Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж icon

Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жжНазваниеЭлективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж
страница3/6
Дата конвертации19.01.2013
Размер0.78 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6^ Таңдау бойынша курс 1

«Жалпы және заңдық психология», 2 кредит

Пререквизит:Психология

Постреквизит: «Сот психиатриясы», «Сот экспертологиясы», «Криминология», «ҚР АІЖҚ», «ҚР ҚІЖҚ»

Мақсаты: жалпы психолгиямен оқытылатын, психиканың дамуының жалпы заңдылықтарын оқу негізінде жалпы психология білімдерін игерген тұлғаны қалыптастыру

^ Курстың қысқаша сипаттамасы:

Жалпы және заңдық психологияның пәні, міндеттері және маңызы. Психологияның және заңдық ғылымдардың түйілісінде пайда болған ғылым ретіндегі заңдық психология; заңдық психологияның әдістемсі ретіндегі жалпы психология; психика және сезім; психиканың нерофизиологиялық негіздері; тұлғаның психологиялық құрылымы; әлеуметтік топтар туралы түсінік; топтардың типологиясы; жүріс-тұрыстың топтық нормалары; құқық – тұлғаның жүріс-тұрысының әлеуметтік реттелуінің факторы ретінде; қылмыскердің тұлғалық психологиясы. Қылмыстық әрекеттің психологиялық анализі; қылмыстық топтың психологиясы; алдын-ала тергеудің психологиялық сипаттамасы; айғақты қалыптастырудың іс жүргізу кезеңіне дейінгі психология; айғақты қалыптастырудың іс жүргізу кезеңіндегі, қылмыстық іс жүргізудегі жалған ақпарат, вербалды тергеу әрекеттерінің, нақты тергеу әрекеттерінің, аралас тергеу әрекеттерінің психологиясы; тергеуші психологиясы. Сот отырысы психологиясы; судяның, айыпталушының және адвокаттың кәсіби-психологиялық ерекшеліктері; сот-психологиялық сараптамасы; сотталушының психологиясы; түзету-еңбектік мекемелерінің қызметінің психологиялық сипаттамасы.

^ Күтілетін нәтижелер: қылмыстық әрекеттерді нақты және толық ашу үшін адамның психикасының негізгі психологиялық санаттартын игеру, талқылау логикасындағы қателіктер мен жетістіктерді көру, қылмыскер тұлғаға қылмысты жасауға әсер еткен себептерді орната білу, қылмыскердің жүріс-тұрысындағы дұрыс және қате бегілерді тани білу.

^ Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: магистр Дворникова И.В.«Психология», 2 кредит

Пререквизит: Психология

Постреквизит: «Сот психиатриясы», «Сот экспертологиясы», «Криминология», «ҚР АІЖҚ», «ҚР ҚІЖҚ»

Мақсаты: адамның психологиялық таным процесстерін, жағдайын және психологиялық ерекшеліктерін оқу

^ Курстың қысқаша сипаттамасы:

Психологияның пәні, міндеттері және маңызы; заңдық психологияның әдістемсі ретіндегі жалпы психология; психика және сезім; психиканың нерофизиологиялық негіздері; тұлғаның психологиялық құрылымы; әлеуметтік топтар туралы түсінік; топтардың типологиясы; жүріс-тұрыстың топтық нормалары; құқық – тұлғаның жүріс-тұрысының әлеуметтік реттелуінің факторы ретінде; қылмыскердің тұлғалық психологиясы; қылмыстық әрекеттің психологиялық анализі; қылмыстық топтың психологиясы; алдын-ала тергеудің психологиялық сипаттамасы; айғақты қалыптастырудың іс жүргізу кезеңіне дейінгі психология; айғақты қалыптастырудың іс жүргізу кезеңіндегі, қылмыстық іс жүргізудегі жалған ақпарат, вербалды тергеу әрекеттерінің, нақты тергеу әрекеттерінің, аралас тергеу әрекеттерінің психологиясы. Тергеуші психологиясы; сот отырысы психологиясы; судяның, айыпталушының және адвокаттың кәсіби-психологиялық ерекшеліктері; сот-психологиялық сараптамасы; сотталушының психологиясы; түзету-еңбектік мекемелерінің қызметінің психологиялық сипаттамасы.

^ Күтілетін нәтижелер: адамның психикасының нейпрофизиологиялық негіздерін игеру, адамның әртүрлі психологиялық процесстерін, жағдайын және ерекшеліктерін анықтау.

^ Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: магистр Дворникова И.В.


«Педагогика, психология және өзін -өзі танудың негіздері», 2 кредит

Пререквизит: Психология

Постреквизит: «Сот психиатриясы», «Сот экспертологиясы», «Криминология», «ҚР АІЖҚ», «ҚР ҚІЖҚ»

Мақсаты: Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың базалық білімдерін меңгерген маманды дауындау, оның жалпы мәдениеттік және жалпы гуманитарлық деңгейін қалыптастыру үшін.

^ Курстың қысқаша сипаттамасы:

Педогогика мен психологияның обьектісі, пәні, міндеті мен принциптері. Педогогика мен психологияның қазіргі кездегі адам туралы ғылымдарындығы рөлі. Болашақ маманның жан-жақты дамуына және оның жеке бас қасиеттерінің қалыптасуына психо-педогогикалық оқытудың маңызы. Педогогикалық және психологиялық зерттеулердің әдіс-тәсілдері. Педогогикалық және психологиялық ғылымдардың даму тарихы: басты бөлімдері мен салалары. Педогогика мен психологияның санаттары.

^ Күтілетін нәтижелер: педогогика мен психологияны жақсы меңгеру, сол арқылы болашақ маманның қалыптасуындағы өзінің жеке мінезін және басқа адамдардың мінезін ашып дамыту; жанадан туындаған өзгерістер мен жаңа ойлардың генерациясына бейімделу үшін қажетті қасиеттерге ие болу.

^ Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: магистр Дворникова И.В.


Таңдау бойынша курс 2

«Кооперативтік қозғалыстың тарихы мен теориясы», 1 кредит

Пререквизит: «Қазақстан тарихы», Экономикалық теория»

Постреквизит: «Саясаттану», «Мәдениеттану», «ҚР Азаматтық құқығы», «ҚР Аграрлық құқығы»

Мақсаты: кооперативтік қозғалыстың тарихы және теориясы негіздері бойынша қажетті білімдерін қалыптастыру

^ Курстың қысқаша сипаттамасы:

Кооперативтік қозғалыстың обьектісі, пәні, міндеттері және қағидалары. Кооперативтік қозғалыстың даму себептері. Кооперативтердің қағидалары, белгілері, құндылықтары, жіктелуі. Кооперативтік идеология. Жаңа жағедайджағы кооперативтік қозғалыс. Халықаралық кооперативтік альянстың тарихы.

^ Күтілетін нәтижелер: кооперативтік қозғалыстың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерімен танысу, оның ішінде Қазақстандағы, қоғамның даму заңдылықтарын, оның әлеуметтік-саяси, экономикалық негіздерін және мәдени-тарихи құндылықтарын білу.

^ Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: т.ғ.д. Абилов Қ.Ж.


«Кооперативтік қозғалыстың және саяси-әлеуметтік ілімдердің тарихы және теориясы», 1 кредит

Пререквизит: «Қазақстан тарихы», «Экономикалық теория»

Постреквизит: «Саясаттану», «Мәдениеттану», «ҚР Азаматтық құқығы», «ҚР Аграрлық құқығы»

Мақсаты: кооперативтік қозғалыстың тарихы және теориясы негіздері бойынша қажетті білімдерін қалыптастыру

^ Курстың қысқаша сипаттамасы:

Саясаттанукың ғылым ретіндегі міндеттері, саяси ілімдердің даму тарихынрың қысқаша тарихы. Саяси биліктің мәні, биліктің субъектілері, объектілері және қызметтері, мемлекет қызметтері, саяси режимдер және саяси партиялар, Қазақстандағы саяси билікті демократиялау жолдары.

Әлеуметтанудың қызметтері және құрылымы, әлеуметтік ойлардың дамуының қысқана тарихы (О. Кант, Г. Спенсер, М. Вебер). Әлеуметтендіру барысында тұлғаның дамуы. Экономикалық әлеуметтанудың мазмұны. Қала мен ауылдың әлеуметтануы, жастардың, неке мен отбасының әлеуметтануы, әлеуметтік зерттеулердің негізгі міндеттері мен әдістері.

Мәдениеттің қалыптасуы, құрылымы жәәне қызметтері. Мәдениеттің феномені ретіндегі өнердің ерекшелігі. Мәдениеттанудың ғылым ретіндегі дамуының қысқаша тарихы, Қазақстан халықтарының мәдениетінің даму ерекшеліктері.

Кооперативтік қозғалыстың ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері, кооперативтік қызметтің қағидалары. ҚР «Ауылшаруашылығы тұтынушылық кооперациясы туралы» Заңы. Қазақстандағы кооперацияның пайда болу ерекшеліктері және дамуы. Қазақстандағы ұжымдастыру және оның нәтижелері.

^ Күтілетін нәтижелер: кооперативтік қозғалыстың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерімен танысу, оның ішінде Қазақстандағы, қоғамның даму заңдылықтарын, оның әлеуметтік-саяси, экономикалық негіздерін және мәдени-тарихи құндылықтарын білу.

^ Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: т.ғ.д. Абилов Қ.Ж.

«Жалпы және әлеуметтік психология», 1 кредит

Пререквизит: «Қазақстан тарихы», «Экономикалық теория»

Постреквизит: «Саясаттану», «Мәдениеттану», «ҚР Азаматтық құқығы», «ҚР Аграрлық құқығы»

Мақсаты: Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың базалық білімдерін меңгерген маманды дауындау, оның жалпы мәдениеттік және жалпы гуманитарлық деңгейін қалыптастыру үшін.

^ Курстың қысқаша сипаттамасы:

Жалпы азаматтың және болашақ маманның жалпы мәдениетінің құрылымдық бөлігі ретіндегі психологиялық және педагогикалық мәдениеттің элементтеріне түйістіру. Психология мен педагогиканы маманды жалпы мәдениеттік және жалпы гуманитарлық дайындаудың маңызды бөлігі сапасында қарастыру, этностың ұлттық өзін-өзі тануды және саяси мәдениеттік құндылықтарды қалыптастыруға әсері.

^ Күтілетін нәтижелер: психология мен педагогиканың білімдерін болашақ маманды кәсіби қалыптастырудағы өзіндік, сондай-ақ басқа тұлғалық сипаттамаларын ашу және дамыту үшін игеру; пайда болатын өзгерістерге және жаңа ойлардың генерациясына үйрену қасиеттерін игеру.

^ Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: т.ғ.д. Абилов Қ.Ж.


Таңдау курсы 3

«Рим құқығы», 1 кредит

Пререквизит: жоқ

Постреквизит: «ҚР азаматтық құқығы»

Мақсаты: цивильдік құқықтың пәндерін оқыту үшін қажетті негізін қалыптастыру.

^ Курстың қысқаша сипаттамасы:

Рим азаматтық құқығының пәні; рим азаматтық құқығының басты жүйелері. Рим құқығының қайнар көздері; құқық қорғау; арыздардың ұғымы мен түрлері; рим жеке құқығының субьектілері; заңды тұлғалар; отбасы құқық қатынастары; ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастары; әке билігі; жеке меншік құқық; иелік ету. Жеке меншік құқығын қорғау; бөтен адамдар меншігіне құқық; эмфитезиз және суперфиции. Кепіл және оның нысаны; шарт және міндеттемелер туралы жалпы оқытулар; берешек берушінің міндеті; міндеттердің тоқтатылуы; стимуляция; контракт және пакті; сақтау шарты; сатып алу-сату; эвикция; жалдау шарты және оның түрлері; серіктестік шарты; тапсырыс шарты; аты жоқ шарттар; шарттардан алынған міндеттемелер; деликтерден алынған міндеттемелер; мұра түсінігі және түрлері; заң бойынша мұрагерлік бойынша мұра; федокомиссиялар және тәсілдері; легаттар түрлері; әмбебеап федокоммиссиялар; мұрагерлікті ашу және қабылдау; мұрагелік туралы арыздар.

^ Күтілетін нәтижелер: императорлар конституциялары, магистрлар эдиктісі, басты дефенициялардың түсініктері, дәрежелері, болашақ заң мамандарының білім базасын қалыптастыру, рим жеке құқығының қалыптасу бастамасы, ол арқылы азаматтық құқық, азаматтық процесс, отбасы құқығы және басқаларын оқудағы көмегі, мәдени-тарихи құндылықтарды, қоғамның даму заңдылықтарын білу.

^ Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: з.ғ.к., профессор Н.Р.Весельская


«Мұсылмандық құқық», 1 кредит

Пререквизит: жоқ

Постреквизит: «ҚР азаматтық құқығы»

Мақсаты: цивильдік құқықтың пәндерін оқыту үшін қажетті негізін қалыптастыру.

^ Курстың қысқаша сипаттамасы:

Мұсылман құқығының қолдану аясы. Мұсылман құқығының қайнар көздері: құран, сүннет, иджма, әл қиас. Мұсылман құқығындағы тұлғалар, мұсылман құқықтарын шектеу. Жеке құқық және кейбір заттық құқықтар. Жеке құқық және мұсылмандардың деңгейі. Жер қатынастары. «Мал», «харам» әр түрлі «мүлік» және «йад» жеке құқық обьектілері туралы шариат. «Акд»-шарт, «фикх»-екі немесе көпжақты келісім туралы міндетті шарт. Шарттар түрлері мен нысандары. Деликтік міндеттемелер. Келтірілген зардаптар үшін төлемақылар теориясы. Мұрагерлік қатынастар, шеиттер мен сунниттердегі мұрагерлердің мұра құқығы.

^ Күтілетін нәтижелер: императорлар конституциялары, магистрлар эдиктісі, басты дефенициялардың түсініктері, дәрежелері болашақ заң мамандарының білім базасын қалыптастыру, рим жеке құқығының қалыптасу бастамасы, ол арқылы азаматтық құқық, азаматтық процесс, отбасы құқығы және басқаларын оқудағы көмегі, мәдени-тарихи құндылықтарды, қоғамның даму заңдылықтарын білу.

^ Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: з.ғ.к., профессор Н.Р.Весельская


«Жаңа кезеңдегі негізгі құқықтық жүйелер», 1кредит

Пререквизит: жоқ

Постреквизит: «ҚР азаматтық құқығы»

Мақсаты: цивильдік құқықтың пәндерін оқыту үшін қажетті негізін қалыптастыру.

^ Курстың қысқаша сипаттамасы:

Құқықтық жүйенің ұғымы. Құқықтық жүйенің типологиясы. Романо-германдық құқықтық жүйе. Англо-американдық құқықтық отбасы немесе «жалпы құқықтық» отбасы. Әлеуметтік құқықтық отбасы. Діни-дәстүрлі құқықтық отбасы. Қытай және жапон құқық жүйелерінің ерекшеліктері.

^ Күтілетін нәтижелер: болашақ заң мамандарының білім базасын қалыптастыру, басты дефинциларды, дәрежеерді, анықтамаларды, басты құқықтық жүйелердің теориясын: англо-саксондық және романо-германдық анықтау, азаматтық құқық, азаматтық процесс, отбасы құқығы және т.б. қиын пәндерді оқудағы көмегі зор.

Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: з.ғ.к., профессор Н.Р.Весельская


^ ЭЛЕКТИВТІК ПӘНДЕР


Пәндер Циклы

Пән коды

^ Пәннің атауы

Кред саны

Семестр

2 курс
ООД 1^

Таңдау бойынша курс 1OSMP

2112
Сот психиатриясы және сот медицинасы негіздері

1

4
SM 2112


Сот медицинасы

1

4
SP 2112

Сот психиатриясы

1

4

БД 2
Таңдау бойынша курс 2GSU

2219
^
Мемлекеттік қызмет және басқару

2

4
EGS 2219

Мемлекеттік қызметкерлердің этикасы

2

4
PAPRGSU 2219

Мемлекеттік қызмет және басқарудың құқықтық реттелуінің мәселелік аспектілері

2

4


^

Таңдау бойынша курс 3


BPRK 2226
ҚР Банк құқығы

3

4PRRZB 2226
Бағалы қағаздар нарығын құқықтық реттеу

3

4FRP 2226
Қаржылық нарықтар және делдалдар

3

4


^

Таңдау бойынша курс 4


ZhPR 2227
Тұрғын үй құқығы

2

4
RPNI 2227
^
Жылжымайтын мүліктерге құқықты тіркеу

2

4
PDOZHS 2227
Тұрғын үй саласындағы шарттық қатынастардың мәселелері

2

4

ПД 3^

Таңдау бойынша курс 5Men2310
Менеджмент

2

3MMSP2310

Шағын және орта кәсіпорындардың менеджменті

2

3IM 2310

Инвестициялық менеджмент

2

3

1   2   3   4   5   6
Похожие:

Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж iconЭлективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы
Каталог өзіне элективтік пәндер тізімін (таңдау бойынша компонентті), сондай-ақ мамандық бойынша олардың бағдарламаларының қысқаша...
Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж icon5В050800 -есеп және аудит Қарағанды – 2011-2012
...
Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж iconЭлективті пәндердің каталогы 050301 «Юриспруденция» мамандығы
Каталог өзіне элективтік пәндер тізімін (таңдау бойынша компонентті), сондай-ақ мамандық бойынша олардың бағдарламаларының қысқаша...
Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж iconЭлективті пәндердің каталогы 050301 «Юриспруденция» мамандығы (қысқартылған оқу мерзімі)
Каталог өзіне элективтік пәндер тізімін (таңдау бойынша компонентті), сондай-ақ мамандық бойынша олардың бағдарламаларының қысқаша...
Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж icon5В050800 -есеп және аудит (қысқартылған, орта кәсіптік білімі бар тұлғалар үшін)
Экономикалық Университеті оқу әдістемелік кеңесі ұсынған элективті пәндердің каталогы ( 20 ж № хаттамасы) Қарағанды, ҚҚэу 20 бет
Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж iconМетодические рекомендации по оформлению курсовых работ по дисциплине
Ахметовой К. С. на основании госо рк 08. 279-2006 специальности 5В030100 «Юриспруденция», рабочего учебного плана специальности 5В030100...
Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы заң факультеті
«Қазақстан Республикасының еңбек құқығы» пәнінің оқу бағдарламасы 5В030100 мамандығы бойынша бммс негізінде типтік оқу жоспары, типтік...
Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж iconТАҢдау бойынша пәндердің каталогы мамандық – 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» Өскемен қ., 2011 ж. 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
Азақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шығыс қазақстан аймақТЫҚ университеті
Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж iconКаталог элективных дисциплин 5В030100 «Юриспруденция»
Каталог элективных дисциплин, рекомендованный учебно-методическим советом Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза...
Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2011-2012жж iconКаталог элективных дисциплин 5В030100 «Юриспруденция»
Каталог элективных дисциплин, рекомендованный учебно-методическим советом Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы