1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи icon

1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботиНазвание1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи
Дата конвертации25.09.2012
Размер192.6 Kb.
ТипДокументы

1.Тема: Багатофакторна нелінійна регресія

2.Мета роботи: Набуття практичних навичок побудови економетричної моделі у вигляді багатофакторної нелінійної регресії (на основі виробничої функції Кобба–Дугласа) та її використання для аналізу і прогнозування процесу виробництва.

3. Задачі роботи :

  1. Оцінювання параметрів неокласичної виробничої функції Кобба – Дугласа.

  2. Верифікація побудованої моделі.

  3. Аналіз виробництва на основі побудованої моделі.

  4. Прогнозування на основі побудованої моделі.

^ 4. Завдання роботи і вихідні дані.

На основі вибіркових статистичних спостережень на протязі року за групою з 12 однорідних підприємств деякої галузі, які випускають однакову продукцію, отримані статистичні дані по випуску продукції Y, вартості основного капіталу K і затратах праці L (див. вихідні дані).


13

Y

K

L

148,87

34,6

65,6

161,11

36,9

70,3

167,59

36,7

73

177,49

38,2

79,1

187,24

40,8

82,7

198,74

41,6

87,6

208,71

44,1

90,9

213,47

46,6

91,5

221,98

46,3

95,6

230,25

47

99

235,52

48,2

102,2

247,5

50,3

108,4Номер варіанту

K*

L*

Y*

Kpr

Lpr

13

47

92

200

40

90i

1

5,00307

3,54385

4,18358

5,00721

-0,0041412

5,08209

3,60821

4,25277

5,08255

-0,0004633

5,12152

3,60278

4,29046

5,10920

0,0123174

5,17891

3,64284

4,37071

5,18430

-0,0053815

5,23239

3,70868

4,41522

5,24144

-0,0090446

5,29200

3,72810

4,47278

5,29199

0,0000107

5,34095

3,78646

4,50976

5,34076

0,0001868

5,36350

3,84160

4,51634

5,36533

-0,0018369

5,40259

3,83514

4,56017

5,39628

0,00630410

5,43917

3,85015

4,59512

5,42812

0,01104911

5,46180

3,87536

4,62693

5,46120

0,00059912

5,51141

3,91801

4,68583

5,52101

-0,009600Сума

 

 

 

 

0,00 

12

44,94

53,48

 

88,31

-51,85

23,77
x'x=

44,94

168,48

200,50

(x'x)-1=

-51,85

180,24

-139,83
 

53,48

200,50

238,61

 

23,77

-139,83

112,17
x'y=

63,43

B=

0,57572

b0

 

237,77

 

0,35515

b1

 

282,96

 

0,75842

b2

Дисперсія σ2ε=

0,000060

Похибка σε=

0,0077

Коеф.кореляції r =

0,99908

Коеф.детермін. R2

0,99815

Критерій Фішера F2,12-3

2430,08

Критерій Фішера критич

4,26Таблиця 2

^
Визначення середньої і граничної продуктивності праці


№ з/п

К

L

APL

MPL

1

47

65,6

2,54065

1,92687

2

47

70,3

2,49853

1,89493

3

47

73

2,47588

1,87775

4

47

79,1

2,42834

1,84170

5

47

82,7

2,40237

1,82200

6

47

87,6

2,36920

1,79684

7

47

90,9

2,34813

1,78086

8

47

91,5

2,34440

1,77803

9

47

95,6

2,31970

1,75930

10

47

99

2,30020

1,74451

11

47

102,2

2,28259

1,73116

12

47

108,4

2,25034

1,70670
№ з/п

L

K

APK

MPK

1

92

34,6

5,58379

1,98308

2

92

36,9

5,35680

1,90246

3

92

36,7

5,37560

1,90914

4

92

38,2

5,23852

1,86046

5

92

40,8

5,02074

1,78311

6

92

41,6

4,95826

1,76092

7

92

44,1

4,77514

1,69589

8

92

46,6

4,60833

1,63664

9

92

46,3

4,62756

1,64348

10

92

47

4,58300

1,62765

11

92

48,2

4,50909

1,60140

12

92

50,3

4,38678

1,55796


Таблиця 3

Визначення середньої і граничної продуктивності основного капіталу


a0=

1,77841

α=

0,35515

β=

0,75842

Коеф.еластич.за капіталом EK

0,35515

Коеф.еластич.за працею EL

0,75842

Загальний коеф.еластич. p=EK+EL

1,11357Таблиця 4

Розрахунки ізокванти Y=Y*№ з/п

Y

b

L

K

1

200

595704,36

65,6

78,53292

2

200

595704,36

70,3

67,74498

3

200

595704,36

73

62,50639

4

200

595704,36

79,1

52,66170

5

200

595704,36

82,7

47,88704

6

200

595704,36

87,6

42,34808

7

200

595704,36

90,9

39,13256

8

200

595704,36

91,5

38,58662

9

200

595704,36

95,6

35,13855

10

200

595704,36

99

32,61165

11

200

595704,36

102,2

30,46980

12

200

595704,36

108,4

26,86873

Гранична норма заміщення капіталу працею RKL=

0,49


0,97


1,57


Гранична норма заміщення праці капіталом RLK=

2,06


1,03


0,641

Xpr

3,69
4,50
X'pr

1

3,69

4,50

X'pr*(X'X)-1=

4,02

-16,17

12,70

X'pr*(X'X)-1*Xpr=

1,54


Kpr

40

Точковий прогноз обсягу випуску продукції ypr=

200,0480104

Lpr

90

5,271

<інтерпрогнозypr<

5,326426

194,5
205,7014

Висновки

1)Побудуємо виробничу функцію Кобба–Дугласа у вигляді:

,

де K - затрати основного капіталу ; L - затрати праці; Y –випуск продукції; a0, ,  - параметри моделі.

2) Щоб знайти параметри моделі проводимо лінеризацію виробничої функції і вона зводиться до лінійної виду:е: При цьому розрахункові значення параметрів становлять : b0 =0,57572 , b1=0,35515 , b2=0,75842.


3)Коефіцієнт кореляції r=0,99908, що свідчить про те , що між залежною змінною випуск продукції і незалежними змінними затрати основного капіталу і затрати праці існує тісний зв’язок , тобто при збільшенні затрат капіталу і праці випуск продукції збільшиться. Коефіцієнт детермінації R2=0,99815 на підставі чого можна зробити висновок , що 99,82% варіації залежної змінної пояснюється впливом незалежних змінних, а 0,18%-іншими факторами ,що свідчить про високу якість побудованої моделі

^ 4) Оскільки розрахункове значення критерію Фішера є більше ніж критичне то побудована модель є адекватною статистичним значенням .

5) Для заданого значення основного капіталу К* =47 розраховуємо середню і граничну продуктивність праці. Розрахунки виконуємо у таблиці 2 для всіх базисних значень затрат праці L (наведених у таблиці вихідних даних). За результатами розрахунків будуємо графіки середньої і граничної продуктивності праці .

6) Для заданого значення затрат праці L*=92 розраховуємо середню і граничну продуктивність основного капіталу. Розрахунки виконуємо у таблиці 3 для всіх базисних значень затрат основного капіталу К (наведених у таблиці вихідних даних). За результатами розрахунків будуємо графіки середньої і граничної продуктивності основного капіталу.

7) Коефіцієнт еластичності випуску продукції за основним капіталом EK=0,35515, тобто при збільшенні капіталу на 1 виробництво зросте на 0,36% , коефіцієнт еластичності випуску продукції за працею EL=0,75842 , тобто при збільшенні праці на одиницю виробництво зросте на 0,76% . Загальний (сумарний) коефіцієнт еластичності дорівнює сумі частинних коефіцієнтів еластичності p=1,11357 . Якщо загальний коефіцієнт більший за 1 , то темпи росту випуску продукції вищі за темпи росту виробничих ресурсів і ми маємо зростання ефективності виробництва при зростанні масштабів виробництва і економію виробничих ресурсів.

8) Для заданого випуску продукції Y*=200 будуємо ізокванту . Всі допоміжні розрахунки зводяться до таблиці 4.

На побудованій ізокванті вибираємо 3 точки (3 пари значень К і L), для яких розраховуємо граничні норми заміщення основного капіталу працею RKL і праці основним капіталом RLK. Для точки (70,3;

67,74498) RKL =0,49 , RLK =2,06; для точки (87,6 ; 42,34808 ) RKL =0,97 , RLK=1,03 . Для останньої пари значень К і L (102,2 ; 30,46980 ) RKL =1,57 , RLK =0,64 , це значить , що для збереження обсягів виробництва на рівні Y*=200 при збільшенні затрат праці на одиницю затрати капіталу зменшаться на 1,57 одиниці ; а при збільшенні затрат капіталу на одиницю затрати праці зменшаться на 0,64 одиниці.

^ 9) Для прогнозних значень основного капіталу Кpr=40 і затрат праці Lpr=90 точковий прогноз обсягу випуску продукції 200,0480104 і інтервальний прогноз обсягу випуску продукції знаходиться в межах не менше ніж 194,5 і не більше ніж 205,7014 .Міністерство науки і освіти України

Національний університет водного господарства та природокористування


Кафедра трудових ресурсів і підприємництва


\

\\


Лабораторна робота №4

«Багатофакторна нелінійна регресія»


Виконав:

студент 3-го курсу

групи ЕП-32, ФЕіП

Куш С.


Перевірив:

Бредюк В.І.


Рівне-2005

Похожие:

1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи icon1. Тема роботи : “Парна нелінійна регресія”. Мета роботи
Мета роботи : Набуття практичних навичок побудови економетричної моделі у вигляді парної нелінійної регресії, її верифікації І практичного...
1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи iconЛабораторна робота №1 “ Парна лінійна регресія” Мета роботи
Мета роботи: Набуття студентами практичних навичок побудови економетричної моделі у вигляді парної лінійної регресії, її статистичного...
1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи icon1. Тема роботи : “Гетероскедастичність “ Мета роботи
Мета роботи: набуття практичних навичок тестування наявності гетероскедастичності І оцінювання параметрів економетричної моделі узагальненим...
1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи icon1. Тема роботи : “Непрямий метод найменших квадратів „ Мета роботи
Мета роботи : Набуття практичних навичок оцінювання параметрів симультативних моделей непрямим методом найменших квадратів І використання...
1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи icon1. Тема роботи: ”Системи одночасних незалежних регресій”. Мета роботи
Мета роботи: Набуття практичних навичок побудови економетричних моделей у вигляді системи одночасних незалежних регресій І її використання...
1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи iconТема: “Клавіатура обчислювальних засобів”. Мета роботи
Мета роботи: вивчити основи будови, характерні відмови та правила обслуговування клавіатури обчислювальних засобів
1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи iconТема: “Клавіатура обчислювальних засобів”. Мета роботи
Мета роботи: вивчити основи будови, характерні відмови та правила обслуговування клавіатури обчислювальних засобів
1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи iconРисування простих зображень в графічному редакторі Adobe Photoshop. Робота з текстом Мета роботи
Мета роботи: ознайомлення з інтерфейсом і інструментами Photoshop; ознайомитися з принципами роботи з тексом
1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи iconТема роботи: “Мультиколінеарність
Мета роботи: Набуття практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричних моделях І її усунення
1. Тема: Багатофакторна нелінійна регресія Мета роботи iconЗвіт Про виконання лабораторної роботи №1 Тема Визначення основних закономірностей електростатичного поля Львів-2006 Мета роботи

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы