Работа с текстами в Corel draw 10 icon

Работа с текстами в Corel draw 10НазваниеРабота с текстами в Corel draw 10
Дата конвертации15.08.2012
Размер342.58 Kb.
ТипРеферат
Работа с текстами в Corel DRAW 10


ВСТУП Комп’ютерна графіка з’явилась достатньо давно — вже у 1960-х рокахіснували повноцінні програми роботи з графікою. Сьогодні прийнятокористуватися термінами «комп’ютерна графіка» і «комп’ютерна анімація».Поняття «комп’ютерна графіка» об’єднує всі види робот зі статичнимизображеннями, «комп’ютерна анімація» має справи з зображеннями, якідинамічно змінюються. Справжнього широкого розвитку комп’ютерна графіка зазнала з появоюперсональних комп’ютерів «Macintosh» (МАС) фірми Apple, які спеціальновизначалися для потреб поліграфії. Саме для платформи МАС почали з’являтисяперші спеціалізовані операційні системи та графічні редактори. Але сталосятак, що справжніми «масовими» комп’ютерами стали комп’ютери класу IBM/PC(РС). Тоді більшість звичайних сьогодні для багатьох оболонок та редакторівпочали відтворюватися на базі графічного досвіду МАС, але перекладені длякомп’ютерів РС. Так з’явилася славнозвісна операційна система Windows, атакож дуже велика кількість звичних для користувачів комп’ютерів РСпакетів, різнопланових програм та редакторів (наприклад: QuickTime, PageMaker, майже всі продукти корпорації Adobe та багато інших). У теперішній час, завдяки грандіозному розвитку комп’ютерної техніки,деякі сторони нашого життя неможливо уявити собі без застосуваннякомп’ютерних технологій, у тому числі без комп’ютерної графіки. Це,насамперед: • усі види поліграфічних процесів; • майже вся рекламна індустрія; • телебачення; • моделювання нових видів одягу; • проектно-конструкторські розробки й т. д. CorelDraw 10 — це потужний і універсальний пакет, що, як завжди,містить повний набір різноманітних програм й додатків. PhotoPaint 10,СоrelRave, 1000 шрифтів Type 1 і TrueType, 40000 готових ілюстрації, 1000фотографії з високим дозволом і безліч інших корисних речей. Вже більше десяти років компанія Corel успішно представляє пакетCorelDraw для домашнього використання, що адресувалось також«напівпрофесійним» дизайнерам та іншим фахівцям, що працювали в основному уWindows. Для роботи з текстом арсенал інструментів дуже широкий. Практично всізасоби модифікації векторних зображень можуть застосовуватися і дотекстових об’єктів. При цьому зберігається можливість редагування самоготексту. При необхідності його легко перетворити у звичайний векторнийоб’єкт. Крім того, можна розміщувати текст вздовж кривих або всерединівекторного об’єкта. У 10 версії програми значно розширився набірінструментів для роботи з текстовими блоками, що наближає цю програму допрограм верстки. Ще одне нововведення допоможе спростити створення безлічсхожих документів, які різняться тільки змістом окремих текстових полів.Наприклад, необхідно розіслати кілька десятків стандартних запрошень.Замість втомливого набору імен кожного із гостей з наступнимроздрукуванням достатньо створити текстовий файл з даними, і утиліта PrintVerge, вбудована в CorelDRAW 10, роздрукує всі документи, автоматичнозаповнюючи відповідне поле потрібним ім’ям. 1. ОБРОБКА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В CorelDRAW розрізняють два типи текстових об’єктів. Першийназивається Фигурный текст (Художній текст) і призначений для створеннякоротких надписів, заголовків, девізів і т.п., до яких можна застосовуватирізноманітні спеціальні ефекти CorelDRAW. Другий вид тексту – Простой текст (Текстові абзаци) призначений дляроботи з великими текстовими об’єктами, як у звичайному текстовомуредакторі, наприклад, Microsoft Word. Інструмент Текст Інструмент Текст призначений для створення в CorelDRAW текстовихоб’єктів двох типів – фігурного тексту і простого тексту, який вводиться успеціальному текстовому кадрі і використовується для роботи з великимитекстовими блоками, які містять кілька абзаців. Клавіатурним еквівалентомінструменту є клавіша F 8. Фігурний текст відноситься до особливого виду об’єктів - до нього нетільки можна застосувати любе перетворення, яке використовується длязвичайних об’єктів у DRAW, але й розмістити вздовж кривої і застосувати донього любий із спеціальних ефектів. При цьому текст зостається текстом ійого можна відредагувати, як у звичайному текстовому редакторі. Для цьоговикористовують панель свойств, команди меню Текст або спеціальну панельТекст. Нагадаю, що будь-яку панель інструментів можна відобразити наекрані, використовуючи контекстне меню видимої панелі або встановившивідповідний прапорець у вікні Опции на сторінці Рабочее пространствозготовление схемКоманды. Функції форматування простого тексту дозволяють розміщувати його вкількох колонках, створювати списки, задавати табуляцію і відступи,зв’язувати блоки простого тексту один з одним, створювати ефект обтіканняпростим текстом інших об’єктів або вписувати його в об’єкти. Створення фігурного тексту Щоб створити Фигурный текст виконаємо наступні операції:Натиснемо клавішу F 8.Клацнемо мишкою на робочій сторінці у місці початку надпису.На екрані з’явиться курсор вводу. Уведемо текст і натиснемо комбінаціюклавіш Ctrl + пробіл.Навколо надпису з’являться маркери виділення. Буде створений текстовийоб’єкт DRAW типу Фигурный текст. Якщо на третій операції без уведення тексту натиснути комбінаціюклавіш Ctrl + пробіл або клацнути мишкою, наприклад, у іншому місці робочоїсторінки, текстовий об’єкт типу Фигурный Текст не буде створений. Прості прийоми роботи з текстом Для роботи з текстовими об’єктами в Draw є чисельні вікна і панелі.Більшість з них повторюють інструменти, які найчастіше застосовуються.Нижче я опишу загальні прийоми роботи з Простым та Фигурным текстом, атакож інструменти редагування їх. В таблиці 1 представлені основні операції, які можна швидко виконуватиза допомогою клавіш і миші в процесі роботи з текстом. Таблиця 1|Клавіші |Призначення |Клавіші |Призначення ||Переміщення по тексту ||> |На один символ вправо |Home |На початок рядка ||< |На один символ вліво |End |В кінець рядка ||v |На один рядок вниз |Ctrl+v |На один абзац вниз ||^ |На один рядок вверх |Ctrl+^ |На один абзац вверх ||PgUp |На текстову рамку вверх |Ctrl+ PgUp |На початок тексту ||PgDn |На текстову рамку вниз |Ctrl+ PgDn |В кінець тексту ||Ctrl+> |На одне слово вправо |Ctrl+ Home |На початок текст. рамки ||Ctrl+< |На одне слово вліво |Ctrl+ End |В кінець текст. рамки ||Виділення тексту ||Shift+> |Виділення символу зправа від курсору ||символу |Виділення символу зліва від курсору ||Ctrl +Shift+> |Виділення слова зправа від курсору ||Ctrl +Shift+< |Виділення слова зліва від курсору ||секста |Виділення текста від курсора до початку рядка ||Shift+ End |Виділення тексту від курсору до кінця рядка ||Shift+^ |Виділення одного рядка вверх ||Shift+v |Виділення одного рядка вниз ||Ctrl +Shift+^ |Виділення тексту від курсора до початку абзацу ||Ctrl +Shift+v |Виділення тексту від курсора до кінця абзацу ||Shift+ PgUp |Виділення тексту від курсора на одну текст. рамку вверх ||Shift+ PgDn |Виділення тексту від курсора на одну текст. рамку вниз ||Ctrl+Shift+ |Виділення тексту від курсора до початку текста ||PgUp | ||Ctrl+Shift+ |Виділення тексту від курсора до кінця текста ||PgDn | ||Ctrl+Shift+ |Виділення тексту від курсора до початку текст. рамки ||Home | ||Ctrl+Shift+ End|Виділення тексту від курсора до кінця текст. рамки ||Shift+клік |Виділення великого фрагмента від курсора вводу до || |вказівника мишки ||Ctrl+ клік |Виділення абзацу ||Мишею |Натиснути ліву кнопку мишки на початку фрагмента, що || |виділяється. Не відпускаючи кнопки, перемістити мишку в || |кінець фрагмента. Відпустити кнопку миші для завершення. ||Команда |Для виділення всього тексту в вікні Edit Text ||Select All |використовується команда SelectAll ||Видалення тексту ||Delete |Одного символу зправа |Ctrl+ |Одне слово зправа || |або всього виділеного |Delete | || |тексту | | ||BackSpace |Одного символу зліва |Ctrl+ |Одне слово зліва || | |BackSpace | ||Копіювання/вставка тексту ||Букси-ровк|Перенос виділеного |Ctrl+V |Вставити фрагмент текст ||а |фрагмента: виділити | |з буфера обміну в текст,|| |фрагмент тексту і | |де розміщений курсор || |відбуксирувати на місце | |вводу. ||Ctrl+ |Виділений фрагмент буде |Ctrl+X |Вирізання фрагмента в ||Буксировка|скопійований | |буфер обміну ||Ctrl+C |Копіювати виділений фрагмент в буфер обміну | Швидка довільна зміна фігурного тексту за допомогою миші До художнього тексту застосовуються практично всі методи перетворенняграфічних об’єктів за допомогою миші. Текст можна переміщувати будь-яким відомим способом: мишею, клавішамикерування курсором або мишею з одночасно натиснутою клавішею Ctrl – строгопо вертикалі або горизонталі. Для довільної зміни розміру художнього тексту потрібно виділити об’єкті перетягнути один з його кутових маркерів. Розмір тексту зміниться, щобуде відображене в усіх полях лічильників. Слід звернути увагу: черезнеточну зміну розміру шрифта його значення буде представлене дрібнимчислом. Звичайно, текст, як і будь-який інший об’єкт, окрім властивостейтексту має і всі інші властивості об’єкта: фізичний розмір, заливку іконтур. Якщо перетягнути мишею боковий маркер фігурного тексту, то змінитьсянакреслення шрифту, символи тексту стиснуться або розтягнуться. Фігурний текст можна нахилити і повернути: якщо ще раз клацнути наньому, то з’являться відповідні маркери обертання і нахилу. ВИТЯГУВАННЯ, ВИДАВЛЮВАННЯ, ЕФЕКТ ПЕРЕХОДУ Ефект глибини Ефект використовується для створення враження об’ємності зображення(псевдотривимірності). До вихідного об’єкта додаються додаткові поверхнішляхом проектування ключових крапок вихідного об’єкта за його межі іпобудови по цім проекціям нових замкнених поверхонь. Користувачі DRAWнадають перевагу іншому визначенню: об’єкт, якому додається глибина,називають видавленим від англійського слова Extrude (Виштовхувати). Створення ефекту видавлювання 1. Зробити напис художнім текстом. 2. Клацнути на кнопці Интерактивное выдавливание панелі інструментів. 3. Встановити вказівник мишки на об’єкті і натиснути ліву кнопку миші. 4. Не відпускаючи кнопки миші, перемістити мишку на робочій сторінці. Відпустити кнопку для завершення створення ефекту видавлювання (мал. 1). Узорчата заливка збережена на поверхнях. Чим далі при створенні ефекту видавлювання, перемістити мишку, тим далірозміститься від центра об’єкта хрестик, який є уявною крапкою сходженняліній видавлювання об’єкта, і тим більш довгим буде видавлюваний об’єкт (ввіртуальному просторі). Для зміни типа видавлювання призначений список Типвыдавливания панелі властивостей або аналогічний список вкладкиВыдавливание докер-вікна Выдавливание. Для зміни типу видавлювання існуєшість варіантів: звуження з віддаленням, звуження з наближенням, розширенняз віддаленням, розширення з наближенням, рівномірне віддалення, рівномірненаближення. Перші чотири варіанти являють собою перспективу. Панельвластивостей дозволяє маніпулювати кольором видавлювання, глибиною ефекту. Для точної зміни глибини видавлювання використовується поле Глубинапанелі властивостей. З мовчазної згоди використовується значення 20.Глибина видавлювання вимірюється в відносних безрозмірних одиницях від 1 до99, представляє собою долі відстані між площиною об’єкта і крапкоюсходження. Глибину видавлювання можна змінювати, використовуючи регуляторекранного керуючого елементу. Режим обертання доступний тільки для видавлених об’єктів в режиміперспективи, в яких крапка сходження прив’язана до об’єкта. Обертати видавлені об’єкти можна трьома способами: за допомогою мишки,використовуючи вкладку Вращение выдавливания докер-вікна Выдавливание, задопомогою екранних елементів керування, і використовуючи поля введення дляточного обертання навколо вісей х, у, z. Маніпуляції з кольором. Існує три режими зміни кольору видавленихповерхонь. З мовчазної згоди в якості кольору заливки для поверхоньвидавлювання, використовується колір заливки вихідного об’єкта. Якщозмінити заливку вихідного об’єкта, то заливка динамічно пов’язаних з нимповерхонь ефекту видавлювання зміниться автоматично. Використовуючи вкладку Освещение выдавливания докер-вікна Выдавливание,можна змінити освітленість видавленого об’єкта, зробивши ефект більшреалістичним. До ефекту видавлювання можна додавати джерела світла (до 3-хштук), мишкою змінювати стан джерела в області попереднього перегляду,змінювати інтенсивність освітлення. Створення переходів За допомогою інструмента Интерактивное перетекание або докер-вікноСмешанное можна створити ефект плавного переходу між двома вихіднимиоб’єктами – початковим об’єктом і кінцевим об’єктом. Між цими об’єктамистворюється ряд проміжних об’єктів, які поступово змінюють форму відпочаткового об’єкта до кінцевого. Число об’єктів визначається параметромефекту, який називається числом кроків ефекту. В якості вихідних об’єктів не можуть бути вибрані наступні об’єкти:фрагменти простого тексту, ефекти видавлювання, узорчаті і текстурнізаливки, і растрові об’єкти. В якості вихідних об’єктів для прикладу створення ефекту переходувибрані дві букви художнього тексту. Вибирається інструмент Интерактивноеперетекание. Необхідно слідкувати за зображенням вказівника мишки, якщо нимне торкатися початкового об’єкта переходу, він буде містити знак заборонивиконання переходу, але, якщо ним торкнутися об’єкта, вказівник змінитьсвій вигляд на стрілку, яка вказує перехід. Натиснути ліву кнопку мишки напершій букві, яка буде початковим об’єктом переходу і, не відпускаючикнопку миші, перетягнути стрілку екранного керуючого елемента переходу наоб’єкт (другу букву), який буде кінцевим об’єктом переходу. Буде створенийперехід (мал. 2). З мовчазної згоди число об’єктів, які створюються міжпочатковим і кінцевим об’єктами, дорівнює 20 – числу кроків ефектупереходу. В цьому прикладі зменшене число кроків до 10, використовуючи полеЧисло шагов. Якщо виділити один з вихідних об’єктів, він буде вести себе, якзвичайний об’єкт. Всі зміни, виконані з вихідним об’єктом, одразу будутьпереведені на пов’язані з ним об’єкти переходу. Початковий об’єкт переходузавжди знаходиться на нижньому рівні по відношенні до кінцевого об’єкта. При виборі перехода на панелі властивостей автоматично з’являютьсявідповідні елементи керування, призначені для настройки параметрівпереходу. Створення тіні Створення тіні – один з улюблених прийомів, який використовують багатокористувачів DRAW, щоб оформити заголовки, написи, девізи і т. п. Падаюча тінь 1. Створити невеликий заголовок з фігурного тексту: натиснути клавішу Текст (F8) на панелі інструментів, потім клацнути мишею на екрані в місці початку вводу. Далі потрібно ввести текст і натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Пробіл. 2. Для створення копії виділеного об’єкта натиснути клавішу “+” на цифровій частині клавіатури. Копія накриє оригінал, і її стан буде в точності співпадати з ним. 3. Натиснути клавішу Тав для виділення нижнього тексту. Цей об’єкт буде тінню. 4. Залити його яким-небудь сірими кольором – клацнути лівою кнопкою в екранній палітрі кольорів, наприклад, на кольорі 20% чорний. 5. Двічі натиснути клавішу v і > два рази – клавішу, таким чином перемістити текст вниз і вправо. Отриманий напис з тінню представлений на мал. 3 Тінь буде тим більшою, чим далі пересувати її на кроці 5. Відстань, наяку зміститься об’єкт при кожному натисненні клавіші переміщення курсору,визначається параметром Перемещение клавишами курсора панелі властивостейПанель свойств, встановити його рівним, наприклад, 0,5 мм. Поточні одиницівимірювання можна змінити рядом в списку Единицы измерения. Важливо не перестаратися: об’єкт, який імітує тінь, повинен бути власнетінню, небагато виступаючи з під основного напису, а не бути другим написомна задньому плані. Тінь, що відкидається (ефект сонячних годинників) Якщо змінити стан припустимого джерела освітлення об’єкта, зміниться, істан тіні, що відкидається. 1. Виконати перші чотири кроки з попереднього прикладу. 2. Відтягнути вниз верхній боковий маркер тіні, стиснувши напис приблизно в два рази. 3. Ще раз клацнути на стиснутому написі. З’являться маркери нахилу і обертання. 4. Відтягнути верхній маркер нахилу вправо. Чим далі його перетягувати, тим більшу тінь буде відкидати напис (мал. 4). Рельєфний текст 1. Створити невеликий заголовок з фігурного тексту. 2. Створити прямокутник (F6) трохи більший напису. Перемістити його на один рівень вниз – Ctrl+PgDn. 3. Залити прямокутник 20% чорним кольором. 4. Виділити текст (з мовчазної згоди він повинен бути чорним, якщо це не так, залити його темним кольором). 5. Зробити копію текстового об’єкта – натиснути клавішу “+” в цифровій частині клавіатури. 6. Залити новий об’єкт білим кольором. 7. Зробити ще одну копію текстового об’єкта. 8. Залити новий об’єкт тим самим кольором, що і фон – 20% чорним. 9. Двічі клацнути інструментом Указатель в панелі інструментів або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+А – для виділення всіх чотирьох об’єктів (див. рядок стану). 10. Натиснути клавішу С або Р – об’єкти вирівняються відносно своїх центрів. 11. Натиснути клавішу Esc, щоб зняти виділення з усіх об’єктів, і на панелі властивостей змінити параметр Перемещение клавишами курсора на 0,5 мм. 12. За допомогою клавіші Тав перейти до чорного, див. на рядок стану. 13. Змістити виділений текст вверх і вліво, по одному разу натиснувши клавіші ^ і <. 14. За допомогою клавіші Тав перейти до білого тексту. 15. Змістити виділений текст вниз і вправо, по одному разу натиснувши клавіші > і v. Рельєфний текст показаний на мал. 5 зверху. Можна створити рельєфний текст на об’єкті з неоднорідною заливкою.Замість однорідного кольору фон і текст будуть залиті однаковою текстурою. 16. Розкрити докер-вікно Формирование з інструметом Компоновать/ Формирование/ Обрезка. 17. Для виконання наступних кроків максимально збільшити зображення, натиснувши клавішу F4. Якщо цього збільшення буде недостатньо, натиснути клавішу F2 і клацнути лупою інструмента Увеличение на зображенні, збільшивши його в два рази. 18. Виділити основний текст, залитий кольором фона. 19. В вікні Формирование (Обрезка) встановити прапорець Источник объекта, скинути Цель объекта і клацнути на кнопці Наложение. 20. Вибрати на екрані текст білого кольору стрілкою, що з’явилася. В результаті від нижнього напису білого кольору залишиться тільки видима частина з-під основного напису. 21. Виділити основний текст, залитий кольором фона. 22. В вікні Формирование (Обрезка) скинути прапорець Источник объекта (для видалення основного напису) і клацнути на кнопці Наложение. 23. Вибрати на екрані текст чорного кольору стрілкою, що з’явилася. Замість чотирьох об’єктів вийшло три: фон і два обрізка – видимічастини раніше виступавших частин білого і чорного тексту. Тепер можназаливати фон будь-якою текстурою (мал. 5, нижній). Інтерактивна тінь Інструмент Интерактивная тень дозволяє створювати реалістичні тіні длябудь-яких об’єктів, також для растрових і простого тексту. Настройкапараметрів інструмента відбувається тільки за допомогою відповідної панелівластивостей. Ось деякі з її функцій: зміщення тіні відносно вихідногооб’єкта, ступінь непрозорості тіні, розмивання тіні, напрямки розмиваннятіні та інше. Створення тіні для художнього тексту: 1. Для створення тіні потрібно виділити вже існуючий об’єкт. 2. Далі вибрати інструмент Интерактивная тень панелі інструментів. 3. Встановити вказівник мишки на потрібному об’єкті і натиснути ліву кнопку миші. 4. Не відпускаючи кнопки миші, перемісити мишу. На екрані з’явиться керуючий елемент інтерактивної тіні, а майбутня тінь буде представлена в вигляді її окреслення. Не відпускати кнопку миші, поки не буде вибраний необхідний стан для тіні. 5. Відпустити кнопку для завершення створення тіні. Стануть доступними інструменти панелі властивостей, призначені для настройки параметрів тіні. Розміщення художнього тексту вздовж кривої DRAW дозволяє розмістити художній текст вздовж будь-якого шляху. Добримприкладом, який ілюструє цей ефект, може слугувати будь-яка кругла абоовальна печатка, з розміщеним по колу текстом. 1. Створити об’єкт вздовж шляху, якого повинен міститися текст. Наприклад, коло. 2. Перейти до інструмента Текст, натиснувши клавішу F8. 3. Підвести вказівник мишки до контура. Коли вказівник змінить свій вигляд на курсор введення, клацнути лівою кнопкою миші. 4. Ввести текст і завершити введення натисненням Ctrl+Пробіл. Іншим чином: 1. Створити рядок художнього тексту, який повинно розмістити вздовж кривої. 2. Виконати команду Текст/Текст вдоль пути. 3. Стрілкою, що з’явилася, вибрати створений на 1 кроці об’єкт. Для вдалого розміщення тексту вздовж кривої потрібно врахувати триважливих складових цього ефекту.. Від форми кривої буде залежати легкість читання тексту. Якщо з’являться гострі кути, текстовий рядок різко змінить свій напрямок, в точності повторюючи шлях об’єкта. Якщо шлях буде надто коротким, текстовий рядок зіб’ється. Краще всього, коли крива гладка. Рідкий випадок, коли добра ілюстрація містить рядок, який змінює свій напрямок. Потрібно усувати навіть незначні перегини (гострі кути), використовуючи інструмент Форма.. Іноді текст надто близько розміщений до кривої, внаслідок чого його накреслення зливається з контуром. Один зі способів вирішення цієї проблеми може бути використання невидимого контуру. Для цього потрібно виділити об’єкт і клацнути правою кнопкою миші в екранній палітрі кольорів на перекресленій чарунці.. Не вибирати надто “тяжкі”, “неповороткі” шрифти. Особливості розміщення тексту вздовж кривої Для більш гнучкої настройки параметрів розміщення текста вздовж кривоївикористовується панель властивостей (мал. 6). Розглянемо деякі з елементівкерування панелі. Список Ориентация текста (1) визначає орієнтацію символів на кривій.Містить такі параметри: обертання окремих символів в відповідності звигинами кривої; вертикальний нахил символів, який дозволяє створитивраження, що текст стоїть на кривій; горизонтальний нахил символів, якийдозволяє створити враження, що текст розвертається в бік екрану;центрування кожного символу відносно кривої. Список Вертикальное положение (2) визначає вертикальний стан художньоготексту відносно кривої. Параметри: вирівнювання базової лінії тексту покривій; вирівнювання тексту на кривій по верхньому або нижньому виносномуелементу; вертикальне центрування тексту на кривій; перенесення текстуразом з кривою за допомогою миші. Список Горизонтальное положение (3) визначає стан тексту відноснонезамкненої кривої. Параметри: вирівнювання тексту по початковому вузлукривої; центрування тексту на кривій; вирівнювання тексту по кінцевомувузлу кривої. Расстояние от пути (4) визначає вертикальну відстань тексту від кривої. Горизонтальное смещение (5) визначає стан тексту на кривій. Разместить с другой стороны (6), кнопка, для розміщення тексту здругого боку контуру. Якщо об’єкт вздовж шляху кривої, якого буде розміщений текст, міститьдекілька підшляхів, то текст розташується, починаючи з першого підшляху ізакінчуючи останнім підшляхом. В CorelDRAW 10 об’єкт типу Текст вдоль кривой має новий керуючийелемент, який міститься з лівого боку від початку тексту. Він являє собоюневеликий кольоровий квадратик, який дозволяє змінити стан тексту на кривійвідносно його початку. Щоб це зробити, потрібно захопити квадратик мишею іперетягнути його в потрібному напрямку. Після розміщення тексту вздовж кривої можна інтерактивно змінитивідстань його вертикального зміщення від кривої. Для цього треба встановитивказівник мишки на тексті, натиснути ліву кнопку миші, і, не відпускаючикнопки миші, перемістити мишку в потрібному напрямку. Біля тексту з’явитьсянаправляюча, яка вказує величину зміщення. Текстовий об’єкт можна змінити, як будь-який інший текстовий об’єкт.Після розміщення тексту на кривій всі його властивості зберігаються. Аледля редагування тексту на кривій краще використовувати діалогове вікноРедактировать текст. На мал. 7 зображений вигляд печатки, з текстом вздовж кривої, звикористанням функцій горизонтального і вертикального зміщення. 2. РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ АБЗАЦАМИ Створення простого текстуСтворення Простого текста виконується точно так само, за виключеннямнаступного. На другій операції не треба клацати мишкою на сторінці, арозтягнути рамку, як при виділенні об’єктів. Розмір цієї рамки будевизначати розмір текстової рамки Простого текста. Коли буде відпущенакнопка миші, на екрані з’явиться рамка з курсором вводу. Для створенняквадратної текстової рамки треба утримувати натиснутою клавішу Ctrl. Редагування тексту Найбільш популярними інструментами редагування тексту є: панельсвойств і вікно Редактирование текста (мал. 8), призначене для редагування великих текстових об’єктів. Для початку редагування текстового об’єктавиконаємо одну з наступних дій:- Два рази клацнути на текстовому об’єкті і розпочати редагувати текстпрямо на сторінці DRAW; курсор вводу з’явиться на місці вказівника миші;- Виділимо текстовий об’єкт і натиснемо клавішу F 8, або клацнемо наінструменті Текст в панелі Toolbox, курсор вводу з’явиться у кінці тексту;- Розкриємо спеціально призначене для цього вікно Edit Text:- Командою меню Текст Edit Text;- Командою Edit Text з контекстного меню текстового об’єкту;Клацанням на кнопці Edit Text панелі свойств. Зміна шрифту Розкрити список шрифтів Шрифт на панелі властивостей, або список Шрифтна вкладці Текст вікна властивостей, або список шрифтів в любому вікніроботи з текстом. Переміщуватися по списку за допомогою смуги прокрутки абоклавіш керування курсором (див. Таблицю 1), або просто переміщувати мишкувверх/вниз. Поруч з підсвіченим шрифтом буде відображатися вікнопопереднього перегляду шрифту. Для вибору шрифту клацнути на ньому мишеюабо натиснути клавішу Enter. Зміна розміру шрифту Розмір шрифту можна змінити за допомогою списку Размер шрифта панелівластивостей або на вкладці Текст вікна властивостей, або встановити задопомогою лічильника Размер в будь-якому іншому вікні для роботи з текстом.Для використання нестандартного розміру шрифту, його потрібно ввести вручнув будь-яке поле списку або лічильника і натиснути клавішу Enter. Розміршрифту може змінюватися від 0,001 пункту до 3000,0 пунктів (висота буквсамого великого шрифту буде більше одного метра). Знаходячись в режимі редагування тексту (F8) для відображення на екранісписку Размер шрифта потрібно скористатися комбінацією клавіш Ctrl+Shift+P– поле списку підсвітиться. Натиснути клавішу v - для відображення списку,а потім, використовуючи клавіші переміщення курсору, вибрати потрібнийшрифт і натиснути клавішу Enter. Накреслення Змінити накреслення виділених символів шрифту тексту дуже просто. Дляцього потрібно клацнути на одній або декількох кнопках B, I, U в будь-якійпанелі або вікні, призначеному для роботи з текстом. Знаходячись в режимі редагування (F8) для зміни накреслення виділеногофрагмента тексту потрібно скористатися наступними комбінаціями клавіш:напівжирний - Ctrl+B; курсивний - Ctrl+І; підкреслений - Ctrl+U – повторненатиснення вказаних комбінацій клавіш приводить до відміни зроблених зміннакреслення тексту. Додатковий дизайн тексту Для форматування тексту відкривається вікно Форматировать текст однимз наступних способів: . комбінація клавіш Ctrl+T; . клацанням на кнопці Форматировать текст панелі властивостей; . з контекстного меню, командою Форматировать текст (в режимі редагування тексту); . командою меню Текст/ Форматировать текст; . з вікна Редактировать текст; . з вікна Свойства объекта. Підкреслення, надкреслення і закреслення використовують для виділенняокремих фрагментів тексту. В вікні Форматировать текст знаходяться трисписка параметрів цих ефектів. Кожний список містить шість типів ліній:одинарна тонка, одинарна тонка (тільки слова), одинарна товста, одинарнатовста (тільки слова), подвійна товста, подвійна товста (тільки слова). Поруч зі списком знаходиться кнопка Редактирование, яка розкриває вікнодля точної настройки товщини ліній і їх розміщення відносно тексту. Зміна регістра шрифту. В програмі існують інструменти, які дозволяютьуникнути повторного набору тексту в нижньому або верхньому регістрі. Принаборі тексту користувач змінює регістр вручну, використовуючи клавішіShift i Caps Lock. CorelDRAW надає можливість перетворювати вже набранийтекст з одного регістра в інший за допомогою інструментів, які дає менюОпции (параметры) вікна Редактировать текст і незалежне вікно Изменитьрегистр, яке відривається командою меню Текст/Изменить регистр. Орієнтація символів (верхній і нижній індекси). За допомогою спискуПозиция діалогового вікна можна легко змінити індекс всього тексту абовиділеного фрагменту. Список Позиция містить три рядки: нет, верхнийиндекс, нижний индекс. Вирівнювання тексту. Для вирівнювання простого і фігурного текстувикористовуються кнопки вирівнювання на панелі властивостей або панеліТекст, або вікна Редактировать текст. В режимі редагування текстукористувач може скористатися клавіатурними скороченнями для вирівнюванняфігурного тексту або поточного абзацу простого тексту. Також текст можна вирівняти за допомогою списку Выравнивание вікнаФорматировать текст (вкладка Абзац): вирівнювання відсутнє, вирівнювання полівому краю, вирівнювання по центру, вирівнювання по правому краю,вирівнювання по ширині, повне вирівнювання. Інтервали між елементами тексту. І для фігурного, і для простого текстуможна визначити інтервали між символами (лічильник Символ), між словами(лічильник Слово) і рядками (лічильник Линия). Виконати зміну цихінтервалів можна двома наступними методами. Точний метод зміни інтервалів між елементами тексту виконується ввікні. Інтервали між символами і словами змінюються в відсотковомувідношенні до пробілу між відповідними елементами. Зміна інтервалу міжсимволами називається кернінгом, а між словами – розрядкою. Змінаміжрядкової відстані має також спеціальну назву – інтерліньяж. Інтерактивний метод оснований на використанні миші. Потрібно виділититекст і перейти до інструмента Форма в панелі інструментів. На екраніз’являться дві стрілки. Переміщуючи ці стрілки, можна швидко змінитиміжрядкову відстань (стрілка вниз) і міжлітерну відстань (стрілка вправо). Робота з абзацним (простим) текстом Як вже відзначалося, простий текст в програмі використовується дляроботи з великими об’ємами текстової інформації. До простого тексту незастосовуються спеціальні ефекти. Як правило, не має сенсу застосовуватиефект до цілого абзацу тексту. В DRAW передбачена можливість швидкого перетворення тексту з простого вфігурний і, навпаки, за допомогою команди Текст/Преобразовать в фигурныйтекст або однойменною командою контекстного меню виділеного текстовогооб’єкта. Назва команди в меню залежить від того, який текст вибраний.Швидка клавіша – Ctrl+F8. Перетягування маркерів виділення простого тексту змінює форму текстовоїрамки, а не її розмір, як у випадку з художнім текстом. Текст автоматичноформатується під розмір рамки і може не вміститися до неї повністю.Звичайно, це залежить і від інших, вже розглянутих властивостей тексту:шрифту, його розміру, заданих інтервалів та інше. Верхній і нижній маркери мають незвичайну форму. Нижній маркер вказуєна видимість тексту в рамці. Якщо текст не вміщується в рамку, в маркераз’являється направлена вниз стрілка. Якщо ще раз клацнути на виділеній текстовій рамці, навколо неїз’являться маркери обертання і нахилу тексту. Для підгонки розміру абзацного тексту під розміри його рамкивикористовують команду меню Текст/Подгонка текста под рамку. Цю командудоцільно використовувати, якщо потрібний текст не вміщується в рамкузаданого розміру, і неможливо змінити розмір рамки – в цьому випадку нижніймаркер текстового об’єкта буде містити направлену вниз стрілку. Виконаннякоманди Подгонка текста под рамку призведе до зміни розміру тексту, післячого він весь стане видимим в рамці – направлена вниз стрілка нижньогомаркера щезне. Простий текст можна вирівнювати відносно його рамки також за допомогоюінструментів вирівнювання абзацного тексту: по верхньому краю рамки, поцентру рамки, по нижньому краю рамки, по ширині рамки. Ці інструменти можна перетягнути на будь-яку панель інструментів здіалогового вікна Опции. Професійне форматування абзацного тексту З кожною новою версією робота з текстом в CorelDRAW все меншевідрізняється від роботи в сучасних текстових процесорах. На відміну від художнього тексту, головним елементом форматуванняабзацного тексту є абзац. А саме до поточного абзацу або виділеним абзацампростого тексту застосовується зміна властивостей тексту. Поточнимвважається абзац, в якому знаходиться курсор. Зміни також можуть застосовуватися і до всього тексту, якщо вінвиділений як об’єкт, і до його фрагмента, який виділений в режиміредагування тексту. Кінець абзацу визначається натисканням клавіші Enter і завершуєтьсяспеціальним (з мовчазної згоди невидимим) службовим символом. Цей символможна побачити, включивши режим перегляду службових символів. Для вирівнювання простого тексту використовуються ті самі інструменти,що і для фігурного (діалогове вікно Форматировать текст) . Але вирівнюванняпростого тексту має свої особливості. Повне вирівнювання (вибір в спискуВыравнивание рядка Полное выравнивание) або вирівнювання по ширині маєдодаткові параметри, які визначають граничні значення інтервалів тексту,які задаються в діалоговому вікні Установки пробела: Максимальный межсловный пробел, Минимальный межсловный пробел –параметри, які відповідно визначають максимальне і мінімальне значеннявідстані між словами, що задається параметром Слово; Параметр Максимальный интервал визначає максимальне значенняміжсимвольної відстані, яке задається параметром Символ. Відступи. Відомий термін для любого текстового редактора. Відступивстановлюються для будь-якого абзацу тексту. В програмі відступом тексту можна керувати трьома способами:. клацаючи на кнопках Увеличить отступ і Уменьшить отступ, які розміщені на панелях властивостей і Текст;. використовуючи групу параметрів Отступ на вкладці Абзац вікна Форматировать текст;. за допомогою керуючих елементів на лінійках вікна DRAW. Група параметрів Расстояния вкладки Абзац дозволяє задавати інтервалміж абзацами простого тексту. Це параметри До абзаца і После абзаца.Одиниці вимірювання цього інтервалу можна змінити за допомогою списку, якийзнаходиться з правого боку від параметра До абзаца. Як правило, перша ознака непрофесійного оформлення текстових документів– використання в якості інтервалу між абзацами пустого абзацу-рядка,створюваного за допомогою клавіші Enter і наступна зміна розміру шрифтуцього пустого абзацу-рядка. Перенос слів. Для створення переносу слів по складам в простому текстіпотрібно кнопкою Установки дефисов відкрити однойменне вікно і встановитипрапорець Автоматический перенос. Параметр Горячая зона визначає розмір області для створення переносу.Якщо відстань між останнім словом в рядку і правим боком простого тексту,більше або дорівнює вказаному значенню в полі Горячая зона, перенос будестворено. Параметр визначає мінімальне число символів слова, в якому може бутиавтоматично вставлений перенос. В цьому випадку, якщо параметр Мин. длинаслова дорівнює 6, а слово, яке по правилам мови можна переносити, наприкладрозбивши на два склади, складається з п’яти символів, перенос в таке словоне буде вставлений. Аналогічним чином накладаються умови і на методрозбивання слів при автоматичній розстановці переносів. Параметр Мин. символов до визначає мінімальне число символів, яке можезнаходитися перед автоматично вставленим переносом в слово, а параметр Мин.символов после визначає мінімальне число символів, яке може знаходитисяпісля автоматично вставленого переносу в слово. Табуляція. Вкладка Табуляция діалогового вікна Форматировать тексткерує табуляторами. На горизонтальній лінійці простого тексту розміщуютьсятабулятори, які точно визначають, на яку відстань (в поточних одиницяхвимірювання) переміститься текст, який знаходиться з правого боку відкурсору, при натисканні клавіші Tab - колонка Вкладки, і те, як цей текстбуде розміщений – визначається параметрами колонки Выравнивание: по лівомукраю першого символу тексту, що переміщується; по правому; по центру;десятковий, який дозволяє блокувати переміщення тексту в цей табулятор. Табулятори можуть бути розміщені рівномірно на лінійці, а можутьміститися на різних відстанях. Для автоматичної перенастройки табуляторівпотрібно видалити їх за допомогою кнопки Удалить все. Ввести нове значеннятабуляції в поле лічильника, яке розміщене з правого боку від кнопки Табул.каждый і клацнути мишею на цій кнопці. Для видалення одного табуляторавиділити його і клацнути мишею на кнопці Удалить таб. Для додавання новоготабулятора клацнути мишею на кнопці Добавить таб. Для зміни відстанітабуляції клацнути в полі табулятора колонки Вкладки і ввести новезначення. Також це все можна зробити прямо в робочій області програми, змінюючистан табуляторів на горизонтальній лінійці мишею. Для видалення табуляторатреба перетягнути його за межі лінійки, а для встановлення нового –клацнути на лінійці в потрібному місці. Вигляд табулятора буде вказувати наметод вирівнювання тексту. Щоб змінити метод вирівнювання безпосередньо налінійці, клацнути правою кнопкою миші на табуляторі і вибрати зконтекстного меню рядок з потрібним методом вирівнювання. Група параметрів Задняя часть вкладки Табуляция визначає, якимисимволами можуть бути заповнені пробіли табуляції. Цю можливість звичайновикористовують в текстових редакторах при створенні змісту документів.Параметр Символ визначає частоту з’явлення цього символу на інтервалі.Колонка Перед визначає, який табулятор буде заповнений. Керування текстовою рамкою і розміщенням абзацного тексту по колонкам. Вкладка Столбцы діалогового вікна Форматировать текст призначена длярозміщення тексту по колонкам і зміни розмірів текстової рамки. Число столбцов – параметр, який визначає число колонок для тексту. Таблиця з колонками – Колонка#, Ширина, Межстолбцовый промежутоквизначають відповідно номер колонки, її ширину і інтервал між колонками впоточних одиницях вимірювання. Уравнять ширину столбца – прапорець, який дозволяє зробити всі колонкиоднієї ширини. Ширина колонок буде залежати від зміни текстової рамки(Ширина рамки абзаца). Якщо параметр Ширина рамки абзаца визначається перемикачем Сохранятьтекущую ширину рамки, це означає, що максимальна ширина колонок і інтервалуміж ними буде вираховуватися, виходячи з поточного горизонтального розмірутекстової рамки. Якщо цей параметр визначає перемикач Авто-выравниваниеширины рамки, то ширина стовпців може бути довільною, а ширина текстовоїрамки буде автоматично змінюватися в залежності від ширини колонок іінтервалу між ними. Выравнивание по вертикали – список параметрів, які визначаютьвертикальне вирівнювання колонок. З мовчазної згоди для нього задається значення Верх. Це означає, щотекст починається в верхній частині текстової рамки, і при йогорозташуванні використовується вказаний міжрядковий інтервал. При цьомутекст може займати не всю колонку. Параметри Центр і Низ, що розміщують текст в рамці, відповідно поцентру колонки і по нижньому краю рамки, також не змінюють міжрядковийінтервал. Але параметр Полный повністю заповнює колонку текстом. (Якщо текстумало, то заповнення проходить за рахунок міжрядкового інтервалу). Керувати шириною колонок, форматуючи текст, можна прямо на екрані,перетягуючи рамку тексту і змінюючи інтервал між колонками. Оформлення абзацного тексту Параметри на вкладці Эффекты діалогового вікна Форматировать текстдозволяють розташувати маркер або буквицю перед будь-яким абзацом. Длявизначення ефекту використовується список Тип эффекта. Рядок Нет відміняєвсі можливі ефекти. Самий простий спосіб вставити створити буквицю в поточному абзаці –клацнути на кнопці Вставить буквицу на панелі властивостей або на панеліінструментів вікна Редактировать текст – перевести її у втиснутий стан.Після цього можна виділити буквицю і змінити для неї шрифт або іншіпараметри форматування, як для звичайного символу. Швидка клавіша – Ctrl+Shift+D (в режимі редагування тексту). Якщо створена з мовчазної згоди буквиця не влаштовує, використовуєтьсядля її створення вкладка Эффекты діалогового вікна Форматировать текст. Щобпараметри буквиці стали доступні для зміни потрібно вибрати рядок Буквицазі списку Тип эффекта. Параметр Опущенные визначає розмір буквиці в рядкахтексту. Група параметрів Отступы визначає вид буквиці в тексті. ПараметриОпущенный і Висящий отступ визначають розташування буквиці по відношенні дотексту. Для вибору цих параметрів клацнути на їх зображенні. ПараметрРасстояние от текста визначає відстань буквиці від тексту в поточниходиницях вимірювання. Другий ефект зі списку Тип эффекта призначений для створення маркерівтексту. Маркери звичайно використовують для оформлення списків абовиділення окремих абзаців тексту. Загальний вигляд маркера і його відстані визначаються, як і длябуквиці, в групі параметрів Отступы. Маркером може бути будь-який символ будь-якого шрифту. Для вибору цьогосимволу призначена група параметрів Свойства шрифта. В списку Шрифт можнавибрати будь-який встановлений в Windows шрифт. Параметр Размер призначенийдля зміни розміру маркера в пунктах, а Сдвиг базовой линии визначаєзміщення маркера від базової лінії шрифту (в пунктах). Для пошуку символа ввибраному шрифті використовується кнопка Символ, яка розкриває списоксимволів, або поле Символ# - для введення коду символа. Для швидкого створення маркерів тексту, використовується кнопкаПоказать/Скрыть маркеры списка панелі властивостей або панелі Текст, або ввікні Редактировать текст – перевести її у втиснутий стан. Швидка клавіша Ctrl+M. Зв’язаний абзацний текст. Верхній маркер абзацного тексту призначений для зв’язування рамоктексту. Потрібно створити абзацний текст, потім клацнути на верхньомубічному маркері. Вказівник перетвориться в сторінку зі стрілкою. Клацнувшицим вказівником на робочій сторінці DRAW, можна створити текстову рамку,яка буде пов’язана з вихідною текстовою рамкою. Між рамками з’явитьсявказівник. Тепер весь текст, який не вміститься в створеній рамці-сторінці, будепереміщуватися в зв’язану з нею текстову рамку. В свою чергу, ця рамка можебути зв’язана з іншою рамкою і так далі (мал. 9). Лінія, яка виникає міжзв’язаними рамками, вказує стрілкою на рамку, в яку буде переміщатисятекст. В CorelDRAW 10 в меню Текст з’явилися дві нові команди: Связать –призначена для створення зв’язків між виділеними рамками абзацного тексту,і Развязать – призначена для видалення зв’язків між виділеними рамкамиабзацного тексту. Як працює команда Связать? Потрібно виділити текстові рамки абзацноготексту. Перший виділений текстовий об’єкт буде останнім серед зв’язанихоб’єктів, в якому буде закінчуватися простий текст, а останнім – першим, вякому буде починатися простий текст. Після цього виконати командуТекст/Связать. Текст почнеться з об’єкта, який був виділений останнім, і немає значення, в якій рамці він знаходився до зв’язування рамок абзацноготексту. В вікні властивостей простого тексту Свойства объекта Текст,знаходиться список параметрів Интервал, які визначають, до яких рамокабзацного тексту будуть використовуватися зроблені зміни: Только выделенные– застосувати зміни до тексту тільки в виділених текстових рамках;Выделенные и следующие – до тексту в виділених рамках і всіх наступнихзв’язаних з ними рамках; Все – застосування змін до всіх текстових рамок вдокументі. Щоб розірвати зв’язок між рамками, потрібно виділити рамки абзацноготексту. Виконати команду Текст/Развязать. Рамки втратять зв’язок, а текстзалишиться в рамці, з якої він починався. Інакше, виділити рамку простого тексту, яку потрібно відділити відзв’язаного тексту. Виконати команду Компоновать/Разбить текст параграфа. Якщо створений документ не вміщується на одній друкованій сторінці,можна продовжити документ на наступній сторінці. Використовуючи зв’язаністьрамок простого тексту, можна автоматизувати набір і форматування текстубагатосторінкового документа, розміщуючи текст на наступних сторінкахдокумента. 1. Клацнути на верхньому маркері рамки тексту. 2. Вказівником зв’язування клацнути на значку «+» в лівому нижньому куті вікна додатку. Буде створена нова сторінка документа. 3. Клацнути на новій сторінці. Таким чином можна отримати сторінки документа, зв’язані за допомогоюрозміщених на них текстових рамок. Біля рамок з’являться вказівники зномерами сторінок, на яких знаходяться зв’язані з ними рамки. Тепер можнане турбуватися про розташування тексту, він автоматично буде переміщуватисяна сторінки документа при будь-якому додатковому введенні тексту або змінійого форматування. Пошук і заміна тексту Пошук і заміна тексту – корисна функція будь-якого текстовогопроцесора. Не виключення і редактор тексту CorelDRAW 10. Потрібно виділити весь текст і відкрити вікно Редактировать текст.Розкрити меню Опции. В цьому меню знаходяться дві команди: Найти текст –пошук тексту і Заменить текст – пошук і заміна тексту. Першу команду використовують, якщо необхідно швидко перейти в великомутекстовому документі до абзацу, який містить яке-небудь ключове слово.Виконати команду Найти текст – на екрані відкриється однойменне вікно. Вполі Образец необхідно ввести шуканий елемент і клацнути мишею на кнопціНайти далее. Наступне натискання цієї кнопки приводить до пошуку наступногофрагмента тексту, якій співпадає зі зразком. І так до тих пір, поки не будедосягнутий кінець тексту. Потім на екрані з’явиться вікно Найти и заменить,з запитом на продовження пошуку з початку документа. Встановлення прапорцяС учетом регистра дозволяє враховувати при пошуку тексту регістр зразка. Друга команда Заменить текст використовується для пошуку зразка текстуі заміни його новим текстом. В вікні Заменить текст в поле Образец ввестиелемент для пошуку і рядок для заміни – в друге поле Заменить на. Длязаміни знайденої послідовності символів потрібно клацнути мишею на кнопціЗаменить. Орфографія, граматика і тезаурус На жаль, інші важливі засоби перевірки правопису не працюють належнимчином: Грамматика, Тезаурус і Орфографія – ці інструменти знаходяться вменю Текст/Инструменты письма, в контекстному меню текстового об’єкта, менюОпции вікна Редактировать текст. З мовчазної згоди перевірка орфографії включена. Всі помилки в текстівиділяється підкресленою хвилястою лінією – це, безперечно, зручно, алеякщо редагується великий текстовий об’єкт, робота комп’ютера можезагальмуватися. Програма автоматичної перевірки орфографії починає заважативведенню тексту або його форматуванню. Потрібно відключити на деякий часперевірку, відкривши вікно Опции на сторінці Рабочеепространство/Текст/Орфография і скинути прапорець Выполнить проверкуорфографии. Створення обтічного тексту У готовий документ можна вставити малюнок, наприклад, з бібліотекизаготовок Текстографический файл. Потрібно перетягнути мишею готовиймалюнок малюнок з бібліотеки, змінити в разі потреби розмір. Клацнутиправою кнопкою миші на об’єкті обтікання і в відкритому меню вибратикоманду Завернуть абзац текста, перетягнути об’єкт на простий текст.Створений між малюнком і текстом контур, якого не видно, і буде результатомвиконання команди обтікання. Для того, щоб уникнути порушення форматуваннятексту, через складність контуру об’єкта обтікання, потрібно встановитиодин зі стилів обтікання по прямокутнику: зправа, зліва, з усіх боків,текст вище/нижче (мал.10). 3. РОБОТА З СИМВОЛАМИ Розглянемо приклад створення окремого символу з допомогою командиИнструменты/Создать/Символ. Програма CorelDRAW 10 призначена для створеннятільки символьного шрифту (Symbol). Ними можуть бути тільки об’єкти, яківідповідають наступним вимогам:. Об’єкт не може містити незамкнені підшляхи. Якщо спробувати створити символ з такого об’єкта, операція по створенню символу буде перервана, а на екрані з’явиться вікно з повідомленням про помилку.. Об’єкт не може бути групою об’єктів – в цьому випадку команда Инструменты/Создать/Символ недоступна. В цьому випадку об’єкти заздалегідь з’єднати між собою, скориставшись командою Комбинировать. Завжди краще для створення символу підготувати спрощений чорно-білийваріант об’єкта. Створення нового шрифту. Для цього потрібно створити об’єкт абовідредагувати будь-який існуючий, перетягнувши його, наприклад, збібліотеки символів Символы и специальные знаки (Ctrl+F11). Якщовикористовується вже існуючий символ, він повинен бути взятий зі шрифту, щомаштабується. Розміри об’єкта-прототипа можуть бути будь-які, але краще його зробитибільшим. Це дозволить більш ретельно відредагувати об’єкт і домогтися того,щоб створювані криві були як плавніші і не мали надлишкової кількостівузлів. Коли все буде готове, виконати команду Инструменты/ Создать/ Символ. На екрані відкриється діалогове вікно Создать символ. Новий символможна додати в існуючий шрифт, який можна вибрати зі списку шрифтів, якідоступні в поточний момент або створити новий шрифт. Для створення нового шрифту потрібно ввести його ім’я в поле Категориясимвола і натиснути ОК. Буде створений і встановлений в систему новий шрифт, який містить новийсимвол. Новий шрифт буде складатися з однакових символів. Наступні символидодаються в шрифт згідно порядку, замінюючи розмножений перший символ. Вкожному шрифті-бібліотеці може зберігатися до 220 символів, і ці символиможуть повторюватися. Такий символьний шрифт придатний, наприклад, для декоративногооформлення документів в інших додатках, але не потрібно намагатисяпідмінити такими шрифтами шрифти TrueType. Символьні шрифти потрібнорозглядати, як бібліотечні шрифти, які містять колекції символів-картинок. В бібліотеці символів можна знайти шрифти які носять комерційний,математичний, технічний, загальний, мовний характер. Створення узорчатої заливки за допомогою вікна Символ. В цьому прикладі сторінка DRAW заповнюється об’єктами з бібліотекисимволів. Об’єкти будуть рівномірно розміщені по сторінці на заздалегідьвизначеній відстані один від одного, створюючи узор. Створимо документ. 1. Відкрити на екрані докер-вікно бібліотеки символів Символы и специальные знаки (Ctrl+F11). 2. Клацнути на кнопці Опции і включити режим заповнення – прапорець навпроти рядка Расположить специальные символы. 3. В розкритому списку вибрати шрифт. 4. В полі Размер символа вибрати розмір символу, що перетягується. 5. Виконати команду Параметры расположения. Змінити значення. 6. Перетягнути символ (будь-який) на сторінку. Сторінка заповнилася клонованими об’єктами. Якщо потрібно, видалитиоб’єкти, які вийшли за рамку. 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА В ЛАБОРАТОРІЇ ЕОМ Для обговорення можливого впливу на здоров'я користувачів ЕОМ маєзначення ряду якісних характеристик робочого середовища. Це середовище восновному характеризується такими фізичними параметрами, як температура,вологість та електричний опір підлоги. Фізико-хімічні показники включаютьінформацію про вміст у повітрі іонів та різноманітних забруднювачів, атакож деякі інші якісні характеристики середовища. Як оптимальні мікрокліматичні параметри прийнято вважати такі, що притривалому та систематичному впливі на людину забезпечують збереженнянормального функціонального та теплового стану організму без напруженняреакцій терморегуляції, створюють відчуття теплового комфорту та єпередумовою збереження високого рівня працездатності. Допустимімікрокліматичні параметри можуть викликати тимчасові зміни функціональногота теплового стану організму, які швидко нормалізуються. Ці станисупроводжуються напруженням механізмів терморегуляції, які не виходять замежі фізіологічних пристосувальних можливостей і не викликають розладівздоров'я, але створюють відчуття теплового дискомфорту, погіршеннясамопочуття, зниження працездатності. Вимоги до мікроклімату Лабораторія ЕОМ обладнується системою опалення, приточно-витяжноювентиляцією або установками кондиціювання повітря. Якщо в приміщенні лабораторії ЕОМ відсутня приточно-витяжнавентиляція, то необхідно застосовувати кондиціювання повітря /рекомендуютьпобутові кондиціонери типу БК-1500, БК-2500, БК- 2000Р та ін./. Розрахунокнеобхідної кількості кондиціонерів повинен проводитись по тепло надлишкамивід машин, людей, сонячного випромінювання і від джерел штучногоосвітлення. Оптимальні параметри температури при нерухомому повітрі - 19-21 0С,допустимі 18-220С, відповідно відносна вологість повітря 62-55% та 39-31%. Швидкість руху повітря повинна бути не менше 0,1 м/с. В лабораторії ЕОМ перед початком уроків та після кожної академічноїгодини занять необхідно робити наскрізне провітрювання /невеликий протяг/,для покращення складу повітря. Якщо дозволяють погодні умови, то заняття повинні проводитись привідкритих вікнах /фрамуги, стулки, кватирки/. Оптимальні допустимі параметри температури та відносної вологості повітря|Температура |Вологість повітря ||повітря в | ||градусах, 0С | || |абсолютна, г/м3 |відносна, % || |оптимальна |допустима |оптимальна |допустима ||18 |10 |5 |65 |39 ||19 |10 |6 |62 |37 ||20 |10 |6 |58 |35 ||21 |10 |6 |55 |33 ||22 |10 |6 |52 |31 | В лабораторії ПЕОМ щоденно повинно проводитьсь вологе прибирання. Для підвищення вологості повітря необхідно використовувати зволожувачі. ВИСНОВКИ У закінчення, з усього приведеного матеріалу можна побачити, що утеперішній час існує таке велике різноманіття програмних засобів длястворення комп’ютерної графіки, що кожен, хто вирішить займатись цієюцікавою справою, завжди знайде усі необхідні інструменті для своєї праці.Також слід звернути увагу на те, що більшість сучасних пакетів, особливо цестосується пакетів та редакторів для поліграфічних процесів, дозволяютьвиконувати операції з різними типами графіки водночас, користуючись тількиодним пакетом. Найяскравіший приклад такої програми — CorelDraw 10. Цей редактордозволяє не тільки утворювати та редагувати векторні об’єкти (ранішніверсії цього продукту тільки для цього й призначалися), але й конвертуватиїх у растровий формат і при цьому редагувати останні, та ще й звикористанням майже всіх стандартних додаткових модулів (Plug-ins),підтверджуючи повну сумісність з Adobe Photoshop у цьому напрямку. Прицьому, завдяки вбудованому до стандартної поставки модулю длябезпосереднього підключення сканеру (Twain), є також можливість вводитирастрове відскановане зображення та працювати з ним, не використовуючи прицьому жодної іншої програми. Draw підтримує також деякі види редагування 3Dоб’єктів, анімаційних та презентаційних файлів. Є можливість безпосередньоутворювати також Web-сторінки з використанням гіперзв’язків та іншихпов’язаних з Інтернетом функцій. В частині 1 даної дипломної роботи висвітлені питання обробки істворення художнього (фігурного) тексту за допомогою інструмента Текст. Дохудожнього тексту можна застосовувати більшість інструментів редагуваннявекторних об’єктів, а також створювати різноманітні, фантастичні ефекти.Наприклад, ефект глибини створює враження об’ємності зображення. Створеннярізних тіней - один з улюблених прийомів, який використовують користувачіпрограми. Створення рельєфного тексту – ще один цікавий ефект. Розміщення художнього тексту вздовж шляху (кривої) використовується пристворенні логотипів, штампів, емблем, девізів та інше. В частині 2 розглядається робота з абзацним текстом (простим). Прийомироботи сильно наближені до роботи в текстових редакторах (процесорах),таких як Microsoft Word. Операції форматування і редагування абзацноготексту надзвичайно багаті, і мають широкі можливості для обробки текстовихблоків. В програмі існують зручні засоби керування текстовою рамкою ірозміщенням тексту по колонкам, створення зв’язаних рамок. В частині 3 представлена робота з символами, такими як математичні,технічні та інші. За допомогою цих засобів можна створити свій символьнийшрифт і використовувати в розробці дизайнерських проектів. В частині 4 дана характеристика виробничого середовища в лабораторіїЕОМ, допустимі параметри температури і вологості. ЛІТЕРАТУРА:1. Ковтанюк Ю. С. CorelDRAW 10 для дизайнера. – Киев: ДиаСофт, 2001. -880 с.2. Кочмарский В. CorelDRAW 10: первый юбилей “народного” редактора.омпьютерное обозрение, - 2000, - №6, - с. 36.3. Алан Нейбауер. Эффективная работа с CorelDRAW 10. - С.-Пб.:Питер, 2001. - с. 576.4. Борисов М. CorelDRAW 10: попытка оправдаться.омпьютерное обозрение, - 2001, - №5, - с. 24.5. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності.итяг з державних санітарних правил і норм.- Під редак. проф.Сачкова Л.С.,- Київ: 2000,- с.738-739.6. Романов Г.М. Человек и дисплей. – Ленинград: 1989.7. Сибаров Ю.Г.Охрана труда в вычислительных центрах. – Москва : 1990.-----------------------Мал. 3. Падаюча тіньМал. 4. Тінь, що відкидаєтьсяМал. 3. Рел’єфний текстМал. 1. Ефект видавлюванняМал. 2. Ефект переходуМал.8 . Вікно редагування текстуМал. 5. РельєфМал.9 . Зв’язаний текстМал. 6. Настройка тексту вздовж кривої123456Мал. 7. Незареєстрована печатка [pic]Мал. 10. Обтічний текст----------------------- Арк. № докум. ПідписДата Арк. Вим.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Работа с текстами в Corel draw 10 iconРеферат на тему: Инструментарий corel draw. Возможности обработки текстов
Графический редактор Corel Draw располагает инструментами для обработки текстов. Его возможности хотя и не так велики и не так удобны...
Работа с текстами в Corel draw 10 iconСпроектировать привод конвейера по заданной схеме и характеристикам (WinWord97 + Corel Draw)

Работа с текстами в Corel draw 10 iconОтдельные модули программ повышения квалификации ункит 14 Модуль 10 «Компьютерная графика (Corel Draw, Adobe Illustrator)»
Эксперименты с цветом, формой, содержанием – всё это возможно в Coreldraw и Adobe Illustrator. Эти редакторы соответствуют самым...
Работа с текстами в Corel draw 10 iconРезюме на выпускника кэук 2011 года Фамилия: Исаев Имя: Ардак Отчество: Маратович Контактный телефон: 87021089000
Работа с ос windows xp, ms office, e-mail, Іnternet, Photo Shop, Corel. D, Autocad
Работа с текстами в Corel draw 10 iconПрофессиональная этика
Пререквизиты философия, Культурология, Религиоведение, Конфликтология, Основы репутационного менеджмента, Межкультурная коммуникация,...
Работа с текстами в Corel draw 10 iconРабота с немецкими текстами прагматического характера
Стремительно развивающиеся социокультурные связи между странами, индустрия туризма требуют от современного человека умения участвовать...
Работа с текстами в Corel draw 10 iconA–Н и текстами 1 Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз
Установите соответствие между заголовками A–Н и текстами 1 Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз....
Работа с текстами в Corel draw 10 iconТема: Начало Великой Отечественной войны
Является первым уроком при изучении Великой Отечественной войны. Предлагается работа с художественными текстами, историческими документами,...
Работа с текстами в Corel draw 10 iconConsumerism (10 Min) Provide students with the definition of consumerism. Ask them to form small groups and draw up a list of the benefits, costs and implications of consumerism. Anti-Consumerism

Работа с текстами в Corel draw 10 iconУрок по математике и информатике по теме «Геометрия вокруг нас» в 5 классе
Цель урока: сформировать у учащихся начальное представление о геометрических фигурах, способах представления информации в графическом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы