Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» icon

Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище»НазваниеСоціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище»
Дата конвертации13.09.2012
Размер38.22 Kb.
ТипДокументыСоціально-політичне середовище життєдіяльності”

Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище». Життєве середовище є частиною Всесвіту, де перебуває або може перебувати в даний час людина і функціонують системи її життєзабезпечення.

У цьому розумінні воно не має постійних у часі і просторі кордонів, його межі визначаються передусім рівнем системи, тобто тим, що в даному разі розуміється під терміном «людина».

Життєве середовище людини складається з трьох компонентів — природного, соціального, або соціально-політичного, та тех­ногенного середовищ.


^ Виділяють такі сфери суспільного життя:

* матеріальна - охоплює процеси матеріального виробництва розподілу, обміну, споживання;

* соціально-політична - включає соціальні та політичні сто­сунки людей у суспільстві - класові, національні, групові міждержавні тощо. Саме ця сфера охоплює такі явища и процеси, як революція, реформа, війна, класова боротьба У цій сфері функціонують такі соціальні інститути, як партія держава, громадські організації;

* духовна - це широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень тоб­то весь спектр виробництва свідомості, трансформації її від однієї інстанції до іншої (засоби масової інформації), пере­творення на індивідуальний духовний світ людини;

* культурно-побутова - це такі явища, як виробництво куль­турних цінностей, життя сім'ї, побутові проблеми (органі­зація відпочинку, вільного часу), освіта, виховання тощо.

Усі сфери суспільного жит­тя взаємопов'язані. Важливу роль у суспільстві відіграють соціальні відносини. Соціальні відносини виникають між людьми у процесі їхньої діяль­ності та спілкування.

Вони характеризують життє­діяльність людини і поділяють­ся на економічні, соціально-політичні, ідеологічні, культур­ні, побутові, сімейні та інші.

Соціальні відносини — це:

^ Норми життя суспільства: економічного, політичного, правового, морального.

Суспільні правила життя й поведінки людей.

В основі суспільних відносин лежать індивідуально-суспільні інтере­си і потреби людей. В суспільстві постійно виникають і вирішуються різноманітні суперечності, зіткнення інтересів і суспільних цінностей, відносин. Завершальним етапом механізму вирішення суперечностей у системі суспільних відносин є конфлікт.

Таблиця 1.
Основні типи конфліктів між людьми

^

Соціальні конфлікти


за учасниками

за сферами

за характером

• внутріособистісні

• міжособистісні

• між особою і суспільством

• між групами

• міждержавні

• економічні

• політичні

• ідеологічні

• міжнаціональні

• релігійні

• побутові тощо

• справжні

• випадкові

• давні


Усе історичне суспільство постає перед нами як конфліктне. У цьо­му зв'язку конфлікт виявляється не відхиленням від норми, а нормою співіснування людей у соціумі, формою встановлення пріоритетів у системі інтересів, потреб, суспільних відносин взагалі. Люди конфлік­тують з різних причин — економічних, політичних, соціальних, еколо­гічних, моральних, релігійних, ідеологічних тощо. Конфлікти бувають різними: між країнами і народами, соціальними верствами й націями, підприємствами та установами, робітниками й адміністрацією, підприє­мцями та екологами, студентами й викладачами, чоловіками та жінка­ми, молодшим і старшим поколінням.

Своєчасне нерозв'язання конфліктів може призвести до соціальної напруги у суспільстві, викликати появу гострих суперечностей, надзви­чайних ситуацій соціально-політичного характеру, надзвичайних подій, що загрожуватимуть безпеці суспільства.

Люди в процесі життєдіяльності об'єднуються в соціальні групи. Соціальна група — це сукупність певного числа людей, об'єднаних спільним інтересом чи спільною справою. Об'єднання людей у соціальні групи відбу­вається на засадах не лише матеріальних інтересів. Деякі групи (релігійні) ґрунтуються на засадах духовності. Є групи, в основі яких лежать кровородинні зв'язки, взаємодопомога, відповідальність (рід, сім'ї тощо). Людей єднають також спільні етнічні особливості (народ, нація), соціаль­но-політичні інтереси (партія, держава), громадсько-моральні та куль­турні пристрасті (суспільні організації, братства, спілки тощо).

Слід розрізняти малі, середні й великі соціальні групи.

* ^ Малі соціальні групи — це групи, що об'єднують до декількох десятків осіб: сім'я, первинні виробничі об'єднання (бригади), сусідські спільності, дружні (товариські) компанії, шкільний клас тощо.

* ^ Середні соціальні групи — цим терміном позначають жителів одного села чи міста, працівників одного заводу викладачів одного навчального закладу.

* Великі соціальні групи — класи, етнічні спільності (нація, на­родність, плем'я), вікові групи (молодь, пенсіонери), статеві об'єднання (чоловіки, жінки) — це численні об'єднання людей (до декількох десятків і com мільйонів).

Якісний стан компонентів соціально-політичного середовища бут­тя людини значною мірою впливає на її здоров'я, життєдіяльність та тривалість життя.

Похожие:

Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» iconСоціально-політичне середовище життєдіяльності
Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище». Життєве середовище є частиною Всесвіту, де перебуває...
Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» icon1. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти. Життєдіяльність вивчають, використовуючи системний підхід, шляхом аналізу прямих та зворотних зв'язків у системі «людина — жит­тєве середовище»
«людина — життєве середовище». Поза ме­жами цієї системи людина є об'єктом вивчення антропології, медици­ни, психології, соціології...
Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» icon1. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти. Життєдіяльність вивчають, використовуючи системний підхід, шляхом аналізу прямих та зворотних зв'язків у системі «людина — жит­тєве середовище»
«людина — життєве середовище». Поза ме­жами цієї системи людина є об'єктом вивчення антропології, медици­ни, психології, соціології...
Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера Середовище життєдіяльності. Природне середовище
Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності І взаємозв'язків з навколишнім...
Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Атмосфера”
Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності І взаємозв'язків з навколишнім...
Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера”
Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності І взаємозв'язків з навколишнім...
Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Атмосфера”
Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності і взаємозв'язків з навколишнім...
Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера” Природне середовище
Природне середовище біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу І верхню частину літосфе­ри, що...
Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» iconПрогнозування небезпек
Керування безпекою та стійкістю функціонування системи „людина — життєве середовище залежить від глибини прогнозу соціально-економічних...
Соціально-політичне середовище життєдіяльності” Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище» iconСередовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера”
Природне середовище біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу І верхню частину літосфе­ри, що...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы