Інформаційні системи в банку icon

Інформаційні системи в банкуНазваниеІнформаційні системи в банку
Дата конвертации20.07.2012
Размер237,78 Kb.
ТипРеферат
Інформаційні системи в банку


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Інформаційні системи і технології у фінансових установах »Слухач:............................................Сидоркевич ДмитроІвановичСпеціальність, група:....................ЗФ – 02 ( фінанси )Керівник:..........................................Бережная Леся ВіталієвнаРезультат, дата:Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. З М І С Т1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональнаструктура..........................................................................................……..................................................................32. Забеспечуюча структура.......................................................................................................................62.1. Спеціалізовані підсистеми АБС UniCorn................................................................................62.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”...............................................................................72.3. Основні властивості автоматизованій банківській системі (АБС)....................102.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn..................................................................................132.5. Функціональна схема операційного дня АБС UniCorn.............................................142.6. Програмно-технічні засоби.........................................................................................................21Література.........................................................................................…….........................................................251. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональнаструктура.Банк використовує Автоматизовану Банківську Систему “Unісоrn” (далі АБС)розробки АТ «Юнікорн» (Сертифікат НБУ № 2 від 04.01.1996 долі).Автоматизована Банківська Система UniCorn – багатокористувачева,мультивалютна, цілосна система з високим рівнем автоматизації ізахищеності.UniCorn вирішує всі питання “банківського портфелю”: . Ведення рахунків банку; . Обробка платіжного документообігу; . Формування бухгалтерської звітності; . Ведення кредитних та депозитних договорів; . Аналіз діяльності банку; . Система Клієнт-БанкСклад АБС “UniCorn”I. Базова підсистема операційного дня банку.АРМ “Центр керування платежами банку” (ЦУП):оперативне керування корсчетом, взаємодія з Обл уп НБУ;надзвичайно ретельні процедури завершення дня і “приміряння” запропонованихдо проводки платежів;прийом сеансів від операционистов;розрахункова палата для філій (у даний момент - 1-й, 3-й, 4-й і похіднихвід них моделей) і безбалансових відділень;межфилиальные проводки корпоративної платіжної системи;розрахунок відсотків, плати за електронні платежі і “Клієнт-Банк”;коректування копійок проводок нац. еквівалента для обоеспечения валютногобалансу;Система введення документів (АРМ операциониста й операциониста-контролера):введення і контроль документів;ведення бази даних партнерів і призначень платежу;прийом дакументов від прикладних Армов, у тому числі від “Банк-клієнт”;формування операційних сеансів на операциониста-контролера чи на ЦУП;Система “Операційний архів банку”:швидкий (за кілька секунд) пошук проводок в архіві за рік (чи більше);складання звітів за попередні періоди;діагностика архіву рахунків і рухів;Довідково-інформаційна система;Система “Банківська звітність”:усі стандартні звіти;aspla;консолідована звітність з використанням даних філій по завершенню дня;Підсистема аналітичного обліку на збірних рахунках:господарські матеріали;малоцінні і быстриознашивающиеся предмети;основні фонди і нематеріальні активи;господарська діяльність, контракти дебеторов і кредиторів;клієнтські ОВГЗ;звітність по аналітичному обліку;АРМ “Технічний администратрор банківської системи”:тонке керування повноваженнями користувача на рівні задачі, пункту меню,рахунка, часу, робітника місця і т.д.;система динамічного дублювання даних, у тому числі на безліч локальнихсерверів;керування створенням і відновленням з откатных копій;Ліцензійна СУБД ConteXtвиконуюча система;документація (докладні посібники користувача і программмиста);бібліотеки і приклади програмування мовою C.Операційна система типу UNIX:SCO OpenServer 3 з електронною документацією встановлюється без ліцензії;SCO OpenServer 5 ( ліцензія і документація здобуваються в SCO;Додаткові послуги:спадкування даних системи-попередниці (конвертація);рекомендації з придбання і модернізації устаткування. При необхідності (комплектування устаткування і проведення мережі;початкова установка і настроювання ОС UNIX і мережі;гарантійне обслуговування;докладна документація на російській чи українській мовах, на чи дискетах напапері;своєчасне відновлення програм і документації всвязи з вимогами НБУ іпобажаннями замовників. Завдання для автоматичного відновлення розсилаютьсяелектронною поштою, при необхідності ( щодня;навчання користувачів;“гаряча лінія” щодня з 9:00 до 22:00.2. Забеспечуюча структура .2.1. Спеціалізовані підсистеми АБС UniCorn.Підсистема “Кредити і депозити”;Підсистема цінних паперів:АРМ “Акціонери банку”;АРМ “Депозитарій”;Ведення клієнтських ОВГЗ на аналітичних субрахунках;Підсистема касового вузла:АРМ “Касовий план”;АРМ касира;Обмінний пункт On-Line;Звітність і аналіз діяльності обмінних пунктів;Картотека обов'язкових платежів ДО2;Поштова служба:NbuMail-UNIX, сумісна з поштою НБУ (uupc, ProCarry, Астра);Корпоративна пошта;Взаємодія з телексною мережею;Структурована бібліотека корпоративної пошти і пошти НБУ;Підсистема взаємодії з клієнтами:Адміністратор підсистеми “Клієнт-Банк”;розсилання виписок і інших документів електронною поштою (із шифруванням іелектронним підписом згідно російського ДСТ Р3410);робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” Off-Line PAYT для DOS і Wind0ws;робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” Off-Line FastPay для Wind0ws;робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” On-Line для UNIX;термінал самообслуговування клієнта-власника кодованого рахунка;Підсистема персоналу банкуАРМ “Зарплата співробітників банку”;АРМ «Кадри»АРМ аналітичної звітності;АРМ брокера валютної біржі;Підсистема динамічної взаємодії з філіями:складання динамічних консолідованих звітів;динамічний контроль повноважень користувачів філії співробітником службибезпеки головної контори;контроль співробітником головної контори обраних проводок філії, самостійновзаємодіючого із СЭП.Вартість, терміни і порядок оплати узгоджуються з посібником АТ “Юникорн” укожнім конкретному випадку. Для філій і додаткових серверів передбаченізначні знижки.Вартість базової підсистеми версії 4.х ( еквівалент менш 15 тис. USD.Вартість повної системи версії 4.х ( еквівалент менш 35 тис. USD.2.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”. Автоматизована банківська система (АБС) UniCorn (многопользовательская, многовалютная, цілісна система з високим рівнемавтоматизації і захищеності. UniCorn вирішує всі питання "банківськогопортфеля":- ведення рахунків банку;- обробка платіжного документообігу;- формування бухгалтерської звітності;- ведення договорів;- розрахункова палата для філій;- аналіз діяльності банку. Платформою для UniCorn обрана ОС UNIX ( задовольняюча світовимтрадиціям побудови банківських систем, що забезпечує апаратнуневибагливість технічного рішення, автоматичне рішення всіх комунікаційнихпитань, природне масштабирование, багаторівневу захист віднесанкціонованого чи некваліфікованого доступу, можливість автономноговиконання робіт у заданий час (виписки клієнтам, пошта, дублювання й ін.)без участі оператора. UniCorn можна установити усього на одному сервері Pentium/100(мінімальна конфігурація, що забезпечує продуктивність базової підсистемидо 3-х тисяч банківських транзакций у день) і нарощувати надалі потужністьсервера і банківську корпоративну мережу для обслуговування сотенькористувачів. Будь-яка конфігурація устаткування дає можливість:підтримувати територіально розосереджені підрозділи;забезпечити роботу філій 0-3 і похідних від них моделей СЭП НБУ;забезпечити роботу декількох філій без номера по МФО і кореспондентськогорахунка в обласному керуванні НБУ, представлених у балансі банку діапазономрахунків або одним корсчетом;зв'язати всі підрозділи в єдину інформаційно-аналітичну систему, щодозволяє всім користувачам системи ( від клієнта до керуючого банком (легко, швидко, зручно одержувати повну інформацію з усім (у рамках допуску)балансововым лицьовим і позабалансовим рахункам за весь архівний період. UniCorn має дружній користувальницький інтерфейс, що забезпечуєшвидкість освоєння і легкість використання, не потребуючого знання UNIX.Робоче місце користувача може бути реалізоване на широкому класіустаткування ( від дешевого алфавітно-цифрового термінала до могутньоїWIND0WS-станції. При цьому дії і доступ строго регламентовані іпротоколюються. Кожен користувач одержує підказку про правильні дії,прапори наявності/відсутності необхідної інформації. Система відкрита для зв'язку з іншими Арм-ми і системами як під UNIX,так і під ДОС, WIND0WS, OS/2 і т.д. Допускається робота UniCorn на тім жесервері, де встановлене програмне забезпечення S.W.I.F.T. В даний моментUniCorn успішно взаємодіє із шістьма системами “Банк-Клієнт” різнихвиробників. Усі програми і дані UniCorn знаходяться на UNIX-сервері. Користувачна своїй робочій станції не виконує ніяких операцій модифікації даних, щознімає безліч проблем захисту, дублювання, недоліку мережних іобчислювальних ресурсів. Архітектура UniCorn ( «Хост-Терминал» відповідаєвистражданому світовою практикою автоматизації банківської справи принципу“Один банк ( один комп'ютер”. Нижче представлена схема архітектури корпоративної мережі UniCorn. 2.3. Основні властивості автоматизованій банківській системі (АБС).При проектуванні і виборі АБС необхідно було врахувати ряд вимог.Перелічимо і коротко прокоментуємо найбільш важливі з них.( Комплексність рішень в області автоматизаціїНавіть невеликому банку вже немислимо обмежитися автоматизацією тількиробіт з операційного дня, оскільки росте складність і обсяг взаємодії міжрізними службами банку. Актуальним стає впровадження цілісноїавтоматизованої банківської системи (АБС), що поєднує рішення всіх питань"банківського портфеля". При цьому необхідно подбати про єдністьінформаційного простору для різних компонентів такий АБС. Всі АРМы UniCornвикористовують загальні інформаційно-довідкову базу й операційний архів, щообновляються автоматично.( Підтримка довільного числа варіантів структури банкуНарощування банківських послуг спричиняє поява нових структурнихпідрозділів, найчастіше рознесених територіально. У залежності відвиконуваних задач система UniCorn дозволяє вести роботу в режиміавтоматичного відновлення інформації на локальному сервері поза залежністювід територіального розташування. UniCorn підтримує роботу всіх типівфілій, офіційно разрешёных на Україні, безбалансового відділення, а такожфілії ( юридичної особи ( без МФО і корсчёта в НБУ, представленого вбалансі головної контори діапазоном чи рахунків одним корсчётом.( Функціональна гнучкість, переносимость, масштабируемость.Банк може впевнено планувати свою діяльність тільки розраховуючи напідтримку своєї стратегії з боку АБС, що забезпечує реструктуризації якбанку, так і корпоративної мережі, включаючи відновлення устаткування. Вумовах неустояного фінансового законодавства АБС повинна бути здатна легконарощувати функціональні можливості, відкрита для взаємодії з іншимисистемами. В даний час базова підсистема UniCorn взаємодіє із шістьмасистемами “Клент-Банк” різних виробників.АБС UniCorn легко адаптується до нових умов роботи і нормативнихдокументів. З огляду на динамічну структуру банку, вона забезпечує простуреконфигурацию структури робочих місць і підрозділів банку. UniCorn маєзасобу для організації роботи з філіями, відділеннями й окреморозташованими підрозділами, клієнтами банку.Важливим фактором є використання мови програмування C у відповідності зістандартом ANSI, що забезпечує переносимость при зміні версії операційноїсистеми UNIX і парку обчислювальних машин. З того самого дистрибутива UNIXі АБС UniCorn однаково успішно встановлюються і функціонують, у залежностівід необхідної продуктивності, на будь-якому сервері — від AT486 домногопроцессорного 4(Pentium450.UniCorn підтримує різні мережні рішення на основі мультипортовых карт,TCP/IP, IPX (Novell Netware).( Надійність, стійкість, захищеністьСпецифіка банківської інформації пред'являє особливо тверді вимоги досхоронності даних і регламентації доступу до них. Поряд з цим, легкість,своєчасність і повнота інформації, наданої в рамках компетенціїкористувачів від голови банку до клієнта, створює комфортні умови роботи.При цьому в АБС працює розвита система протоколювання будь-яких дій кожногокористувача, що гарантує схоронність даних і дотримання принципукомерційної таємниці.Захист інформації забезпечуються багаторівневою системою регламентаціїдоступу до виконуваних задач і інформації (на рівні UNIX, файлової системи,СУБД, адміністрування банківської системи і доступу до баз чи даних окремимрахункам). Могутня система регламентації доступу до задач, подзадачам,окремим пунктам меню, групам чи рахунків окремим рахункам, що ідентифікуєім'я, паролі, сервер і термінальну лінію користувача, дозволяє на основінаявного програмного забезпечення організувати практично необмеженакількість варіантів робочих місць зі строго визначеними повноваженнями.Підсистема резервного дублювання інформації працює в автоматичному режимі ізабезпечує не тільки своєчасне створення резервних копій і їхнє розсиланняна локальні сервера, але і контроль що розсилаються репликатов, що виключаєрозсилання некоректної інформації у випадку програмних чи збоїв грубихпомилок обслуговуючого персоналу.В АБС UniCorn витримані усі вимоги НБУ до шифрування й електронногопідпису. Понад цього, UniCorn функціонує в середовищі UNIX, що задовольняєвсесвітньо визнаному рівню захищеності C2. Значна увага приділенаприпиненню спроб перевищення повноважень користувача, у тому числімимовільних ( у результаті низької кваліфікації, чи підкупу погроз. Завдякиинтегрированности з архітектурою корпоративної мережі і самої АБС, розвитісистеми регламентації доступу і дублювання даних UniCorn багаторазовоперевершують стандартні засоби захисту даних засобами СУБД. Реалізоване увсіх прикладних програмах UniCorn довільне керування доступом на основікарток безпеки є ознакою рівня захищеності B.АБС UniCorn — це не тільки професійна постановка задачі і висока якістьпрограмування, але і ретельне пророблення технології експлуатації іпідтримки системи. Розсилання й установка відновлень автоматизовані.( Ліцензійна чистота, зважений вибір СУБДОбмежені можливості інвестицій у покупне програмне забезпечення і низькуякість зв'язку накладають визначену специфіку на вибір базової СУБД вумовах України. Використання дорогих реляционных СУБД не тільки породжуєнеадекватні витрати на оплату незатребуваних можливостей, але і різкознижує захищеність, надійність і швидкодію. Виконання яких-небудьтранзакций у режимі On-Line вимагає рішення проблем блокування ресурсів, щозважуються тільки ціною деякого зниження надійності і/чи продуктивності. ВАБС UniCorn усі ці проблеми вирішені оптимально завдяки використаннюліцензійно чистої, максимально пристосованої до роботи в UNIX мережний СУБДConteXt виробництва Unite+ у сполученні з максимальним використаннямпакетного режиму виконання транзакций. При рішенні конкретних задачприкладні програми використовують технологію файлів-сеансів, що радикальнопідвищує технологічну стійкість. АТ “Юникорн” є офіційним дистрибьюторомConteXt, супроводжує свою версію 3.9 СУБД на рівні повних вихідних текстів.Користувачі UniCorn можуть бути упевнені як у тім, що їхній не змусятьплатити за таємничі невикористовувані можливості СУБД, так і в тім, що водин прекрасний момент ці можливості не відкриють двері в банк хакерам чиполіції по дотриманню авторських прав.( Прийнятна вартістьНемаловажним параметром АБС є обсяги витрат не тільки на програмнезабезпечення і його послепродажное обслуговування, але і на навчанняперсоналу, комплектацію технічними засобами, організацію мережі. Цінабазової підсистеми опердня UniCorn, включаючи безлімітну ліцензію на СУБД,річне гарантійне обслуговування і “гарячу” лінію, не перевищує еквівалента$15000.Клієнти АТ “Юникорн” зберегли засоби і час завдяки відмовленню від дорогих,потребуючих значних обчислювальних і мережних ресурсів, ненадійних і поганозахищених рішень. Ми заощаджуємо гроші своїх клієнтів!( НаступністьЗапуск UniCorn виробляється зі спадкуванням даних системи-попередниці.( Відповідність формальним вимогам і технічній політиці НБУАБС повинна постійно удосконалюватися відповідно до правил участі, щозмінюються, у СЭП і банківською звітністю. Технологічні рішення UniCornніколи не були морально застарілими. Версії системи обновляютьсящокварталу. Проходження всіх тестів без зауважень при сертифікації НБУ вгрудні 1995 року підтвердило блискучу репутацію UniCorn як стійкої,надійної системи, що задовольняє самим вимогливим вимогам.( Широка практична апробація прийнятих рішеньПротягом ряду років UniCorn успішно експлуатується в Київському народномубанку, Всеукраїнському акціонерному банку (Вабанк), Києво-Печерськ банці,АКБ “Український капітал”, Фермерско-Земельном банку, АКБ «Мрия» і їхніхфіліях у декількох містах України, відділенні міжнародного оффшорногобанку, АКБ “Геосантрис”, Укргазбанке. Рішення UniCorn схвалені всесвітньовідомою аудиторською фірмою “Артур Андерсен”. Починаючи з 1992 року банки,де встановлена UniCorn, першими успішно брали участь у ряді експериментівНБУ: по вилученій підготовці документів для централізованої обробки в РРП,по обміні електронними платіжними й іншими документами з використанням UNIX-серверів, по мультивалютной СЭП, по електронному підписі в СЭП. З 1993 рокуUniCorn більш двадцяти разів була представлена на різних виставках ісемінарах. На конкурсі Софтрегата-96 UniCorn визнана кращої в номінаціїавтоматизованих банківських систем. У 1997 році представники АТ “Юникорн”були включені в робочу групу НБУ по переходу на МСБУ.2.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn.АБС UniCorn забезпечує всі сфери діяльності банку:Базова операційна банківська підсистема ( введення і проведення всіхбанківських операцій з урахуванням взаємодії підрозділів банку, відділень іфілій між собою і із СЭП, а також контроль операцій і стану рахунків,ведення архівів, підготовку звітності; розрахункова палата для філій усіхмоделей;Кредитно-фінансова підсистема ( підготовка, ведення, контроль кредитних,депозитних, акціонерних і т.д. договорів, ощадкаса;Управлінська підсистема ( одержання фінансово-економічної аналітичноїінформації про стан і показники діяльності банку, у тому числіконструювання і розрахунок нових специфічних показників діяльності;Подистема взаємодії з клієнтами ( кілька різних альтернативних систем“Клієнт-Банк” (як Off-Line, так і On-Line), термінали самообслуговування,автоматизована розсилання виписок і іншої інформації електронною поштою;Додаткові підсистеми ( кадровий облік, розрахунок зарплати, аналітичнийоблік, канцелярія, поштово-комунікаційна система, забезпечення роботикасового вузла, обмінного пункту, відділу корсчетов, цінних паперів,брокера УМВБ;Адміністративна підсистема ( реконфигурация мережі і самої АБС,регламентація доступу, керування системними ресурсами, автоматичнереплицирование на інші сервера, резервне дублювання інформації.2.5. Функціональна схема операційного дня АБС UniCorn“СИСТЕМА ВВЕДЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ” (АРМ операциониста)Система призначена для введення і коректування банківських документівоператорами й операционистами банку, прийому на контроль операційнихсеансів від інших Арм-ов (Кредити, Депозити, Ощадкаса, Акціонери, Каса,Зарплата, Банк-Клієнт, Аналітичний облік і т.д.), керування курсами валют,передачі підготовлених банківських операцій у проводку, переглядупротоколів введення і стану пачок операцій, одержання всієї (у межахдопуску) оперативної й архівної інформації про стан рахунків і рухи по них,формування і печатки різних документів поточного операційного дня.АРМ підтримує введення і контроль документів наступних видів:Внутрібанківські:внутріфіліальні в національній і іноземній валютах;операції з касою;відкриття і закриття рахунків;операції з позабалансовими й управлінськими рахунками;розбір нез'ясованих сум;Межфилиальные:проводки на інші філії одного банку;Міжбанківські:електронні платежі в національній і іншій валютах;розбір корсчетов; АРМ операциониста забезпечує незалежну роботу всіх операторів повведенню проводок у національній і іноземній валюті, попередній контрольдокументів, що вводяться, на суму введення (за схемою пачок), навірогідність рахунків і МФО (по ключі і списку "своїх"), несуперечністьатрибутів документа, обов'язкову оцінку об операторі, що вводив документ,,протокол формування сеансів ( дата, час, кількість документів по кожнімвиді платежів. АРМ операциониста приймає, контролює і підписує платіжні документи,підготовлені специализированнымими АРМами, у тому числі “Клієнт-Банк”.Використання АРМ операциониста як єдиного центра підготовки і контролюправильності платежів радикально підвищує надійність підсистеми формуванняплатіжних документів, дозволяє легко нарощувати систему шляхом створенняспеціалізованих Армов, що взаємодіють з базовою підсистемою операційногодня банку через АРМ операциониста.АРМ функціонує незалежно від стану операційного дня. Таким чином, у випадкузавершення опердня ранком, операционист може підготувати платежі в рахуноквчорашнього або сьогоднішнього опердня. Операционист відправляєпідготовлені сеанси в ЦУП безпосередньо або через старшого операциониста-контролера, що здійснює верифікацію платежів. Окремою підсистемою, викликуваної з АРМа операциониста, є картотекаобов'язкових платежів (картотека ДО2). Вона дозволяє враховуватиобов'язкові платежі і з появою можливості автоматично породжує необхіднідля погашення платіжні, меморіальні і позабалансові документи. Підсистема єодним з додаткових рішень і в базовий комплект не входить.Система “БАНКІВСЬКА ЗВІТНІСТЬ” У системі реалізовані:1) АРХІВНІ ЗВІТИ - по завершених банківських днях. Звіти по архівним данимможуть бути сформовані в будь-який час за будь-який чи день період збанківського архіву. До цієї групи належить більшість звітів системи(виписки по л/рахунках, оборотно-сальдовые відомості і т.д.).2) ЗВІТИ ОПЕРДНЯ - за даними поточного банківського дня (щоденна каса,протокол дня, операційні сеанси для клієнтів, що течуть оборотно/сальдовівідомості і т.д.). 3) ЗМІШАНІ ЗВІТИ - готуються по архівним даним з обліком даних поточного операційного дня (5-денні і декадні звіти по касі і т.д). Саме такі звіти користаються найбільшою популярністю в останній день декади, місяця, кварталу. 3) ЗВІТИ З РЕПОЗИТАРИЯ - консолідовані чи своє відділення. Для більшості звітів користувач може вибрати ступінь подробиці (чивключати лицьові, агрегированные I-IV порядків і т.д., а також даніфлиалов свого чи регіону усіх). Підсистема звітності дозволяє в більшостівипадків відмовитися від STAT і ASPLA. Формат підготовлених для репозитарияфайлів відповідає галузевим стандартам НБУ. Автоматично при завершенні дня системою формуються:Протокол опердня;Протокол узгодження корсчета банку з випискою з РКЦ;Виписки по особових рахунках (форма 15);Виписки по валютних особових рахунках;Відомість залишків по особових рахунках (ф. 96);Оборотно-сальдовая відомість по балансових рахунках (ф.25);Щоденний баланс банку для Облуправління НБУ (у центральному відділеннібанку + консолідований баланс);Валютний баланс дня по усіх валютах;Відомості відкриття і закриття рахунків;Відомість відкладених і знятих із проводки операцій;Відомість надходжень на рахунки "диких" сум;Відомість "червоних" сальдо;Особовий рахунок по касі (ф.72);Відомість оборотів по позабалансових рахунках (ф.102) і бухгалтерськийжурнал позабалансових рахунків (ф.103);Нормативні показники банку (ліквідність, платоспроможність, притягнутізасоби і безліч інших);Реєстри початкових і відповідних електронних платежів;Реєстри платежів між відділеннями одного банку;Супровідні документи для РРП НБУ;Виписки по л/рахунках і полноформатные операційні сеанси для користувачівсистеми “БАНК - КЛІЄНТ”; Протягом дня формуються документи для службового використання і длязвітності перед НБУ:Касові звіти (форма 747, залишок операційної каси);Звіти про укладені договори і ставки по кредитах і депозитам;Про розмір кредитних вкладень;Про затримки виплати зарплати;Відомості залишків по лицьових і балансових рахунках на сучасний момент дня(у карбованцях і у валюті);Касовий журнал приходу/витрати;Журнали початкових і відповідних авізо; Системою також формуються необхідні звіти по декадах, п'ятиденкам,тижням, за місяць, квартал, півріччя, рік:касові звіти;валютні звіти;звіти про доходи і витрати банку (ф.2);звіти для податкової інспекції;форма 748;звіт про затримки виплати зарплати;щоквартальна касова заявка;оборотно-сальдовые відомості (включаючи валютні);баланс банку на кінець місяця і супутні йому звіти (форми 700, 721, 722). Для центральних відділень банків, що мають філії в Україні,передбачений автоматичний прийом, обробка і збереження даних від філій.Постійно виробляється контроль наявності і стану переданої інформації звідображенням підказок і попереджень на екрані користувача АРМа звітності іголовного бухгалтера банку. Один з нових видів сервісу для наших клієнтів -аналіз балансу філій, регіонального і консолідованого балансів, також станукредитних ресурсів у реальному часі. Особливою популярністю ця послугакористається в останній день місяця.Підсистема звітності постійно удосконалюється відповідно до побажаньзамовників і вимогами НБУ. Створення програм нових звітів згідно з постійномінливими вимогами НБУ входить у гарантійне обслуговування.Система “АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК” Комплекс програм аналітичного обліку АБС UniCorn складається з п'ятикомпонентів:1) АРМ бухгалтера по обліку господарських матеріалів банку;2) АРМ бухгалтера по веденню основних фондів банку;3) АРМ бухгалтера по обліку малоцінних і быстроизнашивающихся предметів банку;4) АРМ бухгалтера по веденню збірних рахунків загального призначення (звичайно це - рахунка господарської діяльності банку, складних розрахунків із клієнтами);5) АРМ звітності за даними аналітичного обліку (найбільш повне представлення інформації інших Армов).Для зручності користувача і полегшення супроводу Армы мають загальні базиданих і близький користувальницький інтерфейс. Права доступу розділеністандартними засобами АБС UniCorn .Програми аналітичного обліку виконують наступні функції:Ведення довідників підрозділів, матеріально відповідальних або підзвітнихосіб, класів, груп, номінацій і артикулів об'єктів обліку.Уведення первинних документів. На етапі впровадження ( це документипочаткового введення, а потім - реальні документи: приходу, витрати,переоцінки, внутрішнього переміщення.Формування платіжних документів (простих чи зведених меморіальних ордерівдля відображення руху об'єктів аналітичного обліку в балансі банку) завтоматичною кореспонденцією рахунків.Одержання інтерактивних довідок про наявність і рухи МЦ, МБП і ОФ.Ведення журналу руху й індивідуальних карток одиниць збереження.Формування документів в автоматичному режимі. Прикладами таких документів єокруглення цін, нарахування чи амортизації індексація основних фондів.Формування і роздруківка більш сотні різних відомостей, що відбиваютьзалишки і рух у різних розрізах.Автоматичне звірення даних аналітичного обліку (сальдо й обороти побалансовій, залишковій і податковій вартості) із синтетичним обліком убалансі банку.Ведення внесистемного і податкового обліку, у тому числі роздільногофінансового і податкового обліку для основних фондів.Формування платіжних сеансів для АРМа ОперационистаДопоміжні технологічні операції: резервне копіювання, переіндексація,відкіт, видалення старих рухів, настроювання кореспондуючих рахунків і т.д. “ИНФОРМАЦИОННО - ДОВІДКОВА система” Система призначена для надання великої службової (технічної йаналітичний) інформації співробітникам банку в рамках допуску. Системазабезпечує швидкий і зручний доступ до данихпоточного опердня :вибір операцій дня по рахунку, пошук по сумі, МФО, наявність і поточне станрахунків і операцій;найменуванню чи клієнта кореспондента й інших реквізитів;формування балансових звітів у гривнях і інвалюті на сучасний момент дня;до архівних даних :пошук і перегляд даних по клієнтах;пошук рахунків (відкритих і закритих), вибір усіх рахунків, що належатьодному клієнту;перегляд операцій по особових рахунках, рахункам I-IV-го порядку іпозабалансових рахунків за весь архівний період;формування, перегляд, печатка лицьових по рахунках за період у національнійі іноземній валютах;діаграми залишків по особових рахунках за архівний період;пошук рухів по даті, сумі, реквізитам кореспондента, виду операції і т.п.;графічне представлення динаміки будь-яких показників банківської діяльностіза архівний період, динаміки курсів валют;аналіз структури доходів і витрат, активів і пасивів банку за будь-якийперіод з архіву банку;до довідкових даних:план рахунків;довідники банків України і її околиць;офіційні курси валют Нацбанку України, динаміка курсів;символи кассплана;види дебетових документів;календар звітів перед НБУ;звіти по всім заздалегідь підготовлених стандартних формах банківськоїзвітності з можливістю їхньої печатки. Система надає доступ і забезпечує обробку всієї поточноїкореспонденції Національного банку і РРП (телеграми, укази, листи, рекламаі т.п.). Додатковий сервіс надає можливість обміну повідомленнями з іншимикористувачами банківської системи, користування многоразряднымкалькулятором з пам'яттю, розрахунок ключів до рахунків, телефоннийдовідник і ін. Компонент формування різних показників є могутнім генератором різнихпоказників діяльності банку. Користувачу доступна можливість самостійногоконструювання і розрахунку специфічних показників, у тому числі прогнозноготипу. Фактично, генератор показників є інтерпретатором нескладної мовирозрахунку показників, що дозволяє підготувати звіт у новій формі за кількахвилин. Планується порівняльний аналіз показників діяльності банку звикористанням дані Асоціації, Калини й інших подібних даних. 2.6. Програмно-технічні засоби.Програмні засоби. Як основу для створення АБС використовувалася многопользовательскаяопераційна система UNIX, що має реалізації для стандартних комп'ютерів,таких як Intel, VAX, HP/RISK/SUN/Alpha-station і ін. Мова програмуванняANSI-C. Достоїнством ОС UNIX є наявність комунікаційних і мережних пакетівUUCP, TCP/IP, NFS, що дозволяють створювати усілякі варіанти гетерогеннихмереж, що поєднують різні ОС. ОС UNIX традиційно є системою з високимрівнем надійності і захисту, недоступним для офісних операційних оболоноктипу ДОС і Wind0ws. У той же час UNIX дозволяє використовувати на робочихстанціях використовувати такі оболонки для підготовки різних документів іобміну інформацією з UNIX. В даний момент UniCorn реалізована під SCO Xenix386 3.3, SCO UNIX3.2, SCO ODT 1.0, ODT 2.0, SCO Open Server версій 3 і 5, BSD UNIX, SunOS,Solaris. АТ “Юникорн” виконує функції офіційного реселлера The Santa CruzOperation ( ведучого постачальника захищених UNIX-систем сімейства SCO.База даних ConteXt фірми Unite+ на сьогоднішній день має більш 2 тис.інсталяцій у Росії, Балтії, Скандинавії, Канаді й Україні, наприклад,довідкові служби 09, АВИР, СБ, пенсійний фонд, АТ УкрРечФлот і ін. Задоговором з фірмою Unite+ АТ “Юникорн” супроводжує свою версію СУБД ConteXtV.3.9 на рівні вихідних текстів. UniCorn не використовує компонентів зневідомими властивостями. Операційна система і СУБД ліцензуються їхнімирозроблювачами і мають необхідні гарантії. Перевагою АБС, заснованої на ОС UNIX, є те, що при зміні зовнішніхумов (ріст банку, створення філій, територіальна далекість підрозділів іт.д.) не потрібно зміна програм і методів роботи користувачів системи.Проблеми зважуються тільки придбанням і установкою відповідних технічнихзасобів і відповідною настроюванням операційної системи і програмобслуговування мережі.Технічні засоби. Центральне відділення банку і філії оснащуються UNIX-серверами,комплектація яких визначається обсягами проведених операцій і кількістюкористувачів, що працюють з АБС. Для базової підсистеми банку, що проводитьa) до 2000 операцій у день і має до 16 користувачів системи досить одного Pentium 100, RAM 48M, HDD 2x500M;b) до 10000 операцій у день і має до 32 (64) користувачів системи досить одного Pentium 200, RAM 128M, HDD 2x1G;c) понад 10000 операцій у день і що має 32-128 користувачів системи досить 2-3 Pentium-200, RAM 128M, HDD 2x2G. Необхідною умовою надійного функціонування АБС є постійне автоматичнедублювання інформації на інший диск, а також функціонування резервногосервера в "гарячому" режимі (автоматичне дублювання інформації з мережі задопомогою UUCP, TCP/IP). Звичайно один з локальних серверів і є серверомгарячого резерву. До центрального сервера підключаються пристрої швидкоїпечатки (два в центральному відділенні і по одному у філіях). Сервераповинні забезпечуватися пристроями безперебійного харчування длязабезпечення роботи при кидках напруги мережі і нормального завершенняроботи у випадку зникнення напруги мережі. На центральному UNIX-сервері знаходяться всі бази даних і установленівсі задачі програмного комплексу АБС. Робота здійснюється безпосередньо насервері по локальній мережі. Можливі наступні варіанти реалізації мережі:|а)|використання мультипортовых |( |від 4 до 16 робочих місць (швидкість || |плат, що підтримують протокол | |обміну до 19200 бод) || |RS232 типу "ARNET" | | ||Для запобігання виходу з ладу устаткування і збільшення растояния між сервером ||і терміналом до 500м бажана установка гальванічної розв'язки з використанням ||ИРПС. Зв'язок з терміналом здійснюється з використанням 4-провідної кручений ||пари 3-й категорії. Як робоче місце можливе використання як терміналів, так і ||персональних комп'ютерів у режимі эмуляции термінала UNIX-машини. Це ( найбільш||дешевий вид мережі. ||б)|використання концентраторів, |( |від 16 до 256 робочих місць (швидкість || |що підтримують протокол RS232 | |обміну до 32400 бод). Все інше аналогічно|| |типу "DIGIBOARD" | |п. а). ||в)|використання мережних карт |( |(швидкість обміну до 10 Мбод). Кількість || |типу "ЕTHЕRNЕ" | |робочих місць визначається проводкою || | | |коаксіального чи кабелю кручений пари 3-й|| | | |категорії по будинку і наявністю мережних|| | | |карт у кожній робочій станції || | | |(персональному комп'ютері). ||г)|у випадку установки в будинку |( |доступ з робочих станцій на UNIX-сервер з|| |NOVELL-локальної мережі | |використанням IP протоколу |У центральному відділенні для підтримки електронних платежів, для зв'язку зРРП НБУ, поштовою службою НБУ, філіями, підрозділами банку, клієнтамибанку, з метою неприпустимості несанкціонованого доступу по зовнішніхканалах зв'язку і розвантаження центрального сервера встановлюєтьсяпоштовий UNIX-сервер, зв'язаний по мережі з центральним сервером. Длянадійного функціонування поштового вузла банку потрібно виконання наступнихумов:a) для зв'язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУ ( 2 лінії зв'язку (рекомендується: одна з них ( "ІСКРА" чи виділена лінія);b) для зв'язку з філіями ( по одній телефонній лінії на 2 філії;c) для зв'язку з підрозділами банку, територіально вилученими від центрального відділення, вимоги аналогічні п. b).d) для зв'язку з клієнтами при одноразовому режимі (виписка по особовому рахунку) на 100 клієнтів ( 1 лінія, при багаторазовому режимі (додатково приймаються-передаються початкові і відповідні документи) ( 2 лінії;e) використання модемів із протоколом V32bis (9600/14400 бод) c протоколом корекції помилок MNP5-10 і V42bis для ліній, що комутируються, і модемів зі швидкістю 64 Кбод чи 128 Кбод для виділених ліній. Локальні UNIX-сервера встановлюються у великих підрозділах банку, наних знаходяться бази даних тих задач, з якими працює тільки цей підрозділ(копії цих баз знаходяться також на центральному сервері і відкриті тількина читання, усі зміни баз на локальних серверах автоматичновідслідковуються на центральному сервері), а також копії необхідних дляроботи баз даних (тільки читання), обновлювані автоматично з центральногосервера. На центральному сервері установлені всі необхідні задачіпрограмного комплексу АБС. Робота здійснюється безпосередньо на сервері полокальній мережі. Дані передаються по телефонному каналі, що комутирується,за допомогою протоколу UUCP. При наявності виділеної лінії можлива взаємнаробота користувачів обох систем за допомогою IP-протоколу. При наявностікомутаторів X.25 можлива одночасна робота користувачів і UNIX-серверів cвикористанням різних протоколів. Для нормального функціонування невеликого чи банку філії доситьперерахованого вище. Для банку з розвитий інфраструктурою, що має великі чипідрозділи територіально вилучені відділення, схема взаємодії підрозділів зцентральним відділенням буде відрізнятися в залежності від конкретних умов:a) малий підрозділ (1-2 користувача АБС), що епізодично працює з АБС на центральному сервері ( 1 телефонна лінія, один модем;b) підрозділ (2-4 користувачів), що постійно працює з АБС на центральному сервері ( 1 телефонна чи лінія 1 виділена лінія і 1 модем, що використовують комутатор X.25, що дозволяє одночасну роботу декількох терміналів по одному каналі. При відсутності комутатора X.25 рішення ускладнюється і потрібно установка локального сервера, або микрораутера;c) одне чи кілька підрозділів (4-16 користувачів), що постійно працюють з АБС ( установка локального UNIX-сервера c викладеними вище можливостями. Потрібно 1 телефонна чи лінія 1 виділена лінія і 1 модем. Динаміка цін на обчислювальне і мережне устаткування приводить донеобхідності постійного коректування рішень по інвестиціях в устаткування імережну інфраструктуру. Так, приведені вище рекомендації з устаткуваннявідносяться до 1997 року і напевно трохи застаріли до моменту, коли Вичитаєте ці рядки. У кожній конкретній ситуації треба розглядати поточнийрівень цін і характеристик устаткування. Рішення також повинне оптимальновраховувати наявність уже наявної інфраструктури. АТ “Юникорн” виступає яксистемний інтегратор, що може як придбати й установити необхідне мережне,обчислювальне устаткування і програмне забезпечення, так і проконсультуватисвого клієнта для прийняття їм самостійного зваженого рішення. Ми настійнорекомендуємо нашим клієнтам погоджувати рішення про інвестиції вінформаційну інфраструктуру з метою запобігання неадекватних витрат. Мивсіляко намагаємося заощаджувати ваші гроші! Практика довела, що для одержання могутньої, захищеної, масштабируемойсистеми з розвитий мережною підтримкою варто вибирати як операційнуплатформу саме UNIX. При цьому також можна бути упевненим, що всі оплаченіможливості устаткування використовуються щонайкраще. Це заощаджує значнізасоби. Л І Т Е Р А Т У Р А1.А.С.Савченко “Основні напрямки розвитку автоматизації банківської системиУкраїни” ( Комп'ютери+Програми, БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ, №3, 1995, с.4-5;2.Т.И.Голота, А.И.Петренко “Банківські інформаційні технології” (Комп'ютери+Програми, Спецвыпуск: Автоматизація банківського бізнесу, 1994,с.4-8, 61;3. А.Г.Курганів, М.А.Навроцкий, С.П.Попович “Автоматизовані банківськісистеми: почався завтрашній день” ( Комп'ютери+Програми БАНКІВСЬКІТЕХНОЛОГІЇ, №2, 1995, с.30-37;4. А.Л.Ляшенко “СУБД ConteXt очима розроблювача” ( Комп'ютери + Програми,№5(20), 1995, с.22-26;5. Автоматизована банківська система UniCorn. Технологічна схема обробкиплатіжних документів ( АТ “Юнікорн” 23380583.00071.01-326. Вимоги Національного банку України до програмного комплексу "Операційнийдень банку" (ОДБ) - Постанова Правління НБУ №106 від 12 травня 1995 року;7. Про впровадження електронного цифрового підпису в систему електроннихплатежів ( Лист НБУ №18014/103 від 14.08.1995р.;8. Автоматизована банківська система UniCorn. Опис рішень для задовільненняВимог НБУ ( АТ “Юнікорн” 23380583.00075.01-32;9. О.Г.Чумаків Інформаційні системи комерційних банків. — Слов’янськийуніверситет, Київ, 1998р.;10. В.Галатенко Інформаційна безпека: огляд основних положень. Комп'ютернийогляд №33(57)-38(62), 1996р.;----------------------- АРМ-3 ( Центральный сервер: Архив, ЦУП, ИСС АРМ Операционист, Прикладные АРМы(Связь с РРП(и филиалами Системная печать( Терминалы(( Клиентский сервер: Копии: Архива, ОД, ИСС Банк-Клиент, On-line, Off-line(Клиенты(Тер-миналы(( Локальные сервера: Копии: Архива, ОД, ИСС АРМ Операционист Прикладные АРМы Печать(Тер-миналы((( АРМы под ДОС
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Інформаційні системи в банку iconЛекція Поняття нових інформаційних технологій Вступ
В результаті з’явились такі поняття як ”інформаційні ресурси”, ”інформаційні системи”, ”інформаційні структури”,”інформаційне забезпечення”,”інформаційні...
Інформаційні системи в банку iconІнформаційні системи та бази даних
Поняття інф системи, б/д визначення, властивості, етапи розвитку, класифікація; інформаційна модель концептуального рівня
Інформаційні системи в банку iconІнформаційні системи та бази даних
Поняття інф системи, б/д визначення, властивості, етапи розвитку, класифікація; інформаційна модель концептуального рівня
Інформаційні системи в банку iconІнформаційні системи І технології підприємства

Інформаційні системи в банку iconРеферат з дисципліни:”Інформаційні системи” на тему: «Системи електронних грошей»
Основні елементи та загальна структура електронних грошей
Інформаційні системи в банку icon“Структура інформаційної системи”
Комп'ютерні інформаційні системи належать до класу складаних систем, які містять у собі велику кількість різноманітних елементів,...
Інформаційні системи в банку iconЕкономiчний аналiз балансу комерцiйного банку роль та значення економiчного аналiзу дiяльностi банку в умовах ринковоъї економiки
Комерцiйна дiяльнiсть любого банку є складною, багатоаспектною I багаторiвневою. Для забезпечення реальної картини кiнцевого результату...
Інформаційні системи в банку iconЕкономiчний аналiз балансу комерцiйного банку роль та значення економiчного аналiзу дiяльностi банку в умовах ринкової економiки
Комерцiйна дiяльнiсть любого банку є складною, багатоаспектною I багаторiвневою. Для забезпечення реальної картини кiнцевого результату...
Інформаційні системи в банку iconФункції І типи комерційних банків
Базовою ланкою кредитної системи, основою, на якій грунтується уся діяльність, повязана з кредитно-фінансовим обслуговуванням господарства,...
Інформаційні системи в банку iconФункції І типи комерційних банків
Базовою ланкою кредитної системи, основою, на якій грунтується уся діяльність, пов¢язана з кредитно-фінансовим обслуговуванням господарства,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы