Народный депутат Украины (Народний депутат України) icon

Народный депутат Украины (Народний депутат України)НазваниеНародный депутат Украины (Народний депутат України)
Дата конвертации23.08.2012
Размер55.06 Kb.
ТипРеферат
Народный депутат Украины (Народний депутат України)


Народний депутат України Верховна Рада складається з 450 народних депутатів України(конституційний склад), якими можуть бути лише громадяни України, що надень виборів досягай 21 року, мають право голосу і проживають в Україніпротягом останніх п'яти років.Депутат має бути громадянином України, бо саме громадянство визначаєнаявність повноцінних правових зв'язків між особою і державою, у тому числій усіх юридичних прав та обов'язків, передбачених Конституцією.Встановлення вікового цензу пояснюється тим, що для участі у виробленні таприйнятті важливих і складних рішень загальнодержавного значення народнийдепутат України має мати певний життєвий досвід. Вимога щодо проживання депутата протягом останніх п'яти років натериторії нашої держави спрямована на забезпечення знання і розуміння тихпроблем, які постали перед суспільством і державою. За відповідності усім зазначеним вище вимогам громадянин не може бутиобраний до Верховної Ради України лише утому разі, якщо він має непогашенуі не зняту у встановленому законом порядку судимість. Однак наявністьнепогашеної судимості за злочин, вчинений з необережності (тобто коли особане бажала, але передбачала можливість виникнення суспільне небезпечнихнаслідків своєї дії чи бездіяльності та легковажно розраховувала на їхвідвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хочповинна була і могла передбачати — наприклад, убивство з необережності), неє юридичною перепоною для обрання громадянина народним депутатом України. Особи, обрані до складу парламенту, мають здійснювати депутатськіповноваження на постійній основі. Це означає, що вони повинні відмовитисявід іншого представницького мандата і не можуть перебувати на державнійслужбі. Що ж до несумісності депутатського мандата з іншими видамидіяльності, то вона повинна бути встановлена спеціальним законом. При вирішенні цього питання у деяких країнах парламентаріямзабороняється займатися будь-якою діяльністю, крім наукової тавикладацької, а поєднання депутатських повноважень і посад у структурахвиконавчої влади принципово не допускається. В інших державах, наприклад, уВеликій Британії, прем'єр-міністром може бути лише депутат парламенту —представник партії, яка має у ньому більшість голосів. Повноваження народних депутатів України починаються від моментускладання ними перед Верховною Радою присяги такого змісту: "Присягаю навірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет інезалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українськогонароду. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України,виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників". Текст присяги перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Радизачитує найстарший за віком народний депутат України. Потім депутатиставлять свій підпис під її текстом, що й означає її складання. Якщо ждепутат відмовляється скласти передбачену Конституцією присягу, він втрачаєдепутатський мандат.
У такому разі у відповідному виборчому окрузі повиннівідбутися нові вибори до Верховної Ради України. У деяких державах, де набуття депутатами повноважень такожобумовлюється необхідністю складання присяги, відмова зробити це може матиінші наслідки. Так, якщо депутат італійського парламенту не складе присягупротягом трьох пленарних засідань, він не втрачає депутатський мандат,однак позбавляється депутатських прав до виконання передбачених у зв'язкузі складанням присяги процедур. Конституція закріплює низку гарантій, покликаних забезпечитисприятливі умови для виконання депутатами своїх повноважень, а такожзахистити їх від репресій. Однією з таких гарантій є депутатськанедоторканність. Народних депутатів України не може бути притягнено до будь-якого виду юридичної відповідальності за діяльність, яку вони здійснюють уході реалізації депутатських повноважень. Йдеться про виступи у парламентічи в його комісіях, про позицію при голосуванні з того чи іншого питаннятощо. Це правило чинне і після того, як депутат втрачає свої повноваження. Однак з нього є виняток: депутати несуть юридичну відповідальність заобразу чи наклеп. Ця особливість покликана запобігати зловживанню народнимиобранцями своїм статусом, дисциплінувати їх. Вона закликає керуватися неемоціями, а неспростовними, юридичне значущими фактами. Депутатська недоторканність означає й те, що народного депутатаУкраїни не можна притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чизаарештувати, якщо на це немає згоди Верховної Ради. Така згода має бутивисловлена у відповідній постанові, прийнятій на пленарному засіданніпарламенту. Однак для допиту депутата як свідка згоди парламенту непотрібно. Депутатська недоторканність поширюється на членів практично всіхпарламентів світу, але її зміст може відрізнятися від недоторканностінародних депутатів України. Так, у Росії та деяких інших країнах депутатаможна затримати, заарештувати, обшукати, якщо він затриманий на місцівчинення злочину, без звернення до парламенту за одержанням згоди на це. Обсяг повноважень народних депутатів України визначається Конституцієюі законодавством. Ці повноваження починаються від моменту складеннядепутатом присяги і припиняються одночасно з припиненням повноваженьВерховної Ради відповідного скликання. Конституція України (ст. 81) передбачає й можливість достроковогоприпинення депутатських повноважень у разі:1) їх складення за особистою заявою депутата. Конституція не визначаєпричин подання такої заяви, а тому вони можуть бути будь-якими. Однак дляскладення повноважень необхідно, щоб Верховна Рада визнала ці причинипереконливими;2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо депутата. Треба матина увазі, що притягнення до кримінальної відповідальності, арешт, винесеннясудом обвинувального вироку ще не є законними підставами для достроковогоприпинення депутатських повноважень. Так, вирок набуває законної сили черездесять днів після оголошення, а в разі його оскарження — після здійсненнявідповідних процедур;3) визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім. Суд можевизнати депутата, як і будь-яку іншу особу, недієздатним, якщо вінвнаслідок душевної хвороби, травми та інших причин не може розумітизначення своїх дій або керувати ними. Безвісно відсутньою вважається особа,про яку за місцем її постійного проживання протягом року немає ніякихвідомостей;4) припинення громадянства депутата або його виїзду на постійне проживанняза межі України. Ці обставини призводять до втрати депутатом юридичних абофактичних зв'язків з нашою державою, що й робить неможливим виконання нимдепутатських обов'язків;5) смерті депутата.За наявності зазначених вище обставин питання про дострокове припиненняповноважень народного депутата України розглядається на пленарномузасіданні Верховної Ради. Відповідне рішення вважається прийнятим, якщо занього проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради,тобто не менш як 226 депутатів. Достроково за рішенням суду повноваження народного депутата Україниприпиняються й у разі невиконання ним вимоги щодо несумісностідепутатського мандата з іншими видами діяльності, тобто коли після обраннядо Верховної Ради особа не відмовляється від інших мандатів або продовжуєперебувати на державній службі. Відповідна процедура має бути врегульованазаконом. Однією з конституційних форм депутатської діяльності є депутатськийзапит звернення народного депутата до певного органу чи посадової особидати офіційне пояснення з питань, які належать до їхньої компетенції. Процедура здійснення депутатського запиту встановлена Законом України"Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992 р. тарегламентом Верховної Ради України. Відповідно до регламенту депутатськийзапиту письмовій формі вноситься Голові Верховної Ради, оголошується ним назасіданні та передається Секретаріату, який зобов'язаний негайно надіслатитекст запиту відповідному адресату. Офіційна письмова відповідь на запит усемиденний або інший, встановлений Верховною Радою, термін повинна бутинадіслана Голові Верховної Ради та депутату, який його вніс. Занаполяганням автора запиту і не менш як однієї п'ятої частини від фактичнообраних до Верховної Ради депутатів відповідь може бути обговорена напленарному засіданні Верховної Ради. Підсумки такого обговорення дістаютьвияв у постанові, яка разом із текстом депутатського запиту і відповіддю нанього публікується у Відомостях Верховної Ради України та газеті "ГолосУкраїни". Гарантією ефективності депутатського запиту є закріплений у ч. 2 ст.86 Конституції України обов'язок відповідних посадових осіб повідомитинародного депутата про результати розгляду його запиту.
Похожие:

Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconВ. Б. Исаков
Заслуженный юрист Российской Федерации, в 1990-1993 гг народный депутат рсфср, председатель палаты Совет Республики Верховного Совета...
Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconЗ. К. Фатхлисламова моу сош №15, г. Тобольск поэтический мир рината харисова
«Известия Татарстана». Успешно складывалась и общественно-политическая деятельность: депутат Верховного Совета рт, народный депутат...
Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconВерховній Раді України І уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України ( 254к/96-вр ) та закон
При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними
Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconВадим Гуров зажадав відсоток //Віче. – 2008. №18. – С. 18-20
Гуров, заслужений металург України із Кривого Рогу, народний депутат трьох поспіль попередніх скликань Верховної Ради України, —...
Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconСтатус народного депутата України
Народні депутат України є обрані вiдповiдно до Закону України “Про вибори народних депутатiв України” представник Українського народу...
Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconДепутат Днепропетровского облсовета попал в реанимацию// Cегодня. – 2009. – 5 мая. №92. – С. 8 Дмитрий Павлов в больнице с черепно-мозговой травмой
Депутат Днепропетровского облсовета попал в реанимацию// Cегодня. – 2009. – 5 мая. №92. – С. 8
Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconЦелевой проект «Мы – Россияне» П. Пудость 2011 Паспорт проекта
Коняев С. В., председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия», депутат Совета депутатов...
Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconOnline конференции
Кому же выгоден пересмотр итогов Второй мировой? На вопросы пользователей ответла Наталия Нарочницкая – Депутат Государственной Думы,...
Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconПрограмма научно-методической конференции «Воспитание в условиях вузовского социума»
П. С. Чубик – профессор, проректор по учебной работе тпу, депутат Государственной Думы Томской области, председатель комитета по...
Народный депутат Украины (Народний депутат України) iconОргкомитет Всероссийской конференции «Основы инновационной деятельности» Научный руководитель конференции
Зубарев В. В., к т н., депутат Государственной думы, руководитель партийного проекта ер «Национальная инновационная система»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы