Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями icon

Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнямиНазваниеПро перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями
Дата конвертации14.07.2012
Размер294,53 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 24 травня 1997 р. N 507

Київ


Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних

закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями


(Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства освіти і науки

N 568 (z0854-04) від 07.07.2004

N 893 (z0109-05) від 01.12.2004

N 363 (z0816-05) від 16.06.2005)


{Постанова втратила чинність в частині підготовки фахівців

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на підставі

Постанови КМ N 1719 (1719-2006-п) від 13.12.2006}


Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (додається).

Міністерству освіти визначити в місячний термін порядок введення в дію цього переліку.


2. Установити, що зміни до затвердженого переліку вносяться Міністерством освіти за погодженням з Міністерством праці, Міністерством економіки та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади після попереднього розгляду відповідних пропозицій у Кабінеті Міністрів України.


3. Міністерству освіти разом з Міністерством праці розробити до 30 липня 1997 р. перелік робітничих професій.


4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. N 325 (325-94-п) "Про Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій".


Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО


Інд.28


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 травня 1997 р. N 507


ПЕРЕЛІК

напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах

за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями


——————————————————————————————————————————————————————————————————

Напрям під- | Спеціальність | Освітньо-кваліфікаційний рівень

готовки | |———————————————————————————————————

| |Молодший|Бакалавр|Спеціа- |Магістр

| | спеці- | | ліст |

| | аліст | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Освіта


0101 Педаго- Дошкільне 5.010101 6.010100 7.010101 8.010101

гічна виховання

освіта Початкове 5.010102 6.010100 7.010102 8.010102

навчання

Педагогіка і 5.010103 6.010100 7.010103 8.010103

методика серед-

ньої освіти (із

зазначенням за-

гальноосвітніх

предметів)

Професійне нав- 5.010104 6.010100 7.010104 8.010104

чання (за профі-

лем підготовки)

Соціальна педа- 5.010105 6.010100 7.010105 8.010105

гогіка

Дефектологія - 6.010100 7.010106 8.010106

Практична 6.010100 7.010107 8.010107

психологія

Валеологія ** 6.010100 7.010108 8.010108


0102 Фізичне Фізичне вихо- 5.010201 6.010200 7.010201 8.010201

вихован- вання *

ня і

спорт


________________

* Тут і далі - спеціальності, що одночасно відносяться до групи

спеціальностей "0101 Педагогічна освіта" як такі, що

передбачають (за умови виконання відповідного державного

освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації

вчителя.


Фізична реабілі- - 6.010200 7.010202 8.010202

тація *

Олімпійський та

професійний

спорт - 6.010200 7.010203 8.010203


Культура і

мистецтво


0201 Культура Культурологія - 6.020100 7.020101 8.020101

Книгознавство,

бібліотекознавс-

тво і бібліогра-

фія - 6.020100 7.020102 8.020102

Музейна справа і

охорона пам'яток - 6.020100 7.020103 8.020103

історії та

культури

Народна художня

творчість 5.020104 6.020100 7.020104 8.020104

Документознавст-

во та інформа-

ційна - 6.020100 7.020105 8.020105

діяльність

Бібліотечна

справа 5.020106 - - -

Діловодство 5.020107 - - -

Менеджмент - 6.020100 7.020108 8.020108

соціокультурної

діяльності


0202 Мис-

тецтво Театральне

мистецтво 5.020201 6.020200 7.020201 8.020201

Хореографія * 5.020202 6.020200 7.020202 8.020202

Кіно-,

телемистецтво - 6.020200 7.020203 8.020203

Художня

фотографія 5.020204 - - -

Музичне

мистецтво 5.020205 6.020200 7.020205 8.020205

Естрадно-циркове

мистецтво 5.020206 - - -

Музична

педагогіка та

виховання * 5.020207 6.020200 7.020207 8.020207


Образотворче

та декоративно-

прикладне

мистецтво * 5.020208 6.020200 7.020208 8.020208

Реставрація

творів мистецтва - 6.020200 7.020209 8.020209

Дизайн 5.020210 6.020200 7.020210 8.020210

Перукарське

мистецтво і

декоративна 5.020211 - - -

косметика

Моделювання та

конструювання 5.020212 - - -

виробів

народного вжитку


Гуманітарні

науки


0301 Філо-

софія Філософія - 6.030100 7.030101 8.030101

Релігієзнавство - 6.030100 7.030102 8.030102

Богослов'я - 6.030100 7.030103 8.030103

(Теологія)

0302 Жур-

налістика Журналістика - 6.030200 7.030201 8.030201

Видавнича справа

та редагування 5.030203 6.030200 7.030203


0303 Історія Історія * - 6.030300 7.030301 8.030301

Етнологія - 6.030300 7.030302 8.030302

Архівознавство - 6.030300 7.030303 8.030303

Археологія - 6.030300 7.030304 8.030304


0304 Міжна-

родні Міжнародні

відносини відносини - 6.030400 7.030401 8.030401

Міжнародне право - 6.030400 7.030402 8.030402

Міжнародні

економічні - 6.030400 7.030403 8.030403

відносини

Міжнародна

інформація - 6.030400 7.030404 8.030404

Країнознавство - 6.030400 7.030405 8.030405

Міжнародний

бізнес - 6.030400 7.030406 8.030406


0305 Філо-

логія Українська мова

та література * - 6.030500 7.030501 8.030501

Мова та

література ( із

зазначенням

мови) * - 6.030500 7.030502 8.030502

Філологія - 6.030500 7.030503 8.030503

Прикладна

лінгвістика - 6.030500 7.030505 8.030505

Фольклористика - 6.030500 7.030503 8.030503

Літературна - 6.030500 7.030506 8.030506

творчість

Переклад - 6.030500 7.030507 8.030507

Філологія - 6.030500 7.030508 8.030508


Соціальні науки


0401 Психо-

логія Психологія * - 6.040100 7.040101 8.040101


0402 Соціо-

логія Соціологія - 6.040200 7.040201 8.040201

Соціальна робота 5.040202 6.040200 7.040202 8.040202


0403 Політо-

логія Політологія - 6.040300 7.040301 8.040301


0404 Реабілі- Соціальна - 6.040400 7.040401 -

таційна реабілітація

освіта


Економіка,

комерція та

підприємництво


0501 Еконо-

міка і Економічна

підприєм- теорія - 6.050100 7.050101 8.050101

ництво


Економічна

кібернетика - 6.050100 7.050102 8.050102

Міжнародна

економіка - 6.050100 7.050103 8.050103

Фінанси 5.050104 6.050100 7.050104 8.050104

Банківська

справа 5.050105 6.050100 7.050105 8.050105

Облік і аудит - 6.050100 7.050106 8.050106

Економіка

підприємства 5.050107 6.050100 7.050107 8.050107

Маркетинг - 6.050100 7.050108 8.050108

Управління

персоналом і

економіка

праці - 6.050100 7.050109 8.050109

Прикладна

статистика 5.050110 6.050100 7.050110 8.050110

Бухгалтерський

облік 5.050111 - - -

Біржова

діяльність 5.050112 - - -

Комерційна

діяльність 5.050113 6.050100 7.050113 8.050113

Оподаткування - 6.050100 7.050114 8.050114


0502 Менедж-

мент Менеджмент

організацій - 6.050200 7.050201 8.050201

Організація

виробництва 5.050202 - - -

Організація

обслуговування 5.050203 - - -

населення

Організація

обслуговування 5.050205 - - -

на транспорті

Менеджмент

зовнішньо-

економічної - 6.050200 7.050206 8.050206

діяльності

Менеджмент

антимонопольної

діяльності - 6.050200 7.050207 8.050207

Логістика - 6.050200 7.050208 8.050208

0503 Торгівля Товарознавство

та комерційна 5.050301 6.050300 7.050301 8.050301

діяльність

Товарознавство

та експертиза в - 6.050300 7.050302 8.050302

митній справі

Експертиза

товарів та - 6.050300 7.050303 8.050303

послуг

Організація

заготівель і

товарознавство 5.050304 - - -

сільськогоспо-

дарської

продукції


0504 "Туризм" Туризм - 6.050400 7.050401 8.050401

Готельне

господарство - 6.050400 7.050402 8.050402

Організація

обслуговування

в готелях і

туристичних

комплексах 5.050204 - - -

Право


0601 Право Правознавство * 5.060101 6.060100 7.060101 8.060101

Правоохоронна

діяльність 5.060102 6.060100 7.060102 8.060102


Природничі

науки


0701 Фізика Фізика * - 6.070100 7.070101 8.070101

Фізика твердого

тіла - 6.070100 7.070102 8.070102

Фізика ядра і

елементарних - 6.070100 7.070103 8.070103

частинок

Астрономія * - 6.070100 7.070105 8.070105


0702 Прикла- Радіофізика і

дна фізика електроніка - 6.070200 7.070201 8.070201

Експерименталь-

на ядерна

фізика та - 6.070200 7.070202 8.070202

фізика плазми

Прикладна

фізика - 6.070200 7.070203 8.070203

Біофізика ** - 6.070200 7.070204 8.070204

Медична фізика - 6.070200 7.070205 -


0703 Хімія Хімія * - 6.070300 7.070301 8.070301

Аналітичний

контроль якості 5.070302 - - -

хімічних сполук

Біохімія ** - 6.070300 7.070303 8.070303


0704 Біологія Мікробіологія

та вірусологія - 6.070400 7.070401 8.070401

Біологія * - 6.070400 7.070402 8.070402

Біохімія ** - 6.070400 7.070403 8.070403


________________

** Тут і далі спеціальності, що відносяться одночасно до

споріднених напрямів (за умови виконання відповідного державного

освітнього стандарту)


Біофізика ** - 6.070400 7.070404 8.070404

Зоологія * - 6.070400 7.070405 8.070405

Ботаніка * - 6.070400 7.070406 8.070406

Генетика - 6.070400 7.070407 8.070407

Фізіологія - 6.070400 7.070408 8.070408


0705 Геогра- Географія * - 6.070500 7.070501 8.070501

фія

Економічна і

соціальна

географія - 6.070500 7.070502 8.070502


0706 Гідроме-

теорологія Метеорологія - 6.070600 7.070601 8.070601

Гідрологія та

гідрохімія - 6.070600 7.070602 8.070602

Океанологія - 6.070600 7.070603 8.070603

Агрометеороло-

гія - 6.070600 7.070604 -

Гідрографія - 6.070600 7.070605 8.070605

Метеорологічні

та гідрологічні 5.070606 - - -

спостереження

Експлуатація та

обслуговування

гідрометеороло-

гічних вимірю- 5.070607 - - -

вальних систем

Експлуатація

метеорологічних

радіолокаційних 5.070608 - - -

станцій


0707 Геологія Геологія - 6.070700 7.070701 8.070701

Геохімія і

мінералогія - 6.070700 7.070702 8.070702

Гідрогеологія - 6.070700 7.070703 8.070703

Геологія нафти

і газу - 6.070700 7.070704 8.070704

Пошук та

розвідка геоло-

гічними 5.070705 - - -

методами

Пошук та

розвідка геофі-

зичними 5.070706 - - -

методами

Гідрогеологічні

випробування 5.070707 - - -

Розвідування

нафтових та 5.070708 - - -

газових родовищ

Геофізика - 6.070700 7.070709 8.070709


0708 Екологія Екологія - 6.070800 7.070801 8.070801

та охорона

навколишнього

середовища *

Експлуатація

апаратури

контролю навко-

лишнього 5.070802 - - -

природного

середовища

Прикладна

екологія (за

галузями) 5.070803 - - -


0709 Геоде- Геодезія - 6.070900 7.070901 8.070901

зія, карто-

графія та

землевпоря-

дкування

Фотограмметрія - 6.070900 7.070902 8.070902

Картографія - 6.070900 7.070903 8.070903

Землевпорядку-

вання та кадастр - 6.070900 7.070904 8.070904

Геодезичні робо-

ти та експлуата- 5.070905 - - -

ція геодезичного

обладнання

Землевпорядку-

вання 5.070906 - - -

Картографічні

роботи 5.070907 - - -

Геоінформаційні

системи і

технології - 6.070900 7.070908 8.070908


Математика та

інформатика


0801 Матема-

тика Математика * 6.080100 7.080101 8.080101

Статистика - 6.080100 7.080102 8.080102


0802 Приклад- Інформатика * - 6.080200 7.080201 8.080201

на математика

Прикладна

математика - 6.080200 7.080202 8.080202

Системний аналіз

і управління 5.080202 6.080200 7.080203 8.080203

Соціальна інфор-

матика - 6.080200 7.080204 8.080204


0803 Механіка Механіка - 6.080300 7.080301 8.080301

Гідроаеро- - 6.080300 7.080302 8.080302

динаміка

Динаміка і

міцність - 6.080300 7.080303 8.080303


0804 Комп`ю- Інформаційні

терні науки управляючі

системи та - 6.080400 7.080401 8.080401

технології

Інформаційні

технології - 6.080400 7.080402 8.080402

проектування

Програмне забез-

печення автома- - 6.080400 7.080403 8.080403

тизованих систем

Інтелектуальні

системи прийнят- 6.080400 7.080404 8.080404

тя рішень

Програмування

для електронно-

обчислювальної

техніки і

автоматизованих - - - -

систем

Експлуатація

систем обробки

інформації та

прийняття рішень 5.080405 - - -

5.080406

комп'ютерний

еколого-

економічний

моніторинг - 6.080400 7.080407 8.080407

Інженерія


0901 Інженер- Прикладне мате-

не матеріало- ріалознавство 6.090100 7.090101 8.090101

знавство

Фізичне матері-

алознавство - 6.090100 7.090102 8.090102

Композиційні та

порошкові

матеріали, - 6.090100 7.090103 8.090103

покриття

Металознавство** - 6.090100 7.090104 8.090104

Термічна обробка

металів - - - -


0902 Інженер-

на механіка Динаміка і

міцність машин 5.090105 6.090200 7.090201 8.090201

Технологія

машинобудування - 6.090200 7.090202 8.090202

Металорізальні

верстати та - 6.090200 7.090203 8.090203

системи

Інструментальне

виробництво - 6.090200 7.090204 8.090204

Обладнання

ливарного

виробництва 5.090204 6.090200 7.090205 8.090205

Обладнання для

обробки металів

тиском - 6.090200 7.090206 8.090206

Робототехнічні

системи та

комплекси - 6.090200 7.090207 8.090207

Обробка

матеріалів за

спецтехнологіями - 6.090200 7.090208 8.090208

Гідравлічні і

пневматічні

машини - 6.090200 7.090209 8.090209

Двигуни

внутрішнього

згоряння - 6.090200 7.090210 8.090210

Колесні та гусе-

ничні транспорт-

ні засоби - 6.090200 7.090211 8.090211

Обладнання

електронної

промисловості - 6.090200 7.090212 8.090212

Суднові машини

та механізми - 6.090200 7.090213 8.090213

Підйомно-

транспортні,

будівельні,

дорожні,

меліоративні

машини - 6.090200 7.090214 8.090214

і обладнання

Машини та

обладнання сіль-

ськогосподарсь- - 6.090200 7.090215 8.090215

кого виробництва

Гірниче

обладнання - 6.090200 7.090216 8.090216

Обладнання

нафтових і га-

зових промислів - 6.090200 7.090217 8.090217

Металургійне

обладнання - 6.090200 7.090218 8.090218

Обладнання

лісового

комплексу - 6.090200 7.090219 8.090219

Обладнання

хімічних

виробництв і

підприємств - 6.090200 7.090220 8.090220

будівельних

матеріалів

Обладнання пере-

робних і харчо- - 6.090200 7.090221 8.090221

вих виробництв

Обладнання

легкої промисло-

вості та побуто- - 6.090200 7.090222 8.090222

вого обслугову-

вання

Машини і техно-

логія пакування - 6.090200 7.090223 8.090223

Поліграфічні

машини і авто- - 6.090200 7.090224 8.090224

матизовані

комплекси

Прецизійні

машини - 6.090200 7.090225 8.090225

Обладнання

фармацевтичної

та мікробіоло- - 6.090200 7.090226 8.090226

гічної промисло-

вості

Обробка

матеріалів на

верстатах і - - - -

автоматичних

лініях

Технічне

обслуговування і

ремонт устатку- 5.090227 - - -

вання підпри-

ємств машинобу-

дування

Виробництво

верстатів з прог-

рамним управлін- 5.090228 - - -

ням і роботів

Виробництво

абразивного і

алмазного

інструменту 5.090229 - - -

Обслуговування

верстатів з

програмним уп-

равлінням і

робототехнічних

комплексів 5.090230 - - -

Обслуговування

засобів гідро-

механізації 5.090231 - - -

Виробництво

гідравлічних і

пневматичних

засобів автома-

тизації 5.090232 - - -

Виробництво дви-

гунів 5.090233 - - -

Виробництво

автомобілів і

тракторів 5.090234 - - -

Виробництво

сільськогоспода-

рських машин 5.090235 - - -

Обслуговування

транспортних за-

собів високої

прохідності 5.090236 - - -

Виробництво

підйомно-транс-

портних, буді-

вельних і доро- 5.090237 - - -

жніх машин і

обладнання

Експлуатація та

ремонт підйомно-

транспортних,

будівельних і 5.090238 - - -

дорожніх машин

і обладнання

Обслуговування

та ремонт авто- 5.090239 - - -

мобілів і

двигунів

Обслуговування і

ремонт

обладнання

нафтових

і газових

промислів 5.090240 - - -

Обслуговування

та ремонт облад-

нання металур-

гійних підпри-

ємств 5.090241 - - -

Важке машинобу-

дування (за ви-

дами діяльності) 5.090242 - - -

Обслуговування

та ремонт облад-

нання підпри-

ємств будівель- 5.090243 - - -

них матеріалів

Обслуговування

та ремонт облад-

нання підпри-

ємств хімічної і

нафтогазопереро-

бної промисло-

вості 5.090244 - - -

Хімічне і нафто-

ве машинобудува-

ння (за видами

діяльності) 5.090245 - - -

Експлуатація та

ремонт обладна-

ння харчових

виробництв 5.090246 - - -

Обслуговування

та ремонт

устаткування

підприємств тор-

гівлі і громад-

ського

харчування 5.090247 - - -

Обслуговування

та ремонт

обладнання

підприємств

текстильної та

легкої промис-

ловості 5.090248 - - -

Технічне обслу-

говування та

ремонт побутової

техніки 5.090249 - - -

Обслуговування

машин і техноло-

гічних ліній

пакування 5.090250 - - -

Обслуговування

та ремонт полі-

графічного

обладнання 5.090251 - - -

Виробництво

рейкового транс-

порту (за

видами) 5.090252 - - -

Експлуатація

засобів механі-

зації та автома-

тизації переван-

тажувальних

робіт 5.090253 - - -

Експлуатація об-

ладнання фарма-

цевтичної та

мікробіологічної

промисловості 5.090254 - - -

Монтаж і проек-

тування суднових

машин та

механізмів 5.090255 - - -

Механізація

меліоративних

робіт 5.090256 - - -

Автомобілі та

автомобільне

господарство - 6.090200 7.090258 8.090258

Технологія

літако- і

вертольото-

будування - 6.090200 7.090259 8.090259

Технологія

будування

авіаційних

двигунів - 6.090200 7.090260 8.090260

Виробництво

авіаційних

двигунів 5.090261 - - -

Виробництво

авіаційних та

ракетно-

космічних

літальних

апаратів 5.090262 - - -

Експлуатація і

ремонт

обладнання

лісового

комплексу 5.090263 - - -

Машини і

технології

переробки

використаної

упаковки 6.090200 7.090264 8.090264


0903 Гірни- Розробка родовищ

цтво корисних копалин 5.090257 6.090300 7.090301 8.090301

Збагачення кори-

сних копалин - 6.090300 7.090302 8.090302

Шахтне і підзем-

не будівництво 5.090302 6.090300 7.090303 8.090303

Видобування

нафти і газу 5.090303 6.090300 7.090304 8.090304

Газонафтопроводи

та газонафтосхо-

вища - 6.090300 7.090305 8.090305

Буріння - 6.090300 7.090306 8.090306

Маркшейдерська

справа - 6.090300 7.090307 8.090307

Технологія від-

критої розробки

корисних копалин 5.090307 - - -

Технологія під-

земної розробки

корисних копалин 5.090308 - - -

Експлуатація та

ремонт гірничого

електромеханіч-

ного обладнання

та автоматичних

пристроїв 5.090309 - - -

Механізація та

автоматизація

торфового

виробництва 5.090310 - - -

Експлуатація

нафтових і газо-

вих свердловин 5.090311 - - -

Випробування

свердловин на

нафту та газ 5.090312 - - -

Експлуатація

газонафтопрово-

дів і газонафто-

сховищ 5.090313 - - -

Буріння нафтових

і газових

свердловин 5.090314 - - -

Обробка природ-

ного каменю 5.090315 - - -

Обслуговування і

ремонт геолого-

розвідувального

устаткування 5.090316 - - -


0904 Металу- Металургія

ргія чорних металів 5.090317 6.090400 7.090401 8.090401

Металургія ко-

льорових металів - 6.090400 7.090402 8.090402

Ливарне вироб-

ництво чорних і

кольорових

металів - 6.090400 7.090403 8.090403

Обробка металів

тиском 5.090403 6.090400 7.090404 8.090404

Спеціальна

металургія 5.090404 6.090400 7.090405 8.090405

Промислова

теплотехніка - 6.090400 7.090406 8.090406

Агломераційне

виробництво - - - -

Доменне

виробництво 5.090407 - - -

Виробництво ста-

лі у конверторах

і мартенівських

печах 5.090408 - - -

Виробництво

кольорових мета-

лів і сплавів 5.090409 - - -

Переробка втори-

нних кольорових

та чорних

металів 5.090410 - - -

Термічна обробка

металів 5.090411 6.090400 7.090412 8.090412

Порошкова

металургія 5.090412 - - -


0905 Енерге- Атомна

тика енергетика - 6.090500 7.090502 8.090502

Гідроенергетика - 6.090500 7.090503 8.090503

Нетрадиційні

джерела енергії - 6.090500 7.090504 8.090504

Котли та

реактори - 6.090500 7.090505 8.090505

Турбіни - 6.090500 7.090506 8.090506

Кріогенна техні-

ка і технологія - 6.090500 7.090507 8.090507

Компресори,

пневмоагрегати

та вакуумна

техніка - 6.090500 7.090508 8.090508

Суднові енерге-

тичні установки

та устаткування - 6.090500 7.090509 8.090509

Теплоенергетика - 6.090500 7.090510 8.090510

Теплофізика - 6.090500 7.090511 8.090511

Монтаж і експлу-

атація теплое-

нергетичного

устаткування

теплових

електростанцій - - - -

Підготовка води,

палива і масти-

льних матеріалів

на електро-

станціях 5.090512 - - -

Експлуатація

теплотехнічного

і теплотехноло-

гічного устатку-

вання і систем

теплопостачання 5.090513 - - -

Монтаж і експлу-

атація теплое-

нергетичного

устаткування

атомних електро-

станцій 5.090514 - - -

Монтаж і експлу-

атація гідрое-

нергетичних

установок 5.090515 - - -

Конструювання і

експлуатація

парогенератор-

ного обладнання 5.090516 - - -

Виробництво і

експлуатація

турбінних

установок 5.090517 - - -

Монтаж і

обслуговування

холодильно-

компресорних

машин та

установок 5.090518 - - -

Холодильні

машини і

установки - 6.090500 7.090520 8.090520

Теплові

електричні

станції - 6.090500 7.090521 8.090521

Газотурбінні

установки і

компресорні

станції - 6.090500 7.090522 8.090522


0906 Електро- Електричні

техніка станції 5.090519 6.090600 7.090601 8.090601

Електричні

системи і мережі - 6.090600 7.090602 8.090602

Електротехнічні

системи електро-

споживання - 6.090600 7.090603 8.090603

Техніка і елек-

трофізика висо-

ких напруг - 6.090600 7.090604 8.090604

Світлотехніка і

джерела світла - 6.090600 7.090605 8.090605

Монтаж і експлу-

атація електроу-

статкування

електростанцій і

енергосистем - - - -

Будівництво,

монтаж і експлу-

атація ліній

електропередачі 5.090606 - - -

Електропостача-

ння 5.090607 - - -

Монтаж і експлу-

атація електроу-

статкування під-

приємств і циві-

льних споруд 5.090608 - - -

Виробництво

електроосвіт

лювальних прила-

дів і установок 5.090609 - - -

Монтаж і експлу-

атація засобів

диспетчерського

та технологіч-

ного керування

електричними

системами 5.090610 - - -

Монтаж і експлу-

атація засобів

автоматики елек-

тричних систем 5.090611 - - -

Монтаж і обслу-

говування елект-

рообладнання

аеропортів 5.090612 - - -

Світлотехнічне

забезпечення

видовищних

заходів 5.090613 - - -

Системи

управління

виробництвом

і розподілом

електроенергії - 6.090600 7.090615 8.090615


0907 Радіо-

техніка Радіотехніка 5.090614 6.090700 7.090701 8.090701

Радіоелектронні

пристрої, сис-

теми та ком-

плекси - 6.090700 7.090702 8.090702

Апаратура

радіозв'язку,

радіомовлення і

телебачення - 6.090700 7.090703 8.090703

Конструювання,

виробництво та

технічне обслу-

говування радіо-

технічних

пристроїв - - - -

Технічна експлу-

атація радіолек-

тронного устат-

кування повітря-

них суден 5.090704 - - -

Технічна експлу-

атація наземних

засобів радіо-

лектронного за-

безпечення

польотів 5.090705 - - -

Експлуатація

обладнання

радіозв'язку і

електрорадіо-

навігація суден 5.090706 - - -


0908 Електро- Мікроелектроніка

ніка і напівпровідни-

кові прилади 5.090707 6.090800 7.090801 8.090801

Електронні при-

лади та пристрої - 6.090800 7.090802 8.090802

Електронні

системи - 6.090800 7.090803 8.090803

Фізична та біо-

медична

електроніка - 6.090800 7.090804 8.090804

Конструювання,

виробництво і

технічне обслу-

говування виро-

бів електронної

техніки - - - -

Виробництво

електронних та

електричних за-

собів автомати-

зації 5.090805 - - -


0909 Прилади Прилади точної

механіки 5.090806 6.090900 7.090901 8.090901

Наукові, аналі-

тичні та еколо-

гічні прилади і

системи - 6.090900 7.090902 8.090902

Прилади та сис-

теми неруйнів-

ного контролю - 6.090900 7.090903 8.090903

Технологія при-

ладобудування - 6.090900 7.090904 8.090904

Медичні прилади

і системи - 6.090900 7.090905 8.090905

Виробництво та

обслуговування

аваційних при-

ладів та елек-

трообладнання - - - -


0910 Елект- Виробництво

ронні апарати електронних

засобів 5.090906 6.091000 7.091001 8.091001

Біотехнічні та

медичні апарати

і системи - 6.091000 7.091002 8.091002

Електронна

побутова

апаратура 5.091003 6.091000 7.091003 8.091003

Технології та

засоби

телекомунікацій - 6.091000 7.091004 8.091004


ними матеріалами 5.100113 - - -

Експлуатація на-

земної авіацій-

ної техніки ра-

кетно-космічних

літальних апара-

тів 5.100114 - - -

Виробництво

авіаційних

літальних

апаратів 5.100119 - - -

Виробництво

ракетно-

космічних

літальних

апаратів 5.100120 - - -

Системи

аеронавіга-

ційного

обслуговування - 6.100100 7.1001118 8.100118


1002 Кораблі

та океано- Кораблі та океа-

техніка нотехніка 5.100116 6.100200 7.100201 8.100201

Суднокорпусо-

будування - - - -

Обслуговування

суднового

обладнання 5.100202 - - -


1003 Судно- Судноводіння 5.100203 6.100300 7.100301 8.100301

водіння і

енергетика

суден

Експлуатація

суднових енерге-

тичних установок 5.100302 6.100300 7.100302 8.100302

Експлуатація

енергетичних

установок на

морських і внут-

рішніх водних

шляхах - - - -

Судноводіння та

експлуатація

морських рибо-

промислових

суден 5.100303 - - -

Технічне

обслуговування

суднових

енергетичних

установок 5.100305 - - -


1004 Транс- Організація і

портні техно- регулювання до-

логії рожнього руху 5.100304 6.100400 - 8.100401

Транспортні

системи 5.100401 6.100400 7.100402 8.100402

Організація

перевезень і

управління на

транспорті

(за видами) - 6.100400 7.100403 8.100403

Організація

перевезень і

управління на

автотранспорті - - - -

Організація пе-

ревезень і

управління на

залізничному

транспорті 5.100404 - - -

Організація

авіаційних

перевезень 5.100405 - - -

Організація

перевезень і

перевантажень на

водному

транспорті 5.100406 - - -

5.100407

Організація

авіаційних робіт

і послуг 6.100400 7.100408


1005 Заліз-

ниці та за- Рухомий склад та

лізнична спеціальна техніка

техніка залізничного

транспорту 6.100500 7.100501 8.100501

Залізничні

споруди та

колійне

господарство 6.100500 7.100502 8.100502

-

Обслуго-

вування

рухомого складу

та спеціальної

техніки

залізничного

транспорту - - - -

Обслуговування

залізничних

споруд та об'єктів

колійного

господарства 5.100503 - - -

5.100504


Медицина


1101 Медицина Лікувальна

справа - 7.110101 8.110101

Сестринська

справа 5.110101 6.110100 - -

Лабораторна

діагностика 5.110102 6.110100 - -

Педіатрія 5.110103 - 7.110104 8.110104

Медико-профілак-

тична справа - - 7.110105 8.110105

Стоматологія 5.110105 - 7.110106 8.110106

Акушерська

справа 5.110106 - - -

Протезне

виробництво 5.110107 - - -

Стоматологія

ортопедична 5.110108 - - -

Медична

психологія - - 7.110110 -


1102 Фармація Фармація 5.110109 6.110200 7.110201 8.110201

Технологія

парфумерно-

косметичних

засобів 5.110201 6.110200 7.110202 8.110202

Аналітичний кон-

троль якості

хімічних лікар-

ських сполук - - - -

5.110203

Технологія

фармацевтичних

препаратів - 6.110200 7.110204 8.110204

Виробництво

фармацевтичних

препаратів 5.110205 - - -

Клінічна

фармація - 6.110200 7.110206 8.110206


Архітектура


1201 Архітек- Архітектура

тура будівель і

споруд 6.120100 7.120101 8.120101

Містобудування 5.120101 6.120100 7.120102 8.120102

Дизайн архітек-

турного

середовища - 6.120100 7.120103 8.120103

-


Сільське

господарство,

лісництво і

рибництво


1301 Агроно-

мія Агрохімія і

грунтознавство 6.130100 7.130101 8.130101

Агрономія 5.130107 6.130100 7.130102 8.130102

Плодоовочівницт-

во і виноградар-

ство 5.130102 6.130100 7.130103 8.130103

Захист рослин 6.130100 7.130104 8.130104

Промислове

квітництво 5.130104 - - -

Організація і

технологія ве-

дення фермерсь-

кого господар-

ства 5.130105 - - -

Селекція і

генетика

сільсько-

господарських

культур - 6.130100 7.130108 8.130108


1302 Зооінже-

нерія Технологія

виробництва і

переробки

продукції

тваринництва 5.130201 6.130200 7.130201 8.130201

Звірівництво - 6.130200 - -

-


Бджільництво 5.130203 - -

Звірівництво 5.130204 - - -


1303 Водні Водні

біресурси біоресурси 5.130205 6.130300 7.130301 8.130301

Рибництво і

аквакультура - - - -

Експлуатація

техніки промис-

лового рибальст-

ва і аквакуль-

тури 5.130303 - - -


1304 Лісове і

садово-пар-

кове госпо- Лісове госпо-

дарство дарство 5.130401 6.130400 7.130401 8.130401

Садово-паркове

господарство 5.130402 6.130400 7.130402 8.130402

Агролісомеліо-

рація - 6.130400 - -

Мисливське

господарство 5.130404 6.130400 - -

Зелене будівниц-

тво і садово-па-

ркове госпо-

дарство 5.130406 - - -

Лісова

меліорація 5.130407 - - -


1305 Ветери-

нарна меди-

цина Ветеринарна

медицина 5.130501 - 7.130501 8.130501


Військові науки


1401 Війсь- Конкретний пере-

кові науки лік спеціально-

стей визначаєть-

ся Міноборони за

погодженням з

Міносвіти 6.140000 7.140000 8.140000


5.140000


Державне

управління


Державне

управління *** - - 8.150000


1501 Державне Державна

управління служба 8.150101

Управління

суспільним

розвитком 8.150102

_______________

***

Цифри "0000" можуть бути замінені кодом відповідного напряму чи

визначеним Українською академією державного управління при

Президентові України кодом спеціалізацій.


Національна

безпека


1601 Інфор-

маційна

безпека


1602 Націо- Державна

нальна безпека 6.160200 7.160201 8.160201

безпека Забезпечення

державної

безпеки 7.160202 8.160202

Організація

захисту

інформації з

обмеженим

допуском 6.160200 7.160203 8.160203


1603 Охорона Охорона

та захист та захист

державного державного

кордону кордону 6.160300 7.160301 8.160301


Забезпечення

охорони та

захисту

державного

кордону 6.160300 7.160302 8.160302


Специфічні

категорії


Якість, стандар-

тизація та

сертифікація - 7.000001 8.000001

Інтелектуальна

власність - - 7.000002 8.000002

Управління

проектами - - 7.000003 8.000003

Управління у

сфері

правопорядку - - - 8.000004

Педагогіка

вищої школи - - - 8.000005

Зовнішня

політика - - - 8.000006

Адміністратив-

ний менеджмент - - - 8.000007

Енергетичний

менеджмент - - 7.000008 8.000008

Управління

навчальними

закладами 8.000009

Економіка

довкілля і

природних

ресурсів 8.000010

Прикладна

економіка 8.000011

Консолідована

інформація 8.000012

Бізнес

адміністру-

вання 8.000013


( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

освіти і науки N 568 ( z0854-04 ) від 07.07.2004, N 893

( z0109-05 ) від 01.12.2004, N 363 ( z0816-05 ) від 16.06.2005 )
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconПро затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Із змінами, внесеними згідно з Постановою км №758 від 27.
Затвердити перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним...
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconНаказ Міністерства освіти І науки України 02. 09. 2008 №802
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним...
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconШляхи вдосконалення змісту та організації підготовки фахівців з страхування
Україні Закон "Про освіту", який передбачає рівневу систему підготовки фахівців, ліцензування та акредитацію навчальних закладів,...
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconРеферат на тему: „організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах в умовах ects” Виконала
Організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах в умовах ects”
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconРеферат на тему: „організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах в умовах ects” Виконала
Організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах в умовах ects”
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconРеферат на тему: „організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах в умовах ects” Виконала
Організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах в умовах ects”
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconРеферат на тему: „організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах в умовах ects” Виконала
Організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах в умовах ects”
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" (далі перелік), що додається
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconПро затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів з метою приведення нормативної бази у відповідність до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Затвердити Інструкцію про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, що додається
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями iconПро затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.
Затвердити Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (додається)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы