Контроль І ревізія icon

Контроль І ревізіяНазваниеКонтроль І ревізія
Дата конвертации12.08.2012
Размер171.72 Kb.
ТипРеферат
Контроль і ревізія


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А з дисципліни « Контроль і ревізія » Вариант – № 15 Слухач : Сидоркевич Дмитро Іванович Група : ЗФ – 02 ( фінанси ) Форма навчання : заочна Робота подана до деканату :.................................................................... Реєстраційний номер:........................................................................... ........ Керівник : Демідов Олексій Анатолійович Результат :............................................................................ ............................... м. Черкаси 2002 р. З А В Д А Н Н Я1. Зробити розрахунок фінансових санкцій за порушення норм з регулюванняобігу готівки, якщо документальною перевіркою касових операцій підприємства«Х,Лтд» за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р. у касовій книзіпідприємства відображено рух коштів, наведений у таблиці.....................................- 32. Способи створення неврахованих надлишків матеріальних цінностей таметоди їх виявлення..............................................................................................................................…...- 53. Ревізія розрахункових та кредитних операцій.............................................................…....- 74. Ревізія достовірності обліку основних засобів та ТМЦ......................................….... - 9 Література..............................................................................................................................................- 151. Зробити розрахунок фінансових санкцій за порушення норм з регулюванняобігу готівки, якщо документальною перевіркою касових операцій підприємства«Х,Лтд» за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р. у касовій книзіпідприємства відображено рух коштів, наведений у таблиці № 1.1.Таблиця № 1.1. Довідка про рух готівкових коштів по касі підприємства«Х,Лтд» за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р.|Дані касової книги |Дата || |01.01 |02.01 |03.01 |04.01 |05.01 ||Сума готівки на початок дня |0 |11208 |808 |308 |233 ||Виручка від реалізації |80 |200 |350 |0 |150 ||Отримано готівки з банку для виплати |12000 |0 |0 |0 |0 ||зарплати | | | | | ||Поверненно невитрачених коштів виданих під|98 |0 |0 |0 |20 ||звіт | | | | | ||Видана зарплата |650 |10600 |800 |0 |0 ||Видано кошти під звіт |200 |0 |0 |0 |0 ||Видана метеріальна допомога |120 |0 |50 |75 |0 ||Здано готівку в банк |0 |0 |0 |0 |50 | Розрахуємо штрафні санкції за порушення норм регулювання обігуготівки у касі підприємства у вигляді таблиці № 1.2. Таблиця № 1.2| |Дата |Всього || |01.01 |02.01 |03.01 |04.01 |05.01| ||Залишок коштів на кінець дня |11208 |808 |308 |233 |353 |- ||Сума витраченої готівки з виручки | | |220 |75 | |295 ||Сума нецільового використання |22,0 | | | | |22,0 ||коштів | | | | | | ||Сума незаконного перевищення | |103,0 |233,0 |158,0 |278,0|772,0 ||ліміту залишку готівки в касі | | | | | | ||Сума штрафу |22,0 |103,0 |453,0 |233,0 |278,0|794,0 | В порушення п. 2. 13 Положення "Про ведення касових операцій унаціональній валюті в Україні", затвердженого постановою Правліннянаціонального банку Україні 19. 02. 2001 року N 72, зареєстрованого вМінюсті України 15.03.2001 року за N 237/5428, де передбачено:"Підприємства (підприємці), що мають поточні рахунки в установах банків,одержують готівку з цих рахунків в установах банків у межах наявних коштіві витрачають її виключно на цілі, які визначені в грошовому чеку та несуперечать чинному законодавству України. ” ПП "Х, Лтд" 01.01.2002 року зотриманої готівки з установи банку для виплати зарплати видало кошті підзвіт в розмірі 22,0 грн. Пунктом 1, абз. 7 Указу Президента України "Про внесення змін доУказу Президента України від 12.08.95 року N 436 з послідуючими змінами,доповненнями від 11.05.1999 року N 491/99 за використання одержаних вустанові банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - передбаченіфінансові санкції у розмірі витраченої готівки , а саме в сумі 22,0 грн. В порушення п. 2. 12 Положення "Про ведення касових операцій унаціональній валюті в Україні", затвердженого постановою Правліннянаціонального банку Україні 19.02.2001 року N 72, зареєстрованого в МінюстіУкраїни 15.03.2001 року за N 237/5428, де передбачено: "Підприємства, що мають податковий борг, здійснюють виплати, щопов'язані з оплатою праці, виключно за рахунок коштів, одержаних з установбанків.” ПП "Х,Лтд" видало з виручки зарплату та матеріальну допомогу03.01.2002 року – в розмірі 220,0 грн., 04.01.2002 року – в сумі 75,0грн. Згідно п. 1. 2 Положення "Про ведення касових операцій у національнійвалюті в Україні", затвердженого постановою Правління національного банкуУкраїні 19.02.2001 року N 72, зареєстрованого в Мінюсті України 15. 03.2001 року за N 237/5428, де передбачено:"виплати, пов'язані з оплатою праці - виплата основної та додатковоїзаробітної плати, заохочувальні та компенсаційні виплати та інші виплати,щоне входять до фонду оплати праці... " Пунктом 1, абз. 4 Указу Президента України "Про внесення змін до УказуПрезидента України” від 12. 08. 95 року N 438 з послідуючими змінами,доповненнями від 11.05.1999 року N 491/99 за витрачання готівки з виручки,отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касовихнадходжень, на виплату заробітної плати, матеріального заохочення, допомог,усів видів компенсацій при наявності податкової заборгованості передбаченіфінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі здійснення виплат, а саме всумі 295,0 грн. В порушення п. 2. 9 Положення "Про ведення касових операцій унаціональній валюті в Україні", затвердженого постановою Правліннянаціонального банку Україні 19.02.2001 року N 72, зареєстрованого в МінюстіУкраїни 15.03.2001 року за N 237/5428, де передбачено:"Підприємства зобов' язані здавати готівкову виручку понад установленийліміт каси в порядку і строки, визначені установою банку для зарахуванняна їх поточні рахунки ... " ПП "X, Лтд" не здало до банку залишок коштівпонад установлений ліміт каси 75,0 грн., а саме: 02.01.2002 року в сумі103,0 грн., 03.01.2002 року - 233,0 грн. , 04.01.2002 року - в сумі 158,0грн., 05.01.2002 року - в сумі 278,0 грн. Пунктом 1, абз. 2 Указу Президента України "Про внесення змін доУказу Президента України від 12. 06. 95 року N 436 з послідуючими змінами,доповненнями від 11.05.1999 року N 491/99 за перевищення встановленихлімітів залишку готівки в касах, передбачені фінансові санкції удвократному розмірі сум, виявленої понадлімітної готівки за кожнийдень.Таким чином, фінансові санкції складають 1544,0 грн. (772,0 грн. х 2 = 1544,0 грн. )2. Способи створення неврахованих надлишків матеріальних цінностей таметоди їх виявлення. Існує багато способів створення надлишків продукції на виробництві. Цеі недотримання технологічного процесу, а саме недовкладення продукції абоскладових компонентів, внаслідок цього створюється додаткова продукція.Також продукція може вироблятися в додатковий час і не надходити на склад.Так по данним податкової адміністрації України, зараз виробляється вчотири рази більше етилового спірту, якого потребує лікеро-горілчанапромисловість та на іши потреби в парфумерній промисловості і інший спиртдля тихничних потреб. А з надлишкового спирту може тим самим лікеро-горілчаним заводом виробляться не оприбуткована горілка, в наслідокцього бюджет неотримує величезних сум з акцизного збору та інших податків.Тому виявлення надлишкової продукції дуже складне завдання і повиннопроводитися на всіх етапах виробництва, відгрузки на склад та надходженняв торгівельну мережу. Для цього необхідно залучати не тільки контролюючиоргани виробників (які можуть бути в зговорі з адміністрацією і мастерамицехів і участків) а інши контролюючи органи, контрольно-ревезійні,правоохоронні і податкові. А система обліку чітко налаженою, відповідно донорм бухгалтерського обліку, всі книги зберігатися відповідний час, неповинна бути перекрученою, з випривленнями та підчистками. Вартість товарів, що входять до складу товарно-матеріальних запасівпідприемства, відображається в обліку у відповідності з принципомсобівартості, який можна визначити таким чином: Базисною величиною для обліку вартосгі товарно-матеріальних запасів євартість, яка становить собою ціну, сплачену за ці товари; або вартістьтого, що було використано, щоб придбати ці активи. Відносно товарно-матеріальних запасів вартість визначається як сума витрат, які прямо чипобічно мали місце у зв’зку з придбанням відповідних активів і доведеннямїх до поточного стану, а також приставленням їх до теперішнього місцяперебування . 3гідно з принципом вартості, побічні витрати, що мають місце у зв’зку зпридбанням товарів (такі, як вартість транспортування, страхування,зберігання і так далі), повинні відображатись у складі вартості придбанихтоварів. Але на практиці, через те що ці додаткові витрати не маютьістотного значення , вони не включаються до вартості товарно-матеріальнихзапасів. Таким чином, з практичних міркувань багато компаній не відносятьпобічні витрати до вартосгі товарно-матеріальних запасів і відображають ціпобічні витрати окремо. А як вартість придбаних товарів у цьому випадкубереться лише їхня чиста вартість (тобто ціна, сплачена за рахунком-фактурою). Два альтернативні типи систем обліку товарно-матеріальних запасів, якідопомагають визначити вартість залишків товарно-матеріальних запасів накінець облікового періоду та собівартість реалізованої продукції:1. Періодична система обліку товарно-матеріальних запасів. — 3а ціеї системи підраховується загальна вартість придбаних товарів (включаючи початкове сальдо), а потім, наприкінці облікового періоду, визначається кінцеве сальдо за допомогою інвентаризації товарно-матеріальних запасів, наявних на кінець облікового періоду. Далі визначається вартість цих залишків на кінець облікового періоду шляхом множення кількості наявних товарів на вартість одиниці товару. 3гідно з періодичною системою обліку товарно-матеріальних запасів собівартість реалізованої продукції визначається як залишкова величина, тобто: ПС + П - КС = СРП, де ПС — початкове сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів, П — придбання протягом облікового періоду, КС — кінцеве сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів, СРП — собівартість реалізованої продукції.2. Постійна система обліку товарно-матеріальних запасів.— Ця система забезпечує даними про стан товарно-матеріальних запасів на кожний день облікового періоду по кожному елементу товарно-матеріальних запасів. Ці дані охоплюють: початкове сальдо, кожне придбання товарів підприємством, кожне зменшення (тобто продаж) товарно-матеріальних запасів підприємства та поточне сальдо товарно-матеріальних запасів. Ця система дає змогу визначити собівартість реалізованої продукції та кінцеве сальдо без проведення фізичної інвентаризації товарно-матеріальних запасів у кінці року. Згідно з цією системою кінцеве сальдо визначається як залишкова величина, тобто: ПС + П - СРП = КС3. Ревізія розрахункових та кредитних операцій Розрахувати розмір фінансових санкцій та пені за порушення діючогозаконодавства з питань оподаткування окремо по податку на додану вартість,та податку на прибуток підприємств. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. В порушення п.п. 7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок надодану вартість» від 03.04.1997 року N 188/97-ВР, згідно якого недозволяється включення до податкового кредиту витрати по сплаті податку припридбанні товарів (робіт, послуг) вартість яких не відноситься до складувалових витрат, ПП "Х,Лтд" безпідставно віднесло до складу податковогокредиту податок на додану вартість за червень 2001 року в сумі 13340,0 грн. Відповідно до вимог п. 7 ст. 11 Закону України «Про державнуподаткову службу в Україні» в редакції Закону від 05.02.1998 року N 83/97- ВР та п.п. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону України «Про порядок погашеннязобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовимифондами» від 21.12.2000 року N 2181-ІІІ встановленого у разі, коликонтролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язанняплатника податків, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф урозмірі п'яти відсотків від суми недоплати за кожний з податкових періодів,установлених для такого податку, сбору (обов'язкового платежу) починаючи зподаткового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючиподатковим періодом, на який припадає отримання таким платником податківподаткового повідомлення від контролюючого органу, але не більше двадцятип'яти відсотків такою суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумівдоходів громодян. Розрахунок додається в таблиці №3.1. Таблиця №3.1Розрахунок штрафних фінансових санкцій по податку на додану вартість|Звітник |Сума |Розмір штрафних|Кількіст|Макс. |Сума фінансових ||період |недоїмки|санкцій 5% за |ь |розмір |санкцій, грн. || |, грн. |1 період |періодів|штрафу % | ||1 |2 |3 |4 |5 |6 ||Червень |13340,00| 5 % | 12 | 25 % |3 335,00 || | | | | | ||2001р. | | | | | ||Всього |3 335,00 | Валові витрати В порушення п.5.1. ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами і доповненнями, девказано : “Валові витрати виробництва та обігу – сума будь-яких витрат платникаподатку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних яккомпенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаються(виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання увласній господарській діяльності ... “ ПП “Х, Лтд” зависило валові витратив I кварталі 2001 р. по придбанню матеріалів у неплатника податку на доданувартість, та використаних не на виробництво в розмірі – 55 900,00 грн., вII кв. 2001р. в розмірі – 66 700,00 грн. Податок на прибуток В порушення п. 3.1. ст. 3 Закону України «Про оподаткуванняприбутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами ідоповненнями, де вказано : “Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхомзменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеногозгідно з п. 4.3. цього Закону...” ПП “Х, Лтд” занизило сумуоподаткованого обороту за I кв. 2001 р. на суму 55 900,00 грн., за II кв.2001р. в розмірі – 66700,00 грн., та не сплатило до бюджету податок наприбуток за I кв. 2001 р. в розмірі 20 010,00 грн. За заниження сум податків відповідно до п. 7 ст. 11 Закону України«Про державну податкову службу в Україні» в редакції Закону від 05.02.1998року N 83/97 – ВР та п. 17.1.3 ст. 17 Закону України «Про порядокпогашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державнимицільовими фондами» від 21.12.2000 року N 2181-ІІІ передбачено фінансовіштрафні санкції в сумі 9 194,00 грн. (Розрахунок в табл. № 3.2) Таблиця № 3.2 Розрахунок фінансових санкцій по податку на прибуток.|Звітник |Сума |Розмір |Кількіст|Макс. розмір |Сума ||період |недоплати,|штрафних |ь |штрафу % ( 25% |штрафних || |грн. |санкцій, |періодів|суми недоплати ), |санкцій, || | |% | |% |грн. ||1 |2 |3 |4 |5 |6 ||I кв. |16 770,00 |10 % |5 |25 % |4 192,00 ||01р. | | | | | ||II кв. |20 010,00 |10 % |4 |25 % |5 002,00 ||01р. | | | | | ||В с ь о г о |9 194,00 |4. Ревізія достовірності обліку основних засобів та ТМЦ. Згідно Постанові правління Національного банку України «Про затвердь-ження Інструкції з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальнихцінностей комерційних банків України та схвалення відповіднихрекомендацій» № 419 від 20.08.99р., інструкція визначає порядок облікузапасів товарно-матеріальних цінностей, та іншими нормативно-правовими актами та міжнародного стандарту бухгалтерського обліку N 2“Запаси” і Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 ”Запаси” Інструкція містить основні положення з бухгалтерського обліку запасівтоварно-матеріальних цінностей. Запаси визнаються активом, якщо є імовірність того, що банк отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, а їхвартість може бути достовірно визначена. До складу запасів товарно-матеріальних цінностей включаютьсяматеріальні активи, що призначені для забезпечення безперервної роботибанку чи для надання послуг, а також отримані в заставу. Запаси товарно-матеріальних цінностей відображаються в бухгалтерському балансі як активита складаються з господарських матеріалів і малоцінних ташвидкозношуваних предметів, що використовуються не більше ніж один рік. До складу запасів господарських матеріалів належать товарно-матеріальні цінності, які потрібні для діяльності банку, а також дляремонту приміщень та інших основних засобів. Малоцінними та швидкозношуваними вважаються предмети, строк служби яких менший, ніж один рік. Господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані предмети вбухгалтерському обліку оприбутковуються за фактичними цінами придбання- первісною вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, зборита інші обов'язкові платежі (окрім тих, що згодом відшкодовуютьсябанку), за рахунками N 3400 "Господарські матеріали на складі"та N 3410 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі". Передавання товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатаціючи їх реалізація банками здійснюється за вартістю, що визначається за одниміз таких методів: ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої вартості; вартості перших за часом надходження запасів - "першенадходження - перший видаток" (ФІФО); вартості останніх за часом надходження запасів - "останнєнадходження - перший видаток" (ЛІФО). Для всіх одиниць запасів бухгалтерського обліку, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовуєтьсялише один із наведених методів. Вибраний метод визначення вартостізапасів товарно-матеріальних цінностей обумовлюється обліковоюполітикою банку. Вартість товарно-матеріальних цінностей, переданих вексплуатацію та використаних для підтримання об'єкта основних засобіву робочому стані, відображається за рахунками витрат, а використанихдля поліпшення об'єкта основних засобів, - за рахунками капітальнихінвестицій. Основним завданням бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей є правильне і своєчасне документуванняі відображення операцій за рухом запасів товарно-матеріальнихцінностей; контроль за залишками, надходженням і витратамизапасів; контроль за зберіганням запасів. Запаси товарно-матеріальних цінностей відображаються вбухгалтерському обліку за їх первісною вартістю. Первісна вартість запасівтоварно-матеріальних цінностей у бухгалтерському обліку не змінюється. Для визначення вартості одиниці запасів товарно-матеріальнихцінностей (однорідних, придбаних за різними цінами, виданих зі складув експлуатацію або для реалізації та оцінки їх кінцевих запасів)застосовуються методи, що зазначені нижче. Метод перших закупок (його ще досить часто називають ФІФО — відабревіатури назви методу англійською мовою: Fігst-Іn, Fігst Оut) спираєтьсяна припущення, що ті одиниці товару, які були придбані першими, першими іпродаються. Відповідно, як собівартість реалізованої продукції спочаткувідображаються товари, що були наявні на початок облікового періоду (заїхньою вартістю), потім — товари, що були першими придбані протягомоблікового періоду (за їхньою вартістю), і так далі; вартість залишківтоварів на кінець облікового періоду відображається, таким чином, фактичноза вартістю останніх за часом придбань. Метод ФІФО, як ми бачимо, відноситьвартість товарів, придбаних першими, до собівартості реалізованоїпродукції;а варість товарів, що придбані останніми, відноситься до сальдорахунка товарно-матеріальних запасів на кінець облікового періоду. Обчислення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей методомФІФО наведено у таблиці № 4.1. Часто головним аргументом на користь цього методу називають те, що вінвідповідає фізичному руху (тобто фактичній послідовності придбання іпродажу) товарів. Звичайно, одиниці товару, які придбані раніше, іпродаються першими. Але навіть, якщо така послідовність не дотримується,метод ФІФО може застосовуватися тому, що він дозволяє віднести (рознести)підсумкову вартість товарів для продажу до собівартості реалізованоїпродукції і кінцевого сальдо рахунка товарно-матеріальних запасівсистематичним та раціональним чином. Метод ФІФО раціональний,систематичний, його легко застосовувати, він не припускає маніпулювання. Убухгалтерському балансі кінцеве сальдо рахунка товарно-матеріальних запасіввідображається згідно з методом ФІФО на базі вартості останніх закупок. Цезабезпечує реалістичне відображення вартості товарно-матеріальних запасів(кінцевого сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів) на датубухгалтерського балансу. Але у звіті про прибутки та збитки величинасобівартості реалізованої продукції відображається за вартістю старішихзакупок, що може не відповідати поточній собівартості товарів для продажу.Наслідки такої оцінки (за методом ФІФО) для бухгалтерського балансу (тобтокінцевого сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів) та звіту проприбутки та збитки (тобто собівартості реалізованої продукції) залежать відтого, наскільки змінилися ціни протягом облікового періоду. Метод середньозваженої вартості передбачає, що при кожномунадходженні товарно-матеріальних цінностей на склад, середньозваженавартість кожної одиниці товару на складі має бути перерахована. Вподальшому передавання запасів зі складу в експлуатацію проводитьсяза цією вартістю, доки на склад не надійдуть нові товарно-матеріальніцінності і не відбудеться новий перерахунок середньої вартості цінностей.Вартість кожної одиниці запасів визначається як середня величина вартості цінностей на початок облікового періоду та вартості подібнихцінностей, придбаних протягом цього облікового періоду.Середньозважена вартість одиниці запасів товарно-матеріальних цінностейдорівнює сумі вартостей наявних та отриманих запасів, розділеній накількість одиниць запасу цінностей. Сальдо рахунків запасів товарно-матеріальних цінностей на кінець звітного періоду базується насередній вартості придбаних запасів. Коли розраховується середня вартість одиниці обліку товарів абоматеріалів, то отримана середня величина, як правило, округлюється до цілихцентів. Ця округлена величина використовується для визначення кінцевогосальдо рахунка товарно-матеріальних запасів, а оскільки собівартістьреалізованої продукції визначається шляхом вирахування кінцевого сальдорахунка товарно-матеріальних запасів з підсумкової вартості товарів дляпродажу, то будь-яка неточність, яка може виникнути через округлення, непризводить до порушення рівності між величиною товарів для продажу протягомоблікового періоду та сумою собівартості реалізованої продукції і кінцевогосальдо рахунка товарно-матеріальних запасів. Згідно з постійною системоюобліку товарно-матеріальних запасів, як правило, застосовується поточнасередньозважена вартість, а не середньозважена вартість, єдина для всьогооблікового періоду (як згідно з періодичною системою) . Середньозважений метод — це раціональний, систематичний та простий узастосуванні метод; за його застосування немає місця маніпулюванню даними.Цей метод забезпечує відносно вартості товарно-матеріальних запасів показнідані для всього періоду (з урахуванням початкового сальдо), а не даними,вірними лише для початку, кінця облікового періоду, чи якогось визначеногомоменту у цьому обліковому періоді . Показні дані відображаються як убухгалтерському балансі (кінцеве сальдо рахунка товарно-матеріальнихзапасів), так і у звіті про прибутки та збитки (собівартість реалізованоїпродукції). Обчислення вартості запасів товарно-матеріальнихцінностей методом середньозваженої вартості наведено у таблиці №4.2. Метод останніх закупок, — ЛІФО (його називають так від абревіатуриназви методу англійською мовою — Lаst-Іn, Fігst-Оut), — виходить зприпущення, що одиниці товару, що придбані останніми, продаються в першучергу. Не зважаючи на фактичний (фізичний) рух товарів, метод ЛІФОвідносить до собівартості реалізованої продукції в першу чергу вартістьодиниць товару, що були придбані останніми. Таким чином, залишки товарно-матеріальних запасів на кінець облікового періоду відображаються убухгалтерському балансі за вартістю одиниць товару, що відображалися упочатковому сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів чи були придбаніпершими протягом звітного періоду. Тобто підхід за методом ЛІФО прямопротилежний підходу за методом ФІФО. Метод ЛІФО раціональний та систематичний. Однак за цього методу є деякийпростір для маніпулювання: зокрема це може бути зроблено за допомогоювеликих партій товару наприкінці облікового періоду (що відповіднозбільшить собівартість реалізованої продукції, яка відображається завартістю останніх закупок, — а, відповідно, зменшить суму отриманогодоходу). У звіті про прибутки та збитки вартість проданих одиниць товарувідображається за ціною останніх закупок, що практично відповідає їхпоточній вартості. І навпаки, у бухгалтерському балансі залишок товарів накінець облікового періоду відображується за вартістю досить давніх закупок,ціна яких може вже не відповідати їхній поточній вартості. Обчислення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей методомЛІФО наведено у таблиці № 4.3. Метод ідентифікованої вартості передбачає ведення записів закожною окремою одиницею запасу, що придбана і відповідно передана вексплуатацію або реалізована. Запаси, що не взаємозамінюються, оцінюються за ідентифікованою вартістю. Таблиці № 4.1. Обчислення вартості запасів товарно-матеріальнихцінностей методом ФІФО. Згідно з рахунком запасів цінностей необхідно методом ФІФОобчислити вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р.--------------------------------------------------------------------------------------| Дата |Отримано| Передано в | Запаси після кожної |Усього|| |на склад | експлуатацію | операції |(грн.) ||---------+------------+--------------------+----------------------------+---------||1997 р. |10 шт. | |10 шт. по 30 грн. (300)| ||січень |по 30 | | | 300 || |грн. | | | ||----------+-----------+--------------------+-----------------------------+--------||квітень | 10 шт. | |10 шт. по 30 грн. (300)| || |по 34 | |10 шт. по 34 грн.(340) | 640 || |грн. | | | ||----------+-----------+--------------------+----------------------------+---------||травень | |8 шт. по 30 грн. |2 шт. по 30 грн. (60) | || | | |10 шт. по 4грн. (340) | 400 ||----------+-----------+--------------------+-----------------------------+--------||жовтень |20 шт. | |2 шт. по 30 грн. (60)| || |по 40 | |10 шт. по 34 грн.(340) | || |грн. | |20 шт. по 40 грн.(800) | 1200 ||-----------+---------+---------------------+----------------------------+---------||листопад| |2 шт. по 30 грн. | | || | |10 шт. по 34 грн.| | || | |12 шт. по 40 грн.|8 шт. по 40 грн. (320) | 320 |-------------------------------------------------------------------------------------- Вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р. оцінюється в 320 грн. Таблиці № 4.2. Обчислення вартості запасів товарно-матеріальнихцінностей методом середньозваженої вартості. Згідно з рахунком запасів цінностей необхідно методомсередньозваженої вартості обчислити вартість запасів на складі на 1 грудня1997 р.-------------------------------------------------------------------------------------| Отримано на | Передано в |Кількість | Середньозва- |Загальна|| склад |експлуатацію | одиниць | жена вартість |вартість || | | запасу |одиницізапасу | запасів || | | (шт.) |(грн.) | (грн.) ||------------------+------------------+------------+-------------------+----------||1997 р. | | 10 | 30 | 300 ||січень | | | | ||10 шт. по 30 | | | | ||грн. | | | | ||------------------+------------------+------------+-------------------+----------||Квітень | | 20 | 32* | 640 ||10 шт. по 34 | | | | ||грн. | | | | ||------------------+--------------------+-----------+-----------------+-----------||травень |8 шт. по 32 | 12 | 32 | 384 || |грн. | | | ||------------------+--------------------+-----------+----------------+------------||жовтень | | 32 | 37** | 1184 ||20 шт. по 40 | | | | ||грн. | | | | ||------------------+-------------------+------------+----------------+------------||листопад |24 шт. по 37 | 8 | 37| 296 || |грн. | | | |------------------------------------------------------------------------------------- Вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р. оцінюється в 296грн. * У квітні середньозважена вартість одиниці запасівобчислюється таким чином: В.Н.З. + В.О.З. 300 (10 шт.х30 грн.) + 340 (10 шт.х34 грн.) 640 ------------------- = ----------------------------------------------------- = ----- = 32, К.О.З. 20 20 де В.Н.З. - вартість наявних запасів; В.О.З. - вартість отриманих запасів; К.О.З. - кількість одиниць запасу. ** У жовтні середньозважена вартість запасів обчислюється такимчином: В.Н.З. + В.О.З. 384 (12 шт.х32 грн.) + 800 (20 шт.х40 грн.) 1184------------------- = ---------------------------------------------------------- = ----- = 37. К.О.З. 32 32 Таблиці № 4.3. Обчислення вартості запасів товарно-матеріальнихцінностей методом ЛІФО. За даними рахунку запасів цінностей необхідно методом ЛІФОобчислити вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р.----------------------------------------------------------------------------------------| Дата |Отримано на| Передано в | Запаси після кожної |Усього || | склад | експлуатацію | операції |(грн.) ||----------+----------------+-------------------+---------------------------+---------|| 1997 р. |10 шт. по | |10 шт. по 30 грн. | 300 || січень |30 грн. | |(300) | ||----------+----------------+-------------------+---------------------------+---------|| квітень |10 шт. по | |10 шт. по 30 грн. | || |34 грн. | |(300) | 640 || | | |10 шт.по 34 грн. | || | | |(340) | ||-----------+------------+----------------------+----------------------------+--------|| травень | |8 шт. по 34 грн. |10 шт. по 30 грн. | || | | |(300) | 368 || | | |2 шт. по34 грн. | || | | |(68) | ||-----------+------------+----------------------+-----------------------------+-------|| жовтень|20 шт. по | |10 шт. по 30 грн. | || |40 грн. | |(300) | || | | |2 шт. по34 грн. (68) | 1168 || | | |20 шт.по 40 грн. | || | | |(800) | ||-----------+-------------+---------------------+----------------------------+--------||листопад| |20 шт. по 40 грн.| | || | |2 шт. по 34 грн. | | || | |2 шт. по 30 грн. |8 шт. по 30 грн. | 240 || | | |(240) | |------------------------------------------------------------------------------------------ Вартість запасів товарно-матеріальних цінностей на складі на 1грудня 1997р. оцінюється в 240 грн. Література:1. Постанова Правління Національного банку України 07.07.94 р. N 129 прозатвердження інструкції N 1 «З організації емісійно-касової роботи вустановах банків України» ;2. Постанова КМ України та НБУ “Про вдосконалення касового виконаннядержавного бюджету” від 21.01.98 р. № 68 – офіційний вісник КМУ № 3;3. «Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні» N228 від 02.02.95 Затверджено постановою Правління Національного банкуУкраїни N 21 від 2 лютого 1995 р.;4. Інструкція N 4 про організацію роботи з готівкового обігу установамибанків України Затверджено постановою Правління Національного банку УкраїниN 149 від 20 червня 1995 року ;5. Указ Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушеннянорм з регулювання обігу готівки” м.Київ, 12 червня 1995 року N 436/95;6. ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 № 334/94 зізмінами і доповненнями;7. ЗУ «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 № 509-XII зізмінами і доповненнями;8. ЗУ «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 № 168/97-ВР зі змінамиі доповненнями;9. Постанова правління Національного банку України «Про затвердженняІнструкції з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностейкомерційних банків України та схвалення відповідних рекомендацій » № 419від 20.08.99 ;
Похожие:

Контроль І ревізія iconКонтроль І ревізія розрахунків

Контроль І ревізія iconРевізія розрахункових операцій на підприємстві

Контроль І ревізія iconЧиттән торып укучы студентларга контроль эш биремнәре
Контроль эш VIII семестр азагында тәкъдим ителә, һәм IX семестрда студентлар, имтихан тапшырыр алдыннан (иң кимендә 1атна алда),...
Контроль І ревізія iconКонтроль І оцінка діяльності вир-их підрозділів контроль як ф-ія управління
Такий глобальний контроль дає змогу з ясувати на скільки діяльність підрозділів усіх ієрархічних рівнів відповідає чинному регламенту,...
Контроль І ревізія iconТема Аудит в системе финансового контроля в Российской Федерации
Система финансового контроля подразделяется на государственный финансовый контроль, общественный контроль и аудит (независимый контроль)....
Контроль І ревізія iconФонд контролирующих материалов Текущий и итоговый контроль результатов изучения дисциплины
Текущий контроль осуществляется в системе рейтинга. Материалы для рубежного контроля представлены в рабочей программе (в корреляции...
Контроль І ревізія iconКонтрольная работа по дисциплине «основы аудита» Вариант 1 Преподаватель: Иванов А. А. Барнаул 2008
Общегосударственный контроль охватывает все хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности или ведомственной подчиненности....
Контроль І ревізія iconКонтроль – як функції управління” Суть І зміст контролю
Для багатьох людей контроль означає перш за все обмеження, примушення, відсутність самостійності І т д. – словом все те, що прямо...
Контроль І ревізія iconКонтрольная работа по дисциплине «Основы аудит» Исполнитель: М. А. Стукалкина специальность фк № зачетной книжки: 05 ффд 14572
Система финансового контроля в Российской федерации в основном отвечает требованиям таких систем, действующих в демократических странах...
Контроль І ревізія icon1. 6 Работа с заданием «На контроль»
Задание на контроль Вы получаете в том случае, если Вас назначили «Контролером», т е обязали проконтролировать исполнение задания...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы