Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів icon

Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів



НазваниеДержавне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів
Дата конвертации04.07.2012
Размер37,79 Kb.
ТипРеферат
Державне регулювання та стимулювання НТП та інноваційних процесів


Державне регулювання та стимулювання НТП та інноваційних процесів


План.

Сутність державної науково-технічної політики.

Пряме державне регулювання розвитку науки та техніки.

Державне регулювання умов науково-технічної діяльності.

Науково-технічний прогрес — головний фактор розвитку суспільтва; у цьому контексті державна науково-технічна політика є найважливішою складовою соціально-економічної політики України. Во­на визначає основні цілі, форми та методи діяльності держави у нау­ково-технічній сфері.

Науково-технічна діяльність включає фундаментальні й прикладні наукові дослідження, а також доведення їх результатів до стадії практичного використання.

Держава формує і реалізує науково-технічну політику, забезпечує соціально-економічні, організаційні та правові умови для формування та ефективного вико­ристання науково-технічного потенціалу, створює сучасну інфраструктуру науки і готує науково-технічні кадри, забезпечує де­ржавне фінансування та пріоритетне матеріально-технічне забезпечення фундаментальних досліджень, довгострокових державних науково-технічних програм, підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, здійснює державну підтримку всіх суб'єктів науково-технічної діяльності, організацію статистики у науково-технічній сфері, забезпе­чує створення ринку науково-технічної продукції, оцінює науково-технічний рівень досліджень, нових технологій і техніки, проводить експертизу науково-технічних проектів, встановлює зв'язки з іншими державами у науково-технічному співробітництві.

Основні принципи державної науково-технічної політики: 1.Демократизація та децентралізація управління у сфері науки і техніки;

2.Врахування вимог екологічної безпеки;

3.Підтримка науково-дослідних робіт, що забезпечу­ють вирішення найважливіших проблем розвитку України шляхом ви­бору науково-технічних пріоритетів;

4.Збалансованість розвитку фундаментальних і прикладних досліджень; 5.Підтримка конкуренції і підриємництва у науково-технічній сфері; 6.Створення і розвиток ринку науково-технічної продукції;

Науково-технічна діяльність загальнодержавного значення здій­снюється за рахунок бюджету та державних позабюджетних фондів. Для фінансування та матеріально-технічної підтримки заходів щодо забез­печення розвитку і використання досягнень науки і техніки в Україні створений Державний інноваційний фонд. Інші види науково-технічної діяльності реалізуються за рахунок власних та залучених коштів для інноваційної діяльності всіх суб'єктів науково-технічної сфе­ри. Держава створює пільгові умови фінансування за рахунок цих коштів, визначає обсяг кредитних ресурсів для забезпечення наукової інноваційної діяльності та порядок надання пільг по кредитах.

Пряме державне регулювання розвитку науки та техніки.

Державне регулювання науково-технічної діяльності включає:

- пря­ме державне регулювання розвитку науково-технічної сфери; - державне регулювання умов науково-технічної діяльності.

Пряме державне регу­лювання здійснюють за допомогою таких форм і методів, як:

визначення державних пріоритетів розвитку науки і техніки, формування і ре­алізація національних, державних та міждержавних науково-технічних програм, формування і розміщення державного замовлення (держконтракту) у науково-технічній сфері, бюджетне фінансування певних видів науково-технічної діяльності, створення системи науково-технічної інформації, проведення патентно-ліцензійної діяльності, фор­мування та заохочення науково-технічних кадрів.

Основою для визначення державних пріоритетів розвитку науки і техніки є комплексний прогрес соціально-економічного та науково-технічного розвитку України з обов'язковим аналізом його варіантів.

Державні науково-технічні програми є основним засобом ре­алізації національних програм та пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Вони формуються і реалізуються на підставі цільових проектів і розробок, відібраних на конкурсних засадах. По кожній з державних науково-технічних програм Уряд України визначає орган управління, відповідальний за розвиток і реалізацію програми, призначає керівників програми, надає їм необхідні повноваження, зок­рема право розпоряджатися ресурсами.

Для стимулювання участі суб'єктів науково-технічної діяльності в розвитку фундаментальних досліджень, у розробці та освоєнні прин­ципово нових технологій, науково-технічної продукції вводиться державне замов­лення (контракт) у науково-технічній сфері, який забезпечується фінансуванням та підтримується матеріально-технічними ресурсами і видається виконавцям на конкурсних засадах.

Держава проводить певну політику у формуванні та заохоченні науково-технічних кадрів і, зокрема, забезпечує їх підготовку, сприяє підготовці і перепідготовці її за межами України, запроваджує систему атестації кадрів, встановлює обов'язковий мінімум науково-технічних знань для кожного рівня освіти, встановлює державні та іменні премії у галузі науки і техніки.

Патентно-ліцензійна діяльність забезпечує регулювання всього комплексу правових і економічних відносин, пов'язаних із створенням, захистом і використанням промислової власності та винаходів.

Для створення економічно сприятливих умов науково-технічної діяльності держава створила інноваційний фонд.

З метою підтримки ефективного науково-технічного розвитку на контрактній основі виконуються наукові дослідження і розробки для потреб держави.

Держава законодавче забезпечує захист права власності суб'єктів на науково-технічну продукцію, створює необхідні економічні умови для міжнародного науково-технічного співробітництва.

Основна література:

А.Ф.Мельник “Державне регулювання економіки”К: 1994р ст 170-178.

Т.Г Морозова А.В. Пикулькин «Государственное регулированиеэкономики и социальный

комплекс» М: 1997 .




Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconДержавне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів
Науково-технічний прогрес — головний фактор розвитку суспільтва; у цьому контексті державна науково-технічна політика є найважливішою...
Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconПрирода інноваційних процесів
Опрацювання, прийняття І реалізація таких рішень складають зміст так званих інноваційних процесів
Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconЗагальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів
Опрацювання, прийняття і реалізація таких рішень складають зміст так званих інноваційних процесів
Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconДержавне регулювання соціальних процесів
...
Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconДержавне регулювання соціальних процесів
...
Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconДержавне регулювання
Роль центрального банку у формуванні макроекономічної політики держави. Основою розвитку й стабільного функціонування економіки є...
Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconДержавне регулювання кредитно-грошової систеими
Роль центрального банку у формуванні макроекономічної політики держави. Основою розвитку й стабільного функціонування економіки є...
Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconДержавне регулювання кредитно-грошової системи
Роль центрального банку у формуванні макроекономічної політики держави. Основою розвитку й стабільного функціонування економіки є...
Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconРеферат на тему: Інноваційна діяльність підприємства План. Поняття та зміст інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес та його вплив на технічний розвиток підприємства
Опрацювання, прийняття і реалізація таких рішень складають зміст так званих інноваційних процесів
Державне регулювання та стимулювання нтп та інноваційних процесів iconДержавне регулювання ринкової економіки
Державне регу­лювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання народного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы