Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження icon

Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуженняНазваниеЛекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження
Дата конвертации22.09.2012
Размер51 Kb.
ТипЛекція

Лекція № 5

Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження


План заняття

  1. Оператор присвоєння

  2. Оператор введення/виведення

  3. Порядок виконання операцій

  4. Складений оператор

  5. Умовний оператор

  6. Оператор вибору


Оператор присвоєння

Значення змінних змінюють за допомогою оператора при­своєння. Загальний вигляд оператора присвоєння такий:


<змінна> := <вираз>


Приклад використання оператора присвоєння:


var

a, b, c, d: integer;

Тоді можна записати

а:=1; b:=2; с:=20; d:=a+b*c;


Після цього значення d дорівнюватиме 41.


Введення-виведення

Під час вивчення типів даних ми розглянули особливості введення і виведення значень змінних цих типів за допомогою операторів процедур read і write. Близькими до read i write є оператори readln і writeln (read line, write line). Однак вони відрізняються тим, що після введення чи відповідно виведення величин, які задані як параметри, відбувається перехід на новий рядок.

Наприклад:


readln(A, В, C, D) - читає А, В, C, D з одного рядка і перехо­дить до читання з наступного;

writeln(A) - виведення значення А і перехід на наступний рядок;

writeln - пропускання рядка;

writeln(B) - виведення значення В і перехід на наступний рядок.

Параметром оператора write (і writeln) може бути стала:

writeln('Уведіть дані').


^ Порядок виконання операцій

Вище розглянуто три групи операцій: арифметичні, логічні та порівняння, і з'ясовано їхню пріоритетність.
На підставі цьо­го можна скласти загальну пріоритетність операцій


Операція

Класифікація

Операції в дужках

Найвищий пріоритет

Not

Логічне заперечення (перший пріоритет)

*, / , div, mod, and

Мультиплікативні операції (другий пріоритет)

+, -, or, xor

Адитивні операції (третій пріоритет)

=, <>, >, <, <=, >=, in

Операції порівняння (найнижчий пріоритет)


^ Складений оператор

Складений оператор (не плутати з поняттям "складний") - це сукупність операторів, узята в операторні дужки begin-end. Всі оператори, що є в складеному операторі, виконуються послідовно. Складеним оператором є також тіло програми (тоб­то розділ операторів).

У мові Паскаль крапку з комою використовують лише як розділювач між операторами, тому після оператора перед end їх ставити не потрібно. Наприклад:


begin

x:=a+b; c:=x-r

end.


Однак у цьому випадку крапка з комою після другого опе­ратора не призведе до помилки, а буде означати, що третім опе­ратором цього складеного оператора є порожній.


^ Структура розгалуження

Часто в програмі потрібно передбачити декілька варіантів можливих дій так, щоб вибір одного з них відбувався уже під час виконання програми. Зокрема, для обчислення коренів квад­ратного рівняння програма має два шляхи: обчислення дійсних коренів та обчислення комплексних коренів. Після оцінки дискримінанта D<0 залежно від вхідних даних розв'язування відбувається одним з можливих шляхів. У мові Паскаль струк­туру розгалуження реалізують за допомогою умовного опера­тора, який дає змогу вибирати одну з двох дій залежно від ре­зультату обчислення логічного виразу. Цей логічний вираз називається умовою, або предикатом.


^ Умовний оператор

Загальний вигляд умовного оператора такий:


if <логічний вираз> then <оператор> else <оператор>.


Якщо значення умови, заданої бульовим виразом, є true, то виконується оператор, що стоїть після then, якщо значен­ня умови дорівнює false, то виконується оператор, що стоїть після else.

Залежно від результату бульового виразу виконується один з альтернативних операторів. Прикладом, коли логічний вираз в операторі if має складнішу структуру, може бути задача про те, чи можна побудувати трикутник з відрізків а, b, с:


if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a)

then writeln ('трикутник побудувати можна')

else writeln (' трикутник побудувати не можна')


Умовний оператор може і не мати конструкції else, така форма називається скороченою:


if <булевий вираз> then <оператор>


У випадку такої конструкції умовного оператора, якщо бульовий вираз має значення true, виконується оператор, що є після then, а якщо бульовий вираз дорівнює false, то жодні дії не виконуються.

Кожен з операторів може бути складеним. Наприклад,


if not a then begin

х:=х+1;

у:=у+1

end else begin

x:=abs(x);

y:=abs(y)

end;


Складений оператор використовують тоді, коли після then або else потрібно записати групу операторів, однак згідно з синтаксисом тут повинен бути лише один оператор.

Оператори, що стоять після then або else, самі можуть бути умовними, тоді маємо вкладену конструкцію умовного опера­тора.


^ Оператор вибору

Оператор вибору є узагальненням умовного оператора: він дає змогу виконати один з декількох операторів (в умовному- з двох) залежно від значення деякого виразу, який називається селектором. Загальний вигляд оператора варіанта такий:


case <селектор> of

<список міток 1>: <оператор 1>;

<список міток 2>: <оператор 2>;

<список міток N>: <оператор N>;

end;


У цьому випадку селектор - вираз або змінна будь-якого простого типу, крім дійсного. Список позначок (міток) - це список розділених комою можливих значень селектора або одне його значення. В Турбо Паскалі позначки можна задавати і як діапазон. Ці сталі повинні мати той же тип, що й селектор, їх називають позначками (мітками) варіанта. Позначка варіанта - це не обов'язково ціле число, її не описують у розділі label. Кожна така позначка зіставляється тільки з одним оператором. Оператор варіанта вибирає для виконання той оператор, одна з позначок якого дорівнює поточному значенню виразу селек­тора. Після виконання вибраного оператора керування пере­дається на кінець оператора case.

Приклад оператора варіанта такий:


case j of

1:х:=0;

2: x:=sin(x);

3: х:=ехр(х);

4: x:=ln(x)

end;
Похожие:

Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження icon3. введення І виведення інформації
Оператори введення І виведення служать для обміну інформацією між оперативною пам’яттю І зовнішніми пристроями. Інформація, яка вводиться...
Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження iconЛекція №3 Тема: Умовний оператор. Оператор вибору. Цикли
Якщо значення помилкове, але конструкція else опущена, то управління передається на оператор, наступний в програмі за оператором...
Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження icon5. Оператор циклу Оператор циклу
Оператор циклу є одним із найбільш важливих операторів. Його ефективність особливо велика при використанні елементів масивів в операторах...
Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження iconЛекція №8 Тема: Файли. Робота з файлами
Тому пе­ресилання між буферами введення-виведення виконуваною програмою відбуваються достатньо швидко на відміну від реальних обмінів...
Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження iconРайон, місто: м. Дубно Навчальний заклад
Тема: „Основні пристрої введення-виведення інформації ” (комп’ютерна презентація)
Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження iconЛекція №14 Тема: Перевантаження операторів. Дружні операторні функції
Наприклад, в класі, що підтримує стек, оператор "+" можна перевантажити для заштовхування елементів в стек, а оператор "-" — для...
Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження iconЛекція №8 Тема: Форми в html-документах. Елементи форм
Форми призначені для відправки інформації cgi-додатку, тобто нашому сценарію. Розглянемо просту форму введення імені
Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження iconВсеукраїнський студентський архів міністерство освіти І науки україни
Вивчити синтаксис, призначення, принцип роботи І використання операторів мови сі та основних функцій введення-виведення
Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження iconЛекція №6 Тема: Посилання, умовний оператор
У будь-якому випадку, більше, на що нам доводиться розраховувати в php — це посилальні змінні або просто посилання. Посилання бувають...
Лекція №5 Тема: Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження iconЛекція Огляд візуальних компонент Delphi. Текстові редактори
Введення та редагування тексту виконується у спеціальних полях або областях форми. Однорядковий редактор, або поле редагування, являє...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы