемна їхньому перетині для кріплення рятувальної вірьовки. Рятувальний пояс слід підганяти таким чином, щоб кільце було не нижчелопаток. Під час проведення газонебезпечних робіт слід дотримуватисьтаких вимог: - як переносне джерело світла слід використовувати акумуляторніліхтарі тільки у вибухозахищеному виконанні або світильники напругою ло12В, які живляться від трансформатора із заземленою вторинною обмоткою,установленого поза газонебезпечним резервуаром, газонебезпечною підземноюспорудою або газонебезпечним приміщенням (застосування автотрансформаторівдля живлення переносних світильників заборонено). Заборонено також вмикатиі вимикати світильники у газонебезпечних місцях, а також використовувативідкритий вогонь. Апаратуру керування освітленням і вентиляцією необхідновинести за межі газонебезпечного приміщення;інструмент повинен бути виготовлений з кольорового металу, якийне дає іскроутворення. Допускається використання інструменту з чорногометалу — за умови, що його робоча частина ретельно змащена густиммастилом;використовувати електродрилі та інші електрифіковані інструменти, а також пристосування, що дають іскріння, заборонено;взуття працівників повинно бути без сталевих підківок і цвяхів, упротивному разі слід взувати калоші. Для зв'язку наглядача з працівником, який перебуває у підземнійспоруді, за допомогою рятувальної вірьовки слід використовувати такусигналізацію: - один ривок рятувальної вірьовки працівника, який виконує роботуу споруді (резервуарі), означає "Підтягуй шланг і вірьовку". У цьому разіпідтягувати їх треба після подавання наглядачем сигналу (одного ривка) іотримання відповідного сигналу з газонебезпечної підземної споруди (резервуара) у вигляді одного ривка. Якщо відповідь не отримано, необхідновитягувати з газонебезпечної підземної споруди не тільки шланг і вірьовку, а й працівника; у цьому разі можливо, що ривок трапився через падіння працівника; -два ривки означають "Спусти шланг і вірьовку". Такий сигнал подаєпрацівник, який перебуває у газонебезпечній підземній споруді (резервуарі),коли йому треба здійснити переміщення; - три ривки означають "Усе в порядку". Рятувальну вірьовку і шланг повинен тягти працівник, який перебуває угазонебезпечній підземній споруді (резервуарі). Тому наглядач повинен тактримати вірьовку і шланг, щоб не заважати їхньому переміщуванню і не даватиможливості їм падати. Як тільки працівник, який виконує роботу у споруді(резервуарі), перестав пересуватись, він повинен подати сигнал — три ривки,що означає "Усе в порядку". Наглядач, не отримавши сигнал після зупиненняруху вірьовки і шланга, повинен запросити працівника, який перебуває успоруді (резервуарі), одним ривком, на який піп повинен отримати відповідьтрьома ривками; - неодноразові ривки рятувальної вірьовки, що подає наглядач, означають, що працівник, який перебуває у газонебезпечній підземній споруді(резервуарі), повинен підійти до люка або піднятись на поверхню. Такі самісигнали, що подає працівник, який перебуває всередині резервуара, означають вимогу витягувати його з резервуару. Наглядачі повинні розміщуватись з навітряного боку, періодично упевнюватись у самопочутті працівника, який перебуває всерединірезервуара, за його сигналом опускати і витягувати назовні рятувальнувірьовку і шланг. У разі нанесення на внутрішні поверхні підземних споруд (резервуарів) захисних покриттів, що супроводжується виділенням шкідливих і вибухонебезпечних речовин, слід передбачати примусове видаленняцих речовин. Під час виконання робіт у киснеізолювальному протигазі необхідно стежити, щоб залишковий тиск кисню в балоні протигаза був достатній для забезпечення повернення працівника, який виконує роботу впротигазі, від місця проведення робіт до незагазованої зони. Кришки підземних люків необхідно відкривати і закривати задопомогою спеціальних гаків завдовжки понад 500 мм; виконувати ці операції безпосередньо руками, гайковими ключами або іншими, не призначеними для цього, предметами заборонено. Перед тим, як закривати люки після закінчення роботи, керівник і виконавець робіт повинні перевірити, чи не залишився випадково всередині підземної споруди (резервуара) хто-небудь з працівників, а також чине залишились забуті там матеріали, інструменти та інші сторонні предмети. Після закінчення робіт у підземній споруді (резервуарі) всі люкиповинні бути закриті. Обслуговування теплообмінних апаратів та трубопроводів Організацію виконання робіт з обслуговування теплообміннихапаратів і трубопроводів слід проводити відповідно до вимог Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94, № 104, таПравил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води,затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98, № 177,зареєстрованих в Мін'юсті України 07.10.98 за № 636/3076. Заборонено експлуатувати теплообмінні апарати після закінчення терміну чергового інспекторського огляду або у разі виявлення дефектів, що можуть спричинити порушення надійної і безпечної роботи, атакож у разі відсутності і несправності елементів їхнього захисту і регуляторів рівня. Про виявлені дефекти та несправності слід зробити запис упаспорті теплообмінного апарата із зазначенням причини заборони йогоексплуатації. Усі трубопроводи і теплообмінні апарати повинні мати у верхніхточках повітряні клапани, а в нижніх точках і застійних зонах — дренажніпристрої, що сполучаються безпосередньо з атмосферою. Заборонено під час роботи теплообмінного апарата проводити його ремонт або виконувати роботи, пов'язані з ліквідацією нещіль-ностей з'єднань окремих елементів апарата, що перебувають підтиском, —-за винятком випадків, зазначених у пункті 4.11.14 цих Правил. Справність запобіжних клапанів, манометрів та іншої арматури теплообмінного апарата повинні перевіряти працівники, що їх обслуговують, відповідно до інструкції з обслуговування теплообмінних апаратів. Теплообмінний апарат або ділянку трубопроводу, що підлягають ремонту, необхідно перекрити як з боку суміжних теплопроводів і обладнання, так і з боку дренажних і обвідних ліній, — щоб уникнути попадання в них пари або гарячої води. Дренажні лінії і повітряні клапани, що сполучаються безпосередньо затмосферою, повинні бути відкриті. Виводити з роботи для ремонту або для внутрішнього оглядутеплообмінні апарати і ділянки трубопроводу, що від'єднується від діючого обладнання, необхідно двома послідовно установленими засувками, міжякими повинен бути дренажний пристрій, що сполучається безпосередньоі атмосферою. 'Допускається однією засувкою виводити з дії теплообмінний апарат абоділянку трубопроводу з тиском до 6 МПа (60 кгс/см~); у цьому разі неповинно бути виходу пари в атмосферу крізь дренаж, який відкрито на часремонту або внутрішнього огляду на виведеній з роботі ділянці. У разі проведення робіт усередині теплообмінного апарата аботрубопроводу і якщо арматура трубопроводу, що виводиться з дії, фланцева,необхідно обов'язково перекрити арматуру й установити заглушку. Товщиназаглушки повинна відповідати параметрам робочого середовища. Для полегшенняперевірки встановлення заглушок останні повинні мати добре видиміхвостовики. З теплообмінних апаратів і трубопроводів, виведених з роботидля ремонту, слід зняти тиск і звільнити їх від пари і води. З електроприводів вимикальної арматури необхідно зняти напругу, а з мережі живлення електроприводів — запобіжники. Цю арматуру необхідно закрити. Вентилі відкритих дренажів, що сполучаються безпосередньо з атмосферою,необхідно відкрити. Вентилі дренажів закритого типу після дренуваннятеплообмінного апарата (трубопроводу) повинні бути закриті; між запірною арматурою і теплообмінним апаратом (трубопроводом) повинна бутиарматура, що безпосередньо сполучається з атмосферою. Неелектрифіко-гіана вимикальна арматура і вентилі дренажів необхідно заблокувати ланцюгами або іншими пристосуваннями і замкнути на замки. Виконання зазначених вимог обов'язкове на трубопроводах з установленою заглушкою. На вентилях, засувках вимикальної арматури слід вивішувати забороннізнаки безпеки "Не відкривати! Працюють люди"; на вентилях відкритихдренажів — "Не закривати! Працюють люди"; на ключах керуванняелектроприводами вимикальної арматури - "Не вмикати! Працюють Іюди"; намісці проведення робіт — настановчий знак "Працювати тут!". Розпочинати ремонт апаратів і трубопроводів, що не мають дренажів іповітряних клапанів, а також за наявності надлишкового тиску в нихзаборонено. Дренування води і пароводяної суміші слід проводити через спусковуарматуру. Якщо під час допуску виник сумнів у тому, що, внаслідок засміченнялінії дренажу, вода із виведеного у ремонт трубопроводу повністю невидалена, розпочинати ремонтні роботи заборонено. Засувки і вентилі необхідно відкривати і закривати тільки іззастосуванням важелів, передбачених інструкцією з експлуатації арматури; не дозволяється для подовження плеча рукоятки або маховика використовувати випадкові предмети. Для проведення ремонтних робіт на одному з підігрівниківвисокого тиску за груповою схемою їхнього увімкнення необхідно вимкнути всю групу підігрівників. Під час відгвинчування болтів фланцевих з'єднань трубопроводів послаблювати болти слід обережно, — щоб запобігти можливомувикиданню пароводяної суміші у разі неповного дренування трубопроводу. Крім цього, необхідно запобігти випаданню із фланців металевих прокладок і вимірювальних шайб і падінню їх униз — шляхом відгородженнярозташованих нижче ділянок, улаштування настилів, установлення піддонівтощо. Дозволяється відключати однією засувкою (без установленнязаглушок) теплообмінні апарати на тих потоках, де робочий тиск не перевищує атмосферний і температура теплоносія менїие плюс 45 °С. У разі виведення у ремонт обладнання з вибухонебезпечними,отруйними і агресивними речовинами, це обладнання необхідно вивести здії, спорожнити, очистити (промити, продути) і відділити заглушками віддіючого обладнання — незалежно від тиску і температури речовин, щотранспортуються. Під час випробовування і прогрівання трубопроводів пари іводи дозволяється підтягувати:болти фланцевих з'єднань — за надлишкового тиску до 0,5 МПа(5 кгс/см2);сальники сталевих компенсаторів та сальники арматури — за тискудо 1,2 МПа (12 кгс/см2); сальники слід підтягувати обережно, — щоб незірвати болти. Якщо застосовуються спеціальні пристосування, сальники дозволяєтьсяпідтягувати у разі тиску до 6 МПа (60 кгс/см2) — за розпорядженням і підкерівництвом працівника, який віддав розпорядження на проведення цієїроботи. Добивання сальників компенсаторів і арматури дозволяєтьсявиконувати у разі надлишкового тиску в трубопроводах до 0,02 МПа(0,2 кгс/см2) і за температури теплоносія до плюс 45 °С. Замінювати сальникову набивку компенсаторів дозволяється тільки післяповного спорожнення трубопроводу. Підтягувати нарізне з'єднання сальника арматури або фланцеве з'єднання слід поступово, по черзі, з діаметрально протилежних боків; у цьому разі працівник повинен стояти збоку від можливого викиданняструменя води або пари. Розпочинати ремонт арматури на трубопроводах пари і гарячої води, яка не має або має нечітку технологічну нумерацію, заборонено. Штуцери контрольно-вимірювальної апаратури слід підтягувати, якщо тиск не перевищує 0,3 МПа (3 кгс/см2), — тільки гайковимиключами, розмір яких відповідає граням елементів, що підтягуються, -щоб запобігти пошкодженню штуцерів; застосовувати для виконання цієїроботи інші ключі, а також подовжувальні важелі заборонено. Перед тим, як розпочати підтягування штуцерів, слід перевірити станвидимої частини різі, — особливо на штуцерах повітряних клапанів. Під час підтягування нарізного з'єднання працівник повинен стояти зпротилежного боку від струменя води або пари, які можуть з'явитись у разізривання різі. Прогрівання і пуск паропроводів слід виконувати згідно з-місцевою інструкцією або за спеціальною програмою. Під час прогрівання паропроводу спочатку слід відкриватидренажі, потім поступово і обережно байпаси (парові вентилі). У разі виникнення гідравлічних ударів прогрівання необхідно припинити до повногозникнення їх і вжити заходів щодо усунення причин, що викликали ці удари. Перед прогріванням паропроводу під час пуску теплової мережі додатково необхідно перекрити конденсаційні горшки. У разі засмічення проходу дренажного штуцера під час прогрівання або підвищення тиску в паропроводі штуцер необхідно продутиШвидким закриванням та відкриванням вентиля. Якщо засмічення проходу дренажного штуцера неможливо усунутипродуванням, слід повністю перекрити паропровід і прочистити дренажнийштуцер. Працівник, який продуває дренажний штуцер, повинен стояти з боку,протилежного виходу конденсату або пари, і виконувати цю роботу врукавицях. Продування паропроводів необхідно виконувати згідно зінструкцією, затвердженою керівником монтажної, ремонтної або пусконалагоджувальної організації (дільниці) і узгодженою з керівником підприємства (цеху). Тимчасові трубопроводи, спеціально прокладені для продуванняпаропроводів, не повинні торкатись дерев'яних конструкцій, — щоб запобігтивиникненню пожежі. Вони повинні лежати вільно, з урахуванням тепловихподовжень, і не передавати надмірних зусиль на перекриття та іншіконструкції. У місцях обслуговування тимчасовий трубопровід повинен покриватисьізоляцією. Опору для кінцевої частини труби, що виходить за межі споруди,слід надійно закріплювати. Місце випускання пари необхідно вибирати такимчином, щоб у небезпечній зоні не було механізмів, обладнання га людей. Для регулювання продування на початку ділянки паропроводу, що підлягаєпродуванню, слід установити парову засувку. Перед початком продування увесьпаропровід необхідно покрити тепловою ізоляцією, а нерухомі опори — надійнозакріпити. Тимчасові засоби підмощування біля паропроводу необхіднодемонтувати. Безпосередньо перед початком продування дренажі повинні бути закриті,— щоб уникнути засмічування. Відкривати парову засувку слід поступово. З появою ознак гідравлічних ударів слід негайно припинити подаванняпари у паропровід і повністю відкрити всі дренажі. Працівники, які беруть участь у продуванні паропроводів, повиннінаглядати за його станом, а також за станом рухомих опор і підвісок. Територію у місці виходу випускної труби тимчасового трубопроводу,прокладеного для продування паропроводу, необхідно обгородити і на її межівиставити наглядачів. Працівники, які беруть участь у продуванні паропроводу, повиннікористуватись протишумними навушниками. 4.12. Ремонт обертових механізмів Підготовка до ремонту обертових механізмів повинна проводитись згідно з умовами виконання робіт, зазначеними у наряді. У цьомуразі механізм необхідно зупинити, напругу з електродвигуна механізму іелектроприводів арматури зняти. Якщо робота на механізмі пов'язана з можливим торканням до йогообертових частин, кабель живлення електродвигуна слід заземлювативідповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок,затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97, № 257,зареєстрованих в Мін'юсті України 13.01.98 за № 11/2451, зі змінами тадоповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від25.02.2000, № 26 і зареєстрованими в Мін'юсті України 06.04.2000 за№213/4434. Якщо робота на механізмі не пов'язана з торканням до обертових частинмеханізму, заземлювати кабельну лінію не потрібно. У разі одночасного проведення робіт на обертовому механізмі і наелектродвигуні муфту необхідно розчепити. Цю роботу необхідно виконувати занарядом на ремонт обертового механізму. Штурвали приводів керування арматурою слід замкнути на-замок здопомогою ланцюгів або інших пристроїв і пристосувань. На виведених з роботи приводах і пусковому пристрої механізму слідвивішувати знаки безпеки про заборону подавання напруги і оперуваннязапірною арматурою, а на місці проведення робіт — настановчий знак безпеки"Працювати тут!". Під час виведення у ремонт обертових механізмів з електроприводом знімати напругу з електродвигуна і електроприводів арматуриповинні працівники електричного цеху. Під час пробного увімкнення або балансування обертовогомеханізму необхідно оперувати кнопкою аварійного вимикання електродвигуна механізму. Біля кнопки аварійного вимикання повинен стояти спеціально призначенийпрацівник, який за сигналом керівника робіт повинен негайно вимкнутимеханізм. Перед пуском обертового механізму, у тому числі й перед проведенням його випробування, слід скласти муфту зчеплення, установитивсі огородження рухомих частин, зняти знаки безпеки, прибрати інструмент, матеріали та вивести працівників з місця проведення робіт. Керівник робіт повинен здати наряд начальнику зміни цеху. У разівиконання роботи за проміжним нарядом його необхідно здати працівнику, якийвидав наряд. Після проведення випробувань механізму, у разі виникнення необхідностіпродовження робіт на ньому, робоче місце знову повинно готуватись згідно зумовами виконання робіт, що передбачені нарядом. Під час балансування ротора обертового механізму установлювати балансувальні вантажі дозволяється тільки після його закріплення, — що унеможливлює обертання ротора. Перед проведенням статичного балансування роторів димососів абовентиляторів на спеціальних балансувальних верстатах необхідно установлювати упори, — щоб перешкодити падінню ротора. Проводити роботи всередині вентилятора, димососа дозволяється тільки після перекривання низхідного газоходу міцним настиломта вжиття заходів, що унеможливлюють обертання ротора. Пристосування, що використовуються для виймання роторівтягодуттьових машин, повинні відповідати вимогам нормативних документів заводів-виробників тепломеханічного обладнання. Із зони, де проводять виймання ротора тягодуттьових машин, необхідновивести працівників. Ремонтні роботи на тягодуттьових машинах на висоті понад1,3 м необхідно проводити з риштувань та помостів. Під час замінювання броні і наплавлюваиня лопаток тягодуттьових машин кришки корпусів повинні бути відкриті. У разі застосування шліфувальної машинки для чищення поверхонь фасок обичайки робочого колеса та лопаток слід дотримуватисьвимог Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями. Усі зварювальні роботи, що проводяться безпосередньо на роторі тягодуттьових машин, необхідно виконувати із заземленим ротором. Під час наплавлення лопаток тягодуттьових маїїґин слід уникати пропалювання металу та попадання розплавленого металу на електрозварника. Наплавлення лопаток тягодуттьових машин без виймання ротора слідвиконувати за наявності вентиляції, що забезпечує необхідний повітро- обмін, і під контролем наглядача, який повинен перебувати ззовні тяго-дуттьової машини. Електрозварник, що перебуває всередині тягодуттьової машини, повиненвиконувати роботу із застосуванням рятувального пояса і рятувальноївірьовки, кінець якої має бути у наглядача. Наглядач повинен мати групу II з електробезпеки і за необхідностікористуватись однополюсним виміикачем електрозварювальної мережі, якийповинен бути ззовні тягодуттьової машини.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Обслуговування обладнання iconОрганізація обслуговування в-ва ремонтом технічного обладнання
Високі темпи розвитку промисловості супроводжуються швидким ростом основних засобів І особливо їх активної частини – машин І обладнання....
Обслуговування обладнання iconБезпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів
Технічне обслуговування й ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях (на постах). На робочих місцях мають забезпечуватися...
Обслуговування обладнання iconБезпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів
Технічне обслуговування й ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях (на постах). На робочих місцях мають забезпечуватися...
Обслуговування обладнання iconОбслуговування обладнання
У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки пра­цівники повинні припинити роботу І повідомити про це керівника робіт....
Обслуговування обладнання iconОбслуговування обладнання На кожному постійному робочому місці повинні бути вироб­
У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки пра­цівники повинні припинити роботу і повідомити про це керівника робіт....
Обслуговування обладнання iconПрофілактичне обслуговування пк
Мета: ознайомитись з методикою проведення профілактичних робіт та особливостями обслуговування окремих вузлів комп'ютера
Обслуговування обладнання iconПрофілактичне обслуговування пк
Мета: ознайомитись з методикою проведення профілактичних робіт та особливостями обслуговування окремих вузлів комп'ютера
Обслуговування обладнання iconРемонтне обслуговування підприємства
Ремонтне І енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів
Обслуговування обладнання iconWan world Area Network (Територіальні комп’ютерні мержі, Глобальні мережі -гм)
Вони служать для того, що надавати свої сервіси або послуги великій кількості кінцевих абонентів, які розкидані по великій території....
Обслуговування обладнання iconТворчі стилі в рекламній справі
Розвиток виробничої сфери та потреби належного обслуговування цієї сфери зумовили після другої світової війни значне зростання обсягів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы