Egipt icon

EgiptНазваниеEgipt
Дата конвертации12.07.2012
Размер5,57 Kb.
ТипРеферат
Egipt


Egiptas|1 |Geografin? pad?tis |Egiptas yra Afrikos ?iaur?s Rytuose.I? ?iaur?s Egipt? skalauja Vidur?emioj?ra, i? Ryt? - Raudonoji j?ra. ?alies kaimynai: i? Vakar? - Libija, i?Piet? - Sudanas, i? Ryt? - Izraelis.59 000km2 Egipto (i? Ryt?) arbaSinajaus pusiasalis, priklauso Azijai.|2 |Geologin? sandara, reljefas, gamtiniai || |i?tekliai |Egiptas yra ant sen?j? platform?, kurioms 3-2 mln. met?. Tik kai kuriosevietose i?kyla sen?j? platform? skydai, bei Sinajaus pusiasalis yrabaikalin?s kalnodaros suformuoto reljefo srityje. Egipte vyrauja 300-2000m.auk??iai. Yra al Kataros ?duba(-133m.). Auk??iausia vieta - Katerinoskalnas Sinajaus pusiasalio Pietuose (2637 m.). ?alies Rytuose yra graben?virtin?. Jie yra prie Afrikos ir Arabijos plok??i? ribos. Egipte yranaftos, gele?ies, apatit?, fosforit?, urano gamtini? i?tekli?.|3 |Klimato juosta, klimato bruo?ai |Egiptas yra atogr??? ir subtropin?se klimato juostose. I?skyrus ma?? Egiptoplot?, esant? subtropin?je klimato juostoje, visoje ?alyje yra sausa irkar?ta. Ypa? kar?ta b?na 5-11 m?nesiais, nes saul?s spinduliai krintasta?iausiai. O ?iaurin?je Egipto dalyje, esan?ioje subtropin?je klimatojuostoje dr?gniau b?na 11-5 m?nesiais, nes visos klimato juostos tarsipasislenka link ?iaur?s. Tada subtropin?je klimato juostoje vyraujatropinis klimatas.|4 |Gamtin? zona ir b?dingi gamtos || |bruo?ai |Egiptas yra pusdykumi? ir dykum? gamtin?je zonoje. 96% Egipto teritorijosu?ima dykumos. Gyvenamoji teritorija sudaro ~3% Egipto ploto. Did?iausiplotai - pusdykumi? ir dykum? dirvo?emiai, tik prie Nilo ir Nilo deltojeyra aliuviniai dirvo?emiai. Gyv?nija ir augalija skurdi, i?skyrus oaz?se.Gyv?nai ir augalai yra prisitaik? gyventi sunkiomis s?lygomis.|5 |Gyventojai ir j? ?kin? veikla |1997m. Egipte buvo ~65 mln. ?moni?. Islamas - oficiali Egipto religija. 90%egiptie?i? yra musulmonai. Kiti -krik??ionys koptai. 45% egiptie?i? yramiestie?iai. 99% gyvena ?alia Nilo ar jo deltoje. I?silavinimas yranemokamas, bet tik 51% pilame?i? moka skaityti.|6 |?domyb?s |Egiptas yra ?domus savo istorija, vietov?mis, kult?ra ir ?mon?mis. ?mon?sEgipte gyvena vien d?l Nilo. Visas Egiptas yra dykumose. Tik Nilo sl?nys irdelta n?ra dykumingos. Nilas - ilgiausia pasaulio up?. Smark?s potvyniainus?sdavo didelius plotus derlingu dumblu. D?l to pl?tojosi ?emdirbyst?.?tek?damas ? Vidur?emio j?r?, Nilas sudaro mil?ini?k? delt?.Senov?s Egiptas buvo labai turtingas. Tod?l faraonai statydavo dideliussavo kapus - piramides. Egipe yra apie 80 piramid?i?. Apie 2700 m. pr. Kr.faraonas D?oseris pastat? pirm?j? piramid?. I? Gizoje esan?i? piramid?i?did?iausia yra Cheopso piramid?. Jos auk?tis 146 metrai. ?i? piramid? dargyvas prad?jo sau statytis faraonas Cheopsas. Piramid? stat? 20 met?. KitaEgipto ??ymyb? - Sueco kanalas. Tai dykume einantis kanalas, tarpVidur?emio ir Raudonosios j?ros. ?? kanal? kelet? kart? yra u?ne?? sm?liu,ir reik?davo j? pagilinti, kad b?t? tinkamas laivybai.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Egipt iconДокументи
1. /EGIPT.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы