Курс методики физики icon

Курс методики физикиНазваниеКурс методики физики
Дата конвертации09.08.2012
Размер113.46 Kb.
ТипРеферат
Курс методики физики


Загальні питанняМетодика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методидослідження.Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізикиМета та завдання навчання фізикиЗміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школиПланування роботи вчителя. Підготовка до урокуКалендарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організаціяпраці вчителяДидактичні та психологічні основи навчання фізикиФормування фізичних поняттьФормування вміннь: навичок учнівМетоди навчання фізики, їх класифікаціяАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізикиПроблемне навчання фізикиНові інформаційні технології навчанняФорми організації навчальних занять з фізикиТипи і структура уроків з фізикиСистема уроків фізики, вимоги до простого уроку фізикиНавчальний експеримент, його структура і завданняДемонстраційний експеримент з фізики, вимоги до ньогоМетодика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідівФронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикумКонтроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролюТестиОрганізація самостійной роботи учнів з фізикиРозвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізикиТехнологія розв'язання експериментальних задачКомбінований урокУрок отримання нових знаньУрок мотивації навчальної діяльності учнівСамостійна робота учнів з фізикиФакультативні курси з фізики в школіСпеціальні питанняФормування понять: механічний рух та його відносність, система відліку,матеріальна точка, траєкторія, шляхОсновні закони динамікиФормування поняття масиФормування поняття силиФормування поняття роботиФормування поняття енергіїФормування основних понять криволінійного рухуФормування основних понять про механічні хвиліФормування поняття про температуруМетодика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі"Формування основних понять МКТФормування наукового світогляду при вивченні фізикиФормування основних понять електростатикиМетодика формування основних понять теми: "Магнітне поле"Формування поняття "електромагнітне поле"Формування основних понять теми: "Світлові кванти"Формування поняття "фізична величина" у середній школіВимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середнійшколіЗагальні питання методики розв'язування задачРоль і місце задач у системі навчання фізики в школіКласифікація задач з фізикиМетодика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи)Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складнихмеханічних системФормування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середняшвидкістьПедагогікаПедагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства.Виховання - основна проблема педагогіки.Система народної освіти в Україні.Структура соціального досвіду і зміст освіти.Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти.Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/.
Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керуванняпізнавальної діяльності.Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальноюдіяльністю.Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середнійшколі.Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбовіматеріали.Теоретичні основи програмованого навчання.Програмоване навчання: типи навчальних програм.Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм.Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ поД.А.Дистервегу.Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики.Дидактичні принципи в учбовому процесі.Значення і функції контролю в навчанні.Види, методи і форми контролю в учбовому процесі.Критерії оцінки знань, вміння, навиків.Інформаційні технічні засоби навчання.Технічні засоби контролю знань.Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи.Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання.Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки.Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремихнегативних /заперечливих/ рис темпераменту.Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу нахарактер.Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей.Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту.Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності.Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі.Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті.Загальні питанняМетодика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методидослідження.Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізикиМета та завдання навчання фізикиЗміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школиПланування роботи вчителя. Підготовка до урокуКалендарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організаціяпраці вчителяДидактичні та психологічні основи навчання фізикиФормування фізичних поняттьФормування вміннь: навичок учнівМетоди навчання фізики, їх класифікаціяАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізикиПроблемне навчання фізикиНові інформаційні технології навчанняФорми організації навчальних занять з фізикиТипи і структура уроків з фізикиСистема уроків фізики, вимоги до простого уроку фізикиНавчальний експеримент, його структура і завданняДемонстраційний експеримент з фізики, вимоги до ньогоМетодика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідівФронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикумКонтроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролюТестиОрганізація самостійной роботи учнів з фізикиРозвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізикиТехнологія розв'язання експериментальних задачКомбінований урокУрок отримання нових знаньУрок мотивації навчальної діяльності учнівСамостійна робота учнів з фізикиФакультативні курси з фізики в школіСпеціальні питанняФормування понять: механічний рух та його відносність, система відліку,матеріальна точка, траєкторія, шляхОсновні закони динамікиФормування поняття масиФормування поняття силиФормування поняття роботиФормування поняття енергіїФормування основних понять криволінійного рухуФормування основних понять про механічні хвиліФормування поняття про температуруМетодика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі"Формування основних понять МКТФормування наукового світогляду при вивченні фізикиФормування основних понять електростатикиМетодика формування основних понять теми: "Магнітне поле"Формування поняття "електромагнітне поле"Формування основних понять теми: "Світлові кванти"Формування поняття "фізична величина" у середній школіВимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середнійшколіЗагальні питання методики розв'язування задачРоль і місце задач у системі навчання фізики в школіКласифікація задач з фізикиМетодика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи)Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складнихмеханічних системФормування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середняшвидкістьПедагогікаПедагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства.Виховання - основна проблема педагогіки.Система народної освіти в Україні.Структура соціального досвіду і зміст освіти.Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти.Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/.Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керуванняпізнавальної діяльності.Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальноюдіяльністю.Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середнійшколі.Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбовіматеріали.Теоретичні основи програмованого навчання.Програмоване навчання: типи навчальних програм.Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм.Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ поД.А.Дистервегу.Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики.Дидактичні принципи в учбовому процесі.Значення і функції контролю в навчанні.Види, методи і форми контролю в учбовому процесі.Критерії оцінки знань, вміння, навиків.Інформаційні технічні засоби навчання.Технічні засоби контролю знань.Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи.Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання.Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки.Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремихнегативних /заперечливих/ рис темпераменту.Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу нахарактер.Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей.Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту.Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності.Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі.Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті.Загальні питанняМетодика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методидослідження.Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізикиМета та завдання навчання фізикиЗміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школиПланування роботи вчителя. Підготовка до урокуКалендарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організаціяпраці вчителяДидактичні та психологічні основи навчання фізикиФормування фізичних поняттьФормування вміннь: навичок учнівМетоди навчання фізики, їх класифікаціяАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізикиПроблемне навчання фізикиНові інформаційні технології навчанняФорми організації навчальних занять з фізикиТипи і структура уроків з фізикиСистема уроків фізики, вимоги до простого уроку фізикиНавчальний експеримент, його структура і завданняДемонстраційний експеримент з фізики, вимоги до ньогоМетодика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідівФронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикумКонтроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролюТестиОрганізація самостійной роботи учнів з фізикиРозвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізикиТехнологія розв'язання експериментальних задачКомбінований урокУрок отримання нових знаньУрок мотивації навчальної діяльності учнівСамостійна робота учнів з фізикиФакультативні курси з фізики в школіСпеціальні питанняФормування понять: механічний рух та його відносність, система відліку,матеріальна точка, траєкторія, шляхОсновні закони динамікиФормування поняття масиФормування поняття силиФормування поняття роботиФормування поняття енергіїФормування основних понять криволінійного рухуФормування основних понять про механічні хвиліФормування поняття про температуруМетодика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі"Формування основних понять МКТФормування наукового світогляду при вивченні фізикиФормування основних понять електростатикиМетодика формування основних понять теми: "Магнітне поле"Формування поняття "електромагнітне поле"Формування основних понять теми: "Світлові кванти"Формування поняття "фізична величина" у середній школіВимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середнійшколіЗагальні питання методики розв'язування задачРоль і місце задач у системі навчання фізики в школіКласифікація задач з фізикиМетодика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи)Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складнихмеханічних системФормування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середняшвидкістьПедагогікаПедагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства.Виховання - основна проблема педагогіки.Система народної освіти в Україні.Структура соціального досвіду і зміст освіти.Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти.Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/.Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керуванняпізнавальної діяльності.Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальноюдіяльністю.Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середнійшколі.Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбовіматеріали.Теоретичні основи програмованого навчання.Програмоване навчання: типи навчальних програм.Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм.Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ поД.А.Дистервегу.Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики.Дидактичні принципи в учбовому процесі.Значення і функції контролю в навчанні.Види, методи і форми контролю в учбовому процесі.Критерії оцінки знань, вміння, навиків.Інформаційні технічні засоби навчання.Технічні засоби контролю знань.Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи.Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання.Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки.Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремихнегативних /заперечливих/ рис темпераменту.Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу нахарактер.Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей.Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту.Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності.Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі.Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті.Загальні питанняМетодика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методидослідження.Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізикиМета та завдання навчання фізикиЗміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школиПланування роботи вчителя. Підготовка до урокуКалендарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організаціяпраці вчителяДидактичні та психологічні основи навчання фізикиФормування фізичних поняттьФормування вміннь: навичок учнівМетоди навчання фізики, їх класифікаціяАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізикиПроблемне навчання фізикиНові інформаційні технології навчанняФорми організації навчальних занять з фізикиТипи і структура уроків з фізикиСистема уроків фізики, вимоги до простого уроку фізикиНавчальний експеримент, його структура і завданняДемонстраційний експеримент з фізики, вимоги до ньогоМетодика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідівФронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикумКонтроль знань і вмінь учнів з фізики. Методи і форми контролюТестиОрганізація самостійной роботи учнів з фізикиРозвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізикиТехнологія розв'язання експериментальних задачКомбінований урокУрок отримання нових знаньУрок мотивації навчальної діяльності учнівСамостійна робота учнів з фізикиФакультативні курси з фізики в школіСпеціальні питанняФормування понять: механічний рух та його відносність, система відліку,матеріальна точка, траєкторія, шляхОсновні закони динамікиФормування поняття масиФормування поняття силиФормування поняття роботиФормування поняття енергіїФормування основних понять криволінійного рухуФормування основних понять про механічні хвиліФормування поняття про температуруМетодика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі"Формування основних понять МКТФормування наукового світогляду при вивченні фізикиФормування основних понять електростатикиМетодика формування основних понять теми: "Магнітне поле"Формування поняття "електромагнітне поле"Формування основних понять теми: "Світлові кванти"Формування поняття "фізична величина" у середній школіВимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювання у середнійшколіЗагальні питання методики розв'язування задачРоль і місце задач у системі навчання фізики в школіКласифікація задач з фізикиМетодика розв'язування задач (синтетичний та аналітичний методи)Застосування методів аналогії для вивчення періоду коливань складнихмеханічних системФормування понять: миттєва швидкість, переміщення, прискорення, середняшвидкістьПедагогікаПедагогіка, як засіб передачі соціального досвіду людського суспільства.Виховання - основна проблема педагогіки.Система народної освіти в Україні.Структура соціального досвіду і зміст освіти.Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти.Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/.Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керуванняпізнавальної діяльності.Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальноюдіяльністю.Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середнійшколі.Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбовіматеріали.Теоретичні основи програмованого навчання.Програмоване навчання: типи навчальних програм.Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм.Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ поД.А.Дистервегу.Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики.Дидактичні принципи в учбовому процесі.Значення і функції контролю в навчанні.Види, методи і форми контролю в учбовому процесі.Критерії оцінки знань, вміння, навиків.Інформаційні технічні засоби навчання.Технічні засоби контролю знань.Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи.Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання.Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки.Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремихнегативних /заперечливих/ рис темпераменту.Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу нахарактер.Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей.Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту.Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності.Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі.Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті.
Похожие:

Курс методики физики iconУчебно-методический комплекс по дисциплине физика Подготовка бакалавров по направлению
Смирнова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей физики и методики преподавания физики
Курс методики физики iconУчебно-методический комплекс по дисциплине физика Подготовка бакалавров по направлению
Смирнова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей физики и методики преподавания физики
Курс методики физики iconУчебно-методический комплекс по дисциплине Биофизика Специальность: биология (код по оксо) (наименование специальности)
Смирнова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей физики и методики преподавания физики
Курс методики физики iconУчебно-методический комплекс по дисциплине физика Специальность: биология (код по оксо) (наименование специальности)
Смирнова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей физики и методики преподавания физики
Курс методики физики iconУчебно-методический комплекс по дисциплине физика Специальность: биология (код по оксо) (наименование специальности)
Смирнова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей физики и методики преподавания физики
Курс методики физики iconСоколов Валерий Николаевич 2011 год Цель. Разработка методики использования нетбуков на урок
Разработка методики использования нетбуков на уроках физики в 7-9 классах в условиях сельской школы
Курс методики физики icon«томский педагогический университет»
Соответствует программе курса физики технических и педагогических учебных заведений. Предназначено для студентов, получающих техническое...
Курс методики физики iconОбразец ректору юфу в. Г. Захаревичу Иванова Ивана Ивановича, бакалавра физики (4 курс 1 гр.)
Прошу перевести меня на 5 курс для обучения по программе подготовки специалистов по специальности
Курс методики физики icon"Введение в естественно-научные исследования."
Содержание курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных учащимися в курсе естествознания 5 и 6 кл и параллельно получаемых...
Курс методики физики iconА. Н. Шагалова, Ельцовская сош, с. Ельцовка, Ельцовский р-н, Алтайский кр Роль физики в жизни кошки
Ребята, мы с вами закончили изучение курс физики основной школы. Поговорим о ваших домашних любимцах кошках, оказывается кошки едва...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы