Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування icon

Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебуванняНазваниеПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Дата конвертации08.08.2012
Размер50,14 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 257 від 4 березня 2004 року

Про затвердження переліку посад наукових
(науково-педагогічних) працівників підприємств,
установ, організацій, вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
на яких дає право на призначення пенсії та
виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію
відповідно до статті 24 Закону України "Про
наукову і науково-технічну діяльність"


(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 961 від 28.07.2004
№ 1097 від 16.11.2005
№ 94 від 31.01.2007
№ 819 від 13.06.2007
№ 1091 від 05.09.2007

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - перелік), що додається.

2. До наукового стажу, який дає право на призначення пенсій та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", зараховується час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України, якщо цій роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота на посадах, передбачених переліком, та час роботи осіб, які мають науковий ступінь, на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю, час роботи на посадах керівника (начальника, завідуючого тощо), старшого викладача, викладача Вищих курсів іноземних мов Міністерства закордонних справ України в період з 1 січня 1990 р. по 1 січня 2004 року, на посаді начальника (керівника) бригади в наукових підрозділах наукових установ у період до 1 січня 1980 р.; час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, передбачених переліком, у наукових установах, організаціях, вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством промислової політики; час навчання в аспірантурі або ад'юнктурі за денною (очною) формою навчання випускників аспірантури, ад'юнктури, час перебування в докторантурі випускників докторантури.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 961 від 28.07.2004, № 1097 від 16.11.2005, № 819 від 13.06.2007, № 1091 від 05.09.2007)

2-1. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників, які працювали на державних підприємствах, в установах, організаціях та вищих навчальних закладах колишніх Української РСР, інших республік СРСР, а також СРСР.

(Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1097 від 16.11.2005)

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. № 1570 "Про реалізацію частини другої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2102);

постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. № 1571 "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2103).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 257

ПЕРЕЛІК
посад наукових (науково-педагогічних)
працівників підприємств, установ, організацій, вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
перебування на яких дає право на призначення пенсії
та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію
відповідно до статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 )------------------------------------------------------------------

Підприємства, | Найменування посади

установи, організації |

------------------------------------------------------------------

1. Президії президент; перший віце-президент;
Національної академії віце-президент; академік-секретар (його
наук, Української заступники); головний учений секретар,
академії аграрних учений секретар та їх заступники; член
наук, Академії президії академії наук; керівник
медичних наук, (завідуючий, начальник), заступник
Академії педагогічних керівника (завідуючого, начальника)
наук, Академії наукового підрозділу (управління,
правових наук, відділення, відділу, секції, сектору, бюро,
Академії мистецтв групи), радник президії академії наук;

головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
науковий співробітник-консультант; молодший
науковий співробітник

2. Вищі навчальні керівник (ректор, президент, начальник
заклади III-IV тощо); заступник керівника (перший
рівнів акредитації, проректор, проректор, перший віце-президент,
наукові підрозділи в віце-президент) з науково-педагогічної,
їхньому складі наукової роботи; декан; завідуючий кафедрою;
професор; доцент; директор бібліотеки;
науковий працівник бібліотеки; старший
викладач; викладач, асистент;

керівник (завідуючий, начальник, директор),
заступник керівника (завідуючого,
начальника, директора) наукового підрозділу
(інституту, частини, відділу, лабораторії,
сектору, бюро, групи);

головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
молодший науковий співробітник, учений
секретар;

3. Наукові установи керівник (президент, генеральний директор,
та організації (їх генеральний конструктор, директор,
філіали, відділення начальник); заступник керівника
тощо) (віце-президент, заступники генерального
директора, генерального конструктора,
директора, начальника), радник при дирекції
наукової установи, організації (їх
філіалів) з наукової, науково-технічної
роботи; головний учений секретар, учений
секретар та їх заступники;

головний конструктор (інженер, технолог
тощо) та їх заступники з основного напряму
діяльності наукової установи, організації;

провідний конструктор (інженер, технолог
тощо) з основного напряму діяльності
наукової установи, організації;

керівник (завідуючий, начальник),
заступники керівника (завідуючого,
начальника), головний конструктор (інженер,
технолог тощо), провідний конструктор
(інженер, технолог тощо) наукового
підрозділу (відділення, відділу, комплексу,
центру, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний інженер (конструктор, технолог,
архітектор) проекту;

головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
науковий співробітник-консультант; молодший
науковий співробітник

4. Підприємства, керівник (завідуючий, начальник),
установи, заступники керівника (завідуючого,
організації, не начальника), головний конструктор (інженер,
зазначені в пунктах технолог тощо), провідний конструктор
1-3 цього переліку (інженер, технолог тощо) наукового
підрозділу (відділення, комплексу, центру,
відділу, лабораторії, сектору, бюро,
групи);

головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
молодший науковий співробітник

{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1097
( 1097-2005-п ) від 16.11.2005, N 94 ( 94-2007-п ) від
31.01.2007, N 819 ( 819-2007-п ) від 13.06.2007 }
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconПро затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів з метою приведення нормативної бази у відповідність до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Затвердити Інструкцію про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, що додається
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconПро затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів (Із змінами, внесеними згідно з Постановою км n 960 (960-2000-п) від 14. 06. 2000) Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів (додається)
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconВ останнє десятиріччя траволікування інтенсивно розвивається. Цей давній напрям у медицині дедалі більше привертає увагу як лікарів-практиків і народних цілителів, так і науковців
У першу чергу це стосується системи вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації...
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconНаказ Міністерства освіти І науки України 02. 09. 2008 №802
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним...
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconНаказ №842 від 02 листопада 2004р. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік
Наказ мон №842 від 02. 11. 2004р. "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені)...
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconНаказ №849 3 листопада 2004р. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)
Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання” №1717 від 16. 11. 2000 р...
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconПро затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу
Кабінету Міністрів України „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання”...
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconПро затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Із змінами, внесеними згідно з Постановою км №758 від 27.
Затвердити перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним...
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування iconПро зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році
України в 2012 році», виконуючи наказ рво від 07. 12. 2011 №630 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы