Урок набуття нових знань, умінь, навичок icon

Урок набуття нових знань, умінь, навичокНазваниеУрок набуття нових знань, умінь, навичок
Дата конвертации09.08.2012
Размер106,47 Kb.
ТипУрок
скачать >>>

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НОВОВОЛИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 9


КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Підготувала

вчитель історії та

правознавства

Цьона Ліна Петрівна


2011 р.

МЕТА: - формування у школярів розуміння конституційних обов’язків громадян, залучення до роботи всіх учнів класу, виявлення позиції кожного щодо даної проблеми;

- формування уміння застосовувати правові знання про конституційні обов’язки для полегшення фактів навколишнього життя, керуватися у своїй поведінці вимогами правових і моральних норм;

- виховання світогляду, основою якого мають бути риси громадянської зрілості і відповідальність перед державою і суспільством.

Тип уроку: урок набуття нових знань, умінь, навичок.

Форма уроку: круглий стіл.

Обладнання та наочність: плакати з переліком конституційних обов’язків, зображення державних символів України, аудіо запис Державного Гімну, Червона книга України, експозиції культурних пам’яток, зразок бланку Декларації про доходи, ватман, олівці, фломастери, кросворд «Обов’язки громадян України»


Епіграф: „Кожен, хто ходить по землі, має свої обов’язки в житті” (Е. Хемінгуей)


План вивчення теми:

 1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України і загальний військовий обов’язок.

 2. Обов’язок шанувати державні символи України.

 3. Обов’язок берегти природу, культурну спадщину, відшкодовувати завдані їм збитки. Червона книга України.

 4. Обов’язок громадян сплачувати податки та збори, встановлені законом.

 5. Обов’язок неухильно додержуватися Конституції та законів України.

 6. Здобуття повної загальної середньої освіти – конституційний обов’язок.

Підготовчий етап: вчитель заздалегідь попереджує учнів про проведення круглого столу і рекомендує літературу, яку треба самостійно опрацювати до уроку. П’ятеро учнів з допомогою вчителя готують виступи (на 4-5 хв.) про суть конституційних обов’язків, двоє - про історію державних символів (1-2хв.)


ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Представити учасникам круглого столу доповідачів, які працювали над вивченням питань плану уроку та експертів-істориків.


ІІ. Сприйняття та осмислення нового матеріалу.

Вступне слово вчителя.

Давно визнано, що жити у суспільстві та бути цілком вільним від нього не можна. Ще великий Хемінгуей сказав: „Кожен, хто ходить по землі, має свої обов’язки в житті.

Ми вже ознайомилися з правами, які мають громадяни України, дізналися про шляхи їх реалізації та захисту. Але права громадян невід’ємні від їх обов’язків. Загальна декларація прав людини проголошує: „Кожна людина має обов’язки перед суспільством. У якому тільки й можливий вільний і повний розвиток особи”.

Робота над поняттям.

Обов’язок – це визначена законом міра обов’язкової поведінки особи, недотримання якої зумовлює правові наслідки.

Обов’язки покладаються на людину не з примхи держави чи суспільства, а тому, що без їх об’єктивної та усвідомленої наявності людина юридично та фактично не може користуватися своїми правами та свободами. Невиконання своїх обов’язків певною частиною членів суспільства шкодить його іншим членам, права і свободи яких відповідно ущемляються. Крім того це порушує баланс інтересів і створює умови для виникнення конфліктів між людьми.

Нехтування конституційними обов’язками не спричиняє позбавлення людини і громадянина конституційних прав і свобод, але зазвичай тягне за собою юридичну відповідальність.


Гра „Уявна країна”.

1.Клас ділиться на групи по 5 чоловік. Кожна група отримує аркуш паперу формату А-1 (ватман), фломастери.

2.Уявіть, що ви відкрили нову країну, де ще ніхто не жив і у якій немає ні прав, ні законів. Ви будете першими поселенцями на цій новій необжитій землі. Вам нічого не відомо про те, який соціальний статус ви будете мати в цій країні.

3.Кожен учень повинен запропонувати 3 обов’язки, які повинні дотримуватися мешканцями цієї країни.

Вибрати із запропонованих і записати на листку 10 обов’язків, які група вважає найважливішими.

4.Придумати назву країни та її герб.

* Кожна група оголошує свій список обов’язків.

* Порівняти, що спільне, а які обов’язки є відмінними.


Робота над питаннями плану.

1. ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ І ЗАГАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК.

Учні опрацьовують статтю 65 Конституції.

Кожна держава має дбати про захист своєї волі та незалежності. Згадайте, скільки держав загинуло внаслідок іноземних агресій, скільки країн не витримало натиску зовнішніх ворогів. Саме тому з перших днів свого існування незалежна Україна дбає про забезпечення своєї оборони, захист незалежності та територіальної цілісності.

Україна не визнає війну як засіб вирішення міжнародних спорів, прагне до нейтралітету, ніколи першою не розпочне бойових дій проти будь-якої країни.

Закони „Про оборону”, „Про Збройні сили” від 6 грудня 1991 року. У них закріплені неядерні принципи України: не виробляти, не набувати, не приймати ядерну зброю.

Україна перша в світі держава, яка за власним рішенням відмовилася від володіння ядерною зброєю, що залишилася їй у спадок від Збройних сил СРСР.

- Чи потрібно Україні мати свою армію?

Збройні Сили України потребують постійного поповнення. Порядок комплектування Збройних Сил України, проходження військової служби визначає Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992 року.

Доповідь учня про загальний військовий обов’язок.

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ФРОНТАЛЬНА БЕСІДА.

  • Які є види військової служби?

  • Хто призивається на строкову службу?

  • Хто може нести службу за контрактом?

  • Який термін строкової служби?

  • Хто має право нести альтернативну службу?


2. ОБОВ’ЯЗОК ШАНУВАТИ ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ.

Ознакою будь-якої суверенної держави є наявність державної символіки.

- Згадайте, що є символами Української держави?

Повідомлення 1-го експерта-історика про історію прапора.

Повідомлення 2-го експерта-науковця про історію тризуба.

Великий Державний Герб України ще не затверджено

Наочно ознайомити учнів із запропонованими ескізами великого Державного Герба України.

  • А який Державний Гімн України?

  • Коли були затверджені слова Державного Гімну нашої держави?

(звучить у запису Державний Гімн України)

  • Чому ви встали, коли звучав Гімн України?

Доповідь учня про обов’язок шанувати державні символи України.

ПІДСУМОК.

Повідомлення про відповідальність за глум над державними символами у інших країнах світу.


3. ОБОВ’ЯЗОК БЕРЕГТИ ПРИРОДУ, КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ, ВІДШКОДОВУВА-ТИ ЗАВДАНІ ЗБИТКИ.

Людина - породження природи. Саме природа значною мірою годує нас, забезпечує всім необхідним. Але ж розвиток суспільства, техніки привів до виникнення багатьох проблем, пов’язаних з необхідністю захисту природи, дбайливого ставлення до неї. Звичайно, чимало з них можуть бути вирішені лише державою в цілому. Але й кожен з вас повинен і має змогу зробити свій внесок у збереження природи. Для цього потрібно лише загасити запалене в лісі вогнище, поважати все живе, що є на землі.

Доповідь учня про обов’язок берегти природу та культурну спадщину.

(Продемонструвати Червону книгу України, експозиції культурних пам’яток, які перебувають під охороною держави і потребують захисту)


4. ОБОВ’ЯЗОК СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОМ.

Для існування будь-якої держави необхідні відповідні кошти. Джерелом цих коштів є податки та збори, передбачені законодавством. Сплачувати до державної скарбниці податки та збори – це обов’язок як фізичних так і юридичних осіб.

  • Що таке фізична особа?

  • Що таке юридична особа?

Доповідь учня про обов’язок сплачувати податки та збори і про основні види податків.

(Продемонструвати зразок бланка Декларації про доходи)

5. ОБОВ’ЯЗОК НЕУХИЛЬНО ДОДЕРЖУВАТИСЯ КОНСТИТУЦІЇ ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, НЕ ПОСЯГАТИ НА ПРАВА ТА СВОБОДИ, ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ ІНШИХ ОСІБ.

Доповідь учня.

Звичайно додержуватись законів не знаючи їх змісту дуже важко. Але незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Обов’язок знати закон не означає, що кожен громадянин України повинен вивчити їх напам’ять. Древні римляни казали: „Знання законів полягає не в тому, щоб пам’ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх смисл”.


 1. ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК

- Пригадайте, яке право є водночас і обов’язком.

Доповідь учня про обов’язковість здобуття повної загальної середньої освіти.

ПІДСУМОК.


ІІІ. Узагальнення, систематизація і корекція нових знань.


1. Які з перерахованих тверджень відносяться до прав (П), а які до обов’язків (О).

1. Відвідувати художні виставки та музеї.
2. Дотримуватися законів.
3. Захищати Батьківщину.
4. Писати вірші.
5. Подавати звернення до органів влади.
6. Вступати у шлюб.
7. Сплачувати податки.
8. Оформлювати митну декларацію.
9. Здобувати повну загальну середню освіту.2. Вкажіть обов’язки громадян України передбачені Конституцією.

1. захищати територіальну цілісність України;

2. додержуватися Конституції;

3. шанувати Державний Гімн України;

4. відшкодовувати особисто завдані збитки громадянам України;

5. відшкодовувати особисто завдані збитки іноземцям;

6. захищати економічну самостійність України;

7. не заподіювати шкоду культурній спадщині;

8. брати участь у виборах Президента України;

9. шанувати честь і гідність осіб без громадянства.


3. Знайдіть у реченнях помилки та виправте їх.

1) Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України є Голова Верховної Ради.

2) Незнання законів звільняє від юридичної відповідальності.

3) Військова служба є почесним обов’язком кожної особи, яка проживає на території України.

4) За глум над державними символами України передбачено позбавлення громадянства.

5) Обов’язок подавати декларацію про доходи стосується лише тих, хто працює за сумісництвом.

6) Кожен повинен зробити свій внесок у фонд збереження природи.


4. Розв’язати юридичний кросворд „Обов’язки громадян України”1


2
3


4

567


8


Ключове слово – визначена законом міра обов’язкової поведінки, недотримання якої зумовлює правові наслідки. (ОБОВ’ЯЗОК)


1.; 2. Їх сплата до державної скарбниці є конституційним обов’язком. (1.Податки; 2.Збори)

3. Конституція зобов’язує нас її оберігати. (Природа)

4. Її захист є священним обов’язком громадян України. (Вітчизна)

5.6.Кожен зобов’язаний неухильно їх додержуватись. (5.Конституція. 6.Закони)

7. Глум над ними карається позбавленням волі до двох років або штрафом. (Символи)

8. Вона Червона. До неї занесено перелік видів тваринного і рослинного світу, які потребують захисту. (Книга)


ІV. Підсумок. Оцінювання.

- Чому потрібно виконувати обов’язки, передбачені Конституцією?

V. Домашнє завдання.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconФункції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок
Процес навчання спрямований на вирішення навчально-виховних завдань, кожна з яких характеризується дидактичною завершеністю. Обов’язковим...
Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconПоняття передового педагогічного досвіду
Педагогічний досвід — сукупність знань, умінь і навичок, здобутих учителем у процесі навчально-виховної роботи
Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconЗагальна характеристика підприємства
Метою даної виробничої аналітичної практики є закріплення теоретичних знань І набуття практичних навичок майбутньої професії на дп...
Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconЗагальна характеристика підприємства
Метою даної виробничої аналітичної практики є закріплення теоретичних знань І набуття практичних навичок майбутньої професії на ват...
Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconЗагальна характеристика підприємства
Метою даної виробничої аналітичної практики є закріплення теоретичних знань І набуття практичних навичок майбутньої професії на ват...
Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconПедагогічна майстерність, її елементи
«синтез наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих якостей учителя», комплекс властивостей осо­бистості педагога,...
Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconВзаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної освіти
Загальна освіта — сукупність знань основ наук про природу, сус­пільство, людину, її мислення, мистецтво, а також відповідних умінь...
Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconПоняття змісту освіти
Зміст освіти — система наукових знань, умінь І навичок, оволо­діння якими забезпечує всебічний розвиток розумових І фізичних здібностей...
Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconСуть і основні види контролю
Процес навчання в школі спрямований на вирішення навчально-виховних завдань, кожне з яких характеризу­ється дидактичною завершеністю....
Урок набуття нових знань, умінь, навичок iconУ студентів навиків стилю наукового дослідження
Україні потрібні інтелектуально розвинені, творчо обдаровані особистості. Реалізувати цей аспект навчання студентів можна лише за...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы