Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows icon

Імена файлів, нумерація сторінок, ос windowsНазваниеІмена файлів, нумерація сторінок, ос windows
Дата конвертации09.08.2012
Размер36,84 Kb.
ТипРеферат
Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows


Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows


План

Імена файлів.

Нумерація сторінок.

Операційна система Windows.


1.Для створення нової папки спочатку треба відкри­ти потрібний диск або папку, після чого використову­ють команди Файл, Создать, Папку. В результаті на екрані дисплея з'являються значок папки і рамка для введення імені нової папки.

Для копіювання групи файлів з однієї папки в іншу виконують такі дії.

• Виділяють файли. Якщо вони розташовані послі­довно у переліку, то активізують перший, потім, утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацають мишею на останньому файлі. Якщо файли розмі­щено в різних місцях переліку, то їх виділяють при натиснутій клавіші Ctrl.

• При копіюванні за допомогою миші її покажчик підводять до виділених файлів, натискують на пра­ву клавішу миші й, утримуючи її, «тягнуть» блок виділених файлів до потрібної папки. Відпускають клавішу миші та вибирають команду Копировать із меню, що з'являється на екрані дисплея. При копіюванні за допомогою кнопок панелі інструмен­тів після виділення файлів клацають мишею на кнопці Копировать (поз. 1), після чого активізують потрібну папку і клацають мишею на кнопці Вставить (поз. 2 ). Аналогічні дії можна виконати за допомогою команд головного меню Правка, Копировать, Вставить.

Для перейменування об'єкта його активізують, по­тім ще раз клацають мишею (у рамці з іменем об'єкта на екрані дисплея з'являється курсор), вводять ім'я, на­тискують на клавішу Enter або після виділення об'єк­та клацають правою клавішею миші й активізують ко­манду Переименовать.

Для вилучення об'єктів їх виділяють і натискують на клавішу Del.

Для пошуку файлів або папок використовують коман­ди Сервис, Поиск, Файли и папки. В результаті на ек­рані дисплея з'являється вікно. У вкладці Имя и местоположение в полі Имя 1 слід зазначити ім'я файла, який потрібно знайти (наприклад, «приклад»), у полі Где искать 2 — ім'я диска, ім'я папки, де відбувається пошук. Якщо треба змінити ім'я диска або папки, то активізують кнопку Обзор 3. У вкладці Дата пошук відбувається за датою створення (зміни) чи за певним діапазоном дат. У вкладці Дополнительно зазнача­ють розмір або тип файла. Після активізації потрібних параметрів слід клацнути мишею на кнопці Найти. В ниж­ній частині вікна пошуку з'являється вікно з переліком знайдених файлів або, якщо таких файлів не знайдено, повідомлення Найдено файлов 0, Для активізації знай­деного файла досить двічі клацнути мишею на його назві у переліку знайдених файлів.

2. Текстовий редактор Microsoft Word автоматично по­діляє створений документ на сторінки (їхні номери мож­на переглянути в рядку статусу 11), але самі номери сторінок у документ не вставляються. Для їх додання активізують команди Вставка, Номера страниц. У результаті на екрані дисплея з'являється діало­гове вікно, в якому задають:

• 3 - місцезнаходження номера сторінки (внизу, праворуч або вгорі);

• 2 - положення номера сторінки в рядку (ліво­руч, праворуч або в центрі);

• 1 - відображати чи ні номер на першій сторінці (для цього вмикають або вимикають поле-перемикач).

Можна також змінити номер сторінки, для чого акти­візують кнопку Формат 4. У результаті на екрані дисплея з'являється вікно.

У вікні в групі Нумерация страниц активізують пе­ремикач начать с і надають йому відповідного значен­ня (наприклад, початковий номер — 25).

3. Нові апаратні та системні рішення Windows 98.

Особливості їх такі:

• більшість службових утиліт містяться в меню Служебные (кнопка Пуск, команди Программы, Стандартные);

• створена 32-розрядна файлова система FAT32 за­безпечує більш швидкий доступ до дисків і більш ефективне використання дискового простору завдя­ки зменшенню розмірів кластерів для великих жорстких дисків (кластери по 4 Кбайт для дисків ємністю до 8 Гбайт);

• для перетворення таблиці FAT16 на нову струк­туру FAT32 без пошкодження даних ОС Windows 98 містить відповідну утиліту Преобразователь дисков;

• усі дискові утиліти, тобто Format, Disk Defragmenter (Дефрагментация диска), ScanDisk (Проверка диска), FDisk, перетворено для роботи з FAT32;

• утиліта Backup (Архивация данных) має багато нових опцій, підтримує нові пристрої резервуван­ня, виконує, на відміну від ОС Windows 95, резер­вування файлів системного реєстру;

• забезпечується автоматична активізація утилі­ти ScanDisk (Проверка диска) при завантажен­ні ОС, якщо відбулося некоректне завершення її роботи;

• утиліта Microsoft System Information (Сведения о системе) дає всю важливу інформацію про ОС (апаратуру, драйвери пристроїв, мережні ресурси, пристрої мультимедіа тощо);

• забезпечується очистка жорсткого диска за допо­могою диспетчера, при цьому вилучаються фай­ли і програми, які не використовуються ОС (тим­часові, попередні копії тощо). Для цього активі­зують вікно властивостей відповідного диска (підводять покажчик миші до диска, клацають правою клавішею миші, вибирають команду Свойства), далі активізують кнопку Очистка диска, ви­бирають потрібні категорії файлів, активізують кнопку ОК.

Робота з Internet. При роботі з Internet ОС Windows 98 забезпечуються нові можливості:

• реалізація інтерфейсу вбудованого Web-броузера Internet Explorer 5.0 дає змогу переглядати не тіль­ки Web-сторінки, а й локальні диски, мережні ре­сурси та завантажувати додатки;

• панель задач і вікна папок мають панель інстру­ментів Адрес, що є зручним засобом для активіза­ції не тільки Web-сторінок, а й файлів дисків, ме­режі;

• кнопки Вперед, Назад програми Проводник да­ють змогу переміщуватися по ієрархічній струк­турі папок;

• нова програма Outlook Express забезпечує багато нових можливостей для користувачів електронної пошти Internet;

• меню кнопки Пуск містить команду Найти, Лю­дей... для перегляду каталогу загальнодоступних та приватних адрес;

• завдяки HTML-редактору FrontPage Express мож­на створювати і працювати з Web-сторінками Windows 98, а за допомогою програми Мастер публикаций Web користувач має можливість пе­ренести всі потрібні файли з комп'ютера на Web-сервер.


Список використаної літератури:

Л.М. Дибкова. “Інформатика та комп’ютерна техніка” 2002 р.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconОсновні вимоги
А4, шрифтом 14, інтервал між рядками 5, з берегами (полями) зліва 25-30 мм, зверху 25 мм, справа 10 мм, знизу 15 мм. Абзаци – відступ...
Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconКоманди для роботи з файлами Копіювання файлів
Для копіювання файлів використовують команду copy, яка є інструментом створення копій файлів на дискетах або жорсткому диску
Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconОперацiйнi системи windows nt, NetWare, unix
Хоча ця система призначена для роботи з клiєнтами Windows nt workstation, вона може працювати I з iншими системами: ms-dos (з використанням...
Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconЛекція №9 Тема: Завантаження файлів
Завантаження файлів на сервер по протоколу http здійснюється набагато чаші, чим ви можете подумати
Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconАрхитектура Windows
Вирусы, троянские кони и другие вредоносные программы поражают настольные компьютеры с Windows по целому ряду причин, свойственных...
Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconВышла новая версия утилиты DebugView for Windows 4
Бесплатная утилита работает под управлением Windows хз, Vista и Windows Она поможет устранить проблемы в работе с приложениями
Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconІнсталяція системи windows підготовка до інсталяції Windows
Не забудьте провести дефрагментацію диска утім, Windows 95 при інсталяції робить це сама, якщо в тому виникає необхідність. Але краще...
Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconПоняття про інсталювання програмних продуктів” (на прикладі операційної системи Windows 95) Підготовка до інсталяції Windows 95
Не забудьте провести дефрагментацію диска утім, Windows 95 при інсталяції робить це сама, якщо в тому виникає необхідність. Але краще...
Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconMs windows одна из самых популярных программных продуктов нашего времени. Наиболее распространенными версиями в настоящее время являются Windows 11, Windows 95, Windows nt
Операционная система ms windows одна из самых популярных программных продуктов нашего времени. Наиболее распространенными версиями...
Імена файлів, нумерація сторінок, ос windows iconКомпания iobit выпустила новую версию Advanced SystemCare 4
Программа предназначена для того, чтобы комплексно улучшить работу пк. Новая версия управляется операционными системами Windows 2000,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы