Юридичний статус підприємства icon

Юридичний статус підприємстваНазваниеЮридичний статус підприємства
Дата конвертации24.09.2012
Размер241.37 Kb.
ТипДокументы

1. Підприємство в умовах ринкового господарювання.


Юридичний статус підприємства.

Приватне підприємство-фірма " ЕКОХІМ "є юридичною особою, має круглу печатку і штамп зі своїм найменуванням, наділена основними і оборотними засобами, має самостійний баланс і розрахунковий рахунок, діє на підставі Статуту. Статут розроблений у відповідності із Законами України "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про власність", "Про господарські товариства". Приватне підприємство-фірма " ЕКОХІМ ", створюється як приватне підприємство, засноване на власності громадянина України з правом найняття робочої сили. Засновник фірми "ЕКОХІМ", в подальшому "Засновник", є громадянин України МУХОМЕДЖАНОВ ЮРІЙ ХУСЕЙНОВИЧ паспорт СР 001929, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 9 грудня 1995 р., котрий мешкає в м. Рівне, вул. Павлюченка, буд. 18, кв. 185, тел. 5-14-82. Місцезнаходження фірми (юридична адреса): м. Рівне, вул. Соборна, буд. 264 тел. 22-50-25.

^ Види діяльності підприємства.

Свою діяльність фірма проводить згідно чинного законодавства та спеціально до дозволу (ліцензії, сертифікатів, патентів, тощо) на території України та за її межами.

Фірма може здійснювати наступні види діяльності:

 • збирання, заготівлі, зберігання, переробки окремих видів відходів, як вторинної сировини;

 • перевезення, реалізація і постачання продукції із вторинної сировини ;

 • виготовлення та продаж будівельно-монтажних матеріалів та конструкцій;

 • вирощування ,переробки та реалізації сільськогосподарської сировини;

 • надання комп'ютерно-інформаційних послуг юридичним та фізичним особам;

 • зовнішньо економічної діяльності;

 • здійснення гуртової, роздрібної торгівлі, торгово-посередницької, комісійної діяльності, в т.ч. організації торгової мережі як на власних, так і орендованих площах - з отриманням патентів, ліцензій, сертифікатів у випадках передбачених законодавством України;

 • організації громадського харчування, в т.ч. виробництво хлібопекарної продукції, з відкриттям кафе, ресторанів, магазинів, барів з ігровими залами, та інших стаціонарних та пересувних пунктів харчування та продажу продуктів;

 • здійснення закупок сільськогосподарської продукції, в т.ч.: склотари, макулатури, брухту, лікарських рослин, відходів кольорових металів, вторинної сировини з полімерів, шкіри ВРХ та інше (заготовка) - за

готівку у фізичних осіб, а також у юридичних осіб, та подальша її переробка та продаж;

 • виконання функцій дилера як вітчизняних так і зарубіжних
  представників. Створення спільних підприємств;

 • виробництво товарів народного споживання, продукції та виробничо-технічного призначення та продукції українських промислів;

 • проведення гуртової торгівлі паливно-мастильними матеріалами, автомашинами (вітчизняними та імпортними), запасними частинами до них, їх ремонтно - сервісне обслуговування;

 • здійснення перевезень пасажирів та багажу власним та орендованим автотранспортом як на території України, так і за її межами;

 • виробництва запасних частин до автотранспортних засобів та виробничих потреб;

 • здійснення будівельно-монтажних, ремонтних та

пусконалагоджувальних робіт;

 • організація готельного сервісного обслуговування населення, в т.ч. іноземців, із структурними допоміжними підрозділами, а саме: стоянка для автомашин, пральна, харчоблок, розважальні площадки та зали, нічні зали, кафе, ресторани, та ін.;

 • здійснення торгівлі рухомим та нерухомим майном;

 • надання послуг по ремонту побутової техніки;

 • туристично-експлуатаційної діяльності, в тому числі організації
  іноземного туризму;

 • пошиття та ремонту одягу, взуття;

 • біржової та брокерської діяльності;

 • будівництво виробничих та житлових приміщень, закупівля виробничого обладнання та надання його в оренду іншим суб`єктам підприємницької діяльності;

 • виконання художньо-оформлювальних робіт;

 • проведення аукціонів, виставок, ярмарків, інших комерційних заходів по Україні та за її межами. Організація та проведення спортивних та інших лотерей, відкриття гральних залів, розважальних майданчиків та інше;

 • надання інвестиційно-фінансових, консалтингових, маркетингових, лізингових послуг суб'єктам підприємницької діяльності;

 • рекламно-видавничої, поліграфічної та консультативно-інформаційної

діяльності;

 • створення філій, структурних підрозділів, представництв в т.ч. за

кордоном, які діють на підставі Положення про них, затверджених

фірмою;

 • залучення інвестицій для переробки вторинних ресурсів (задля

екології);

 • виробництво різної продукції із дерева. Переробки та реалізації

лісосировини;

 • виробництво, придбання, оренди, продажу механічного, електромеханічного радіоелектричного устаткування і приладів;

 • організації та експлуатації кабельного та супутникового телебачення;

 • іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству.

Однак головною метою діяльності фірми є задоволення потреб народного

господарства в роботах, послугах, в продукції виробничо-технічного призначення, товарах народного вжитку, які користуються споживчим попитом та конкурентноздатністю на внутрішньому та зовнішньому ринках, і реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів трудового колективу і засновника фірми.


^ Проектна потужність підприємства.

Виробнича потужність підприємства – це його потенційна здатність випускати максимальну кількість продукції за одиницю часу у визначений термін з допомогою організаційної сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх досконалості й освоєння.

Виробництво на промислових підприємствах представляє собою процес перетворення сировини і матеріалів в готову продукцію.

Ресторанне господарство є видом економічної діяльності суб'єктів

господарської діяльності щодо надання послуг відносно задоволення

потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без

нього. Тому не можна точно визначити проектну потужність даного підприємства, адже вона залежить від кількості працівників, але найбільше залежить від кількості відвідувачів.


^ Обсяги виробництва та реалізації продукції підприємства.

Обсяги виробництва на даному підприємстві можна визначити лише у вартісному виразі, адже не має конкретної звітності відносно кількості виробленої продукції. За 2005 рік на підприємстві було виготовлено і реалізовано продукції на суму 120 тис. грн.. Роздрібний товарооборот ресторанного господарства, а саме продаж купованих товарів у 2005 році становив 24,5 тис. грн..

^ Виробнича структура підприємства.

Важливим фактором, що визначає кінцеві результати діяльності підприємства, є параметри його організаційної структури. Організаційна структура підприємства представляє собою організаційні підрозділи із всіма службами забезпечення, а також форми зв’язків між ними.

Виробнича структура кожного підприємства специфічна, оскільки вона визначається насамперед характером розподілу праці між колективами, що складають його підрозділи.

На даному підприємстві можна виділити лише основний цех, тобто кухня та відділ управління.

2. Ресурси підприємства та їх використання.

2.1. Основний капітал підприємства, його види і структура.


Склад та структура основних фондів підприємства.

Основні фонди підприємства – це засоби праці, які функціонують у виробничому процесі тривалий час(понад один рік), не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, мають вартість, не меншу від встановленої державою межі, і переносять її на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.

Відповідно до спеціалізації та профілю підприємства формуються і його основні фонди.

На даному підприємстві вони представленні:

1. Вага

2. Електроплита

3. Міксер

4. Газова плита

5. Холодильник: 4

6. СВЧ піч: 2

7. Кухонний інвентар

8. Меблі (стільці, столи)

9. Кавоварка

10. Чайник

Виробнича (технологічна) структура основних фондів – це співвідношення різних груп основних фондів у їх загальній вартості. Часто цю структуру розглядають як співвідношення активної і пасивної частини основних фондів.

До активної частини належать фонди, що беруть безпосередню участь у виробничому процесі (електроплита, міксер, СВЧ піч).

До пасивної частини (будівлі) належать основні фонди, що забезпечують нормальні умови для здійснення процесу виробництва.


^ Джерела утворення основних фондів.

Джерела утворення основних фондів на підприємстві залежить від форми його власності. На даному підприємстві джерела утворення основних фондів зазначені у його статуті.

Джерелом формування майна фірми є:

 • грошовий, майновий, інтелектуальний внесок засновника фірми;

 • доходи, одержані від господарської діяльності фірми;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення та дотації бюджету;

 • придбання майна іншого підприємства, фізичних та юридичних осіб;

 • безоплатні, благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян.^ Амортизація основних фондів.

Процес відшкодування зношування основних фондів здійснюється шляхом амортизації.

Амортизація – це перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції з метою їх повного відновлення. Фактично амортизація означає списання протягом кількох років експлуатації балансової вартості основних фондів. Амортизаційні відрахування відносяться на витрати виробництва і з них формується амортизаційний фонд підприємства, який і використовується для відновлення основних фондів.

На даному підприємстві методом амортизації є метод прямолінійного списання, який передбачає щорічне перенесення на собівартість продукції однакової частини вартості основних фондів протягом усього терміну їх служби. Коли основні фонди повністю з амортизовані, то вони списуються хоч фактично вони можуть ще працювати і працюють.


^ РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬп/п

Назва основних виробничих фондів, кількість

Перві-сна вар-тість ОВФ

Бала-нсова вар-тість на 01.01.05

Ліквіда-ційна вар-тість

Термін ви-ння в місяцях

Аморти-заційні від-ння в місяць

Аморти-заційні від-ння в рік

1

Вага

750

691,68

50,00

24

29,16

349,92

2

Електроплита

730

503,36

50,00

24

28,33

339,96

3

Міксер

180

123,36

10,00

24

7,08

84,96

4

Газова плита

515

349,96

20,00

24

20,63

247,56

5

Холодильник, 4

1400

3800,00

50,00

24

225,00

2700,00

6

СВЧ піч, 2

710

980,00

50,00

24

55,00

660,00

Разом

9195

6448,36

230,00
365,20

4382,40


Дані розрахунки проводилися за такою формулою:
^ Стан та рух активних фондів підприємства.

Величина основних фондів підприємства не є постійною. У процесі виробництва проходить їх рух, який представляє собою зміну обсягу та складу основних фондів внаслідок їх поступлення та вибуття. Можна сказати, що на даний період рух основних фондів як такий не відбувається, адже ні прибулих ні вибулих основних фондів за даний період не було.

Для характеристики фізичного стану активних фондів застосовують відповідні коефіцієнти: придатності та зносу.

Коефіцієнт придатності основних фондів показує, яку долю складає їх залишкова вартість від первісної вартості, визначається як відношення величини залишкової вартості до первісної (балансової) вартості основних фондів:
Коефіцієнт зносу характеризує ступінь зносу основних фондів і визначається як відношення величини їх зносу до балансової вартості цих фондів на початок періоду:
^ Забезпеченість підприємства основними фондами.

Основні фонди приймають безпосередню участь у створенні продукції , є складовою частиною продуктивних сил і визначають ступінь розвитку матеріально-технічної бази підприємства. Тому від рівня забезпеченості ними підприємств і ефективності їх використання залежить результати господарської діяльності підприємства. Для характеристики забезпеченості підприємства основними фондами використовують такі показники, як фондозабезпеченість, механозабеспеченість, фондоозброєність та механоозброєність.

Фондозабезпеченість характеризує забезпеченість або потребу підприємства в основних виробничих фондах для виконання робіт і визначається як відношення балансової вартості основних виробничих фондів до обсягів виготовленої продукції:

грн./од.прод.


За результатами розрахунку можна стверджувати, що підприємство має в наявності 0,05 основних виробничих фондів для виробництва одиниці продукції. Це є досить малий показник, але підприємство добре забезпечене основними фондами так, як більшість їх списана, але добре функціонують.

Механозабеспеченість виробництва характеризує забеспеченість або потребу підприємства у засобах механізації для виконання одиниці робіт, визначається як відношення балансової вартості активної частини до обсягів виготовленої продукції:

грн./од.прод.


Проаналізувавши показник можна стверджувати, що на одиниці виробленої продукції припадає 0,05 активної частини основних фондів (станків, обладнання тощо).

Для характеристики ступеня озброєності робітників основними виробничими фондами використовуються наступні показники.

Фондоозброєність праці робітників характеризує співвідношення між величиною основних виробничих фондів та чисельністю робітників на підприємстві, визначається вартістю основних виробничих фондів, що приходяться на одного робітника зайнятого у найбільшій зміні:

грн./чол.

Механоозброєність праці робітників характеризується співвідношенням між величиною засобів механізації та чисельністю робітників на підприємстві:

грн./чол.

За цими показниками можна визначити об’єктивно ступінь розвитку матеріально-технічної бази підприємства так, як більшість основних фондів списані, але надалі функціонують та створюють продукцію.


^ Відтворення основних виробничих фондів підприємства.

Як економічна категорія відтворення основних фондів означає постійне їх відновлення, яке зумовлене тим, що основні фонди у процесі виробництва зношуються та втрачають свої первісні техніко-економічні характеристики.

На даному підприємстві запроваджене просте відтворення, яке передбачає заміну фізично зношених основних фондів на підприємстві новими, але це здійснюється на більш високій технічній основі.


^ Показники використання основних фондів підприємства.

Щоб проаналізувати використання ОВФ підприємства в часі використовують показники: коефіцієнт використання календарного часу, коеф.використання робочого часу, коеф.змінності, коеф.використання внутрішньозмінного часута інтегральний коефіцієнт використання часу.


Коефіцієнт використання календарного часу:За отриманими результатами можна стверджувати, що основні виробничі фонди використовуються на 0,9863 календарного часу протягом року (ефективним вважається використання робочого часу в межах 0,65 - 0,70).


Коефіцієнт використання робочого часу:Даний показник показує ступінь використання робочого часу на протязі року, на даному підприємстві він складає 0,9863, ефективне використання основних виробничих фондів забезпечується при коефіцієнті використання робочого часу 0,75 - 0,80. Отже, дії підприємства перевищують межі цього показника.


Коефіцієнт технічної готовності:Даний показник характеризує долю машин, які на даний момент є справні.


Коефіцієнт виходу на роботу:Даний коефіцієнт характеризує долю техніки, яка безпосередньо працює. Ефективне використання техніки вважається при коефіцієнті 0,75-0,80.


Коефіцієнт фондовіддачі усього обсягу основних виробничих фондів підприємства:

грн/гргн.

Фондовіддача 28,19 означає, що 28,19 одиниць виготовленої продукції припадає на одиницю основних фондів.


Коефіцієнт фондовіддачі – по активній частині основних виробничих фондів:

грн/грн

Даний показник показує, що 28,19 одиниць виготовленої продукції припадає на одиницю активної частини основних виробничих фондів.


Коефіцієнт фондоємності:Цей показник характеризує вартість ОВФ, що приходяться на одну гривню продукції.


Коефіцієнт віддачі спожитих ОВФ:Даний коефіцієнт характеризує ефективність використання основних фондів з урахуванням їх оборотності.


2.2. Оборотний капітал підприємства, його види і структура.


Процес виробництва на підприємстві пов’язаний із використанням оборотних фондів. Оборотні фонди на підприємстві представляють собою частину засобів виробництва, які функціонують у процесі виробництва як предмети праці. За характером свого обороту(споживання) вони приймають участь у виробничому процесі лише один раз, втрачаючи при цьому свою натуральну форму та якість, і переносять повністю свою вартість на новостворену продукцію, стають частиною собівартості цієї продукції.


№ пп.

Оборотні фонди підприємства

На початок 2005р., тис.грн.

На кінець 2005р., тис.грн.

^ Матеріальні оборотні засоби


1

Виробничі запаси

 0,7

0,8

2

Витрати на незавершене виробництво

 
3

Готова продукція

 14,8

13,5

4

Витрати на товари

 
5

Малоцінні та швидкозношуючі предмети

 
Сума

15,5 

14,3

^ Кошти у поточних розрахунках


1

Заборгованість фізичних осіб

 
2

Заборгованість юридичних осіб

 
Сума

 
^ Короткострокові фінансові вкладення


1

Витрати на придбання акцій та облігацій

 
2

Короткострокові позики, в т.ч. Під векселі

 
3

Кошти на строкових депозитних рахунках

 
4

Інші фінансові вкладення (%, девідендів)

 
Сума

 
^ Грошові кошти


1

Гроші у касі

 7,7

3,6

2

Гроші на розрахункових рахунках

 
3

Гроші на поточних рахунках

 
4

Гроші на інших рахунках

 
5

Грошові перекази

 
6

Інші наявні грошові кошти готові для обороту

 
Сума

 7,7

3,6

Разом

23,2

17,9^ Джерела утворення оборотних засобів підприємства та їх структура.

Джерела утворення оборотних засобів є власні кошти підприємства, прирівняні до власних коштів – мінімальна заборгованість робітникам і службовцям у формі заробітної плати(в розмірі 6-7 днів), заборгованість постачальникам за матеріальні ресурси.


^ Використання оборотних засобів підприємства.

Для характеристики використання оборотних засобів використовують наступні показники: коефіцієнти оборотності, тривалість одного обороту та обсяг необхідних оборотних засобів


^ Коефіцієнт оборотності:Коефіцієнт оборотності характеризує кількість обертів, які здійснюють оборотні засоби за певний період.


Тривалість обороту:

днів

Цей показник характеризує час одного обороту, який необхідний для повернення оборотних засобів в результаті реалізації продукції.


^ Обсяг необхідних оборотних засобів:

грн

Даний показник показує кількість оборотних засобів, які необхідні для підприємства.


Для характеристики ефективності використання оборотних засобів використовують наступні показники: коефіцієнт завантаження оборотних засобів, ефективності оборотних засобів та коефіцієнт рентабельності оборотних засобів.


^ Коефіцієнт завантаження оборотних засобів:Даний показник характеризує потребу в оборотних засобах на 1грн. виконуваних робіт.


Коефіцієнт ефективності оборотних засобів:Даний показник показує величину прибутку, що припадає на 1грн. оборотних засобів.


Коефіцієнт рентабельності оборотних засобів:Цей показник характеризує окупність матеріальних витрат.


2.3. Персонал підприємства та його використання.


Персонал підприємства – це його працівники, зайняті на підприємстві і прийшли певну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності.

Основним показником чисельності персоналу підприємства є спискова чисельність працівників (списковий склад). До спискового складу працівників включаються всі постійні, сезонні та тимчасові працівники, котрі прийняті на роботу строком на один день і більше. До спискового складу підприємства не включаються працівники, які залучаються для виконання випадкових разових робіт.


^ Склад та структура персоналу підприємства.№ пп..Посада

Категорії персоналу


К-ть

1

Директор

Керівники і спеціалісти

1

2

Гол. Бухгалтер

Службовці

1

3

Бармен

Робітники

2

4

Офіціант

Робітники

2

5

Кухар

Робітники

2

6

Помічник кухаря

Робітники

2

7

Охоронець

Робітники

1

8

Прибиральниця

Робітники

1

9

Адміністратор

Керівники і спеціалісти

1^ Використання робочого часу працівників на підприємстві.

Працівник на підприємстві працюють по різному в залежності від займаної посади: бармен, офіціанти, кухарі та їх помічники – дванадцять годин щодня ; прибиральник – три рази на день робить вологе прибирання; керівники, спеціалісти та службовці - п’ять днів восьмигодинного робочого дня на тиждень.


^ Рівень продуктивності праці на підприємстві.

Для визначення рівня продуктивності праці використовують такий показник як виробіток, у натуральному та вартісному виразі. Але на даному підприємстві можна визначити лише виробіток у вартісному виразі із-за його специфіки.


Виробіток у вартісному виразі:

грн.

Коефіцієнт показує, яка кількість продукції виготовляється робітником у вартісному виразі за один рік.


2.4. Земельні ресурси підприємства та їх використання.


Плата за землю здійснюється відповідно за орендоване приміщення за договором оренди не житлового приміщення становить 100 гривень(з урахуванням ПДВ) за один місяць.


2.5Водні ресурси підприємства та їх використання.


Оплата за послуги водопостачання здійснюється відповідно до витрат підприємства за місяць. В середню му 200-300 гривень за місяць.


3. Організація і оплата праці на підприємстві.

Організація праці на підприємстві ставить за мету створити якомога сприятливіші умови праці, зберегти і підтримати на високому рівні працездатність трудівників, підвищити ступінь привабливості праці.


^ Середня заробітна плата різних категорій працівників.


№ пп..

Категорії персоналу

Заробітна плата, грн.

1

Керівники і спеціалісти

290

2

Службовці

262

3

Робітники

2624. Витрати виробництва підприємства.

Використовуючи наявні ресурси, підприємство здійснює процес виробництва, результатом якого є виготовлена продукція. При виготовленні продукції споживаються певні ресурси(засоби виробництва, праця, природні ресурси), тобто спожиті ресурси становлять витрати виробництва підприємства.


^ Економічні елементи витрат.


Економічно однорідні елементи витрат підприємства

Обсяг витрат

тис.грн

%

Матеріальні витрати

30,3

23,89

Видатки на оплату праці

40,872

48,11

Відрахування на соціальні заходи

9,6

11,3

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів

4,3824

5,16

Інші витрати

9,8

11,54

Разом

94,9544

100


Витрати підприємства на виготовлення продукції, виражені у грошовій формі визначають її собівартість.


5. Економічні основи господарювання підприємства і його результати.


^ Оцінка результатів господарської діяльності підприємства.

Для оцінки результатів господарської діяльності конкретного підприємства використовують цілий ряд показників.


№ пп..

Назва показника

Обсяг, тис.грн.

1

Валова продукція

120

2

Товарна продукція

120

3

Реалізована продукція

120

4

Грошова виручка
5

Чиста продукція

89,7

6

Валовий дохід

89,7

7

Прибуток

25,05

8

Рентабельність виробництва:- рівень рентабельності

????
- рівень рентабельності ОФ І оборот.фондів

????
- рівень рентабельності майна підприємства

????5. Охорона праці на підприємстві.

6. Екологічні питання діяльності підприємства.


На підприємстві технологія виробництва така, що вплив сировини, матеріалів, їх похідних жодного шкідливого впливу на зовнішнє середовище не спричиняє, тільки під час технологічного процесу споживається доволі велика кількість повітря.


7. Особисті враження про функціонування підприємства як економічної системи.


8. Пропоновані Вами орієнтовані заходи щодо підвищення ефективності виробництва на підприємстві.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Юридичний статус підприємства iconПоняття та юридичний статус акціонерного товариства Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
«Про господарські товариства», який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також права та обов'язки...
Юридичний статус підприємства icon1. Підприємство в умовах ринкового господарювання. Юридичний статус підприємства. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство „вассма-агро”
Головною ціллю Товариства є задоволення суспільних потреб у в його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі одержаних...
Юридичний статус підприємства icon1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства
Про господарські товариства від 19 вересня 1991 p., який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також...
Юридичний статус підприємства icon“політологія”
Проте українські реалії показують, що маючи однаковий юридичний статус “громадська організація”, існують дещо різні утворення, що...
Юридичний статус підприємства iconЧерез видання ліцензії на банківську діяльність конкретному банку
Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності. Об'єкти правовідносин. Юридичний факт. Фактичний (юридичний)...
Юридичний статус підприємства iconЮридичні факти Поняття, зміст i види правових відносин (юридичний факт)
Юридичний факт це конкретні життєві обставини, з якими правові норми пов’язують виникнення, зміну або припинення правових наслідків...
Юридичний статус підприємства iconДержавна рада з радіомовлення та телебачення у політичній системі Польщі
Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 року у статті 9 регулює державний устрій та юридичний статус трьох органів, що поєднують...
Юридичний статус підприємства iconДержавна рада з радіомовлення та телебачення у політичній системі польщі
Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 року у статті 9 регулює державний устрій та юридичний статус трьох органів, що поєднують...
Юридичний статус підприємства iconПравовий статус підприємств І правове становище господарських об’єднань підприємств
Функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах...
Юридичний статус підприємства iconРеферат на тему: Санаційна спроможність підприємства, порядок оголошення підприємства бакрутом план санаційна спроможність підприємства
Будь-яке підприємства в умовах ринку може переживати як фінансовий підйом, так І фінансовий спад. В останньому випадку важливе місце...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы