Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\

Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри "Захист інформації" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп'ютерних мереж»НазваниеВитяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри "Захист інформації" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп'ютерних мереж»
Дата конвертации25.09.2012
Размер49.24 Kb.
ТипВитяг з протоколуВитяг


з протоколу № від 2008 р.


засідання кафедри “Захист інформації”


Слухали доц. Стрілецького З.М. про зміст методичних вказівок:

1. «Побудова локальних комп'ютерних мереж» до практичної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук., 14 с.

2. «Nessus - сканер для виявлення проблем з безпекою в мережі» до лабораторної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук, 15 с.


Ухвалили рекомендувати до друку вищевказані методичні вказівки у видавництві НУ «Львівська політехніка» тиражем по 25 примірників кожного найменування.


Зав. кафедри проф., В.Б. Дудикевич


Секретар доц., Совин Я.Р.


Витяг


з протоколу № від 2008 р.


засідання науково – методичної ради ІКТА


Слухали доц. Стрілецького З.М. про зміст та необхідність видання методичних вказівок:


1. «Побудова локальних комп'ютерних мереж» до практичної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук., 14 с.

2. «Nessus - сканер для виявлення проблем з безпекою в мережі» до лабораторної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”/ Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук, 15 с.


Ухвалили рекомендувати до друку вищевказані методичні вказівки у видавництві НУ «Львівська політехніка» тиражем по 25 примірників кожного найменування.


Голова науково – методичної ради ІКТА проф., П.Г. Столярчук


Секретар У.В. Мельник


В навчально – методичне управління

Національного університету

«Львівська політехніка»


Подання


Силами кафедри видані тиражем 20 примірників і використовуються в навчальному процесі такі методичні матеріали:

1. Побудова локальних комп'ютерних мереж: Методичні вказівки до практичної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук. - Львів: НУЛП, 2008, - 14 с.

2. Nessus - сканер для виявлення проблем з безпекою в мережі: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М.
Ракобовчук. - Львів: НУЛП, 2008, - 15 с.


Згідно з розпорядженням №39 від 12.10.1999 вказані методичні розробки забезпечують викладання дисципліни “Інформаційна безпека у відкритих системах”для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”.

За якість редагування відповідальність несе зав. кафедри.


Зав. кафедри «Захист інформації» проф., В.Б. Дудикевич


Рецензія


на методичні вказівки «Побудова локальних комп'ютерних мереж» до практичної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укладачі З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук


Методичні вказівки відповідають робочій програмі з дисципліни “Інформаційна безпека у відкритих системах”, мають практичне значення для вивчення вказаної дисципліни і підготовки студентів із спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”. Методичні вказівки присвячені вивченню побудови і ознайомленню з роботою локальних мереж, придбанню навиків будувати однорангові мережі і мережі Ethernet, проводити адресацію комп'ютерів мережі протоколом TCP/IP.

В роботі описані сучасні комп'ютерні мережі і комунікаційні протоколи, надана класифікація локальних мереж, а також принципи їх побудови. В роботі надані рекомендації при виборі типу локальної мережі відповідно вимог до безпеки роботи з інформацією і рівню підготовки адміністратора мережі. Тема практичної роботи є актуальною. Теоретичний і практичний матеріал викладений в обсязі, необхідному і достатньому для виконання практичної роботи.

Враховуючи актуальність даної методичної розробки та відповідність вимогам, які висуваються до подібних робіт, можна рекомендувати її до навчального видання НУ “Львівська політехніка”.


Рецензент: доктор техн. наук, проф.


Рецензія

на методичні вказівки

Nessus - сканер для виявлення проблем з безпекою в мережі”

до лабораторної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” /

Укладачі З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук


Методичні вказівки відповідають робочій програмі курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” і мають практичне значення як для вивчення вказаної дисципліни, так і для підготовки студентів в цілому.

Тема лабораторної роботи полягає в ознайомленні з роботою програми Nessus, навчитись здійснювати пошук уражень і проломів в захисті мережевих сервісів.

З точки зору сучасних розробок в галузі захисту інформації ця тема є актуальною і перспективною. Методичні вказівки мають теоретичний і практичний матеріал в обсязі, необхідному і достатньому для виконання лабораторної роботи.

Враховуючи актуальність даної методичної розробки та відповідність вимогам, які висуваються до подібних робіт, можна рекомендувати її до навчального видання НУ “Львівська політехніка”.


Рецензент: доктор фіз.-мат. наук, проф.
Похожие:

Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\Витяг з протоколу засідання методичної ради Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології №59 від 13. 05. 2009 слухали
Методичні вказівки підготовлені згідно з планом видавництва навчально-методичних розробок плану роботи кафедри спеціалізованих комп’ютерних...
Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\Витяг з протоколу № 8 засідання кафедри еом від 07 лютого 2007 року Слухали
Ваврук та Р. Попович. Є. Ваврук розповів про зміст методичних вказівок, порядок викладення матеріалу, наявність прикладів розв’язку...
Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\Витяг з протоколу № 33 засідання методичної ради ікт від 16. 02. 2007 року Слухали
Ваврук та Р. Попович. А. Мельник розповів про зміст методичних вказівок, порядок викладення матеріалу, наявність прикладів розв’язку...
Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
Сіїв такої інформації, а також розповсюдження комп’ютерного вірусу шляхом застосування програмних і технічних засобів, призначених...
Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\1. Принципи побудови та класифікація локальних комп’ютерних мереж. Призначення локальних обчислювальних мереж
Локальна обчислювальна мережа це комунікаційна мережа, яка забезпечує в межах деякої обмеженої території взаємозв’язок для широкого...
Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\Реферат на тему: Локальні мережі. Принципи побудови та класифікація локальних комп’ютерних мереж. Призначення локальних обчислювальних мереж
Локальна обчислювальна мережа це комунікаційна мережа, яка забезпечує в межах деякої обмеженої території взаємозв’язок для широкого...
Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер комп’ютерних систем
Дослідження процесу складання, монтажу, налагодження І тестування створюваного апаратного забезпечення комп’ютерних систем І мереж...
Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\Закон україни про захист інформації в автоматизованих системах ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1994, n 31, ст. 286 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 81/94-вр від 05. 07. 94
України І юридичних осіб на інформацію та права доступу до неї, права власника інформації на її захист, а також встановленого чинним...
Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу проектування контролерів периферійних пристроїв до видання
Слухали: про затвердження текстів методичних вказівок з виробничої практики (укладачі Р. Б. Дунець та Я. С. Парамуд) для студентів...
Витяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри \"Захист інформації\" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп\Національний університет "львівська політехніка" інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології кафедра "захист інформації" відгук керівника Магістерської кваліфікаційної роботи (проекту)
Магістерська кваліфікаційна робота (проект) на тему
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы