Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення icon

Амортизація не нараховується на: програмне забезпеченняНазваниеАмортизація не нараховується на: програмне забезпечення
Дата конвертации23.09.2012
Размер51.86 Kb.
ТипДокументы

Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення

В проектному аналізі беззбитковість означає, що: витрати дорівнюють доходам і забезпечується середньо ринковий доход на капітал

Введення проекту в експлуатацію здійснюється на фазі: інвестиційній

Виділяють такі фази проекту: передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази

Внутрішня норма рентабельності це: процентна ставка

Внутрішня норма рентабельності – це ставка дисконтування, при якій: ЧТВ=0

Внутрішня норма рентабельності проекту вимірюється: у відсотках

Грошові потоки бувають: позитивні і негативні

Грошові потоки бувають: дефіцитні і надлишкові

Грошові потоки розраховуються за: чистими доходами та неявними надходженнями

Дефіцитний грошовий потік характеризує діяльність підприємства, як: не ефективну

Для кількісної оцінки ризику використовується показник: середньоквадратичне відхилення

До аспектів проектного аналізу не відноситься: ергономічний

До властивостей широкомасштабних проектів радикально нових технологій відносять: значні соціальні наслідки

До внутрішнього середовища проекту належать: стиль керівництва проектом

До недоліків внутрішньої норми рентабельності, як показника ефективності проектів відносять: складність розрахунку

До прямих трансфертних платежів відносять: податки

До учасників проекту не відносяться: субконтрактор

До факторів підвищеної ризикованості проекту належить: довготривалість проектів

Залежно від складності проект може бути: монопроектом

Залежно від характеру діяльності проект може бути: промисловим

Залежно від цілі здійснення проект може бути: безпечним проектом.

Кількість стадій життєвого циклу проекту: 6

Маржинальний дохід це: ціна мінус змінні витрати на одиницю продукції

Межі релевантності аналізу беззбитковості передбачають, що: сумарні постійні витрати не залежать від обсягу

Межі релевантності аналізу беззбитковості передбачають, що: обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації

Межі релевантності аналізу беззбитковості передбачають, що: змінні витрати на одиницю продукції не залежать від обсягу

Метод зниження ризиків за рахунок фінансової компенсації із страхових фондів називається: страхування

Метод зниження ризиків проектів за рахунок відмови від даного виду діяльності називається: усунення ризику

На етапі ідентифікації проекту не передбачається: підписання контрактів

На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка: ступеня досягнення поставлених цілей

На якій стадії життєвого циклу проекту відбувається пошук зацікавлених осіб проекту: розробка концепції проекту

Надлишковий грошовий потік характеризує діяльність підприємства, як: не ефективну

Найбільш досконалим методом дослідження власного ризику проекту є: метод Монте-Карло

Найбільший вплив на грошовий потік від проекту має: амортизація

Неодержана вигода — це: вигоди альтернативного варіанту

Основна відмінність економічного аналізу від фінансового полягає в тому, що: аналіз проводиться в масштабі держави.

Поняття ліквідації участі у проекті для акціонерів означає: реалізація акцій

Поняття ліквідації участі у проекті для кредиторів означає: повернення кредиту та процентів за нього.

Поняття ліквідації участі у проекті для підрядників означає: отримання плати за виконані роботи

При проведенні комерційного аналізу не передбачається розгляд: законодавчих обмежень

При розрахунках за простими відсотками: база нарахування не змінюється

При розрахунках за складними відсотками: база нарахування зростає на нараховані відсотки

Проведення узгоджень по проекту здійснюється на фазі: передінвестиційній.

Проект — це: комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях

Проект подолання наслідків природних катаклізмів є: соціальним

Проект розвитку ринку капіталів є: економічним

Проект створення нової організації є: організаційним

Проекти ухвалюються , якщо внутрішня норма рентабельності: більша альтернативної вартості грошей

Проекти ухвалюються тоді, коли чиста теперішня вартість: більша 0

Проектний аналіз це: сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити проект, визначивши умови його успішної реалізації

Процес дисконтування використовують при переході: від майбутньою вартості грошей до сьогоднішньої

Процес переходу від майбутньою вартості грошей до сьогоднішньої називають: дисконтуванням

Розрахунок чистої теперішньої вартості за простими відсотками здійснюється, якщо: прибуток вилучається з проекту

Розрахунок чистої теперішньої вартості за складними відсотками здійснюється, якщо: прибуток реінвестується у проект

Розробка кошторисної документації здійснюється на фазі: передінвестиційній

Розробка ТЕО здійснюється на фазі: передінвестиційній.

Ставка дисконтування, яка використовується при обрахунку показників ефективності проектів: може прийматися рівною процентам за кредит

Статистична невизначеність має місце тоді, коли: здійснюється нормальний закон розподілу випадкової величини.

Сумарну вартість нарощених грошових потоків проекту відображає: чиста майбутня вартість

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як міждержавні стосунки, належить до групи: політичних чинників

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як рівень освіти, належить до групи: суспільних чинників

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як свобода слова, належить до групи: суспільних чинників

Точка беззбитковості це: обсяг виробництва, при якому витрати дорівнюють доходам

Точка Фішера розраховується, якщо проекти: значно відрізняються величинами грошових потоків

Точка Фішера це: процентна ставка

Укладання контрактів здійснюється на фазі: інвестиційній

Управління проектними ризиками включає: оцінку ризику

Цикл проекту — це час: від початку підготовки проекту до завершення впровадження проекту

Чисту суспільну користь від проекту появи нового товару на ринку можна виміряти як: суму премії споживачів і премії виробників

Чисту теперішню вартість проекту: тільки у вартісних одиницях

Якщо чиста теперішня вартість проекту більша нуля, то внутрішня норма рентабельності: більша альтернативної вартості грошей

Якщо чиста теперішня вартість проекту більша нуля, то коефіцієнт Вигоди/затрати”: більший одиниці

Якщо внутрішня норма рентабельності проекту А більша внутрішньої норми рентабельності проекту Б, а точка Фішера таких проектів дорівнює 20%, то при процентній ставці 10%: чиста теперішня вартість проекту А менша, ніж чиста теперішня вартість проекту Б

Якщо внутрішня норма рентабельності проекту А більша внутрішньої норми рентабельності проекту Б, а точка Фішера таких проектів дорівнює 20%, то при процентній ставці 30%: ЧТВ проекту А дорівнює ЧТВ проекту Б

Якщо внутрішня норма рентабельності проекту А більша внутрішньої норми рентабельності проекту Б, а точка Фішера таких проектів дорівнює 20%, то при процентній ставці 20%: ЧТВ проекту А дорівнює ЧТВ проекту Б

Якщо ціна продажу зросте, то беззбитковий обсяг виробництва: зменшиться

Якщо постійні витрати зростуть, то беззбитковий обсяг виробництва: зросте

Якщо постійні витрати зменшаться, то беззбитковий обсяг виробництва: зменшиться
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconПрограмне забезпечення пк системне програмне забезпечення
Програмне забезпечення (ПЗ) пк можна розділити на дві основні частини: системне І прикладне пз
Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconСистемне програмне забезпечення Тема 1: Вступ. Мета та задачі курсу
З цих позицій системне програмне забезпечення (спз ) може бути розділене на такі групи
Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconПрограмне забезпечення
Та сервісні програми, всі які забезпечують цілісне функціонування технічного забезпечення та проектування
Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconОбласть програмного забезпечення, цікаве застосування”
Та програмне забезпечення використовують не лише на підприємствах у самому виробництві, але й у бухгалтерських формах, звітах, зведеннях...
Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconРеферат на тему: Прикладне програмне забезпечення
Пакети прикладного програмного забезпечення вирішують специфічні задачі сапр. Більшість таких пакетів пишеться на таких компільованих...
Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconАмортизація основних засобів
Відповідно до пбо №7 [12] амортизація систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх...
Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconРеферат з курсу "Програмне забезпечення інтелектуальних систем"
...
Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconАмортизація це
Амортизація це: процес поступового перенесення вартості основних виробничих фондів І нематеріальних активів з врахуванням витрат...
Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconСистеми та їх класифікація
С в економіці – це автоматизація розрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв'язування економічних задач. Для цього розробляються...
Амортизація не нараховується на: програмне забезпечення iconСервісне програмне забезпечення Інтерфейс користувача
Будь-яку прикладну програму розробляють для широкого кола корис­тувачів і вона повинна мати прості та зручні засоби взаємозв'язку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы