Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» icon

Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття»НазваниеДодаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття»
Дата конвертации17.08.2012
Размер93.04 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>


Додаток

до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 26.03.2012р. № 1/9-224


ПОЛОЖЕННЯ

про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття»

імені Д.Б. Кабалевського


Засновник конкурсу - Московський педагогічний державний університет та організатор конкурсу - Національний педагогічний університет імені

М.П. Драгоманова оголошують VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» імені Д.Б. Кабалевського, який відбудеться 15-19 жовтня 2012 року на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Конкурс проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки Російської Федерації, Комітету з освіти м. Києва, Департаменту освіти м. Москви, Національної спілки композиторів України, Союзу композиторів Російської Федерації, Асоціації діячів музичної освіти і виховання України, Загальноросійського фонду «Мистецька освіта і культура», Російської загальнонаціональної секції Міжнародного товариства з музичної освіти (ISМЕ)


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Мета і завдання конкурсу:

- виявлення та підтримка талановитих вчителів музики, студентів вищих навчальних закладів України, Росії та інших країн;

- демонстрація нових ідей, змісту і методів музичного навчання і виховання в системі загальної музичної освіти;

- показ сучасних досягнень вузівської педагогіки музичної освіти;

- обмін досвідом роботи педагогів-музикантів.


II. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проходить за п'ятьма номінаціями:

1-а номінація - проведення уроку музики учителем.

2-а номінація - проведення уроку музики студентом.

3-я номінація - демонстрація вчителем авторської музично-педагогічної технології.

4-а номінація - демонстрація студентом авторської музично-педагогічної технології.

5-а номінація - демонстрація форм колективного музикування в сім'ї як основи домашньої музичної освіти.


III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсні випробування складаються з двох турів.

Перший тур проводиться заочно на основі надісланих до оргкомітету відеозаписів уроків музики (1 і 2 номінації) або опису авторської музично-педагогічної технології з додатком відеозапису заняття, що демонструє її застосування (3 і 4 номінації), або відеозапису колективного музикування членів сім'ї (5 номінація) . Відеозапис і документація з відповідної номінації висилаються по «поштовому відправленню 1 класу» в оргкомітет не пізніше 25 квітня 2012 року.

Другий тур проводиться 15-19 жовтня 2012 року на базі Інституту мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова.
У другий тур запрошуються учасники конкурсу, які найбільш переконливо і яскраво продемонстрували у першому турі свої музично-творчі вміння та навички, що відповідають вимогам конкурсу.

Порядок виступу учасників у другому турі визначається жеребкуванням.

Конкурсантам 1 і 2 номінації надається можливість провести дві репетиції з учнями.

Мови на конкурсі: українська, російська, англійська.


IV. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСУ

Перший тур

• відеозапис уроку музики (тривалість: 1-а номінація - 35 хвилин, 2-а номінація - 30 хвилин);

• характеристика та демонстрація авторської музично-педагогічної технології - 3-я і 4-ая номінації (30 хвилин)

• відеозапис сімейного музикування-5-та номінація (20 хвилин)


Другий тур

• проведення відкритого уроку музики c учнями (не менше 18 чоловік) загальноосвітніх шкіл. Конкурсанти 1-ї номінації мають право проводити урок музики зі своїми учнями, попередньо узгодивши це питання з Оргкомітетом конкурсу. Конкурсанти другої номінації проводять урок з учнями м. Києва. При цьому студенти-кияни проводять урок не з учнями свого класу з педагогічної практики;

• характеристика та демонстрація авторської музично-педагогічної технології - 3-я і 4-ая номінації;

• демонстрація форм сімейного колективного музикування - 5-а номінація


Вік учнів: 9-16 років (3-9 класи).

Вимоги до уроку музики і його оцінка (1 і 2 номінації)

Зміст уроку музики має бути підпорядкованим обраній темі (навчальна програма - за вибором учителя, у тому числі авторська).

Обов'язкові види діяльності на уроці:

а) виконання учителем невеликого інструментального твору;

б) аналіз твору з ілюстрацією окремих фрагментів за активної участі дітей у цьому процесі;

в) організація процесу вокально-хорової роботи.

Види діяльності на уроці за вибором конкурсанта:

елементи імпровізації, створення музики учителем і дітьми; музично-орієнтована поліхудожня діяльність (у тому числі музично-пластична); гра на дитячих музичних інструментах і ін.


Критерії оцінки уроку:

- оригінальність художньо-педагогічної ідеї;

- художньо-пізнавальна спрямованість;

- реалізація методу емоційної драматургії;

- музично-творча активність учнів.

Критерії оцінки діяльності вчителя:

- комунікативно-організаційна культура;

- здатність ефективно керувати різними видами музичної діяльності учнів;

- володіння інструментальними, хормейстерськими, вокальними навичками;

- наявність музичності, артистизму, художнього смаку;

- уміння стимулювати музично-творчу активність учнів.

Вимоги до опису та демонстрації авторських музично-педагогічних технологій та їх оцінка (3 і 4 номінації):

Учитель (або студент) представляє авторську розробку в області музично-педагогічної освіти (новий жанр уроку і його музично-педагогічне забезпечення, або новий метод музичної освіти і т.д.) за такою схемою:

1. Назва авторської розробки.

2. Сутність авторської розробки: її мета, завдання, новизна.

3. Короткий аналіз наявної літератури з даної проблематики.

4. Виклад технології реалізації авторської ідеї.

5. Результати, які свідчитимуть про ефективність реалізації авторської ідеї в музично-педагогічній практиці.

- проводить презентацію авторської музично-педагогічної технології в роботі з учнями у вільній формі занять, що відповідає суті нової, запропонованої ним технології.

Критерії оцінки авторських ідей та їх втілення:

- актуальність;

- новизна;

- повнота та аргументованість змісту та процесу здійснення запропонованої авторської ідеї;

- практична значимість.

Вимоги до демонстрації сімейних форм музикування (п'ята номінація)

Демонстрація проходить у формі виступу і передуючого коментаря, який розкриває:

- причини, що стимулюють домашнє музикування;

- характер і способи передачі музичного досвіду від одного покоління до іншого.

Критерії оцінки сімейних форм музикування:

- включеність різних поколінь в колективне музикування;

- музичність;

- артистичність;

- художність виконуваного репертуару;

- якість виконання.


V. ПРИЗИ І НАГОРОДИ КОНКУРСУ

За результатами II туру конкурсу визначаються лауреати I, II і III премій та дипломанти. Лауреатам конкурсу вручаються дипломи, призи та пам'ятні подарунки. В окремих випадках одне місце може бути поділене між кількома учасниками.

• Журі конкурсу має право присуджувати заохочувальні призи за окремі аспекти конкурсного виступу (неординарність художньо-педагогічної ідеї уроку, організацію окремих видів музичної діяльності учнів, яскравість виконання вокальних та інструментальних творів і та ін.).

• Спеціальні призи конкурсу присуджуються вчителям музики шкіл, які підготували учнів до виступу на конкурсі. Державні та громадські організації, творчі спілки, засоби масової інформації, установи та фірми за погодженням з журі конкурсу можуть заснувати спеціальні призи.


VI. ЖУРІ

До складу журі конкурсу входять відомі музиканти, методисти, вчителі музики, вчені різних країн світу, що працюють у сфері педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва.

Склад журі, а також зміни в ньому визначаються Оргкомітетом.

Виступ кожного учасника оцінюється за 10-бальною шкалою.

Рішення журі остаточні, оскарженню і перегляду не підлягають.

В якості почесних гостей запрошені донька композитора Марія Дмитрівна Кабалевська - директор Музичного культурно-освітнього центру імені Д.Б.Кабалевського і син - кандидат педагогічних наук Юрій Дмитрович Кабалевський.


VII. ОРГКОМІТЕТ

Для організації та проведення конкурсу створюється оргкомітет. Склад оргкомітету затверджується ректором НПУ ім. М.П. Драгоманова. До завдань оргкомітету входять розробка всіх конкурсних заходів та їх здійснення.

Адреса і телефон оргкомітету конкурсу:

Інститут мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Тургенівська, 11, ауд. 2-7
т. (044)486-89-95, Болгарський Анатолій Георгійович


VIII. ФІНАНСОВІ УМОВИ

Реєстраційний внесок для учасників конкурсу становить: I, ІІІ та V номінації – 300 грн., II і IV номінації – 250 грн.

При відмові від участі реєстраційний внесок не повертається.

Усі витрати, пов'язані з участю в конкурсі (проїзд в м. Київ і назад, проживання та харчування) забезпечують направляюча сторона або самі учасники. Іноземні учасники самостійно оформлюють паспорти, візи та медичні страховки.

Закордонним та іногороднім учасникам конкурсу надається можливість проживання у гуртожитку готельного типу Університету, готелях міста.

  1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК

НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Для реєстрації участі в конкурсі необхідно до 25 квітня 2012 року (за поштовим штемпелем відправлення або електронною поштою) надати до оргкомітету такі документи та конкурсні матеріали:

• відеозапис уроку музики відповідно до регламенту конкурсу повинен бути представленим ​​тільки поштовим відправленням (в повному обсязі без купюр, монтаж кількох записів не допускаються);

• відеозаписи з усіх номінацій повинні бути представлені з копією реєстраційної картки учасника:

• а) громадянам Росії слід направляти матеріали за адресою: Москва, 1091723, Новоспаський пров., буд.3, корпус 3, музичний факультет. Журі конкурсу «Учитель музики XXI століття» імені Д.Б. Кабалевського.

б) громадянам України та інших країн слід направляти матеріали за адресою: 016001 м. Київ, вул. Тургенівська, 11., ауд.2-7

• заповнену реєстраційну картку;

• ксерокопії всіх документів, зазначених в реєстраційній картці;

• дві фотокартки 9х12 (в електронному вигляді);

• ксерокопію квитанції (платіжного доручення з відміткою банку) про перерахування реєстраційного внеску;

• ксерокопії дипломів і свідоцтв про здобуту освіту, довідка з ВНЗ;

• офіційне клопотання організації, в якій працює або навчається учасник із зазначенням прізвища керівника клопотання організації.

Вимога до оформлення репрезентованого відеоматеріалу: DVD-носій у форматі DVD-відео;

Іноземні учасники мають право подати документи, матеріали, виступати в конкурсних заходах російською, українською або англійською мовою і вносити вступний внесок по приїзду до Києва, але до початку конкурсних випробувань.


Х. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ Вступний внесок

Скорочена назва НПУ імені М.П. Драгоманова

Адреса 016001, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Телефон

Код галузі за ЄДРПОУ 02125295

Найменування банку ГУДКУ м. Києва

Одержувач: НПУ ім.. М.П.Драгоманова

Розрахунковий рахунок 31252276220427

МФО (код банку) 820019

У платіжному дорученні (квитанції ощадбанку) вказати:

«Оплата участі в Міжнародному конкурсі-фестивалі ім. Д.Б. Кабалевського»


ПРИМІТКИ

1. При собі просимо мати копію платіжного доручення з відміткою банку.

2. У випадку розбіжностей при перекладі на іноземні мови єдино правильним вважається текст українською або російською мовами.


Реєстраційна картка учасника

VI міжнародного конкурсу

«Учитель музики XXI століття» імені Д.Б. Кабалевського

Участник_________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові повністю)

Дата і місце народження______________________________________________

__________________________________________________________________

Навчальний заклад або установа____________________________________

__________________________________________________________________

(Повна назва)

Посада_________________________________________________________

Освіта, спеціальність__________________________________________

Кваліфікаційна категорія (курс навчання )____________________________

__________________________________________________________________

Передбачуваний вік учнів, бажаний для конкурсанта_____

Перелік необхідного обладнання :______________________________

_________________________________________________________________

Домашня адреса (тел. / факс з кодом автоматичного зв'язку, e-mail)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН (Тільки для громадян РФ)

Свідоцтво держ. пенсійного страхування___________________________

(Тільки для громадян РФ)

Паспорт: серія_____ номер________ Ким і коли виданий________________

______________________________________________________________

Реєстрація за місцем постійного проживання_______________________

______________________________________________________________

Номінація______________________________________________________

З умовами конкурсу погоджуюсь:

Дата_____________________________________

Підпис________________________________

Заявку на бронювання місць в готелі просимо подавати завчасно. Передбачена можливість організації харчування в готелі. Оплата за готель та харчування проводиться учасниками по прибуттю (у разі їх резервування)

Прошу зарезервувати номер в готелі:

з ____________________________ по __________________________

Вартість одного місця - від ... в добу і вище

УВАГА!

Вказуйте стать приїжджаючих, наприклад: Тишко І. (м.); Левінзон С. (ж.).

Після закінчення терміну прийому документів просимо особисто переконатися у бронюванні для Вас місця в готелі за тел.: Вкажіть Ваші контактні телефони/ факси (з кодами міст / операторів стільникового зв'язку), адреса електронної пошти.

Претензії щодо розміщення в день приїзду не приймаються. У разі невиконання перерахованих вище вимог Вам може бути відмовлено в розселенні.


Підпис___________________________

Похожие:

Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» iconФорма письмового запиту на інформацію
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» iconФорма письмового запиту на інформацію
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» iconФорма електронного запиту на інформацію
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» iconЩодо заповнення форми електронного запиту на інформацію
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» icon2. Організація роботи щодо взаємодії Міністерства з змі покладається на керівника відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Міністерства
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» iconПро навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», рішення...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» iconДодаток 1 до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від № Інформація про кращий дошкільний навчальний заклад
Днз/нвк (кількість дітей за проектом та наявна, досягнення вихованців, чи є дипломанти та/або лауреати різного рівня конкурсів, змагань...
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» iconДо наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, голова комісії
Додаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 03. 2012р. №1/9-224 положення про VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичних осіб
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы