Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу icon

Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсуНазваниеПротокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу
Дата конвертации29.06.2012
Размер113,25 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра «Телекомунікації»

Протокол сигналізації ІР-телефонії

H.323

Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу

«Інформаційні технології»

Для студентів спеціальності

«Інформаційні мережі зв’язку»


Львів 2004

“Протокол сигналізації ІР-телефонії Н.323”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів спеціальності “Інформаційні мережі зв’язку”. Львів 2004. 12 с.


Автори: ст. викладач Костів О.Л.

асистент Кирик М.І.


Рецензент: професор д.т.н. Тимченко О.В.


У лабораторній роботі розглянуто архітектуру мережі Н.323, стек протоколів необхідних для передачі мовної інфомації та алгоритм встановлення з’єднання з використанням даного протоколу.


Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри “Телекомунікації” Національного університету “Львівська політехніка” від______2004 р. протокол №____.

Мета роботи : ознайомлення з роботою протоколу сигналізації ІР-телефонії Н.323. Вивчення основних сценаріїв встановлення з’єднання в мережі Н.323.


Порядок виконання роботи

 1. Ознайомитись з короткими теоретичними даними.

 2. За допомогою програми IPtel ознайомитись з алгоритмом встановлення та розірвання з’єднання в мережі Н.323.

 3. Дати відповіді на контрольні запитання.

 4. Скласти звіт про виконану роботу.


Теоретичні відомості.

Перший в історії підхід до побудови мереж IР-телефонії на стандартизованій основі запропонований Міжнародним союзом електрозв'язку (ITU) у рекомендації Н.323. Мережі на базі протоколів Н.323 орієнтовані на інтеграцію з телефонними мережами і можуть розглядатися як мережі ISDN накладені на мережі передачі даних. Зокрема, процедура встановлення з'єднання в таких мережах IР-телефонії базується на рекомендації Q.931 та аналогічна процедурі, що використовується в мережах ISDN.

Рекомендація Н.323 передбачає досить складний набір протоколів, що призначений не просто для передачі мовної інформації по ІР-сетям з комутацією пакетів. Його ціль - забезпечити роботу мультимедійних додатків у мережах з негарантованою якістю обслуговування. Мовний трафік - це тільки один з додатків Н.323, поряд з відеоінформацією та даними.

Варіант побудови мереж ІР-телефонії, запропонований Міжнародним союзом електрозв'язку в рекомендації Н.323, добре підходить тим операторам місцевих телефонних мереж, що зацікавлені у використанні мережі з комутацією пакетів для надання послуг міжміського і міжнародного зв'язку. Протокол RAS, що входить у сімейство протоколів Н.323 (мал. 1.1), забезпечує контроль використання мережних ресурсів, підтримує аутентифікацію користувачів і може забезпечувати нарахування плати за послуги.Н.245

Н.225

G.7xx

G.26x

RTCP

Q.931

RAS

RTP

ТСР

UDP

ІР

Рис. 1.1 Стек протоколів Н.323


RAS – протокол взаємодії кінцевих пристроїв (терміналів, шлюзів, пристроїв керування конференціями) з gatekeeper.

Основними процедурами протоколу RAS є:

 • Виявлення gatekeeper;

 • Реєстація кінцевих пристроїв у gatekeeper;

 • Контроль доступу кінцевих пристроїв до мережевих ресурсів;

 • Визначення місцеположення кінцевого пристою в мережі;

 • Зміна смуги птопускання;

 • Індикація поточного стану кінцевого пристрою;

 • Повідомлення gatekeeper про звільнення раніше займаної смуги пропускання;

Н.225 – рекомендація, яка специфікує процедури керування з’єднаннями. Включає в себе такі повідомлення:

 • Setup – передається викликаючим пристроєм з метою встановити з’єднання;

 • Call Proceeding – сповіщає про те, що виклик прийнятий на обслуговування;

 • Alerting – інформує про те, що кінцевий пристрій не зайнятий і користувачу подається сигнал про вхідний виклик;

 • Connect - інформує про те, що користувач прийняв вхідний виклик;

 • Release Complete – передається з метою завершити з’єданння;

H.245 – в даній рекомендації визначений ряд незалежних процедур, які виконуються для керування інформаційними каналами.

 • Визначення ведучого та ведомого пристрою (Master/slave determination);

 • Обмін даними про функціональні можливості (Capability Exchange);

 • Відкриття/закриття однонапрямлених логічних каналів (Logical Channel Signalling);

 • Відкриття/закриття двонапрямлених логічних каналів (Bidirectional Logical Channel Signalling);

 • Закриття логічних каналів (Close Logical Channel Signalling);

 • Визначення затримки (Round Trip Delay Determination);

 • Вибір режиму обробки інформації (Mode Request);

Для виконання вищеописаних процедур між кінцевими пристроями організовується керуючий канал Н.245.

G.ххх – кодеки (алгоритми кодування/декодування мовної інформації).

Найбільш часто застосовують наступні кодеки: G.726, G.729, G.723.1, G.728.

RTP – Real-time Transport Protocol, протокол передачі в реальному часі. Використовується технологіями H.323, та SIP для зменшення негативного впливу джиттера на передачу чутливої до затримок інформації.Рис. 1.2 Архітектура мережі Н.323.

RTCP - Real-time Transport Control Protocol, протокол керування передачею в реальному часі. Дозволяє розширити можливості протоколу RTP шляхом контролю доставки RTP-пакетів та забезпечення зворотнього зв’язку з протилежною стороною.

На мал 1.2 представлена архітектура мережі на базі рекомендації Н.323. Основними пристроями мережі є: термінал, шлюз, gatekeeper та пристрій керування конференціями. Термінал Н.323 – кінцевий пристрій користувача мережі ІР-телефонії який забезпечує двохсторонній мультимедійний зв'язок з іншим терміналом Н.323, шлюзом чи пристроєм керування конференціями.

Шлюз ІР-телефонії реалізує передачу мовного трафіка по мережах з маршрутизацією пакетів ІР по протоколу Н.323. Основне призначення шлюзу - перетворення мовної інформації, що надходить з боку ТМЗК, у вид, придатний для передачі по мережах з маршрутизацією пакетів ІР. Крім того, шлюз перетворює сигнальні повідомлення систем сигналізації DSS1 та ОКС7 у сигнальні повідомлення Н.323 і робить зворотне перетворення відповідно до рекомендації ITU Н.246.

У gatekeeper зосереджений весь інтелект мережі ІР-телефонії. Мережа. побудована відповідно до рекомендації Н.323, має зонну архітектуру (мал. 1.3). Gatekeeper виконує функції керування однією зоною мережі ІР-телефонії, у яку входять: термінали, шлюзи, пристрої керування конференціями, зареєстровані в даного gatekeeper. Окремі фрагменти зони мережі Н.323 можуть бути територіально рознесені і з'єднуватися один з одним через маршрутизатори.Термінал 1

Термінал 2

Термінал 5


Рис. 1.3 Зона мережі Н.323.


Найбільш важливими функціями gatekeeper є:

 • реєстрація кінцевих та інших пристроїв;

 • контроль доступу користувачів системи до послуг ІР-телефонії за допомогою сигналізації RAS;

 • перетворення alias-адреси користувача (імені абонента, телефонного номера, адреси електронної пошти й ін.) у транспортну адресу мереж з маршрутизацією пакетів ІР (ІР адреса + номер порту ТСР);

 • контроль, керування і резервування пропускної здатності мережі;

 • ретрансляція сигнальних повідомлень Н.323 між терміналами.

В одній мережі ІР-телефонії, що відповідає вимогам рекомендації ITU Н.323, може знаходитися декілька gatekeeper, взаємодіючих один з одним по протоколі RAS.

Крім основних функцій, визначених рекомендацією Н.323, gatekeeper може відповідати за аутентифікацію користувачів і нарахування плати за телефонні з'єднання.

Пристрій керування конференціями забезпечує можливість організації зв'язку між трьома чи більше учасниками. Рекомендація Н.323 передбачає три види конференції: централізована (тобто керована МСU, з яким кожен учасник конференції з'єднується в режимі точка-точка), децентралізована (коли кожен учасник конференції з'єднується з іншими її учасниками в режимі точка-група точок) і змішана.

Перевагою централізованої конференції є порівняно просте термінальне устаткування, недоліком - велика вартість пристрою керування конференціями.

Для децентралізованої конференції потрібно більш складне термінальне устаткування і бажано, щоб у мережі ІР підтримувалася передача пакетів ІР в режимі багатоадресної розсилки. Якщо цей режим у мережі не підтримується, термінал повинний передавати мовну інформацію кожному з інших учасників конференції в режимі точка-точка.

Пристрій керування конференціями складається з одного обов'язкового елемента - контролера конференції, (Multipoint Control - МС), і крім того може містити в собі один чи більше процесорів для обробки користувацької інформації (Multipoint Processor - МР). Контролер може бути фізично сполучений з gatekeeper, шлюзом чи пристроєм керування конференціями.

Контролер конференцій використовується для організації конференції будь-якого типу. Він організовує обмін між учасниками конференції даними про режими, підтримувані їхніми терміналами, і вказує, у якому режимі учасники конференції можуть передавати інформацію, причому в ході конференції цей режим може змінюватися, наприклад, при підключенні до неї нового учасника.

Так як контролерів у мережі може бути декілька, для кожної знову створюваної конференції повинна бути проведена спеціальна процедура виявлення того контролера, що буде керувати даною конференцією.

При організації централізованої конференції, крім контролера МС, повинний використовуватися процесор МР, що обробляє користувацьку інформацію. Процесор МР відповідає за переключення чи змішування мовних потоків, відеоінформації і даних. Для децентралізованої конференції процесор не потрібний.

Існує ще один елемент мережі Н.323 - проксі-сервер Н.323, тобто сервер-посередник. Цей сервер функціонує на прикладному рівні. Проксі-сервер може визначати, з яким додатком (Н.323 чи іншим) асоційований виклик, і здійснювати потрібне з'єднання. Проксі-сервер виконує наступні ключові функції:

• підключення через засоби доступу, що комутирується, чи локальні мережі терміналів, що не підтримують протокол резервування ресурсів (RSVP). Два таких проксі-сервера можуть утворити в ІР-мережі тунельне з'єднання з заданою якістю обслуговування;

• маршрутизацію трафіка Н.323 окремо від звичайного трафіка даних;

• забезпечення сумісності з перетворювачем мережевих адрес, оскільки допускається розміщення устаткування Н.323 у мережах із простором адрес приватних мереж;

• захист доступу - тільки для трафіка Н.323.

Протокол RAS (Registration, Admission, Status) забезпечує взаємодію кінцевих чи інших пристроїв з gatekeeper. Основними функціями протоколу є: реєстрація пристрою в системі, контроль його доступу до мережевих ресурсів, зміна смуги пропускання в процесі зв'язку, опитування та індикація поточного стану пристрою. Як транспортний протокол використовується протокол з негарантованою доставкою інформації UDP.

Протокол Н.225.0 (Q.931) підтримує процедури встановлення, підтримки і руйнування з'єднання. Як транспортний протокол використовується протокол із встановленням з'єднання і гарантованою доставкою інформації ТСР.

По протоколі Н.245 відбувається обмін між учасниками з'єднання інформацією, що необхідна для створення логічних каналів. По цих каналах передається мовна інформація, упакована в пакети RТР/UDP/ІР.

Виконання процедур, передбачених протоколом RAS, є початковою фазою встановлення з'єднання з використанням сигналізації Н.323. Далі випливають фаза сигналізації Н.225.0 (Q.931) і обмін керуючими повідомленнями Н.245. Руйнування з'єднання відбувається в зворотній послідовності; у першу чергу закривається керуючий канал Н.245 і сигнальний канал Н.225.0, після чого gatekeeper по каналі RAS повідомляється про звільнення раніше зайнятої смуги пропускання.

Спрощений сценарій з’єднання розглянутий на мал. 1.4.

1. Кінцевий пристрій користувача А надсилає запит з'єднання - повідомлення SETUP - до кінцевого пристрою користувача Б на ТСР-порт 1720.

2. Кінцевий пристрій викликуваного користувача Б відповідає на повідомлення SETUP повідомленням ALERTING, що означає: пристрій вільний, а викликуваному користувачу подається сигнал про вхідний виклик.

3. Після того, як користувач Б приймає виклик, стороні А передається повідомлення СОNNEСТ з номером ТСР-порта керуючого каналу Н.245.
Рис. 1.4 Спрощена схема встановлення з’єднання в мережі Н.323.

4. Кінцеві пристрої обмінюються по каналі Н.245 інформацією про типи використовуваних мовних кодексі (G.729,G.723.1 іт.д.), а також про інші функціональні можливості устаткування, і оповіщають один одного про номери портів UDP на які потрібно передавати інформацію.

5. Відкриваються логічні канали для передачі мовної інформації.

6. Мовна інформація передається в обидва боки повідомленнями протоколу RТР; крім того, ведеться контроль передачі інформації за допомогою протоколу RТСР.

Приведена процедура обслуговування виклику базується на протоколі Н.323 версії 1. Версія 2 протоколу Н.323 дозволяє передавати інформацію, необхідну для створення логічних каналів, безпосередньо в повідомленні SETUP протоколу Н.225.0 без використання протоколу Н.245. Така процедура називається “швидкий старт” і дозволяє скоротити кількість циклів обміну інформацією при встановленні з'єднання. Крім організації базового з'єднання, у мережах Н.323 передбачене надання додаткових послуг відповідно до рекомендацій ITU.450.х.


Хід роботи.


 1. Запустити програму IPtel (рис.1.5), в першій групі радіокнопок вибрати потрібний пункт – „З використанням Gatekeeper”, чи „Без використання Gatekeeper”, та натиснути кнопку „Протокол Н.323”.

 2. В програмі, що запустилася натиснути кнопку „Старт”.

 3. Ознайомитись зі схемою, що появилась, прочитати коментар в нижньому лівоку кутку.

 4. Для продовження роботи програми натиснути кнопку «Продовжити».

 5. Для повторного прочитання коментарію до певного повідомлення чи запиту натиснути на назву даного запиту.

 6. Для одержання інформації про певний функціональний пристрій на архітектурній схемі мережі, яка розміщена справа, просто клацнути на нього мишкою рис. 1.6.

 7. Після ознайомлення з роботою даного алгоритму натиснути кнопку „Exit” для виходу з програми та повернення в основне меню.

 8. Активізувати іншу радіокнопку та натиснути кнопку „Протокол Н.323”.

 9. Пройти даний алгоритм аналогічним чином, як у попередньому випадку.

 10. Швидкість руху пакетів на архітектурній схемі мережі на кожному комп’ютері є різною. Для того, щоб її змінити потрібно натиснути кнопку «Options» та пересунути повзунок, що знаходиться у верхній частині вікна, яке відкрилося. Так само на вкладці «Options», при бажанні можна змінити колір стрілок та пакетів натиснувши кнопку «Змінити». Для встановлення початкових значень змінних параметрів – натиснути кнопку „Default”.

Рис.1.5.


1Групи радіокнопок.

2 – Кнопки, які дозволяють запустити відповідні демонстраційні програми.

3 – Кнопки для виклику методичних вказівок.

Рис.1.6.


Контрольні питання.
 1. Описати стек протоколів Н.323.

 2. Назвати основні компоненти мережі Н.323.

 3. Перечислити основні функції gatekeeper, шлюза та пристрою керування конференціями.

 4. Коротко описати з’єднання абонента ТмЗК з абонентом ІР-мережі (наприклад комп’ютером).Список літератури.

 1. Гольдштейн Б.С., Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. ІР-телефония. – Москва: Радио и связь, 2003. – 235с.

 2. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаєва И.В. ІР-телефония. – Москва: ЕКО-ТРЕНДЗ, 2003. – 250с.

Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconПротокол сигналізації ір-телефонії mgcp методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу
Протокол сигналізації ір-телефонії mgcp”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconПротокол сигналізації ір-телефонії sip методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу
Протокол сигналізації ір-телефонії sip”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Інформаційні технології» Для студентів спеціальності
Протокол сигналізації ір-телефонії Н. 323”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Інформаційні технології» Для студентів спеціальності
Протокол сигналізації ір-телефонії sip”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №3 з курсу «Обчислювальна техніка» для студентів спеціальностей
Мета роботи: вивчення методів сумісної мінімізації систем логічних функцій; аналізу і синтезу комбінаційних логічних схем з багатьма...
Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу «Обчислювальна техніка» для студентів спеціальностей
Мета роботи: набуття основних навиків створення принципових схем цифрових пристроїв І їх попереднього (функціонального) моделювання...
Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу «Проектування контролерів периферійних пристроїв», укладач Кочан Р. В
Наведені теоретичні відомості дозволяють підготовитися до виконання кожної лабораторної роботи, а приклади, приведені в теоретичних...
Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з курсу “Страхування” для студентів базового напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з курсу “Страхування” для студентів базового напряму підготовки 0501 «Економіка...
Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження замкнутих стохастичних аналітичних моделей обчислювальних систем" для студентів базового напрямку "Комп’ютерні науки"
Моделювання систем: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження замкнутих стохастичних аналітичних моделей обчислювальних...
Протокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу iconВсеукраїнський студентський архів Міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи №6 з курсу “Технологічні вимірювання та прилади” для студентів базового напрямку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы