До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) icon

До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести)НазваниеДо питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести)
страница1/4
Дата конвертации15.09.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
До питань Економічної теорії

(узагальнені матеріали, завдання і тести)


Ринкова система і організація підприємництва

 1. Ринкова система і важливі питання економіки.

 2. Суб’єкти ринкової економіки.

 3. Приватизація і її форми.

Література, тести, контрольні питання.

 1. Ринкова система і важливі питання економіки.

Ринкова система – це система вільної підприємницької діяльності. Вона охоплює питання:

 1. Скільки товарів і послуг необхідно виробляти.

 2. Що треба виробляти.

 3. Як треба виробляти продукцію.

 4. Куди і кому реалізувати продукцію.

 5. Як удосконалювати виробництво.

Ринкова система – це механізм зв’язку попиту і пропозиції через систему цін і ринків, який побудований на мотивах отримання прибутку.

Конкурентна ринкова економіка стимулює технічний розвиток.

В ринковій економіці відсутній адміністративний контроль за виробництвом і споживанням. Функції контролю виконує механізм конкуренції. Вона створює певну відповідність між приватними і суспільними інтересами. Фірми домагаються збільшити свої власні вигоди (отримання прибутків) і тим самим сприяють забезпеченню державних чи суспільних інтересів.

Що виробляти і скільки по яких цінах продавати, кому і де – визначається механізмом попиту і пропозиції, нормою прибутку, курсом акцій, курсом валют, позичковим процентом. З розвитком суспільства ринкова економіка розвивається і удосконалюється, роблячи курс на соціальний захист населення. соціальна ринкова економіка шляхом антимонопольної політики держави захищає споживачів від розгулу підприємців, резулює її, створює умови для приватного підприємництва, конкуренції, отримання прибутку.

2.Суб’єкти ринкової економіки – це відокремлені власники. Власник має право володіти, користуватися і розпоряджатись своїм майном. Існує 2 форми власності: державна і приватна.

Приватна – це одноосібні власники, група власників(різні товариства, кооперативи) і орендатори (власники своєї продукції).

Приватне підприємництво переважно існує у 3-х формах:

 1. Одноосібне підприємство. Ним володіє одна людина, яка сама собі є господарем і має великий стимул до праці, але обмежена фінансовими можливостями для великого розвитку.

 2. Товариства. Два або більше окремих осіб які узаконили володіння підприємством і його управлінням.

 3. Корпорації. Володіння визначається в пакетах акцій. Власники корпорації називаються акціонерами.

3.Приватизація і її форми.

Приватизація – це перехід у власність громадянина або громадянина всіх або частини акцій (поїв) акціонерних товариств, товариств, підприємств.


Форми приватизації:

а) купівля-продаж підприємства продаж на аукціоні, продаж на конкурсі комерційному і некомерційному – інвестиційному.

б)перетворення підприємств у акціонерні товариства з подальшим продажем акцій.

За приватизацію відповідають державні органи.

Ринкова економіка і приватизація

Тест І-1: Ринковій економіці характерні:

а)тотожність приватних і суспільних інтересів;

б)протиріччя між приватними і суспільними інтересами.


Тест І-2: В ринковій економіці продукт розподіляється між споживачами:

а)на основі їх бажання і здатності оплати за нього існуючу ринкову ціну;

б)на основі їх бажання придбати даний продукт.


Тест І-3: Для сучасних умов характерні:

а)соціальна ринкова економіка, яка включає соціальну захищеність трудівника і гарантії нормальних умов існування для кожної людини;

б)”Дика” ринкова економіка без соціальних регуляторів і гарантій;

в)ринкова економіка при якій немає всіх умов для захисту людини і нормальних умов для проживання.


ТестІ-4: Ринкова економіка відображає:

а)систему хаосу і анархії;

б)складний механізм координації, який діє через систему цін і ринків.


Тест І-5: Під приватизацією розуміємо:

а)процес придбання громадянами у власність або їх об’єднань всіх або частини акцій колишніх державних підприємств;

б)передача підприємств для ведення господарювання трудовому колективу.


Тест І-6: Власність – це:

а)приналежність права користування;

б)право володіння, розпорядження, користування в сукупності.


Тест І-8: Інвестиції у розвитку підприємства забезпечують:

а)ваучерну приватизацію;

б)грошову приватизацію.

Неправильну відповідь викреслити.

Література. Посібник по економічній теорії. Мочерний “Экономист” К.Маккоменлл, С.Брло. “Экономика” С.Фишер, і ін.

Контрольні питання для виступів.

1.Назвіть основні питання економіки.

2.Види підприємництва.

3.Форми приватизації.

4.Соціально орієнтовна ринкова економіка.

Попит і пропозиція

Стабільність ринкової ціни

Попит: Пропозиція:

Ціна за 1 т. в тис. грн. Загальна кількість Загальна кількість

Попиту в т. пропозиції товару в т

..............................................................................................

5 2 7

4 3 6,5

3 5 5

2 9 4


Ціна падає – попит?

Ціна збільшується – попиту?

Крива попиту (функція попиту від ціни)

ціна


Ціна падає – пропозиція?

Ціна збільшується – пропозиція?

Рівновага ціни

Ціна за 1 кг.

Загальна кількість попиту

Загальна кількість пропозицій

5

2500 кг.

15000 кг.

4

5000 кг.

12500 кг.

3

8500 кг.

8500 кг.

2

14000 кг

5000 кг.

1

20000 кг.

1000 кг.


Тес І-9: Для якої моделі ринку характерно застосування наступних прийомів зміцнення своїх позицій для збільшення прибутку?

а)маніпуляція кількістю пропозицій товару і ціною;

б)організація картерлів;

в)лідерство у цінах;

г)реклама з акцептом на особливі якості свого товару. Товарні знаки, торгові марки;

д)зниження витрат, підвищення якості.

Поставне “+” у потрібному стовпчику:
а

б

в

г

д

1.чиста монополія
2.монопольна конкуренція
3.олігополія
4.чиста конкуренція
Чиста монополія: одна фірма є єдиним виробником продукту, єдиний продавець диктує ціну.

Чиста конкуренція: багато підприємств-продавців, в усіх стандартна (одна і та) продукція. Продавець не може контролювати ціну.

Монопольна конкуренція: багато продавців на ринку і багато схожих товарів, багато фірм роблять наголос на торгові знаки і фабричне клеймо.

Олігополія: декілька фірм контролює ринок певного товару чи послуг. Ні одна фірма не має права саму змінювати ціну, приділяється увага новим моделям виробів і їх цін.

Чиста конкуренція, чиста монополія в реальному житті знаходиться між цими крайностями.

Еластичність попиту і пропозиції

Еластичність – інтенсивність реакції покупців.

зміни закупок в %


1.Цінова еластичність попиту

Перехресна еластичність – це залежність попиту не тільки від ціни товару, але й від цін інших товарів.


Перехресна еластичність =


Еластичність пропозиції по доходах =


Приклад:

 1. Ціна масла збільшилась на 10%, що привело до скорочення його продажі на 5%. Яка еластичність попиту?


Цінова еластичність попиту ==0,5(%)

а)нееластичний попит є тоді, коли при закупках кількість товару збільшується менше, ніж на 1% на кожний % зниження ціни цього товару, (слаба реакція).


б)еластичний попи має місце, коли попит зростає більше, ніж на 1% на кожний % зниження ціни (сильна реакція).


в)одиночна еластичність має місце, коли закуповуючи кількість виростає на 1% при зниженні ціни на 1%.


^ Еластичність попиту по доходу =


Попит і теорія обмеженої корисності.

Закон спадаючої обмеженої корисності говорить, що внаслідок того, як ви споживаєте все нові одиниці одного і того ж товару, росте загальна корисність, отримана вами, але при цьому вона зростає все більш повільнішими темпами (повільніше) внаслідок того, що обмежена корисність даного товару *або додаткової вартості, принесена останньою одиницею) має тенденцію до скорочення:

Кількість спожитого товару

Загальна корисність

Обмежена корисність

0

0

0

1

4

4

2

7

3

3

9

2

4

10

1

5

10

0

Якщо людині для задоволення його потреб необхідно 10 пляшок води, а в його розпорядженні є 50, то мішок води в 40 пляшок (50-10) не буде мати ніякої цінності споживчої. Якщо у нього буде тільки 10 пляшок, то кожне із них має споживчу цінність, тому що кожна із них задовольняє його потреби.

Отже, величина цінності матеріальних благ визначається величиною корисності, яку приносить людині та чи інша річ. (Мова не йде про загальну корисність, а про обмежену корисність речі).

Закон спадаючої обмеженої корисності допомагає пояснити закон спадаючого попиту.

Із збільшенням кількості запропонованого товару ціни на кожну одиницю падають, тому що кожна порція товару задовольняє все менше справжню потребу і ціниться менше, ніж попередня.

Розподіл доходів між групами населення. Індивідуальний і сімейний дохід.

Диференціація заробітків пояснюється співвідношенням попиту і пропозиції на дану професію.

На практиці ставки зарплати різні:

 1. Робітники – неоднорідні. ^ Розрізняються по здібностях, рівнем підготовки і освіти, і в результаті попадають в не конкуруючі один до одного професіональні групи.

 2. Види робіт розрізняються своєю захопливістю (будівельник має вищу заробітну платню, ніж банківський працівник).

 3. Ринки праці переважно характеризуються неудосконаленою конкуренцією через географічні умови та ін.

Тест І-10: виділіть правильну відповідь.

Диференціація заробітку

пояснюється

а

б

Цінністю і кваліфікацією праці

Співвідношення попиту і пропозиції на дану професію


ТестІ-11:

Підвищений попит на дану професію пояснюється:

а

б

в

Приналежність працівника до не конкуруючої непрофесіональної групи

Незахоплююча робота, риск

Недосконала конкуренція, географічне обмеження


Непотрібне в стовпиках викреслити.

^ Вправа:

Вкажіть правильне визначення:

1)Векселя; 2)Облігації; 3)Акції.

Макро-

Гроші:


Тест ІІ-1:

а)гроші – це особливий суспільно визначений товар, який виконує роль загального еквівалента;

б)гроші – це вигідний соціальний інструмент, який виконує важливу функцію для суспільства.


Тес ІІ-2:

1.Готівкові гроші.

а)банкноти, казначейські білети, монети;

б)записи на рахунках Центрального банку;

в)вклади в комерційних банках.

2.Безготівкові гроші.

а)записи на рахунках Центрального банку. Вклади в комерційних банках (форми розрахунку: чеки, акредитиви, платіжні вимоги).

б)банкноти, монети, казначейські білети.


Тест ІІ-3:

1.Кількість грошей, необхідних для обороту, прямо пропорційна:

а)розміру виробленого продукту;

б)цінам на товари;

в)кількістю оборотів одної грошової одиниці.

2.Кількістю грошей, необхідних для обороту, обернено пропорціональна:

а)кількості оборотів однієї грошової одиниці;

б)цінам на товари;

в)розміру виробленого продукту.


Тест ІІ-4:

1.Потреба в грошах для придбання товарів і послуг форумує:

а) попит на гроші для операції;

б)попит на гроші з боку активів.


Тест ІІ-5:

а)Випускати золоті гроші також вигідно, як продавати золоті зливки;

б)Випускати золоті монети вигідніше, ніж продавати золоті зливи: - у злитків тільки вага, а у золотих монет є ще і капітал, і курсова вартість.


Тест ІІ-6:

Чи було вигідно чоканити металічні монети із чистої міді?

а) так, ці монети мали б цінність;

б) ні, тому що при підвищенні цін на мідь монети пішли б у переплав.


Тест ІІ-7:

Якщо із обороту зникнуть монети і готівка, а залишаться тільки чекові платежі і кредитні карточки, то:

а)можна говорити про зникнення грошей;

б)не можна говорити про зникнення грошей, так як “електронні гроші”, які залишилися, виконують функції грошей.


Тест ІІ-8:

На грошовому ринку відносно стійкою величиною є:

а)попит на гроші;

б)пропозиція грошей.

Банки і кредитно-грошова політика

Функції центрального банку:

а)ведення операцій уряду (банкір Уряду);

б)емісія грошей;

в)контроль за діяльністю комерційних банків;

г)недопущення фінансової паніки і фінансового краху комерційних банків, збережень резервів комерційних банків;

д)регулювання кількості грошей в країні (як готівкових, так і кредитних, банківських);

е)підтримання стабільності національної валюти.

Він не керується прагненням од прибутків, а слідує політиці, яка покращує стан економіки в цілому.

Основна функція ЦБ – контроль за грошовою масою і кредитом.

Комерційні банки – приймають вклади від населення, підприємств, а також надають кредити. Головна мета – прибуток. Ліцензія – від ЦБ.

Співвідношення позичкового капіталу від власного може бути 1:10; 1:20. Підсилити надійність банківської системи ЦБ збільшує щорічно обов’язковий мінімальний розмір статутного фонду комерційних банків.

Обов’язкова норма резервів встановлена ЦБ 1:10 або 10%.

1:20 або 20%.


Резервна норма =


^ Таблиця депозитів (ланцюг)

Зобов’язання

Обов’язкові резерви

Надлишкові резерви

Гроші, які можна давати в кредит

100000

20000

80000

80000

80000

16000

64000

64000


Якщо норма резерву 20%, то депозити розширюються у відношенні 5:1. Таким чином можна мультиплікувати пропозицію грошей у країні.


Грошовий мультиплікатор =

В даному випадку мульплікатор == 5

Використовуючи грошовий мультиплікатор. Можна розраховувати розміри збільшення чи зменшення загальної суми грошової маси при зміні норми резервів.

Інструменти кредитно-грошової політики ЦБ.

Існує ти основних засоби кредитно-грошового регулювання з боку ЦБ.

 1. Операції на відкритому ринку.

 2. Зміни резервної норми.

 3. Зміни облікової ставки.

Кожний із трьох способів впливає на зміну грошової маси в країні:

 1. Продаж ЦБ цінних паперів комерційним банкам зменшить резерви їх, а це в свою чергу перейде в зниження розмірів позик і відповідно до зменшення пропозицій грошей в країні.

 2. Зміни резервної норми. При збільшенні резервною норми зменшиться грошово маса та кредитування і навпаки. (це роблять різко).

 3. Зміни в обліковій ставці. Коли комерційні банки беруть позику у ЦБ вони переводять ЦБ виписане на себе позичкове зобов’язання, яке гарантується додатковим забезпеченням, переважно державними цінними паперами. ЦБ за позику бере певний % платежу.

Ставка, яка береться ЦБ з позики, що надаються комерційним банком, називається обліковою ставкою.

При її зменшенні – збільшується попит комерційних банків (і навпаки). Одночасно збільшуються резерви їх і можливість давати кредити населенню, підприємцям. Знижується банківський % за кредит – пропозиція грошової маси збільшується в країні.

Отже, для збільшення грошової пропозиції приймаються такі дії ЦБ: (політика дешевих грошей):

 1. покупка державних цінних паперів на відкритому ринку у банків і населення;

 2. зниження передбаченим законом резервної норми;

 3. пониження облікової ставки.

Політика дорогих грошей:

 1. продаж державних цінних паперів на відкритому ринку;

 2. збільшення передбачених законом резервної норми;

 3. збільшення облікової ставки.

Тести для самоконтролю (виділіть правильні відповіді)


Тест ІІ-9:

Для збереження валют по вкладах:

а)банк повинен тримати в сейфах готівку, рівну сумі вкладів;

б)банк повинен держати в резерві тільки частину суми вкладів, а надлишок грошових засобів над необхідним резервом він віддає під позики.


Тест ІІ-10:

 1. Політика дешевих грошей включає наступні заходи:

а) – покупку цінних паперів у держави на відкритому ринку у банків та населення;

  • зниження передбачених законом резервної норми;

  • зниження облікової ставки.

б) – продаж державних цінних паперів на відкритому ринку;

  • збільшення передбачених законом резервної норми;

  • збільшення облікової ставки.

 1. Політика дорогих грошей включає заходи:

а) див. вище (тест 10);

б) див. вище (тест 10).


Тест ІІ-11:

Основна функція ЦБ є:

а)отримання прибутку;

б)регулювання загальної економічної ситуації в країні.


Тест ІІ-12:

Метою встановлення ЦБ банківських резервів є:

а)надання комерційним банкам ліквідності у вирішальний момент;

б)дії із сторони ЦБ на можливість комерційних банків до кредитування через регулювання величини надлишкових резервів.


Тест: ІІ-13:

Найбільш ефективним засобом регулювання кредитно-грошового контролю з боку ЦБ є:

а)операції на відкритому ринку (купівля-продаж цінних паперів);

б)зміни облікової ставки. (Поставте відмітку).

Контрольні питання:

 1. Охарактеризуйте дворівневу банківську системі.

 2. Які основні функції ЦБ?

 3. Резервна норма і її значення.

 4. Що таке грошовий мультиплікатор? Як він використовується для управління грошовою масою в країні?

 5. Інструменти грошово-кредитної політики ЦБ.

 6. В чому суть політики дешевих і дорогих грошей?


Економічний цикл. Інфляція. Зайнятість.

 1. Економічний цикл: піднесення і спади.

Кожна держава має прагнення до економічного росту повної зайнятості, стійких цин, нарощення об’ємів експорту.

Але довготривалий економічний розвиток не є рівномірним, є циклічним.

Цикл включає в себе 4 фази: спад, депресія, пожвавлення і піднесення.

Бум – економіка працює на фініші своїх можливостей, спостерігається повна зайнятість інвестиції і розходи покупців дуже великі.

2.Темпи росту валового національного продукту (ВАП). Дефлятор ВНП.

ВНП – ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у країні протягом року.

Враховуються тільки кінцеві блага, незакінчений продукт виключається, щоб у ВНП не було повторного рахунку.

Вартість ВНП залежить не тільки від кількості виробленого продукту, але й від цін.

Тому розглядають реальний і номінальний ВНП. Номінальний – це ВНП в поточних цінах. Реальний ВНП – це ВНП, очищений від впливу індексу цін. Це ВНП в незмінних цінах, тобто в цінах базового року.


Дефлятор =

Дефлятор показує зміну загального рівня цін або цінності грошей. Його можна рахувати індексом інфляції.

ВНП – амортвідрахування – (другорядні) податки = НД (національний дохід) – нова вартість створена за рік.

3.Зайнятість і безробіття.

Фрікційне безробіття зв’язане з пошуком або очікуванням роботи.

Структурне безробіття зв’язане з зміною попиту на робочу силу певних професій.

Циклічне безробіття викликане із спадом, тобто з фазою економічного циклу.

Повна зайнятість не означає абсолютну відсутність безробіття. Вона означає відсутність тільки циклічного безробіття.


Рівень безробіття =

Безробітним вважається той, що приймає конкретні міри знайти роботу на протязі певного періоду (в США – 4 тижні). готовий у любий час приступити до роботи, немає заробітку, зареєстрований у службі зайнятості.

Від яких факторів залежить рівень безробіття?

У Оукена є закон, який встановлює взаємозв’язок між економічною активність і безробіттям. Якщо щорічний приріст реального ВНП на рівні 2,7%, то доля безробітних утримується на постійному рівні. Кожних додаткових 2% приросту реального ВНП зменшує долю безробітних на 1% і навпаки.

Правило 2:1 вказує яким повинен бути економічний ріст, щоб вирішити проблему безробіття.

Також існує взаємозв’язок між безробіттям і недотриманням об’єктів ВНП. Якщо фактичний рівень безробіття перевищує існуючий рівень 1%, то за Оукеном відставання об’ємів ВНП складає існуючий рівень 2,5% (1:2,5).

Наприклад: рівень безробіття 9,5% при існуючому рівні 6%.

9,5-6=3,5(%); 3,5* 2,5=8,7(%) ненаповнено ВНП.


Інфляція і її наслідки.

Інфляція – це підвищення загально рівня цін. Суть інфляції – спадання цінності і купівельної можливості грошей.

Причини інфляції:

 1. Інфляція попиту. Попит надмірний, товаром не можна забезпечити.

 2. Інфляція пропозиції. Надмірність товару над попитом, або підвищення цін на енергію, сировину, а також не оправдані підвищення зарплати.

Фактори інфляції:

 1. Дефіцит державного бюджету, який може ЦБ замінити емісію банк тон, а комерційні – розширенням кредиту. В результаті збільшиться кількість грошей, як готівкою так і не готівкових (проходить їх обезцінення).

 2. Монополізм, у якого тенденція рівноважної ціни.

 3. Високий рівень воєнної економіки, де оплата праці набагато вища і веде до появи доходів, які не відповідають рості товарної маси.

 4. Імпортована інфляція під впливом притоку в країну іноземної валюти, рості цін на імпортні товари, знецінення курсу вітчизняної грошової одиниці.

В залежності від темпу росту цін інфляції бувають:

По звучна – темпи росту не перевищують 5-10%;

Гіперінфляція – швидкий ріст номінальної грошової маси 1000% і більше (породжує великий бюджетний дефіцит, розрушує нормальні економічні відносини, прискорює фінансовий крах, визиває суспільно-політичний безпорядок).

Як розрахувати рівень і темпи інфляції?

Індекс цін для даного року =

Темп інфляції для даного року =

Споживчі ціни виросли: 1990 р. – в1,3 рази, 1991 – 8,5 раз, 1992 – в 9,5, 1993 – в 10 раз, 1994 – 3,2 рази, 1995 – в 3 рази. В індексах це слало: 850%, 950%, 1000%, 320, 300%.

При цьому дуже важливу роль грає визначення прожиткового мінімуму.

В Росії взяли за основу вартість корзини з 19 продуктів на Україні – з 16.

В Франції – 200, в США – 400 найменувань товарів.

Інфляція змінює реальний зміст доходів населення.

Номінальний дохід – кількість грошей.

Реальний дохід – їх купівельна спроможність.


Зміни реального доходу = зміни номінального доходу – зміни рівня цін.

Якщо номінальний дохід виріс на 10% протягом року, а рівень цін збільшився на 5% то реальний дохід підвищився на 5% (10-5).

Індекс реальних доходів =

Якщо в 1993 р. номінальні доходи на душу населення виросли в 9,5 рази, індекс в 10,75 рази, то індекс реальних доходів = 952/1075* 100=90%.

Якщо номінальна заробітна плата на Україні на 2002 р. встановлена 140 грн., а вартість прожиткового кошика 314 грн., то які зміни є у реальних доходах і який індекс реальних доходів?

140-314=-174 реальний дохід для відтворення нормального життя.

140/314*100=44,5%

Правило величини 70 дає можливість виміряти рівень інфляції через певну кількість років (місяців), необхідних для подвоєння рівня цін.

Приблизна кількість років

(місяців), необхідних для =

подвоєння рівня цін


Правило 70 може бути використане і для інших вирахувань, через скільки років подвоїться ВНП, якщо відомий щорічний темп його росту, 2,5%.

ВНП == 28 (років).

Хто програє від інфляції?

 1. Пенсіонери і люди, які живуть на виплатах на соціальному забезпеченню.

 2. Вкладники у банки, тому що банківський відсоток відстає від інфляції.

 3. Працівники держсектору, які на окладах.

 4. Ті, що віддали гроші в позику *кредитори). Віддали “дорогі гроші”, а отримали через інфляцію “дешеві”.

Хто виграє від інфляції?

 1. Ті, що живуть на нефіксованих доходах. Номінальні доходи можуть обігнати ріс цін.

В 1993 р. працівник одержував зарплату 100 одиниць, в 1994 р. ціни проти попереднього року виросли в 1000 раз, а його зарплата стала 600 тис.

Інший робітник отримував 250, а в 1994 р. – 250000. Які результати для кожного дала інфляція?

 1. Ті, що взяли грошів кредит (дебітори).

 2. Ті, що вклали гроші у нерухомість.

Економічна політика в умовах безробіття і інфляції.

 1. Перекваліфікація відповідно необхідності професій.

 2. Покращення інформації про наявність робочих місць.

 3. Покращення співвідношення між рівнем безробіття і рівнем інфляції.

 4. Розвиток малого підприємництва.

 5. Антимонопольна політика заморожуваних цін, контроль держави за цінами, за ростом зарплати, політика податкового регулювання доходів.

 6. Підтримка темпів економічного росту.

 7. Політика повної зайнятості і стабільних цін.

Тести для самоперевірки (виділити правильні відповіді).

Тест ІІ-20:

Закономірність довгострокового економічного розвитку в тому:

а)що воно є рівномірним;

б)що вона є циклічним.


Тест ІІ-21.

 1. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених в Україні протягом року – це:

а)валовий національний продукт ВНП;

б)чистий національний продукт ЧНП;

в)національний дохід НД.

 1. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених протягом року, за мінусом амортизаційних відрахувань це;

а)валовий національний1 продукт (ВНП);

б)ЧНП;

в)НД.

 1. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених в країні протягом року, за мінусом амортизаційних відрахувань (вартість замінених зношених засобів виробництва), річних податків і державних субсидій – це:

а) ВНП;

б) ЧНП;

в) НД.


Тест ІІ-22:

Номінальний ВНП *100%

------------------------------------ - це

реальний ВНП

а) дефлятор;

б) загальний індекс інфляції;

в) індекс споживчих цін.


Тест ІІ-23.

Повна зайнятість означає:

а) все населення має роботу;

б) при повній зайнятості існує природна норма безробіття, передбачаючи вимушене існування фрикційного і структурного безробіття.


Тест ІІ-24:

Рівень безробіття:

а) число безробітних

--------------------------- * 100%

робочу силу


б) число безробітних

--------------------------- * 100%

все населення


Тест ІІ-25:

Інфляція:

а)це підвищення загального рівня цін;

б)це падіння цінності і купівельної спроможності грошей;

в)це ріс вартості життя.


Тест ІІ-26:

 1. Підвищення цін на енергоресурси дає:

а)інфляцію попиту;

б)інфляцію пропозиції;

 1. Надлишкова емісія грошей дає:

а)інфляцію пропозиції;

б)інфляцію попиту.


Тест ІІ-27:

 1. Ціни поточного місяця:

а)рівень інфляції;

б)темп інфляції.


2.

а)темп інфляції;

б)рівень інфляції.


Тест ІІ-28.

Головна проблема, створена інфляцією:

а) падіння рівня життя;

б)невизначеність економічної ситуації і несправедливого перерозподілу багатства.

Вправа ІІ-3.

Валовий внутрішній продукт країни в 1992 р. становив 8 млрд. одиниць, в 1993 р. – 162,3 млрд., чи можна говорити, про ріс ВВП чи необхідно врахувати інфляцію? Дефлятор ВВП в 1993 р. в % до попереднього року склад 1075.

Визначити ВВП 1993 р. у співставлених цінах 1992 р.


Вправа: ІІ-4

Розрахунок індексу реальних доходів”

Ціни споживчої корзини, виросли за 1991-95 рр. в 10000 раз.

За цей час середня зарплата виросла в 3000 раз (з 200 до 600000), мінімальна пенсія – в 2000 (з 33 до 66000), максимальна пенсія – в 2000 (з 130 до 260000), стипендія студента - в 2000 (з 40 до 80000). Розрахуйте індекс реальної середньої зарплати, пенсії, стипендії в 1995 р. у порівнянні з 1990 р. (базовим).

Приклад розрахунку. Зарплата працівника в 1990 р. складала 160 одиниць, в 1995 р. 270000.


Індекс реальних доходів ==240000
Друга частина завдання.

Протягом 1995 р. загальний рівень цін на споживчі товари виріс в 3,1 рази, а грошові доходи – 2,2 рази. Розрахуйте рівень реальних доходів у кінці 1995 р. по відношенню до 1994 р. На скільки відсотків знизились реальні доходи в 1995 р.?

Використайте для рішення формулу:

Індекс реальних доходів =

Третя частина завдання:

Рівень цін 1993 р. приймемо за 100%. В 1994 р. індекс цін дорівнював 320, в 1995 р. – 992.

Визначіть інфляцію 1995 р. відносно 1994 р.Контрольні питання:

 1. З яких фаз складається економічний цикл? (спад, депресія, відживлення, підйом). Короткі і довгі циклічні хвилі. (˜40-60 років. Підйом закінчується бумом.

 2. Що таке валовий і чистий національний прибуток? Потенціональний ВНП? (ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених в країні за рік (без проміжних). Наприклад: у вартості машини шини коліс не враховуються, щоб не враховувати 2 рази – чистий нац. дохід).

 3. Що таке дефлятор ВНП? (ВНП – аморт. відрахування).


Деф.=Деф. показує зміни загального рівня цін або цінностей грошей.

4.Види безробіття. (фракційне, структурне, циклічне).


Рівень? =

5.Як визначити інфляцію?6.Причини інфляції? (дефіцит державного бюджету, монополія, високий рівень воєнної економіки, притоки іноземної валюти, товару).

7.Характеристика індексу споживчих цін і дефлятора ВНП, як показники інфляції.

Інфляція цін даного року =

Деф. =

8.Якіф економічні і соціальні наслідки інфляції? (економічні – невизначеність в ек. в майбутніх цінах; соціальний ріст вартості життя, банкрутство банків. безробіття).

9.Яка політика практикується під час інфляції і безробіття? (перекваліфікація, якість інформації про роб. місць, контроль над зарплатою і цінами, антимонополістична політика).


  1   2   3   4
Похожие:

До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconРеферат з дісципліни "Основи економічної теорії" Тема: "Введення в курс "Основи економічної теорії"
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconРеферат з дісципліни "Основи економічної теорії" Тема: "Введення в курс "Основи економічної теорії"
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconОсновні напрями сучасної економічної теорії
Ця стадія неоднозначно тлумачилася представниками різних напрямів І шкіл економічної теорії
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconРеферат на тему: " Основи економічної теорії "
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconРеферат на тему: "Основи економічної теорії "
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconРеферат що представляє собою курс "Основи економічної теорії"
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconОсновні напрями сучасної економічної теорії. Неокласична економічна теорі
Ця стадія неоднозначно тлумачилася представниками різних напрямів І шкіл економічної теорії
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconРеферат на тему: Предмет, структура І функції економічної теорії предмет, структура І функції економічної теорії предмет економічної теорії
Хоча дитина і дорослий, шко­ляр і вчитель, студент і дипломований фахівець, фізик і економіст знають, що таке, наприклад, ціпа, гроші,...
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconОсновні етапи розвитку економічної теорії
Головна мета, а отже, І функція економічної теорії полягає в тому, щоб дати відповідь на кардинальні економічні питання, які цікавлять...
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання І тести) iconЗародження І основні етапи розвитку економічної теорії. Сучасні економічні теорії”
Ної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы