Горизонтальні лінії icon

Горизонтальні лініїНазваниеГоризонтальні лінії
Дата конвертации22.09.2012
Размер49.16 Kb.
ТипДокументы

<br /> <b>ГРАФІКА</b><br /><br /><br />Графіка Web-сторінок може містити як прості зображення, так і складні. Важливим у використанні графіки є не міра її складності, а ефективність у питаннях передавання тієї інформації, яку необхідно надати користувачам.<br /> <br /> <i><b>Горизонтальні лінії</b></i><br /> <br /> Горизонтальні лінії є простим способом поділу великих текстів або виділення частини документа.<br /> <br /> Для розміщення горизонтальної лінії використовується тег <HR> (Horizontal Rule). Internet Explorer підтримує різні атрибути тега <HR>, які дозволяють управляти розміром, товщиною, вирівнюван­ням, кольором і виглядом тіні від лінії.<br /> <br /> <i><b>Атрибути тега <HR></b></i><br /> <br /> WIDTH =pixels|persent Дозволяє змінити розмір лінійки,<br /> <br /> задавши його в пікселях або в процентах від ширини екрана.<br /> <br /> ALIGH=LEFT|RIGHT|CENTER Задає вирівнювання частини<br /> <br /> лінійки (за замовчуванням 1).<br /> <br /> SIZE=n Задає товщину лінії (за замовчу-<br /> <br /> ванням 1).<br /> <br /> COLOR=RGB (або назва кольору) Задає колір,<i>'</i><br /> <br /> яким відображається лінія.<br /><br /><br /><b><span class="butback" onclick="goback(155608)">^</span> <span class="submenu-table" id="155608">ПРИКЛАД</b><br /> <br /> <i><b>Файл у форматі HTML:</span></b></i><br /> <br /> <HTML><br /> <br /> <HEAD><br /> <br /> <ТІТLЕ>Моя перша НТМЬ-сторінка</ТІТLЕ><br /> <br /></HEAD><br /> <br /><BODY><br /> <br /> <Н2 ALIGN= CENTER>yKPAlHCbKA МИНУВЩИНА </Н2><br /> <br /><HR SIZE=8 WIDTH=40% COLOR=RED><br /> <br /></h2><br /><br /> <br /> <P ALIGN= CENTER>Етнографічний довідник</Р><br /> <br /> </BODY><br /> <br /> </HTML><br /> <br /> <i><span class="butback" onclick="goback(155601)">^</span> <span class="submenu-table" id="155601">Відображення файла програмою-броузером:</span></i><br /> <br /><img src="38773_html_m7ed97e71.jpg" name="graphics1" align=bottom width=320 height=196 border=0><br /> <br /> <i>Графічні зображення</i><br /> <br /> Графічні зображення, які демонструються на Web-сторінках, зберігаються в окремих файлах. Для вміщення зображення на сто­рінку використовують тег <img src="url">, де URL - адреса файла, який містить графічні дані.<br /> <br /> Розташування тексту, який слідує за зображенням, і те, як зоб­раження розташоване на сторінці, контролює атрибут ALIGN. За замовчуванням текст з'являється внизу зображення.<br /> <br /> Internet Explorer дозволяє використовувати властивості тега IMG, які надають можливість задавати значення висоти і ширини зобра­ження за допомогою атрибутів HIGHT і WIDTH. Висота і ширина вимірюються в пікселях.<br /> <br /> ALIGN=TOP|MIDDLE<br /> <br /> ВОТТОМІ LEFT|RIGHT Контролює розташування тексту.<br /> <br /> <i><span class="butback" onclick="goback(155602)">^</span> <span class="submenu-table" id="155602">Значення атрибуту ALIGN:</span></i><br /> <br /> <br />TOP MIDDLE<br /> <br />BOTTOM LEFT<br /> Вирівнює текст по верху зображення.<div id="PC_Teaser_Block_65415" class="PC_TBlock" style="margin:10px;float:right;width:360px;"></div> Вирівнює базову лінію тексту по центру зображення. <br /> <br /> <br />RIGHT<br /> Вирівнює базову лінію по низу зображення. Розташовує зображення ліворуч, дозволяю­чи тексту "обтікати" зображення праворуч Розташовує зображення праворуч, дозволя­ючи тексту "обтікати" зображення ліворуч. <br /> <br /> Ефективним для розміщення зображень є застосування атрибутів тега <BR>. Використання тега <BR> в його основному варіанті у тексті, який обтікає зображення, просто розбиває рядок без перери­вання ефекту обтікання. Щоб перервати рядок і очистити поле пра­воруч або ліворуч від зображення, застосовують атрибут CLEAR.<br /> <br /> Атрибут CLEAR тега <BR> використовується для того, щоб зупинити у зазначеній точці обтікання текстом об'єкта, а потім про­довжити текст у порожній зоні за об'єктом. Текст, який продовжуєть­ся за об'єктом, вирівнюється у відповідності із значеннями LEFT, RIGHT або ALL атрибуту CLEAR:<br /> <br /> <BR CLEAR=LEFT> - перериває рядок і очищає ліве поле <i>(текст буде продовжений, починаючи з найближчого порожнього лівого поля);</i><br /> <br /> <BR CLEAR=RIGHT> - перериває рядок і очищає праве поле <i>{текст буде продовжений, починаючи з найближчого порожнього пра­вого поля);</i><br /> <br /> <BR CLEAR=ALL> перериває рядок і очищає обидва поля <i>(текст буде продовжений, як тільки ліве і праве поля виявляться порожніми).</i><br /> <br /> Наприклад, якщо зображення вирівняне ліворуч, а текст обтікає його праворуч, тоді необхідно очистити ліве поле, щоб якийсь інший елемент, який слідує за текстом, не виявився розміщеним праворуч від зображення.<br /> <br /> <b>ПРИКЛАД </b><i>(текст буде розташований поряд з малюнком; після <BR CLEAR=LEFT> буде очищене ліве поле, і наступний текст буде розташований, починаючи з найближчого порожнього лівого поля):</i><br /> <br /> <img src="im\'я файла" align=left><br /> <br /> На цьому малюнку зображено....<br /> <br /> <BR CLEAR=LEFT><br /> <br /> Атрибут <b>ALT</b> тега <b>IMG</b> визначає текст, який відображається бро-узером на місці зображення, якщо броузер не може знайти файл із зображенням або включений у текстовий режим. Текст, записаний у атрибут <b>ALT, </b>відображається біля курсору мишки при наведенні її вказівника на малюнок. У атрибуті, як правило, вказується текст з описом зображення.<br /> <br /> <b><span class="butback" onclick="goback(155603)">^</span> <span class="submenu-table" id="155603">ПРИКЛАД</b><br /> <br /> <i><b>Файл у форматі HTML:</span></b></i><br /> <br /><HTML> <HEAD><br /> <br /> <ТІТЕЕ>Моя перша HTML-CTopiHKa

yKPAiHCbKA МИНУВШИНА


козак мамай>

Етнографічний довідник

^ Відображення файла програмою-броузером:Створення маркірованого списку із графічними маркерами

При необхідності для створення маркірованого списку можна створити свої власні графічні зображення для використання їх як маркерів.

^ ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

<ТІТLЕ>Моя перша НТМЬ-сторінка

< IIEAD><112>

ПOCEЛEHHЯ) ЖИТЛО, ЗАБУ­ДОВА


;

 <i>' \></i><br /><br /><b><span class=^ TnnH пoceлeнь


Поселення землеробської людності України, які складалися з будівель, пристосованих для життя, різноманітних підсобних занять, утримання свійських тварин та зберігання продуктів, сягають глиби­ни BHdB.
Типи народного житла


В основі типології традиційного сільського житлового комплек­су також лежить поділ території України на зони, проте він більш розгалужений і детальніший.

^ Відображення файла програмою-броузером:При використанні графічних маркерів слід звернути увагу на такі особливості:

  • текст елементу списку знаходиться ближче до графічного зображення, ніж у звичайному невпорядкованому списку;

  • центр графічного зображення не вирівнюється по центру текстового рядка;

  • якщо текстовий елемент списку перевищує у довжину один рядок, він не вирівнюється так, щоб другий рядок починався точно під першим - другий і всі наступні рядки починаються під графічним зображенням.

Графічне зображення може бути використане як гіперпосилання: <А HREF= "http://www.nbuv.gov.ua">

Похожие:

Горизонтальні лінії iconНаскрізна задача
Вартість лінії складає 20000000 uah. Термін експлуатації – 4 роки. Знос на обладнання нараховується за методом прямолінійної амортизації...
Горизонтальні лінії iconЛабораторна робота №14 визначення прискорення вільного падіння з допомогою
А1 І а2, які можна переміщати вздовж стрижня. На невеликих відстанях від кінців стрижня закріплені опорні призми П1 І п2, за горизонтальні...
Горизонтальні лінії iconО. О. Парамонов 22 жовтня 1999 р
У період з 10. 09. 99 р до 22. 10. 99 р комісія визначила фактичну продуктивність технологічної лінії та якість азбестоцементних...
Горизонтальні лінії iconПроекції основних геометричних примітивів та об’єктів
Серед прямих ліній, які належать даній площині, особливе місце займають прямі рівня і лінії найбільшого схилу площини
Горизонтальні лінії iconІдейно–художній аналіз роману І. Багряного “Тигролови”
Мета уроку: розкрити сюжетно-композиційні та жанрові особливості твору, навчити мотивувати вчинки героїв. Закріпити вивчене про сюжетні...
Горизонтальні лінії icon1. Загальні відносини
Волоконно-оптичні лінії зв’язку” (сте 33: djkc) спираючись на курси «Вища математика» забезпечуэ студентыв знаннями, необхідними...
Горизонтальні лінії iconТов "Квіза-Трейд"
«Велика Кишеня». В усіх магазинах мережі підтримуються єдині корпоративні стандарти обслуговування І візуалізації, є необхідні системи...
Горизонтальні лінії iconПоняття функції від багатьох змінних. Лінії рівня
На практиці досить часто функція y залежить не від однієї змінної X, а від багатьох аргументів x1,…,xn
Горизонтальні лінії iconТема №9. Модульовані сигнали. Спектри амплітудно-модульованих сигналів
Проте модуляція дозволяє вирішити І деякі додаткові задачі, що стосуються, зокрема, поділу сигналів у лінії зв'язку або підвищення...
Горизонтальні лінії iconРеферат на тему: Лінії передач для інтегральних схем
Мікросмушкова лінія (microstrip line) – мсл. Тут ємність дуже велика, енергія сконцентрована. Підкладка з діелектрика. Лінія двоповерхова...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы