Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище icon

Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовищеНазваниеСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище
Дата конвертации30.07.2012
Размер30.59 Kb.
ТипРеферат
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера


Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера


Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності і взаємозв'язків з навколишнім середови­щем, ми повинні розглянути таке поняття, як «середовище», в якому живе і діє людина.

Навколишнє природне середовище в ширшому розумінні — косміч­ний простір, а в вужчому — біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфе­ри, що взаємозв'язані складними біогеохімічними циклами міграції речовин і енергії.

Людина давно живе не в «природі», а мешкає в середовищі, антропо­генно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності. В життєвому циклі людина і навколишнє середовище утворюють постійно діючу систему «людина — довкілля».

Довкілля — навколишнє середовище людини, зумовлене в даний момент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, негайну або віддалену дію на людину, її здоров'я і життя.

З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері, почалася тра­гедія біосфери. На шлях, який посилює конфронтацію з біосфе­рою, предки сучасної людини ступили близько 1,5—3 млн років тому, коли підпорядковуючись командам свого розумового апара­ту — головного мозку, який потребував все більшої кількості енергії для, задоволення своїх потреб, вперше запалили вогнище в надрах Африки і Північної Якутії (у селищі Дирин-Юрях). З того моменту шляхи людини і біосфери остаточно розійшлися, почалося їх про­тистояння, наслідком якого може стати колапс біосфери або зник­нення людини.

Людство, розростаючись чисельно і розповсюджуючись на планеті, автоматично і неминуче відтіснило інших мешканців природи. Та і саму природу воно відкинуло на задвірки біосфери, замінюючи остан­ню вже не ноосферою Вернадського, а техносферою, або біотехносферою.

Техносфера — це регіон біосфери в минулому, перетворений люди­ною За допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-еко­номічним потребам.

Створюючи техносферу, людина прагнула до підвищення комфорт­ності довкілля, до зростання комунікабельності, до забезпечення захи­сту від природних негативних впливів. Усе це позитивно вплинуло на умови життя і в сукупності з іншими факторами (поліпшення медич­ного обслуговування тощо) на тривалість життя людей.

Середня тривалість| життя людей cтановила

мідний, бронзовий, залізний віки — 30 років

до початку XIX століття — 35-40 років

наприкінці XX століття — 60-63 роки

Але створення руками і розумом людини техносфери, призначеної мак­симально задовольняти її потреби в комфорті і безпеці, далеко не виправду­вала надії людей.
Нераціональна господарська діяльність, багаторазово підси­лена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і вичерпання природних ресурсів, зміни регенераційних механізмів біосфе­ри, деформації сформованого протягом багатьох мільйонів років природно­го кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, порушення дина­мічної рівноваги глобальної земної соціоекосистеми.

У глобальній екосистемі, біосфері, яка є єдиним цілим, ніщо не може бути виграно або втрачено, не може бути об'єктом загального поліпшення. Усе, що добуто з неї людською працею, повинно бути повернене. Оплати цього «векселя» не можливо уникнути, він може бути лише відстрочений.

Техносфера включає в себе регіони міста, промислової зони, вироб­ничого і побутового середовищ. До нових, техносферних, належать умови проживання людини в містах і промислових центрах, вироб­ничі, транспортні і побутові умови життєдіяльності.

Щоб жити, людина має забезпечити своє життя, насамперед мате­ріально.

* Матеріальне виробництво — передусім це діяльність, спрямована на освоєння навколишнього природного середовища. Воно включає в себе промисловість і сільськогосподарську діяльність. Матеріальне виробництво є основою суспільного розвитку, тому що саме воно задовольняє найрізноманітніші людські потреби. Провідну роль у системі матеріального виробництва відіграли:

1) аграрне виробництво, що домінувало в Європі практично до по­чатку XVIII ст.;

2) промислове виробництво, яке розпочалося з того моменту, коли пара й машина здійснили революцію в промисловості:

3) інформаційне виробництво — виробництво знань, що все більше перетворюється на визначальну форму праці. На третьому етапі ви­робництво ідей, знань, інформації виходить на перший план.

Людство вступає в нову еру — інформаційну. Основним видом економічної діяльності стає виробництво, збереження і розпов­сюдження інформації.


Використана література:

1. Безпека життєдіяльності людини. – К., 2001.
Похожие:

Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера” Природне середовище
Природне середовище біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу І верхню частину літосфе­ри, що...
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера”
Природне середовище біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфе­ри, що...
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера”
Природне середовище біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу І верхню частину літосфе­ри, що...
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера”
Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності І взаємозв'язків з навколишнім...
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Атмосфера”
Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності і взаємозв'язків з навколишнім...
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Атмосфера”
Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності І взаємозв'язків з навколишнім...
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище iconСоціально-політичне середовище життєдіяльності
Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище». Життєве середовище є частиною Всесвіту, де перебуває...
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище iconСоціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище»
Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище». Життєве середовище є частиною Всесвіту, де перебуває...
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище iconАналіз факторів зовнішнього середовища
Зовнішнє середовище в стратегічному управлінні розглядається як сукупність двох відносно самостійних підсистем: макросередовище та...
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище icon1. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти. Життєдіяльність вивчають, використовуючи системний підхід, шляхом аналізу прямих та зворотних зв'язків у системі «людина — жит­тєве середовище»
«людина — життєве середовище». Поза ме­жами цієї системи людина є об'єктом вивчення антропології, медици­ни, психології, соціології...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы