Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word icon

Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі WordНазваниеОбробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word
Дата конвертации16.07.2012
Размер89,09 Kb.
ТипРеферат
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word


Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word


План

Утворення графічних об'єктів за допомогою Word 2000

Виокремлення та пересування об'єктів

Застосування сітки

Об'єднання об'єктів

Розташування об'єкту в тексті

Створення фігурного тексту

Використання готових малюнків

Використання бібліотеки рисунків СlipArt

Текстовий процесор Word 2000 вміщує повний набір засобів опрацювання графічної інформації, що дає змогу створювати графічні елементи, експортувати графічні файли різних форматів, а також застосовувати до них різноманітні оздоблювальні ефекти

Всі графічні елементи, що використовуються, можна розділити на об'єкти та малюнки.

Об'єктами переважно називають графічні елементи векторної графіки, які складаються з геометричних фігур та ліній. Їх легко трансформувати, змінити колір, до них можна застосувати тривимірні ефекти та тінювання. Декілька об'єктів можна об'єднувати в групу до якої застосовувати перетворення.

Малюнками називають растрові зображення (фотографії, скановані зображення, картинки ClipArt, тощо). Користувач може змінювати контрастність та яскравість малюнків, перетворювати кольорове зображення у чорно-біле або у відтінки сірого, а також вирізати з зображення потрібний фрагмент.

Утворення графічних об'єктів за допомогою Word 2000

Для створення графічних об'єктів потрібно натиснути на клавішу , яка відкриває піктографічну панель Drawing/Рисование. На панелі розміщені кнопки, що мають таке призначення:

Draw/Действия - вміщує перелік команд, за допомогою яких можна:

Grop/Группировать, Ungroup/Разгруппировать, Regroup/Перегруппировать - згрупувати, розгрупувати або перегрупувати виокремлені об'єкти;

Order/Порядок - змінити порядок розташування об'єкта, якщо об'єкти перекривають один одного;

Grid/Сетка - увімкнути режим відображення сітки для точного розташування об'єктів;

Nudge/Сдвиг - пересувати виокремлений об'єкт з малим кроком;

Align or Distribute/Выровнять/ Распределить - вирівняти відносно певного боку (лівого або правого, зверху або знизу, центру, горизонтально або вертикально) декілька виокремлених об'єктів;

Rotate or Flip/Повернуть/Отразить - застосувати різні способи повертання об'єктів;

Text Wrapping/Обтекание текста - вибрати характер розташування графічного елемента в тексті;

Edit Points/Начать изменение узлов - змінити розташування вузлів довільної фігури;

Change AutoShape/Изменить фигуру - змінити виокремлену автофігуру на іншу;

Set Auto Shape Default/По умолчанию для автофигур - застосувати колір лінії та забарвлення виокремленої автофігури до всіх наступних.

Select Objects/Выбор обьектов - розтягнути зовнішню рамку для виокремлення декількох об'єктів;

Free Rotate/Свободное вращение - повернути об'єкт на будь-який кут (потрібно навести курсор на зелений маркер, що обмежує об'єкт і потягти);

AutoShapes/Автофигуры - застосувати шаблони фігур, які розподілені по категоріях:

Lines/Линии - лінії;

Basis Shapen/Основные фигуры - основні фігури;

Block Arrow/Фигурные стрелки - фігурні стрілки;

Flowchart/Блок-схема - блок-схеми;

Stars and Banners/Звезды и ленты - зірки та стрічки;

Callouts/Выноски - виноски.

Line/Линия - провести пряму лінію (при натиснутій клавіші Shift лінію можна провести під кутом кратним 15 градусів; при натиснутій клавіші Ctrl лінія одночасно малюється з двох боків);

Arrow/Стрелка - рисувати напрямлену лінію зі стрілкою;

Restangle/Прямоугольник - накреслити прямокутник (при натиснутій клавіші Shift буде накреслений квадрат; при натиснутій клавіші Ctrl прямокутник малюватиметься з центру).

Oval/Овал - рисувати еліпс (при натиснутій клавіші Shift буде намальовано коло);

Text Box/Надпись - утворити текстовий блок. Текст вводиться в рамку, яка попередньо утворюється за допомогою "+"- курсора;

Word Art/Обьект Word Art - викликати редактор фігурного тексту Word Art;

Clip Art/Картинки - скористатися бібліотекою готових малюнків Clip Art;

Fill Color/Цвет заливки - фарбувати вибраним кольором фон об'єкта. У низхідному полі можна вибрати потрібний колір з палітри; змінити колір або застосувати градієнтну заливку;

Line Color/Цвет линии - в низхідному полі вибрати колір лінії з палітри, змінити колір або для широких ліній застосувати штрихове заповнення;

Font Color/Цвет текста - змінити колір шрифту у текстовому блоці;

Line Style/Тип линии - вибрати тип та товщину лінії;

Dash Style/Тип штриха - вибрати тип штрихової лінії;

Arrow Style/Вид стрелки - вибрати типу напрямленої лінії;

Shadow/Тень - вибрати шаблон з готовим тінюванням. Якщо активізувати опцію Shadow Setting можна змінити розміщення тіні, її колір та прозорість;3-D/Обьем - до виокремленого об'єкта долучити бічну поверхня, що створює ефект тривимірності. Можна обрати готовий шаблон з ефектом, або зробити власні, зокрема поворот, довжина, нахил, освітлення, тип поверхні а також колір бічної поверхні.Використовуючи ці кнопки та їхні комбінації, можна створити різноманітні графічні елементи.

Виокремлення та пересування об'єктів

Для виконання будь-яких дій над графічним об'єктом, він повинен бути виокремленим. Якщо зафіксувати курсор на будь-якому фрагменті об'єкта, навколо нього з'являться маркери. Для виокремлення кількох об'єктів треба утримувати натиснутою клавішу Shift і послідовно клацати на кожному об'єкті, або натиснути на кнопку і охопити курсорною рамкою всю групу. Якщо до виокремленої групи потрібно долучити об'єкт, то утримуючи натиснутою клавішу Shift на ньому треба клацнути курсором. Так само, у випадку вилучення зайвого об'єкту з групи, потрібно натиснути на клавішу Shift і клацнути курсором на зайвому.

Якщо об'єкти перекриваються, можна змінити порядок розташування об'єктів за допомогою команди Draw/Действия и Order/Порядок з піктографічної панелі Drawing/Рисование. Будь-який виокремлений об'єкт можна пересунути, навівши курсор всередину виокремленого об'єкта або змінити його розмір, якщо потягнути за один з оточуючих маркерів. Якщо при цьому утримувати клавішу Shift, то розміри об'єкта змінюватимуться пропорційно.

Для вилучення об'єкта, його потрібно виокремити і натиснути на клавішу Delete. Графічні об'єкти можна також вирізати, копіювати та вставляти за допомогою команд Cut/Вырезать, Copy/Копировать, Paste/Вставить.

Застосування сітки

Для зручності створення точних складних малюнків доцільно використати сітку. Зображення її на екрані реалізується командою Draw/Действия и Grid/Сетка. У діалоговому вікні Drawing Grid/Привязка к сетке налаштовують параметри роботи з сіткою.

У полі Shap to/Привязка вказують, чи будуть об'єкти прив'язані до ліній сітки та до інших об'єктів. В наступному полі вказують відстань між вертикальними та горизонтальними лініями сітки. В полі Grid origin/Начало сетки можна використати можливість заповнення сіткою робочого екрану починаючи від полів, або вказати відступ по горизонталі та вертикалі від краю аркуша. У нижньому полі вказують розташування лінії на екрані.


Об'єднання об'єктів

Якщо малюнок складається з багатьох елементів, то після опрацювання кожного з них і розташування у потрібних місцях, їх можна згрупувати в один елемент. Усі елементи майбутньої групи мають бути виокремлені і до них застосовують команду Draw/Действия и Group/Группировать Для розгрупування складного об'єкту виконують команду Draw/Действия и Ungroup/Разгруппировать.

Розташування об'єкту в тексті

Об'єкт у текстовому документі можна розташувати різним чином: текст облямовує оточуючу об'єкт рамку, контур об'єкта, перекриває об'єкт, знаходиться під об'єктом, розривається у місці де вставлений об'єкт. Ці дії виконуються командою Draw/Действия и Text Wrapping/Обтекание текстом.Створення фігурного тексту

Для створення фігурного тексту використовують редактор Word Art. Стилізовані текстові елементи використовують для візитних карток, листівок, логотипів, заголовків Web-сторінок тощо. Їх можна переміщувати, повертати, розміщувати в різних місцях тексту, задавати тінь та робити об'ємними. Для роботи з редактором Word Art потрібно вивести на екран піктографічну панель Word Art за допомогою команди View/Вид и Toolbars/Панели инструментов и Word Art, на якій є такі піктографічні кнопки:Word Art/Обьект Word Art, яка дає змогу вибрати готовий шаблон для створення нового об'єкта;Edit Text/Изменить текст. У діалоговому вікні Edit Word Art/Изменение текста Word Art потрібно ввести текст, вибрати шрифт, його розмір та накреслення. Для розміщення частини тексту в новому рядку натискають на клавішу Enter.Word Art Gallery/Коллекция Word Art. До виокремленого об'єкта можна вибрати готовий шаблон;

Objekt/Обьект. У діалоговому вікні Format Word Art/Формат Word Art на закладці Color and Lines/Цвета и линии задають кольори фону елемента та його ліній. У полі Color/Цвет вибирають колір зі стандартної палітри, увімкнення можливості Semitransparent/Полупрозрачный забезпечить прозорість фону.Якщо користувач хоче застосувати інший колір або специфічне фарбування, то в полі Color/Цвет треба вибрати команду Fill Effects/Cпособы заливки. В діалоговому вікні Fill Effects/Cпособы заливки на закладці Gradient/Градиентная можна зафіксувати кількість кольорів у забарвленні та напрям градієнта його зафарбування. Можливість Preset/Заготовка надає готові варіанти багатоколірного забарвлення.На закладці Texture/Текстура показані зразки текстур, які імітують різні матеріали (мармур, папір, тканина тощо).На закладці Pattern/Узор показані штрихові заповнення фону та ліній. Штриховий узор складається з двох кольорів, які можна обрати за бажанням.Закладка Size/Размер діалогового вікна Format Word Art/Формат Word Art дає змогу обирати точні розміри елемента, а також масштабувати зображення. Якщо активізувати можливість Lock aspect ratio/Сохранить пропорции, то всі зміни будуть пропорційними.Закладка Layout/Положение дає змогу вибрати спосіб розташування графічного елемента в тексті, а також його горизонтальне вирівнювання відносно аркуша.Word Art Shape/Форма Word Art дає вибрати форму для виокремленого текстового елемента.

Free Rotate/Свободное вращение. Якщо навести курсор на зелений маркер, що оточує елемент, можна повертати його в любому напрямку.

Text Wrapping/Обтекание текстом - вибір способу розташування елемента в тексті;

Word Art Same Letter Heignts/Выровнять буквы Word Art по высоте дає змогу збільшити малі букви до розміру великих;

Word Art Vertical Text/Вертикальный текст Word Art - для вертикального розміщення тексту;

Word Art Alignment/Выравнивание Word Art. Якщо текст вміщує декілька рядків, то можна вибрати спосіб вирівнювання рядків;

Word Art Character Spacing/Межсимвольный интервал Word Art - для регулювання відстані між символами елемента.

Зазначимо, що для опрацювання текстових елементів можна використовувати кнопки редагування з піктографічної панелі Drawing/Рисование, зокрема створення тіні текстового елемента та надання йому об'ємного вигляду.

Використання готових малюнків

Версія Word 2000 дає змогу уставляти в документ малюнки, створені іншими спеціалізованими редакторами і підтримує такі формати графічних файлів: GIF (*.gif, *.gfa); JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jff, *.jpe); TIFF (*.tif); Windows (*.bmp, *.wmf, *.emf, *.wmz, *.emz); CGM (*.cgm); Corel Draw (*.cdr); AutoCAD 2-D (*.dfx); Encapsulated Postscript (*.eps); Kodak Photo CD (*.pcd); Macintosh PICT (*.pct); Micrografx Designer/Draw (*.drw); Portable Network Graphics (*.png); WordPefect (*.wpg).

Якщо користувач не може відкрити файл одного з зазначених форматів, то це означає, що під час інсталяції процесора не були налаштовані відповідні графічні фільтри. Однак можна відкрити графічний файл у спеціалізованому редакторі і записати його в форматі, який підтримує Word 2000 на комп'ютері користувача.

Уставляння готових малюнків у текст документа забезпечується командою Insert/Вставка и Picture/Рисунок и From File/Из файла або за допомогою кнопки Insert Picture/Добавить рисунок з піктографічної панелі Picture/Настройка изображения. Піктографічна панель Picture/Настройка изображения має такі кнопки:


Picture/Добавить рисунок. У діалоговому вікні Insert Picture/Добавить рисунок треба відшукати потрібний графічний файл. Для зручності справа є вікно попереднього перегляду.Image Control/Изображение використовується для зміни режиму відображення кольорового малюнка:

Automatic/Авто - відображення у кольорі графічного файлу, що імпортується;

Grayscale/Оттенки серого - заміна кольорів на відтінки сірого кольору;

Black&White/Черно-белое - відображення малюнка чорно-біле;

Watermark/Подложка - малюнок відображається з мінімальною контрастністю і може бути використаний як фон у документі.

More Contrast/Увеличить контрастность - збільшення контрастності малюнка;

Less Contrast/Уменьшить контрастность - зменшення контрастності малюнка;

More Brightness/Увеличить яркость - збільшення яскравості малюнка;

Less Brightness/Уменьшить яркость - зменшення яскравості малюнка;

Crop/Обрезка - дає змогу обрізати частину малюнка без масштабування малюнка. Курсор потрібно підвести до одного з маркерів, що оточують малюнок, натиснути на клавішу мишки і, після зміни вигляду курсора потягти його в потрібний бік;

Line Style/Тип линии - вибір типу та товщини лінії;

Text Wrapping/Обтекание текстом - вибір способу облямування малюнка текстом;

Object/Формат обьекта - у діалоговому вікні Format Picture/Формат рисунка можна налаштувати параметрів відображення малюнка. На закладці Picture/Рисунок в полі Crop from/Обрезка задаються розміри ділянки вирізання. У нижньому полі можна налаштувати режим відображення кольорів малюнка і регулювати контрастність та яскравість зображення. Кнопка Reset/Сброс дає змогу повернутися до початкового вигляду малюнка. Параметри цього підвікна продубльовані на піктографічній панелі Picture/Настройка изображения.Set Transparent Color/Установить прозрачный цвет - якщо навести курсор на ділянку з певним кольором і клацнути клавішею мишки, то цей колір стане прозорим.

Reset Picture/Сброс параметров рисунка - параметри малюнка набувають початкового стану.

Використання бібліотеки рисунків СlipArt

Процесор Word 2000 має велику бібліотеку рисунків, які є або графічними об'єктами, або малюнками. Для уставляння рисунку в документ потрібно скористатись командою Insert/Вставка и Picture/Рисунок и ClipArt/Картинка або натиснути на кнопку Insert ClipArt/Добавить картинку на піктографічній панелі Drawing/Рисование.У діалоговому вікні Clip Gallery/Вставка картинки на закладці Picture/Рисунки зображені тематичні категорії і, якщо клацнути на назві категорії, то в діалоговому вікні з'являться всі картинки цієї теми. Для переходу до наступної або попередньої категорії користуються кнопками Forward/Вперед чи Back/Назад .Для повернення до основного списку категорій потрібно натиснути на кнопку All Categories/Все категории .

Для перегляду рисунку треба натиснути на кнопку Preview Clip/Предварительный просмотр клипа . Кнопка Insert Clip/Вставить клип призначена для уставляння картинки в документ.

Якщо в рисунку треба щось змінити, то користуються кнопками піктографічних панелей Drawing/Рисование і Picture/Настройка изображения.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word iconОбробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word
Текстовий процесор Word 2000 вміщує повний набір засобів опрацювання графічної інформації, що дає змогу створювати графічні елементи,...
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word iconПлан Вставлення в текст документа графічних об’єктів. Керування вікнами. Операції з групою об’єктів. Вставлення в текст документа графічних об’єктів
Текстові редактори призначені для введення І редагування тексту. Однак потужні сучасні редактори, до яких відносять І work, дають...
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word iconОбробка зображень, розпізнавання образів” Обробка зображень
Для створення І редагування графічних зображень на екрані дисплея існують спеціальні програми, які називають графічними редакторами....
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word iconТема: Елементи управління формами баз даних
Текст пояснюючої записки створити в редакторі Word і роздрукувати засобами Windows
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word iconЛ. А. Наумов «Согласовано» Ведущий специалист Г. А. Пяткина Информатика и информационные технологии. 5 класс, 2011-2012 уч год 1 час в неделю. Учебный комплект: Босова Л. Л. «Информатика: Учебник
Учебный комплект: Босова Л. Л. «Информатика: Учебник для 5 класса», Босова Л. Л. «Информатика: Учебник для 6 класса», комплекты практических...
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word iconСистеми опрацювання графічних зображень. Сворення і редагування графічних зображень за допомогою графічного редактора

Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word iconРеферат на тему: Позиціювання тексту та рисунків Завдання точного положення графічних об’єктів
Якщо необхідно розташувати об’єкт в конкретному місці сторінки, у вікні діалогу «Форматирование объекта» виберіть вкладку «Размер...
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word icon1. Стилі редактора Word
Стиль – це сукупність параметрів форматування різних об’єктів документа з унікальним ім’ям
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word iconДипломна робота на тему: Текстовий процесор Microsoft Word план вступ 9 Основні способи запуску Word 9 Головне вікно Word 10
Одержання підказів по командам меню та піктограмам, які розташовані на екрані Word 11
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word icon1. Стилі редактора Word. Редагування формул. Звукові карти
Стиль – це сукупність параметрів форматування різних об’єктів документа з унікальним ім’ям
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы