Значення І світова слава Тараса Шевченка icon

Значення І світова слава Тараса ШевченкаНазваниеЗначення І світова слава Тараса Шевченка
Дата конвертации02.07.2012
Размер50,64 Kb.
ТипРеферат
Значення і світова слава Тараса Шевченка


Міністерство освіти України Київський державний торговельно-економічний університет РЕФЕРАТ Значення і світова слава Тараса Шевченка Київ –1999 Шевченко – основоположник нової української літератури. Шевченкоє основоположником нової української літератури і родоначальником їїреволюційно-демократичного напряму. Саме в його творчості повнорозвинулися ті начала, які стали провідними для передових українськихписьменників другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Тенденціїнародності й реалізму були вже властиві в значній мірі і творчостіпопередників Шевченка. Шевченко перший в українській літературівиступив як істинно народний поет, твори якого з усією повнотоювідбили почуття й думки трудящих мас, їх віковічні визвольніпрагнення. Попередники великого поета в українській літературі в своїхтворах критикували окремі явища тогочасного життя, як-от: знущанняпоміщиків з селян, хабарництво чиновників. Шевченко ж виступив якгрізний суддя і обличитель усього самодержавно-кріпосницького ладу, якнепримиренний ворог поміщиків і царизму. У його творах змальованийновий позитивний герой – борець проти самодержавно-поміщицького ладу,борець за щасті народу. Творчість великого народного поета внесла в нашу літературунезнане багатство тем і жанрів, прилучила її до кращих досягненьсвітової літератури. Шляхом Шевченка пішли найвидатніші передові українськіписьменники наступного часу – Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван Франко,Павло Грабовський, Леся Українка та ін. Роль Шевченка в розвитку української літературної мови. Шевченковідіграв важливу історичну роль у розвитку української літературноїмови. Він установив ту структуру української літературної мови, яказбереглась у всьому істотному як основа сучасної мови, тобто розвинуві утвердив певний склад словника і граматичний лад української мови,які стали нормою і зразком для письменників, преси, театру тощо. Попередники Шевченка в українській літературі, починаючи зКотляревського. Використовували в своїх творах живу народну українськумову, а також скарби усної народної творчості, але це використаннябуло ще обмеженим, відповідно до не досить широких тем і літературногостилю цих письменників. Крім того, вони ще не позбулися діалектних,вузькомісцевих елементів. Норми української літературної мови, створені на народній основі,дала поезія Шевченка. Основні мовні джерела великий народний поетчерпав із скарбів фольклору і живої розмовної мови. Він відібрав відзагальнонародної мови все найбільш істотне і яскраве і розкрив у своїйтворчості багатство, гнучкість, красу і милозвучність українськогослова. Вшанування пам’яті. Царизм репресіями прагнув зупинити лавинународної шани й любові до великого сина України, а вийшло навпаки. З1918 року вшанування пам'яті великого Кобзаря 9 березня стало в нашійкраїні щорічним і всенародним. Відкрито пам'ятники поетові в Києві,Каневі, Харкові та в інших містах України, могилу великого Тарасаоголошено заповідником, ім'я Шевченка присвоєно Київськомууніверситетові, театру опери та балету; масовими тиражами видаютьсяйого твори, відкрито Державний музей Т. Г. Шевченка, його ім'яприсвоєно навчальним закладам і науковим установам, вулицям,бульварам, площам, пароплавам. Починаючи з 1962 року, щорічно присуджуються Державні преміїУкраїни імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури і мистецтва. За цейчас почесного звання шевченківського лауреата удостоєні П. Тичина, О.Гончар, П. Загребельний, В. Сосюра, М. Бажан, Г. Тютюнник, Ю.Збанацький, П. Майборода, С. Людкевич, О. Кульчицька, А. Малишко, В.Касіян, І. Драч, Л. Но-виченко, Д. Павличко, М. Вінграновський, В.Стус, Б. Антоненко-Давидович, М. Жулинський, Р. Лубківський та іншімитці. За рішенням ЮНЕСКО, ювілеї Т. Г. Шевченка відзначалися в усіхдержавах світу, в багатьох із них вийшли переклади «Кобзаря». Світове значення творчості. Кожний, хто глибоко вивчає творчістьвеликого сина України, неминуче переконується, що має вона світовезначення. Ось кілька висловлювань з цього приводу: «Завдяки Шевченковіскарби української душі повною річкою влилися в загальний потіклюдської культури» (Луначарський); «Тарас Шевченко не має собі рівниху світовій літературі» (Курелла, Німеччина); «Його геній розрісся, якдерево, простягнувши крону над віками» (Камілар, Румунія); «Покиб'ються серця людей, звучатиме і голос Шевченка» (Хікмет, Туреччина);«Він був найбільш народним поетом з усіх великих поетів світу. ПоезіяШевченка була явищем єдиним і неповторним. Немає для неї відповідникав світовій літературі» (Якубець, Польща). Інколи справедливо зауважують, що революційно-демократичнихписьменників у XIX ст. було не так уже й мало, проте жоден з них непіднявся до таких вершин шани і любові народу, як Шевченко. У своїхтворах він випромінював на скривджених всю силу великої любові, цілийокеан ніжності, а трагедію сироти чи вдови підносив до рівня світовоїтрагедії. «Кобзар» знаменував собою демократизацію світової літератури, боз його сторінок чи не вперше заговорили цілі соціальні материки, якізалишалися невідомими для елітарної культури — і це було одкровенням. Не дивно, що твори Кобзаря перекладені всіма слов'янськимимовами, а також грузинською, вірменською, казахською, узбецькою,німецькою, англійською французькою, датською, новогрецькою,іспанською, хінді, японською, в'єтнамською, корейською, румунською,італійською, угорською, малайською, бенгальською та багатьма іншимимовами. Про все більшу світову славу великого Кобзаря свідчатьпам'ятники, встановлені в різних країнах світу: у Палермо (Канада),Бухаресті, Вашингтоні, Нью-Йорку, Парижі тощо. Творчість Шевченка постає чи не найвидатнішим всеєвропейським ісвітовим явищем, бо досі, як слушно зауважив Вадим Скуратівський,«вікове горе мас, по суті, не мало своїх літературних уст, нерозверзалося ними, не прорізалося своїм художнім голосом». Були окремілітературні спроби, але настільки несміливі й наслідувальні стосовнопанівної культури, що ставали панською іграшкою, а не грандіозниммистецьким явищем і національно-соціальним викликом, яким булатворчість великого Кобзаря. Саме Шевченко вперше в історії порушивтисячолітню німоту соціальних низів. Тому “Кобзар” і має планетарнезначення, саме українським словом вперше заговорили невідомі досі дляелітарної культури світи, речником яких став українець, він своєютворчістю демократизував європейську та світову літературу. Шевченко — явище унікальне. Його немає з ким порівняти уписьменстві інших народів. Не тому, що він кращий за інших. Йдетьсяпро особливий генотип культури нашої країни. Тарас... Просторо в цьому імені. В ньому вся історія наша, всебуття, ява і найпотаємніші сни. Нас просто не існує без нього: Україна— це Шевченко, Шевченко — це Україна. Не знайти такого анатомічногоскальпеля, який міг би відділити одне від одного. Синонімічна пара навсі часи, доки й світу. Уявити себе без Шевченка — все одно, що без неба над головою. Він— вершинна парость родового дерева нашої нації, виразник і хранительнародного духу. Навіть плоть його вознесена на вершину. Іншої такоїмогили на Україні нема, нема такої могили на всій планеті. Вона —немов козацька вежа, де при наближенні небезпеки запалювали сторожовийвогонь. Вогонь на сторожовій вежі Шевченка не згасає ніколи. Тойвогонь — його іменний Глагол. Коли ми необачно віддалялися від нього —більмами бралися наші очі, полуда заступала шлях. Отоді мали те, щомали. Шевченко універсальний. Кажемо: Тарас— і чи є такий українець,який би не знав, про кого йдеться. Росіянин не назве ПушкінаОлександром, англієць Шекспіра — Вільямом, німець не нарече імені Гетечи Шіллера, француз — Гюго. Там інший вимір, там — відчуття дистанції. Шевченко для свідомості українців — не просто література. Він —наш всесвіт. Явище Шевченка — виправдання України перед людством,підтвердження нашої національної повноцінності. Слово, яке неспіввідноситься з його Словом,— нічого не варте. До Шевченка требадоростати всім життям». Література1. Л. Боллшаков. Повість про вічне життя. – К., 1990.2. О. Бабишкін. Шевченкова слава. – К., 1989.3. В. Смілявська. Святим огненним словом. – К., 1990.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Значення І світова слава Тараса Шевченка iconЗначення і світова слава Тараса Шевченка Шевченко – основоположник нової української літератури
Х – початку ХХ століть. Тенденції народності й реалізму були вже властиві в значній мірі І творчості попередників Шевченка. Шевченко...
Значення І світова слава Тараса Шевченка iconТ. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко) реферат
Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)
Значення І світова слава Тараса Шевченка iconIду душею до Тараса (Моє ставлення до Тараса Шевченка)
Так звучить вiрш Дмитра Павличка "До Франка", але цi слова вiдтворюють I моє ставлення до Т. Г. Шевченка
Значення І світова слава Тараса Шевченка iconIду душею до Тараса (Моє ставлення до Тараса Шевченка)
Так звучить вiрш Дмитра Павличка "До Франка", але цi слова вiдтворюють I моє ставлення до Т. Г. Шевченка
Значення І світова слава Тараса Шевченка iconHttp://life pravda com ua/culture/2011/03/9/74551/ Шевченківська премія 2011 без літератури. Список лауреатів Цьогорічна Шевченківська премія імені Тараса Шевченка залишилася без літератури
Премію імені Тараса Шевченка традиційно вручають 9 березня в день народження Тараса Шевченка, якому цього року виповнилося б 197...
Значення І світова слава Тараса Шевченка iconМотиви лiрики Тараса Шевченка
Тараса Григоровича Шевченка. Великий Кобзар українського народу був справжнiм митцем. Його творчий генiй надихав його I малювати...
Значення І світова слава Тараса Шевченка iconКонтекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Упродовж 2000 року в рамках ндр "Моніторинг та інформаційне моделювання змі" (керівник проф. Різун В. В.) здійснювалося дослідження...
Значення І світова слава Тараса Шевченка iconБагато сказано про велич Тараса Григоровича Шевченка, Кобзаря, котрий став живим символом національної єдності, консолідації українського народу
Щедра й невичерпно родюча українська земля подарувала вселюдському сузір"ю геніїв невгасимого Світоча Тараса Шевченка, Тираноборця...
Значення І світова слава Тараса Шевченка iconБагато сказано про велич Тараса Григоровича Шевченка, Кобзаря, котрий став живим символом національної єдності, консолідації українського народу
Щедра й невичерпно родюча українська земля подарувала вселюдському сузір"ю геніїв невгасимого Світоча Тараса Шевченка, Тираноборця...
Значення І світова слава Тараса Шевченка icon"Літературний подвиг Тараса Григоровича Шевченка"
Тарас Шевченко не тільки поет, а й драматург, прозаїк, мислитель, історик, етнограф, фольклорист, художник(живописець, гравер), який...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы