Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия icon

Пути интеграции Украины в мировое пространство. ПолитэкономияНазваниеПути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия
Дата конвертации20.08.2012
Размер39.07 Kb.
ТипРеферат
Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия


[pic] [pic] [pic][pic] [pic] [pic] ВСТУП Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформа- цією усіхкраїн світу до нового якісного стану , нового типу цивілі-зації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюєтьсяна різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства .Світові проблемиобговорюються вивчаються й вирішу-ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єд-нань ,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми ,науково-дослідними інституціями . За такого великого розма-їття неабиякого значення набувають наукове узагальнення , син-тез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалійекономіки України . [pic] I Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але не-ухильного включення економіки України до системи міжна-родного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних про-цесів,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови ,що складаються у світовій економічній системі.- по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , в якій посилюєть- ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення трансна ціоналізації виробництва та обігу , всього господарського життя .- по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів , що веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та вилу- чення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва ,а з іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиногосвітового господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних блоків та інтеграційних угрупувань . - по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та пропор- ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок . - по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного економіч- ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які отримують могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції . - по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації . Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського капіталу , формування «економіки розуму» , «економіки думки» .[pic] ІІ Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС . Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Ра- дою в листопаді 1995 року , підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання , пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав , а також підписання Президентом України Л.Д.
Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по результатам переговорів , що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС , в червні 1995 року . Особливого значення для поглиблення довіри до України та закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти до нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи , що вже відбулося . Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток співробітництва з ЄС є не самоціллю , а засобом досягнен- ня , в першу чергу , конкретних економічних цілей .Обсяг торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг тор- гівлі України з США .Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української еко- номіки : металургійної і текстильної промисловості , сільського господарства , певних сфер науковомістких та енергетичних технологій ,мають отримати більше можливості для експорту своїх товарів у Західну Європу .Підготовка нової угоди з ЄС по текстилю , угоди щодо науково-техніч- ного співробітництва , зменьшення митних , нетарифних та інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому на- буттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС , - цим та багатьом іншим невідкладним завданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС. [pic] ІІІ Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічних відносин з ЄС . Консульта- ції з цього приводу з представниками кількох країн-членів ЄС свідчать , зокрема , про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю , що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів» : сталі , текстилю , ядерних товарів та сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціо- нальне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у західноєвропейські структури . Під час останніх зустрічей і переговорів в Європейсь- кий Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на 1995 р. в м.Києві засідання Спільного комітету України та Європейської Комісії , процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та Співробітництво і набуття чинності Угодою про торгівлю між Україноюта ЄС , проблеми узгодження підходів сторін до чорнобильського питання ,підвищення ефективнос- ті програм технічної допомоги по лінії Тасіс , які мають розглядатись не як самодостатня категорія , а як засіб для досягнення конкретних , в першу чергу - економічних - цілей . Багато зусиль Україна доклала , щоб стати повноправним членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції. Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет Міністрів Ради Європи юридично зат- вердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації.Ця подія стала актом юридичного визнання авторитету України, її права на входження в усі європейські структури , що створює на континенті нову політичну ситуацію ,дає Украї- ні шанс на поглиблення демократичних перетворень . [pic] [pic] Використана література1. Економіка зарубіжних країн ; Київ «Либідь» 19962. Политическа экономия - словарь;Москва политиздат 19793. «Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва» ;Київ 1995
Похожие:

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconВ настоящее время ни одно государство в мире не может ус­пешно развиваться без интеграции в мировую экономику
Причём прослеживается прямая пропорциональная зависимость между сте­пенью интеграции в мировое хозяйство и уровнем развития внут­ренней...
Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconВ настоящее время ни одно государство в мире не может ус­пешно развиваться без интеграции в мировую экономику
Причём прослеживается прямая пропорциональная зависимость между сте­пенью интеграции в мировое хозяйство и уровнем развития внут­ренней...
Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconТранспортная система Украины
Потребность в высокоразвитой транспортной системе еще более усиливается при интеграции в европейскую и мировую экономику, транспортная...
Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconПроблемы и перспективы информатизации средней и высшей школы
В последнее время наметились тенденции к интеграции ее в мировое образовательное пространство, что повлекло начало ее модернизации....
Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconТранспортная составляющая интеграции Украины в мировую экономику
Экономическое состояние, проблемы и перспективы развития отдельных отраслей транспортной промышленности Украины: 5
Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconФормирование структуры российских продовольственных рынков в процессе интеграции России в мировое хозяйство

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconМетодология эффективного развития взаимоотношений в процессе интеграции малого бизнеса в рыночное пространство

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconТранспортная составляющая интеграции Украины в мировую экономику

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconОбщая стратегия развития мгимо (2009 – 2015) содержание
Интеграция в мировое образовательное пространство. Мгимо в числе лидеров Болонского процесса в России 8
Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия iconПеритонит 06. 02. 2012 Проф. Л. Л. Плоткин Конф. Зал дкб анатомия брюшной полости в целом
Полость малого таза. Прямокишечно-маточное, пузырно – маточное пространства у женщин, матка и своды влагалища. Пузырно-прямокишечное...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы