8. Розрахунок підшипників icon

8. Розрахунок підшипниківНазвание8. Розрахунок підшипників
страница1/5
Дата конвертации29.06.2012
Размер0,5 Mb.
ТипРозрахунок
  1   2   3   4   5

Зміст


1.Технічне завдання на проект.

2. Вступ.

3. Вибір електродвигуна і кінематичниий розрахунок приводу.

4. Розрахунок циліндричної косозубої передачі першого ступеня. 5. Розрахунок конічної прямозубої передачі.

6. Розрахунок косозубої циліндричної передачі третього ступеня.

7. Розрахунок валів.

8.Розрахунок підшипників.

9. Розрахунок шпоночних з’єднань.

10. Вибір муфти


11. Вибір мастила для зачеплень і підшипників:

12. Побудова механічних характеристик електродвигуна і робочої машини:

13. Література

Міністерство освіти України


Український державний університет

харчових технологій


Кафедра Технічної механіки

і пакувальної техніки


ПРИВІДз циліндрично – конічно – циліндричним

редуктором

Пояснювальна записка

ДМ. 24 – 02.02.000


Розробив студент

групи М – ІІІ –2 Лазаренко О.П.

залікова книжка № 960865


Керівник проекту Якимчук М.В.


Київ 1999


Міністерство освіти України


Український державний університет

харчових технологій


Кафедра ТМ. і ПТ.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 24 - 2на проект по дисципліні "Деталі машин"

Студенту Лазаренко О.П. Група М - ІІІ - 2

Спроектувати привід з циліндро - конічно - циліндричним редуктором (по даній схемі)

1. Електродвигун; 2. Муфта.

3. Триступінчатий редуктор.

4. Рама. 5. Муфта.


Крутячий момент, Твих .......... 1200 н*м

Частота обертання, П вих ..... 38 хв-1

Відхилення частоти обертання ± 3 %

Термін служби привода , рік .... 10 років

Число робочих змін на добу .... 2


Дата видачі 27.10.98. Керівник проекту ....………….. Якимчук М.В.

  1. Вступ


Технічний рівень усіх галузей народного господарства в значній мірі визначається рівнем розвитку машинобудування. Одним з напрямків вирішення задачі створення і запровадження нових високоефективних і продуктивних знарядь праці є вдосконалення і розвиток конструкцій і методів розрахунку створюваних машин і підготовка висококваліфікованих інженерів широкого профілю.

Проектування по курсу “Деталі машин” включено в учбові плани усіх механічних спеціальностей. Воно є завершальним етапом в циклі базових загальнотехнічних дисциплін. Проект з курсу “Деталі машин” – перша самостійна конструкторська робота.


В цій роботі розробляється привід загального призначення. Він має : двигун, втулково – пальцеву муфту, трьохступінчатий циліндрично – конічно – циліндричний редуктор, муфту.

Документи, що включає проект:

ДМ. 24 – 02. 02. 000 – пояснювальна записка. Формат А4;

Привід з циліндрично – конічно – циліндричним редуктором

ДМ. 24 – 02. 01. 000 – креслення загального вигляду. Формат А1 – 1 лист;

Редуктор ДМ. 24 – 02. 11. 000 – креслення загального вигляду. Формат А1 – 1 лист;

Вал зубчатого колеса і конічної шестерні - ДМ. 24 – 02. 11. 001 – креслення деталі. Формат А3 – 1 лист;

Конічна шестерня - ДМ. 24 – 02. 11. 002 – креслення деталі. Формат А3 – 1 лист;

Зубчасте колесо - ДМ. 24 – 02. 11. 003 – креслення деталі. Формат А3 – 1 лист;

Ведучий вал редуктора - ДМ. 24 – 02. 11. 007 – креслення деталі. Формат А3 – 1 лист;


3. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок приводу

3.1 Знаходження загального коефіцієнта корисної дії приводу:

 = П n i = 1 * i ;

де м = 0,99– ККД муфти;

пп = 0,995 – ККД однієї пари підшипників;

цп = 0,98 – ККД зубчатої циліндричної передачі;

кп = 0,96 – ККД конічної передачі.

 = 2м * 4пп * 2цп * кп = 0,992 * 0,9954 * 0,982 * 0,96 = 0,886

3.2 Потужність на вхідному валу приводу:

Nвих = Твих * n вих / 9550 = 1200 * 38 / 9550 = 4.77, кВт.

3.3 Розрахункова потужність електродвигуна:

Nдв = Nвих / = 4,77 / 0,886 = 5,38, кВт.

По розрахунковій потужності вибираємо електродвигун типу 4А112М4У3 ГОСТ 19523 – 81. Основні технічні дані наведені у таблиці 3.1 та на рис. 3.1

Таблиця 3.1
Потуж ність,

кВт

Синхронна частота обертання,

об/хв

частота обертання,

об/хв

Тпуск /

Тном

Тmax /

Тном


ККД,

%


Cos 

5.5

1500

1445

2.0

2.2

85.0

0.85


Габаритні, установочні і приєднувальні розміри електродвигуна наведені в таблиці 3.2
Таблиця 3.2

3.4 Загальне передаточне число приводу:


n = nдв / nвих = 1445 / 38 = 38,03;

Розбиваємо загальне передаточне число між ступенями редуктора. Приймаємо передаточне число циліндричної передачі u1 = 4; конічної передачі u2 = 3,15; циліндричної передачі u3 = 3,02.

3.5 Потужність на кожному валу:

N1 = Nдв = 5,38 кВт;

N2 = N1 * м * пп *цп = 5,38 * 0,99 * 0,,995 * 0,98 = 5,194 кВт;

N3 = N2 * пп *кп = 5,194 * 0,995 * 0,,96 = 4,961 кВт;

N4 = N3 * пп *цп = 4,961 * 0,995 * 0,98 = 4,837 кВт;

N5 = N4 * пп *м = 4,837 * 0,995 * 0,99 = 4,765 кВт.

3.6 Число обертів на кожному валу:

n1 = nдв = n2 = 1445 об / хв;

n3 = n2 / u1 = 1445 / 4 = 361.25 об / хв;

n4 = n3 / u2 = 361.25 / 3.15 = 114.683 об / хв;

n5 = n4 / u3 = 114.683 / 3.02 = 37.97 об / хв.

3.7 Крутячий момент на кожному валу:

Т1= 9550 * N1 / n1 = 9550 * 5,38 / 1445 = 35,556 Н * м;

Т2= 9550 * N2 / n2 = 9550 * 5,191 / 1445 = 34,327 Н * м;

Т3= 9550 * N3 / n3 = 9550 * 4,961 / 361,25 = 131,149 Н * м;

Т4= 9550 * N4 / n4 = 9550 * 4,837 / 114,683 = 402,792 Н * м;

Т5= 9550 * N5 / n5 = 9550 * 4,765 / 37,97 = 1198,466 Н * м.
Результати розрахунків зводимо у таблицю 3.3
Таблиця 3.3
№ вала

Потужність, кВт

Число обертів, хв-1

Крутний момент, Н*м

1

5,38

1445

35,556

2

5,194

1445

34,327

3

4,961

361,25

131,149

4

4,837

114,683

402,792

5

4,765

37,97

1198,466

3.8 Розраховуємо режим роботи і розрахункове навантаження.


Загальний термін служби приводу :

t = 365*L*n*tc*Kдіб*Крік = 365*2*10*8*0.92*0.78 = 41907.84 год.

Еквівалентний час роботи передач при розрахунку по контактним напруженням:

tекв = t* і = 1кі / Т)3 * Ni = t* [(1.8 * T / T)3 * 0.0008 + (T / T)3* 0.25 + (0.65* T / T)3 * 0.45 + (0.5 * T / T)3 * 0.3] = 41907.84 * [0.0047 + 0.25 + 0.124 + 0.0375] = 17423.05 год.
  1   2   3   4   5
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

8. Розрахунок підшипників icon8. Розрахунок підшипників
Розрахунок циліндричної косозубої передачі першого ступеня. Розрахунок конічної прямозубої передачі
8. Розрахунок підшипників icon8. Розрахунок підшипників
Розрахунок циліндричної косозубої передачі першого ступеня. Розрахунок конічної прямозубої передачі
8. Розрахунок підшипників icon8. Розрахунок підшипників
Приймаємо конічний радіально – упорний підшипник середньої серії 7305, для якого Cr = 29. 6 кH; e = 36; y = 66
8. Розрахунок підшипників icon8. Розрахунок підшипників
Приймаємо конічний радіально – упорний підшипник середньої серії 7305, для якого Cr = 29. 6 кH; e = 36; y = 66
8. Розрахунок підшипників iconРозрахунок виробничої потужності підприємства
Розрахунок виробничої потужності заводу ведеться по всім його підрозділам у наступній послідовності
8. Розрахунок підшипників iconВ. Т. Основи конструювання та розрахунок
Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища школа, 1993 – 556 с
8. Розрахунок підшипників iconРозрахунок: Розрахунок часу евакуації полягає у визначенні розрахункового часу евакуації t
Визначити розрахунковий та необхідний час евакуації людей із приміщення виробничого призначення у відповідності з дбн в 7-2002 (варіант...
8. Розрахунок підшипників icon4. Розрахунок економічної ефективності. Пропозиції І рекомендації
У дійсній дипломній роботі приводжу розрахунок очікуваної економічної ефективності від поліпшення організації обліку, його механізації...
8. Розрахунок підшипників iconРозрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку зміст вступ Розрахунок об`єму виробництва та реалізації послуг
Господарська діяльність – будь-яка работа людини : виготовленнянеобхідних для життя продуктів і предметів, перевезення та продаж...
8. Розрахунок підшипників iconРозрахунок освітленості
ПіН 3 007-98. Вибрати кількість рядів світильників І розмістити їх щодо вимог по освітленості за дсанПіН 3 007-98. Вибрати точку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы