Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух icon

Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рухНазваниеРеферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух
Дата конвертации14.09.2012
Размер44.59 Kb.
ТипРеферат


Реферат на тему:

Кількість населення Землі,

його природний та механічний рух

Сукупність людей, які проживають на певній території, становить її населення. Воно вивчається багатьма науками. Так, демографія досліджує закономірності відтворення населення та окремих його груп шляхом аналізу природ нього руху та змін статево-вікової, шлюбної та сімейної структур. Етнографія вивчає побутові та культурні особливості життя народів. Географія населення вивчає особливості розміщення населення та поселень на земній кулі залежно від при­родних особливостей та суспільних умов його існування.

Головними напрямами досліджень географії населення є вивчення його: регіо­нальних кількісних характеристик; відмінностей статево-вікового, соціального, етнічного, релігійного складу; особливостей розселення та сучасного стану ур­банізації, якості та характеру використання трудових ресурсів у країнах і регіонах. Нині населення світу становить понад 5,6 млрд чоловік. Воно постійно зрос­тає за рахунок відтворення. Відтворення (природний рух) населення – це сукупність процесів народжуваності і смертності, які визначають розміри природного приросту. Від динаміки природного приросту залежить характер без­перервного відновлення людських поколінь.

Природний приріст - це перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатним у разі перевищен­ня народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від наро­джуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення (мал. 9). Залежно від соціально-економічних умов життя людей, співвідношення показ­ників народжуваності, смертності та природного приросту складається по-різно­му. Для населення країн, що перебувають на низьких рівнях економічного роз­витку, характерні високі показники народжуваності і смертності, а відтак - низький природний приріст. Епідемії та стихійні лиха ще більше погіршують си­туацію. З початком тих чи інших суспільно-економічних перетворень по­ліпшується якість життя, кращим стає медичне обслуговування, і це сприяє істот­ному зменшенню показників смертності. З розвитком процесів індустріалізації та урбанізації починають зменшуватися і показники народжуваності. Кожному з етапів перебігу цього демографічного переходу притаманна своя ситуація у відтво­ренні населення. В наш час у світі переважають два типи відтворення населен­ня. Для першого типу характерні порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту (до 12 чоловік на 1000 жителів). Як наслідок - велика частка старших вікових груп у структурі населення. Цей тип характерний для більшості країн Європи, Північної Америки. Другий тип відтворення власти­вий країнам Азії, Африки та Латинської Америки.
Для нього характерні порівня­но високі показники народжуваності, стабільні на певному (часто низькому) рівні показники смертності та високий природний приріст (понад 12 чоловік на 1000 жи­телів). У цій групі висока частка молодших вікових груп у структурі населення. Так, природний приріст населення в розвинутих країнах Західної Європи та Північної Америки становить відповідно 3 і 5 чоловік на 1000 жителів, тоді як, наприклад, у країнах Південної Азії - 22, Центральної Америки - 31 чоловік на 1000 жителів. У середньому за рік населення Землі зростає на 90 млн чоловік, на­самперед за рахунок країн, що розвиваються, які дають понад 90 % щорічного приросту населення (мал.).

До XVIII ст. зростання кількості населення світу залежало здебільшого від

біологічних процесів. Пізніше на перший план вийшли соціально-економічні чинники, і з того часу населення Землі почало зростати швидкими темпами. За прогнозами спеціалістів 00Н, до кінця наступного століття кількість населення на планеті ще більше зросте і стабілізується на рівні близько 10 млрд чоловік.


^ Man.. Динаміка процесу природного руху населення

(%0 - природний приріст на 1000 жителів)

Швидкі темпи зростання приросту населення дістали назву демографічного ви­буху й перетворилися в одну з глобальних проблем людства. Розв'язання цієї про­блеми вбачається у проведенні певної демографічної політики системи адмі­ністративних, економічних, пропагандистських та інших заходів, які здійснюють­ся державою з метою урегулювання передусім народжуваності. В країнах з першим типом відтворення населення державні заходи спрямовані на збільшення народжу­ваності та природного приросту, а в країнах з другим типом - навпаки, на скоро­чення. Так, у багатьох європейських країнах (ФРН, Нідерланди, Швеція тощо) за­проваджують грошові субсидії, певні міри соціального захисту та стимулювання, інші заходи соціально-економічного характеру для підтримки сімей та жінок, які мають дітей. Л в Китаї, навпаки, державного значення набула політика стримуван­ня народжуваності шляхом її обмеження.

На кількість населення країни, його структуру, культурний та освітній рівень істотно впливають міграції.

Міграції населення - це переміщення людей по території, пов'язані зі зміною постійного місця проживання та роботи.

Міграції класифікують за причинами (економічні, політичні, гуманітарні тощо), строками (сезонні, тимчасові, постійні), напрямами (зовнішні і внутрішні), складом Мігрантів, ступенем організованості тощо. Істотно впливають на міграцію війни, кон­флікти, зміни політичної ситуації в країні або регіоні, зміни державних кордонів.

Механічний приріст вносить певні корективи в демографічні процеси і у фор­мування культури народів.

Зовнішні міграції поділяють на: а) еміграцію - виїзд громадян зі своєї країни до іншої держави на постійне проживання або на тривалий період; б) імміграцію - в'їзд до країни громадян іншої держави на постійне або тривале проживання.

Зовнішні міграції населення найбільшого розмаху набули в добу капіталізму. Після Другої світової війни головним районом притягання робочої сили стала Західна Європа. Великий район імміграції сформувався в нафтодобувних араб­ських країнах Близького Сходу.

У другій половині XX ст. з'явилася нова форма зовнішніх міграцій, яка діста­ла назву «відпливу умів». Суть її полягає в переманюванні розвинутими країнами іноземних учених, інженерів та інших спеціалістів високої кваліфікації, яким створюють кращі умови роботи і виплачують високу зарплату.

Нині найбільші міграційні потоки спрямовані у США — з країн Латинської Америки, в Європу - з країн Азії і Африки. Багато людей виїжджає з країн СНД і Центральної Європи в Західну Європу, Північну Америку, Ізраїль.

Для всіх країн світу характерною рисою є зростання масштабів внутрішніх міграцій і насамперед з сільської місцевості в міста, особливо великі та столичні. В результаті темпи зростання сільського населення уповільнились, а темпи зростання міського - пришвидшилися.
Похожие:

Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconКількість населення Землі, його природний та механічний рух
Сукупність людей, які проживають на певній території, становить її населення. Воно вивчається багатьма науками. Так, демографія досліджує...
Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconПриродний рух міського населення

Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconДемографічна ситуація в україні І проблеми медико-генетичної служби
Фактором, який цьому сприяв, було природне зменшення населення. Якщо до 1990 p в країні спостерігався ще деякий природний його приріст,...
Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconНаселення І демографічний розподіл Івано-Франківської області Про кількість та склад населення Івано-Франківської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
Загальна кількість наявного населення у Івано-Франківській області, за даними Всеукраїнського перепису  населення, становила 1 млн....
Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconСвітовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані Світовий океан. Його будова
Площа Світового океану становить 361 млн км3, або 71 земної поверхні. В ньому зосереджено понад 1370 млн км3 води, тобто 96,5% об'єму...
Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconКількість наявного населення Кількість постійного населення

Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconКількість наявного населення Кількість постійного населення

Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconКількість наявного населення Кількість постійного населення

Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconРеферат на тему: Статистика населення
Використовуючи такі джерела даних про населення, як перепис населення, а також матеріали поточної реєтрації статистика разробляє...
Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух iconРеферат на тему: Статистика населення
Використовуючи такі джерела даних про населення, як перепис населення, а також матеріали поточної реєтрації статистика разробляє...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы