Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності icon

Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльностіНазваниеРеферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності
Дата конвертации14.09.2012
Размер43.11 Kb.
ТипРефератРеферат на тему:

Державне регулювання інвестиційної діяльності

Держава виступає суб'єктом інвестиційної діяльності через свої інститути, господарські товариства (компанії) та корпорації. фінансово-кредитні установи, інших функціональних учасників. Держава бере участь в інвестиційному процесі як безпосередньо через державний сектор економіки, так і опосередковано, через свої інституції, органи виконавчої влади та місцевого самовряду­вання, Національний банк, Фонд держмайна. Державний антимо-нопольний комітет. В цілому державне інвестування охоплює ті галузі і виробництва, продукція яких має загальнонаціональний характер та які найближчим часом не підлягають приватизації:

оборонна галузь, окремі об'єкти загальнодержавної інфраструк­тури (магістралі, термінали тощо).

У перехідний період функції інвестора в соціальній сфері та­кож повинні залишатися за державою. Деякі виробництва сільсь­кого господарства (особливо збиткові) теж повинні інвестуватися з держбюджету. Цей антиринковий захід може бути скасований лише з розвитком приватизації у сільському господарстві і наси­ченням ринку його продукцією.

Загальні аспекти щодо державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні викладено в Законі України «Про інвести­ційну діяльність» (1991 p.). У статті 11 цього Закону зазначаєть­ся, що державне регулювання інвестиційної діяльності здійсню­ється з метою реалізації економічної, науково-технічної та со­ціальної політики. Згідно зі статтею 12 цього Закону:

1) державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвес­торами та учасниками інвестиційної діяльності;

2) регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:

• застосування системи податків з диференціацією суб'єктів та об'єктів оподаткування, податкових ставок і пільг;

• проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі завдяки прискоренню амортизації основних фондів;

• надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій;

• впровадження державних норм і стандартів;

• вжиття антимонопольних заходів;

• роздержавлення та приватизації власності;

• проведення політики ціноутворення;

• інших заходів.

Для порівняння: відповідно до світового досвіду існують такі методи державного стимулювання інвестиційної діяльності (табл. I.I):

Таблиця 1.
1

Форми

Інструменти

Податкове стимулювання

Зниження ставки податку

Інвестиційна податкова знижка

Відміна податків на реінвестування

Податкові угоди з іншими країнами

Податкові кредити

Фінансове стимулювання

Прискорена амортизація

Пільгові кредити

Інвестиційні гарантії

Безвідсоткові кредити


Інфраструктурне забезпечення

Надання земельних ділянок у безоплатне користування або за пільговими цінами

Надання необхідних приміщень у безоплатне користу­вання або за пільговими цінами

Стимулювання конкретних

ін­вестиційних проектів


Цільове фінансування ресурсо- і природозберігаючого обладнання

Цільове фінансування проектів, зорієнтованих на підви­щення кваліфікації, перепідготовку кадрів, поліпшення умов праці

Сприяння у проведенні техніко-економічного обгрунту­ вання проектівЧасто перелічені вище форми впливу держави на інвестиційну діяльність класифікують як прямі і непрямі. Тип Ракової систе­ми визначає співвідношення між ними Світова практика форму­вання ринкових засад доводить, що безпосередня участь держави в інвестиційному процесі є об'єктивно зумовленою необхідністю. При цьому слід зауважити, що державні інвестиції за умов ринку не є відокремленим джерелом фінансування. На зміну 'прямим дотаціям і субсидіям з боку держави, які довели свою неефективність, повинні прийти нові методи державної інвестиційної політики

Головним критерієм державних вкладень в економіку мають стати їх пріоритетність, ефективність та швидка окупність.

В Україні сьогодні повністю відсутня чітка організаційна сис­тема руху та контролю за використанням централізованих держа­вних інвестиційних коштів. Механізм розподілу коштів у поза­бюджетних і галузевих державних фондах (Фонд розвитку про­мисловості, Державний інноваційний фонд та ін.) залишається непрозорим, організаційно складним, не забезпечує відбору най­ефективніших проектів і не має елементів чіткої економічної від­повідальності за прийняті рішення.

Очевидно, що постала необхідність створення принципово но­вих організаційних структур для успішного функціонування еко­номічного механізму державної інвестиційної політики.

Проте лише інституційного забезпечення недостатньо для ефек­тивної реалізації державних інвестицій. Викликає занепокоєння недосконалість визначення державних пріоритетів інвестування, серед яких продовжують залишатися збитковими, низькорента­бельними сфери, які насамперед потребують якісних змін у прин­ципах господарювання. Держава повинна сконцентрувати обме­жені фінансові ресурси в галузях, що виробляють кінцеву проду­кцію, мають значний експортний потенціал, забезпечують швид­кий обіг капіталу та стабільні бюджетні надходження.

Актуальним для України залишається питання щодо встанов­лення прав та обов'язків держави як суб'єкта інвестиційної дія­льності. Протягом останніх 4—5 років в Україні створені необ­хідні макроекономічні умови для формування сприятливого інвес­тиційного середовища, закладені основи інвестиційної інфра­структури, розроблена певна правова база. Однак слід відзначи­ти, що накопичений в ці роки інвестиційний потенціал був вико­ристаний не повною мірою.
Похожие:

Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconДержавне управління інвестиційною діяльністю в україні загальні положення про державне регулювання інвестиційної діяльності
Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, республі­канськими і регіональними програмами розвитку...
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconДержавне регулювання інвестиційної діяльності
Політику держави щодо механізмів здійснення інвестиційної діяльності, а також пріоритетних напрямів інвестицій називають інвестиційною...
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconДержавне регулювання інвестиційної діяльності
Політику держави щодо механізмів здійснення інвестиційної діяльності, а також пріоритетних напрямів інвестицій називають інвестиційною...
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconМеханізм державного регулювання інвестиційної діяльності, розробка бізнес-плану інвестиційного проекту
Залежно від стану економіки (рівня інфляції, дефіцитності) використовуються опції державного регулювання
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconДержавне регулювання ринкової економіки
Державне регу­лювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання народного...
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconЗасади зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconДержавне регулювання господарської діяльності Вступ
Так що, говорячи об економіці взагалі І про ринкову економіку зокрема, необхідно зосереджувати увагу на підприємництві, як невід'ємній...
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconІ. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у
У статті досліджено сутність фінансування інвестиційної діяльності, а також можливість формування в Україні інвестиційної бази за...
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconІ. Загальні положення про спеціальні (вільні) економічні зони
Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційної діяльності iconДержавне регулювання
Методи прямого та непрямого впливу держави на розвиток зовнішньоекономічної діяльності
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы