Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень icon

Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображеньНазваниеПроектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень
страница1/2
Дата конвертации18.01.2013
Размер493.84 Kb.
ТипДокументы
  1   2

Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень”

Стиск нерухомих зображень з використанням дискретних косинусних перетворень

Безвтратні методи стиску не забезпечують потрібного у багатьох випадках степеня стиску зображень. У цьому разі необхідно застосовувати методи стиску з втратою інформації..Одним із найбільш поширених підходів є стиск зображень з використанням дискретних косинусних перетворень.

Стиск даних у форматі JPEG (Joint Photographic Experts Group), який дозволяє стискати окремі (незмінні, still picture) зображення, можна умовно розбити на три етапи:

1-й етап - перетворення та субдискретизація кольорової інформації;

2-й етап – поблокові дискретні косинусні перетворення;

3-й етап – квантування та кодування значень дискретного косинусного перетворення.

Перший етап - це перетворення та субдискретизація кольорової інформації. Він полягає в такому.

Кожна точка зображення, представлена 3 байтами в системі RGB, переводиться в систему YUV (яскравість, кольорова насиченість, кольоровий тон) згідно виразів:


Y=77/256*R+150/256*G+29/256*B

U=131/256*R-110/256*G-21/256*B+128

V= -44/256*R-87/256*G+131/256*B+128

або в матричному виглядіПеретворення з системи YUV в систему RGB виконується за формулами:

R=Y+1.37*(U-128)

G=Y-0.698*(U-128)-0.336*(V-128)

B=Y+1.73*(V-128)

або в матричному виглядіДалі значення компоненти Y залишаються без зміни, а число значень компонент U і V зменшується (так звана субдискретизація; компоненти U і V можна загрубити без суттєвої втрати якості зображення). Можливі різні варіанти субдискретизації: просте викидання частини з сусідніх точок чи заміна значень сусідніх точок зображення на їх середні. При цьому можливі кілька варіантів об'єднання точок: дві по горизонталі, дві по вертикалі, квадрат з чотирьох сусідніх точок. Найчастіше використовується наступний варіант: число точок зменшується вдвоє, причому значення точок обчислюються згідно з виразом

y(n)=1/4*x(n-2)+1/2*x(n-1)+1/4*x(n).

При цьому блок 8Х16 значень компоненти U або V перетворюється в блок 8Х8 значень.

При відтворенні інформації для покращення якості проміжні точки рекомендується отримувати не простим повторенням, а шляхом інтерполяції між сусідніми точками. Найчастіше використовується наступний спосіб:при відтворенні зображення блок 8Х8 точок реконструюється в блок 8Х16 точок за формулою

x(n)=[y(2n)+y(2n-1)]/2.

Якщо використовується описаний варіант субдискретизації, то досягається стиск зображення в 1,5 рази. Дійсно 1 байт компоненти яскравості залишається без змін, а кожні 2 байти компонент U і V заміняються на 1 байт. Отже, замість 6 байт на кожних 2 точки зображення тепер припадає 4 байта. Якщо використовується варіант об'єднання чотирьох сусідніх точок, то досягається стиск зображення в 2 рази. Адже 1 байт компоненти яскравості залишається без змін, а кожні 4 байти компонент U і V заміняються на 1 байт. Тобто, замість 12 байт на кожних 4 точки зображення тепер припадає 6 байт.

Мінімальний фрагмент інформації для обробки – це блок початкового RGB зображення розміру 8Х16 елементів. У результаті обробки такого фрагменту на першому етапі отримуємо чотири блоки розміру 8Х8: два блоки розміру 8Х8 для компоненти яскравості Y та по одному блоку розміру 8Х8 для компонент U і V. Це ілюструється наступним рисунком.

^ Другий етап має в своїй основі дискретне косинусне перетворення (ДКП).

Кожна з компонент Y,U,V зображення на цьому етапі розглядається як окреме монохромне (однокольорове) зображення і її стиск проводиться окремо.

Зображення розбивається на блоки 8Х8 елементів. До кожного блоку P застосовується двовимірне ДКП

PДКП=APAT,

де А - матриця двовимірного ДКП,

PДКП - матриця значень ДКП фрагменту зображення.

П
ряме ДКП задається наступним виразом

а обернене ДКП задається формулою

де для i=0 та c(i)=1 для i=1,2,…,7.

Двовимірне ДКП має ту властивість, що воно зосереджує найбільші значення у верхньому лівому куті матриці перетворення. Типовий розподіл ДКП коефіцієнтів показано в наведеній далі матриці:
Ці значення треба взяти більш точно, а решта значень ДКП можна суттєво загрубити. Це і є основою стиску зображень у форматі JPEG. Дії, які реалізують описану ідею, відбуваються на наступному третьому етапі.

^ На третьому етапі виконуються квантування та кодування значень дискретного косинусного перетворення.

Спочатку виконується квантування значень ДКП. Для цього формується матриця Q дільників з елементами q(i,j)=1+(1+i+j)r,i,j=0,1,…,7; r- параметр, який впливає на якість зображення, що отримуємо при відтворенні. Для компонент Y рекомендується брати r=2, а для компонент U,V значення r може бути більшим. q(i,j) це не що інше як крок квантування, який залежно від позиції змінюється. При русі від верхнього лівого кута до правого нижнього кута крок квантування збільшується, тобто виконується грубіше квантування.

При r=2 матриця дільників має вигляд
Значення x(i,j) матриці PДКП діляться на відповідні значення q(i,j) матриці дільників і заокруглються до найближчого цілого. Процес квантування описується наступним виразом:

Q(x(i,j),i,j)=round(x(i,j)/q(i,j)).

Приклад, як виглядає матриця ДКП після квантування значень, наведено нижче:
Кодування матриці квантованих елементів ДКП проводиться по шляху, показаному послідовними номерами (так званий зигзаг або змійка; у напрямку збільшення значень елементів матриці дільників).
Інакше кажучи, переводимо матрицю 8х8 в 64-елементний вектор за допомогою ’’зігзаг’’- сканування, тобто беремо елементи з індексами (0,0), (0,1), (1,0), (2,0), ...
Таким чином, на початку вектора ми дістаємо коефіцієнти матриці, які відповідають низьким частотам, а в кінці – високим частотам.

До коефіцієнтів ДКП, які знаходяться на першому місці (DC коефіцієнти) в послідовних матрицях розміру 8Х8 для кожної з компонент Y,U,V, застосовується дельта імпульсно-кодова модуляція:

DC(1):=DC(1); DC(i):=DC(i)-DC(i-1), де i = 2,3,4,…

Тобто, перше значення в послідовності цих коефіцієнтів залишається без зміни, а кожен наступний заміняється на його різницю з попереднім. При такому стиску можна однозначно відтворити початкові значення.

До коефіцієнтів, які знаходяться на місцях крім першого (AC коефіцієнти), застосовується описане нижче кодування серій нулів.

^ Кодування серій нулів. Підраховуємо число нульових елементів від початку послідовності до першого ненульового елемента. Це число записуємо в утворювану нову послідовність. Далі записуємо ненульовий елемент, до якого ми дойшли. Тоді знову підраховуємо число нульових елементів до чергового ненульового елемента і записуємо це число в утворювану послідовність. Таким чином, у новій послідовності чергуються число нульових елементів до чергового ненульового елемента та ці ненульові елементи. З такої послідовності можна однозначно відтворити початкову послідовність.

Іншими словами при кодуванні серій нулів отримуємо пари типу (x,y), де x означає лічильник пропущених нулів, а y – значення, яке потрібно поставити в наступну комірку. Так, вектор 42 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 ... буде згорнутий в пари (0,42)(0,3)(3,-2)(4,1) ... .

Якщо в початковій послідовності зустрічаються досить довгі серії нулів, то описане кодування дозволяє стиснути початкову послідовність.

Останнім кроком є застосування до отриманої послідовності кодування Хафмена. Вважається, що поява нульового елемента у даній послідовності є найбільш імовірною, а із збільшенням абсолютної величини елемента ймовірність його появи зменшується. Один з варіантів таблиці кодування виглядає так:


елемент

кодове слово

0

1

+1

0100

-1

0101

+2

0110

-2

0111

+3

00100

-3

00101

+4

00110

-4

00111

+5

0001000

-5

0001001

+6

0001010

-6

0001011

+7

0001100

-7

0001101

+8

0001110

-8

0001111

|D|>8

00001+8розрядів значення D


Таблиця кодування може фіксуватися перед початком обробки або бути адаптивною, тобто мінятися з використанням статистики появи даних у попередніх блоках.

Результатом кодування є послідовність кодових слів коду Хафмена. Відомо, що ніякі два слова в цьому коді не мають однакового початку, тобто слова в послідовності можуть іти підряд без маркерів розділення.

Певні маркери мають бути лише для того, щоб вказати, де починається послідовність кодових слів, отриманих при обробці блоку 8Х8 елементів.

При відтворенні зображення виконуються наступні дії, зворотні до дій при стиску:

- декодування Хафмена та декодування серій нулів;

- деквантування (множення на відповідні значення елементів матриці дільників);

- обернені двовимірні ДКП блоків 8Х8 елементів;

- обернена кольорова субдискретизація (відтворення проміжних точок для компонент U,V шляхом інтерполяції між сусідніми точками);

-перехід від системи YUV до системи RGB.

Етапи стиску та відтворення даних при використанні формату JPEG показані на рис.
Рис.

«+» - втрат немає «–» - втрати є

Степінь стиску в форматі JPEG - від 16:1 до 25:1 без помітної втрати якості.


Стиск нерухомих зображень з використанням хвилькових перетворень


Поняття хвилькового перетворення


Дискретне хвилькове перетворення (dyscrete wavelet transform (DWT)) принципово відрізняється від спектральних перетворень.

На рис. показано конкретну структуру для смугового аналізу, яка грунтується на використанні набору ЦФ, смуги пропускання яких примикають одна до одної, з частотними характеристиками Нi(w), i=1,..,M.

рис.


y1 (n), y2 (n), y1 (n),…, yM (n) можна прорідити за теоремою Найквіста –Котельникова.


H(ω)


...


ω

рис.


Кожний смуговий фільтр має вихід уі(n), який отримується в результаті згортки вхідних даних x(n) з імпульсною характеристикою hi(n) і-го ЦФ. Якщо смуги пропускання фільтрів вибрати так, що вони покривають увесь спектр вхідного сигналу, і якщо, крім того, фільтри побудовані дуже ретельно, то сума y(n) всіх вихідних сигналів фільтрів буде доброю апроксимацією вхідного сигналу (показана пунктирним лініями на рис.)

Метод, що пропонується, відповідає використанню одного єдиного цифрового фільтру низьких частот і зсуву в частотній області спектру дискретного сигналу шляхом множення вхідних даних на експоненціальний множник. Якщо до спектру X(w) дискретного сигналу застосувати зсув частоти на величину wi , щоб отримати X (w-wi), то одержаний спектр буде відповідати новому дискретному сигналу виду (Т- інтервал дискретизації).


xi(n)= x(n) e 2 jnw iT (1)

де Т ≤ .

Я
кщо wС- максимальна частота сигналу (наприклад, аналоговий сигнал x(t) має спектр, обмежений величиною wС), потрібно виконати зсуви частоти сигналу :

де і ≤ 1,…,М-1, щоб отримати аналіз М смуг, використовуючи один ФНЧ з
частотою зрізу . Звідси випливає, що всі частотні смуги початкового спектру будуть зсунуті в смугу низьких частот [0,wС/M].

Якщо використати в якості дискретних значень частоти величини:

д
е w =2П/T=2Пf, то можна перевірити, що тепер співвідношення (1) приймає дуже простий вид : xi(n)=x(n)(-1)n, тобто просто використовується зміна знаку, що чергується.

НЧ–фільтрація початкового сигналу x(n) дає дискретний сигнал x1(n), який відповідає смузі [0,wС/2] початкового спектру, тоді як фільтрація нижніх частот сигналу x(n)(-1)n дає дискретний сигнал x2(n), що відповідає смузі [wM/2, wM] початкового спектру, зсунутий і переставлений у смугу частот [0,wM/2].

Описану процедуру можна застосувати знову до сигналів x1(n) i x2(n), розглядаючи тільки один з двох послідовних відліків ( тобто виконуючи децимацію проріджування відліків), і попереднє співвідношення буде надалі вірним, якщо використовується зсув частоти, рівний . Тоді можна отримати 4 смуги. Таким чином, цей метод може розділити спектр сигналу на число смуг, що швидко зростає. На рис. нижче показана деревоподібна структура цього методу, де . Якщо виконується r послідовних процедур, отримується 2 r смуг.

рис.


рис. Процедура смугового аналізу з використанням алгоритму зсуву спектру

дискретного сигналу і одного ЦФ нижніх частот.


Хвилькове перетворення одновимірного сигналу x(n) – це описаний вище розклад його на компоненти, кожна з яких відповідає за певну частотну смугу в спектрі початкового сигналу. Кожна з компонент, яка також є одновимірним сигналом, може розкладатися далі або ж розклад може бути припинено.

Аналогічно хвилькове перетворення для двовимірного сигналу (зображення) x(n1,n2) –це розклад його на двовимірні компоненти, кожна з яких відповідає за певну частотну область в спектрі початкого зображення. У цьому разі для реалізації хвилькового перетворення слід використовувати двовимірні цифрові фільтри. Кожна з компонент, яка є двовимірним сигналом, може розкладатися далі або ж розклад можна зупинити.

Якщо виконуємо двовимірне хвилькове перетворення зображення M N точок, то отримуємо рівно M N коефіцієнтів хвилькового перетворення - те ж саме число, що й число точок початкового зображення. Тобто, хвилькове перетворення не змінює наявного обсягу інформації.

На рис. показано так зване класичне (або логарифмічне) трирівневе хвилькове перетворення популярного тестового зображення Lena. При такому перетворенні на кожному рівні претворення, починаючи з другого, далі розкладаємо лише низькочастотну компоненту. Рівень 1 (розміру 512х512) – однорівневий хвильковий розклад початкового зображення Lena з рівня 0. Рівень 2 (розміру 256х256) показує однорівневе хвилькове перетворення низькочастотної компоненти з рівня 1. Рівень 3 (розміру 128х128) дає однорівневе хвилькове перетворення низькочастотної компоненти з рівня 2.

На рис. показано зведені разом усі 10 компонент трирівневого хвилькового перетворення, яке проілюстроване на рис.13. Отримана матриця має таке саме число відліків, як і початкове зображення.

Як базовий інструмент для розкладу сигналів, хвилькові перетворення можуть розглядатися як дуальні до більш звичних методів аналізу Фур’є. Аналіз Фур’є пов’язаний з інтуїтивним інженерним поняттям „спектру” або „частотного змісту” сигналу. Аналіз на основі хвилькових перетворень, на противагу, пов’язаний з інтуїтивним поняттям „роздільної здатності” або „масштабування” сигналу. На функціональному рівні, Фур’є-аналіз співвідноситься з хвильковим аналізом як спектральні аналізатори у порівнянні з мікроскопами.

Хвилькові перетворення витісняють більш звичний Фур’є-базовий метод у формі дискретного косинусного перетворення, що використовується у форматі стиску зображень JPEG-9. Новий стандарт стиску JPEG-2000 базується на хвилькових перетвореннях. На них грунтується й формат стиску зображень відбитків пальців (fingerprint), прийнятий ФБР(Федеральне Бюро розслідувань).

Рис. Три рівні класичного хвилькового перетворення кольорового зображення розміру 512х512

Рис. Отримані 10 компонент трирівневого класичного хвилькового перетворення


Візьмемо низькочастотну компоненту з верхнього рівня (рівень 3) трирівневого хвилькового перетворення з рис.. Ця компонента – проріджена (з коефіцієнтом 82=64) та згладжена версія початкового зображення. Дуже простий шлях стиску – залишити вказану компоненту й викинути решта 9 компонент. Отримаємо степінь стиску даних 64:1. Зауважимо, що коли потрібно наближення до початкового зображення повного розміру, слід виконати інтерполяцію низькочастотної компоненти з коефіцієнтом 64. Це можна ефективно зробити за допомогою триступеневого інтерполюючого цифрового фільтра.

Користуючись іншими з решта 9 компонент можна покращити якість відтвореного зображення, як показано на рис..

Таким чином, хвилькове перетворення природно узгоджується зі схемою передачі, яка прогресивно покращує якість отриманого зображення. Дійсно, дуже зручно мати потік бітів, який може бути зупинений у будь-якій точці, щоб забезпечити прийнятну якість відтвореного зображення. Це називається прогресивною передачею або вкладеним потоком бітів.

Така властивість ідеально підходить, наприклад, для передачі зображень у мережі Інтернет. Як відомо, Інтернет – це неоднорідна mess, стосовно числа користувачів та їх обчислювальних можливостей і фактичних пропускних здатностей. Хвилькові перетворення забезпечують природний шлях задовільнити усіх користувачів: користувачам з обмеженими ресурсами можна передати зображення нижчої якості, в той час як користувачі з потужнішими ресурсами можуть використати їх, щоб отримати зображення кращої якості.

Ця властивість також дуже корисна для Веб-браузерів, де отримання зображення нижчої якості за короткий час очікування може бути більш прийнятним, ніж отримання якіснішого зображення після тривалого часу очікування.Зображення

Прогресивний кодер

^ Потік бітів

Рис.. Відтворення зображення різної якості


Стиск зображень з використанням методу кодування областей хвилькового перетворення


У цьому методі розглядаються області коефіцієнтів логарифмічного хвилькового перетворення зображення, які мають різні розміри. Ідея полягає в тому, щоб коефіцієнти в різних областях опрацьовувати (квантувати та кодувати) по-різному, бо кожна смуга може розглядатися як відмінний випадковий процес.

На рис. показано результат типового розподілу бітів для різних областей при загальній оцінці степеня стиску 1 біт на піксель. Компоненти кодуються по-різному залежно від частотної області, за яку відповідає конкретна компонента. Низькочастотні компоненти в лівому верхньому куті несуть більше інформації, ніж високочастотні компоненти в нижньому правому куті, тому вони кодуються більшою кількістю біт. Це нерівномірне квантування. У результаті після квантування отримуємо такий степінь стиску :

{[(8+6+5+5)/4+2+2+2]/4+1+0+0]}/4=1 біт/піксель.

рис.


Стиск зображень з використанням методу дерев нулів хвилькового перетворення


Хвильковий розклад зображення можемо мислити собі як просторову множину коефіцієнтів, яка складається з дерев. Дерево коефіцієнтів хвилькового перетворення означається як множина коефіцієнтів із різних областей, що описують ту саму просторову ділянку в зображенні.

На рис. показано трирівневий хвильковий розклад зображення Lena та структуру дерева хвилькових коефіцієнтів, які відповідають за ділянку ока в зображенні. Стрілки на рис. (б) показують співвідношення батьківські вершини – дочірні вершини в дереві; H позначає високу частоту, L - низьку частоту, 1,2,3 - рівні частот. Найбільш низькочастотна компонента хвилькового розкладу представляється кореневими вершинами дерева, які знаходяться у верхньому лівому куті. Найбільш високочастотна компонента хвилькового розкладу представляється кінцевими вершинами дерева, які знаходяться у нижньому правому куті. За винятком кореневої вершини, яка має лише три дочірніх вершини, кожна батьківська вершина має чотири дочірніх вершини, а саме ділянку розміру 2х2 з тим самим просторовим розташуванням у більш високочастотній компоненті.
(а) (б)

Рис. (а) Трирівневе хвилькове перетворення зображення. (б) Дерево коефіцієнтів


Методи стиску зображень з використанням дерев нулів (EZW, SPIHT) ґрунтуються на ідеї використання багатьох проходів для кодування дерев нулів, щоб передати найбільші хвилькові коефіцієнти спочатку.

Дерева нулів переглядаємо, користуючись змінними порогами.

Множина коефіцієнтів дерева називається суттєвою, якщо значення найбільшого коефіцієнта в цій множині не менше від певного порога (наприклад, поріг може бути степенем двійки). В іншому випадку ця множина є несуттєвою. Аналогічно, коефіцієнт називається суттєвим, якщо його значення не менше від певного порога. В іншому випадку цей коефіцієнт є несуттєвим.

У кожному проході суттєвість більшої множини в дереві аналізується спочатку. Якщо множина несуттєва, вона кодується відповідним символом, і при відтворенні всі множина заповнюється нулями. В іншому випадку множина розбивається на підмножини (дочірні множини) для подальшого аналізу на суттєвість. Після того, як в поточному проході проаналізовано всі коефіцієнти, поріг перед черговим проходом зменшується вдвоє.

Основне припущення при кодуванні за допомогою дерев нулів полягає в тому, що більшість зображень можуть бути змодельовані як такі, що мають спадаючі спектральні значення. Це конкретно означає: якщо батьківська вершина дерева коефіцієнтів хвилькового пертворення несуттєва, то дуже висока ймовірність, що її дочірні вершини також будуть несуттєвими. У цьому разі дуже ефективно працює для стиску кодовий символ для дерева нулів.

Далі детально розглядаємо як приклад алгоритм EZW на підставі дерев нулів коефіцієнтів хвилькового перетворення. Цей метод запропонований Шапіро в роботі, опублікованій у 1993р. Метод SPIHT є розвитком методу EZW.

Позначення EZW утворене від слів Embedded Zerotree Wavelet. Пояснимо значення кожного із слів у цьому методі.

Слово wavelet (хвилькове) означає, що метод працює з коефіцієнтами хвилькового перетворення.

Слово embedded (вкладене) означає, що кодер стискає зображення, утворюючи потік бітів із зростаючою точністю. Тобто, коли до потоку додати більше бітів, відтворене зображення буде точнішим.

Слово zerotree (дерево нулів) означає, що метод використовує поняття дерева нулів. Хвилькове перетворення дає представлення зображення, структуроване на дерева. Дерево нулів – це четвіркове (кожна вершина розгалужується на чотири дочірніх вершини) дерево, усі коефіцієнти якого менші від поточного порогу. Це дерево кодується одним символом, а декодер відтворює його як заповнене нулями четвіркове дерево.

Ми проходимо коефіцієнти хвилькового перетворення у порядку, який називається порядком Мортона. Цей порядок схематично показаний нижче.

На кожному етапі виконують головний та підрядний проходи.

^ Головний прохід.

Якщо коефіцієнт додатній і більший від порогу, то він кодується символом p.

Якщо коефіцієнт від’ємний і за абсолютною величиною більший від порогу, то він кодується символом n.

Символом t кодується корінь дерева нулів.

Символом z кодується ізольований нуль, тобто коефіцієнт менший за абсолютною величиною від порогу, але не є коренем дерева нулів.

Якщо коефіцієнт закодовний як p або n, то ми заміняємо його для подальших проходів нулями. Крім того, вносимо його в список для підрядного проходу.

^ Підрядний прохід.

Поріг для підрядного проходу отримується зменшенням порогу для відповідного головного проходу вдвоє.

Якщо коефіцієнт більший від порогу, то він кодується значенням 1, а якщо менший – значенням 0.

Коефіцієнти кодуються в послідовних проходах. Для кожного проходу вибирається поріг, з яким порівнюються коефіцієнти. Якщо коефіцієнт більший за абсолютною величиною від порогу, то він кодується та заміняється нулем. У протилежному випадку коефіцієнт залишається для чергового проходу. Коли ми пройшли всі коефіцієнти, поріг зменшується і ми знову проходимо коефіцієнти, щоб додати більше деталей до вже закодованого зображення.

Розглянемо просте трирівневе хвилькове перетворення зображення розміру 8Х8 елементів. Матриця значень цього хвилькового перетворення наведена нижче.Оскільки найбільше абсолютне значення коефіцієнтів у цій матриці рівне 63, ми можемо вибирати початковий поріг з проміжку (31,5;63]. Нехай початковий поріг дорівнює 32. Табл.1 описує опрацювання коефіцієнтів на першому основному проході.


Табл.1 Опрацювання коефіцієнтів на першому основному проході з порогом рівним 32.


Підсмуга

Значення коефіцієнта

Кодуючий символ

Значення при відтворенні

Коментар

LL3

63

p

48

1)

HL3

-34

n

-48
LH3

-31

z

0

2)

HH3

23

t

0

3)

HL2

49

p

48
HL2

10

t

0

4)

HL2

14

t

0
HL2

-13

t

0
LH2

15

t

0
LH2

14

z

0

5)

LH2

-9

t

0
LH2

-7

t

0
HL1

7

t(z)

0

6)

HL1

13

t(z)

0
HL1

3

t(z)

0
HL1

4

t(z)

0
LH1

-1

t(z)

0
LH1

47

p

48

7)

LH1

-3

t(z)

0
LH1

-2

t(z)

0

Використовуються такі кодуючі символи: p – суттєвий додатній коефіцієнт, n – суттєвий від’ємний коефіцієнт, z – ізольований нуль, t – корінь дерева нулів.

Якщо маємо несуттєвий коефіцієнт без дочірніх коефіцієнтів, то в цьому разі ситуації t чи z не розрізняються. Ми ставимо символ t.

Далі наведені коментарі до табл.1.

1) Коефіцієнт має значення 63, яке більше від порогу 32 і додатнє. Тому використовується символ p. При декодуванні цього символа декодер замінить його на серднє значення проміжку [32,64), тобто на 48.

2) Хоча коефіцієнт 31 є несуттєвим відносно порогу 32, він має суттєве дочірнє значення на дві рівні нижче в смузі LH1 рівне 47. Тому цей коефіцієнт заміняється на символ z ізольованого нуля.

3) Величина 23 менша від 32 і всі дочірні значення (3,-12,-14,8) у смузі HH2 і всі коефіцієнти у смузі HH1 несуттєві. Коефіцієнт 23 заміняється на символ t дерева нулів, а для всіх коефіцієнтів у смугах HH2 та HH1 під час першого основного проходу не утворюються ніякі символи.

4) Величина 10 менша від 32 і всі її дочірні значення (-12,7,6,-1) також менші від порогу 32. Отже, утворюється символ t дерева нулів.

Зауважимо, що в цьому дереві порушується гіпотеза про “спадаючий спектр”, бо коефіцієнт –12 в підсмузі HL1 більший за абсолютною величиною від свого батьківського коефіцієнта 10. Проте ціле дерево має значення менші від порогу 32, а тому ще є деревом нулів.

5) Величина 14 несуттєва порівняно з 32. Її дочірні значення рівні (-1,47,-3,2). Оскільки її дочірнє значення 47 суттєве, то утворюється символ ізольованого нуля.

6) Зауважимо, що ніякі символи не були утворені для підсмуги HH2, яка при проходженні коефіцієнтів передує підсмузі HL1. Також зауважимо, що оскільки підсмуга HL1 не має дочірніх вершин, то між символами t чи z немає різниці. Ми використовуємо символ t.

7) Величина 47 суттєва порівняно з 32. Зауважимо, що для подальших основних проходів цей коефіцієнт буде замінений значенням 0; так що при черговому основному проході з порогом 16 батьківське значення 14 цього коефіцієнта буде замінене символом кореня дерева нулів.

Під час першого основного проходу, який використовує поріг 32, знайдено чотири суттєвих коефіцієнти. Ці коефіцієнти уточнюються під час першого підрядногопроходу. Перед першим підрядним проходом проміжок для всіх суттєвих коефіцієнтів – це проміжок [32,64). Перший підрядний прохід уточнить ці величини й віднесе їх до проміжку [32,48), що кодується символом 0, або до проміжку [48,64), що кодується символом 1. Тобто, межею для прийняття рішення є число 48.

Порядок дій при першому підрядному проході ілюструється в табл.2.


Табл.2 Опрацювання коефіцієнтів на першому підрядному проході.


Значення коефіцієнта

Кодуючий символ

Значення при відтворенні

63

1

56

34

0

40

49

1

56

47

0

40


Перший коефіцієнт рівний 63 і розміщується у верхньому проміжкому, центр якого дорівнює 56. Другий коефіцієнт рівний 34 і розміщується в нижньому проміжку. Третій коефіцієнт 49 є у верхньому проміжку, а четвертий коефіцієнт 47 – у нижньому проміжку.

Матриця, яка може бути відтворена декодером, виходячи з даних першого основного та підрядного проходів наведена далі.56

56

40

-40

Опрацювання продовжується на другому основному проході з новим зменшеним вдвоє порогом 16. Під час цього проходу проглядаються лише ті коефіцієнти, які ще не були ідентифіковані як суттєві на першому проході. Крім того, ті коефіцієнти, які раніше були ідентифіковані як суттєві, заміняються нулями.

Видозмінена матриця значень хвилькового перетворення перед другим основним проходом наведена нижче0

0

0

0

Таким чином, на другому основному проході коефіцієнт –31 у підсмузі LH3 кодується як суттєвий від’ємний, коефіцієнт 23 у підсмузі HH3 як суттєвий додатній, три коефіцієнти у підсмузі HL2, які раніше не були ідентифіковані як суттєві, всі кодуються як корені дерев нулів. Так само кодуються як корені дерев нулів усі чотири коефіцієнти у підсмузі LH2 та всі чотири коефіцієнти у підсмузі HH2. На цьому другий основний прохід завершується.

Список для другого підрядного проходу містить коефіцієнти (63,34,49,47,31,23), які перед цим проходом представляли три проміжки [48,64), [32,48) [16,32) кожен з шириною рівною 16.

Опрацювання уточнить кожне значення, утворивши два нових проміжки для кожного з трьох вказаних проміжків. Використовуючи середні значення проміжків як значення для відтворення, декодер утворить такі величини (60,36,52,44,28,20).

Матриця, яка може бути відтворена деклдером, виходячи з даних першого та другого основного та підрядного проходів наведена далі.60

52

44

-36

20

-28


Опрацювання продовжується далі, чергуючи основний та підрядний проходи, і може бути зупинене у будь-який момент часу.

Усі етапи кодування та декодування ілюструються нижче, а текст програми кодування та декодування наведений у додатку.

Етапи роботи EZW кодера


поріг = 32


D = pnztpttttztttttttptt


S = 1 0 1 0


поріг = 16


D = ztnptttttttt


S = 1 0 0 1 1 0


поріг = 8


D = zzzzzppnppnttnnptpttnttttttttptttptttttttttptttttttttttt


S = 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0

1 1 0 1 1 0 0 0


поріг = 4


D = zzzzzzztztznzzzzpttptpptpnptntttttptpnpppptttttptptttpnp


S = 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0


0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1


1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1


0 1 1 0 0


поріг = 2


D = zzzzztzzzzztpzzzttpttttnptppttptttnppnttttpnnpttpttppttt


S = 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1


0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1


0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0


0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1


1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1


поріг = 1


D = zzzttztttztttttnnttt


Етапи роботи EZW декодера


поріг = 16


рівень = 1


XX =


56 -40 56 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 40 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


поріг = 8


рівень = 2


XX =


60 -36 52 0 0 0 0 0

-28 20 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 44 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


поріг = 4


рівень = 3


XX =


62 -34 50 10 0 14 -14 0

-30 22 14 -14 0 0 0 0

14 14 0 -14 0 0 0 10

-10 0 -14 10 0 0 0 0

0 10 0 46 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 0 0 0 0 0 0


поріг = 2


рівень = 4


XX =


63 -35 49 11 7 13 -13 7

-31 23 15 -13 0 5 7 0

15 15 0 -13 5 -7 0 9

-9 -7 -15 9 5 0 0 0

-5 9 0 47 5 7 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 7 -5 0 7 0 7

5 11 5 7 0 0 -5 5


поріг = 1


рівень = 5


XX =


63 -34 49 10 7 13 -12 7

-31 23 14 -13 3 4 6 0

15 14 3 -12 5 -7 3 9

-9 -7 -14 8 4 -2 3 2

-5 9 0 47 4 6 -2 2

3 0 -3 2 3 -2 0 4

2 -3 6 -4 3 6 3 6

5 11 5 6 0 3 -4 4


поріг = 0.5


рівень = 6


XX =


63 -34 49 10 7 13 -12 7

-31 23 14 -13 3 4 6 -1

15 14 3 -12 5 -7 3 9

-9 -7 -14 8 4 -2 3 2

-5 9 -1 47 4 6 -2 2

3 0 -3 2 3 -2 0 4

2 -3 6 -4 3 6 3 6

5 11 5 6 0 3 -4 4


початкове зображення =


63 -34 49 10 7 13 -12 7

-31 23 14 -13 3 4 6 -1

15 14 3 -12 5 -7 3 9

-9 -7 -14 8 4 -2 3 2

-5 9 -1 47 4 6 -2 2

3 0 -3 2 3 -2 0 4

2 -3 6 -4 3 6 3 6

5 11 5 6 0 3 -4 4


відтворене зображення =


63 -34 49 10 7 13 -12 7

-31 23 14 -13 3 4 6 -1

15 14 3 -12 5 -7 3 9

-9 -7 -14 8 4 -2 3 2

-5 9 -1 47 4 6 -2 2

3 0 -3 2 3 -2 0 4

2 -3 6 -4 3 6 3 6

5 11 5 6 0 3 -4 4


різниця =


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


Наведений вище процес кодування продовжується з одного проходу до наступного, і може бути зупинений на будь-якому етапі. Для кращого представлення кодування може бути застосоване кодування Хафмена для подальшого стиску потоку на виході EZW шифратора.

Рис. нижче показує початкові зображення Lena та Barbara. Вони були стиснуті до 0,25 бітів/піксель (коефіцієнт стиску 32:1) за допомогою методів JPEG (з використанням дискретних косинусних перетворень) та EZW. Порівняємо відповідні відтворені зображення.

Для цього слід використати певні міри спотворення, які характеризують відхилення відтвореного зображення від початкового зображення.

Переважно в області опрацювання зображень використовують такі міри спотворення:

 1. середньоквадратична похибка (mean square error - MSE)

 2. відношення максимальний рівень сигналу -шум»

(peak signal –to- noise ration PSNR) .

Одиницею вимірювання для міри PSNR є децибели.

У верхній частині рисунку наведені початкові зображення Lena та Barbara.

Посередині рисунку даються відтворені після стиску методом JPEG зображення:

 • PSNR=31,6 дБ для зображення Lena

 • PSNR=25,2 дБ для зображення Barbara

У нижній частині рисунку даються відтворені після стиску методом EZW зображення:

 • PSNR=34,1 дБ для зображення Lena

 • PSNR=27,6 дБ для зображення Barbara

Як бачимо, метод EZW дає кращі характеристики для відтворених зображень.


Адаптивні хвилькові перетворення : Хвилькові пакети.


Слід зауважити, що традиційний підхід використання хвилькових перетворень з фіксованою частотною роздільною здатністю (логарифмічне хвилькове перетворення) є добрий лише в загальному для типового статистичного класу зображень. Цей клас добре узгоджується з характеристиками вибраного фіксованого перетворення. Виникає природнє питання : чи можна отримати кращі результати, підбираючи перетворення для особливого зображення, яке може не належати до типового ансамблю.

Більш точно, логарифмічне хвилькове перетворення добре підходить для типових натуральних зображень, що мають експоненційно спадні спектральні значення разом зі стійкими низькочастотними компонентами (наприклад, фон зображення) і інформаційно важливими короткотривалими високочастотними компонентами (наприклад гострі грані на зображенні).

Але є важливі класи зображень, чиї властивості не узгоджуються з логарифмічним хвильовим розкладому, наприклад, зображення, що мають стійкі високочастотні компоненти. Добрим прикладом слугують текстури штанів, шарфа чи скатертини в зображенні Barbara.

Іншим особливим класом зображень, для яких не підходить логарифмічне хвилькове перетворення, є клас зображень відбитків пальців (див. типовий приклад на рис.), які мають періодичні високочастотні ребристі фрагменти. Цим зображенням краще відповідають хвилькові розкладу, що мають добру частотну локалізацію на високих частотах.

Це спричинило пошук альтернативних хвилькових перетворень, які більш адаптивні у їх представленні і більш стійкі для великого класу зображень з невідомими або невідповідними просторово-частотними характеристиками. Хоча задача знаходження оптимального розкладу для кожного окремого зображення у світі є некоректно поставленою, ситуація стає більш цікавою, якщо ми розглядаємо велику, але скінчену бібліотеку бажаних перетворень, і підбираємо найкраще перетворення з цієї бібліотеки, адаптуючи до конкретного зображення. Щоб це було допустимим, є дві вимоги. Перша вимога: бібліотека має містити репрезентативну множину претворень (наприклад, було б добре, якби вона містила логарифмічний хвильковий розклад). Друга вимога: суттєво, щоб був швидкий спосіб пошуку в бібліотеці для знаходження найкращого для конкретного зображення перетворення.

Ці дві вимоги дають елегантне узагальнення логарифмічного хвилькового перетворення під назвою пакетний хвильковий розклад.

Хвильковий розклад, який відповідає структурі логарифмічного дерева, є найбільш відомим членом хвилькового пакету. Тоді як хвилькові розклади найкраще узгоджуються з сигналами, що мають спадний енергетичний спектр, хвилькові пакети узгоджуються з сигналами, що мають майже довільні спектральні особливості.

Переваги опрацювання, пов’язані з хвильковими пакетами, звичайно залежать від конкретного зображення. Для таких складних зображень як Barbara, показаний на рис. нижче хвильковий розклад з пакету дає кращу степінь стиску, ніж логарифмічний хвильковий розклад. Білі лінії на рис. представляють границі областей коефіцієнтів хвилькового перетворення. Характеристики стиску: 0,1825 бітів/піксель, міра спотворення відтвореного після стиску зображення PSNR=27,6 дБ.

Важливим практичним застосуванням хвилькових пакетів є стандарт ФБР для стиску зображень відбитків пальців.

Через складність, пов’язану з адаптивними перетвореннями хвилькового пакету, цей стандарт використовує фіксоване хвилькове перетворення. На рис. показано структуру цього перетворення згідно вказаним стандартом. Воно було розроблене для зображень відбитків пальців з роздільною здатністю 500 точок на дюйм з використанням спектрального аналізу та методу проб і помилок. 64 компоненти отримуємо в результаті п’ятирівневого хвилькового перетворення
рис.


Узагальнюючи адаптивні хвилькові пакети, можна ввести розбиття зображення на фрагменти і для кожного з фрагментів або групи фрагментів підбирати відповідне перетворення з пакету. Це показано на рис. нижче. Зліва маємо розбиття на фрагменти зображення, яке відділяє небо у фоні від висотного будинку та ставка на передньому плані. Справа маємо проілюстровані найкращі хвилькові перетворення з пакету для кожного фрагменту зображення. Чорні лінії представляють фрагменти зображення, а білі лінії – частотні компоненти вибраних хвилькових перетворень.

Стиск рухомих зображень


Для стиску рухомих зображень (відео) використовують формати MPEG (Motion Picture Experts Group). Степінь стиску – від 40:1 до 200:1.

На сьогодні використовуються стандарти MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.

MPEG-1 – 1992, цифрові відеоплеєри

MPEG-2 – 1995, цифрові телевізійні системи

Відрізняються лише швидкостями передачі даних :

MPEG-1 – менше 1,5 МБ/сек

MPEG-2 – 1,5-15 МБ/сек

У всіх цих стандартах регламентований лише процес декодування.

При використанні форматів MPEG при стиску додається ще один етап. Він полягає у врахуванні поблочної (блоки 8Х8 елементів) різниці між сусідніми зображеннями (кадрами).

Один з варіантів наступного етапу виглядає наступним чином. Перший кадр стискається цілий як описано раніше для нерухомих зображень. Далі порівнюємо якими блоками відрізняється кожен наступний кадр від попереднього. Стискаємо тільки ці блоки. На кожний повністю стиснутий кадр може бути від 7 до 15 частково стиснутих. Степінь стиску в MPEG порядку 40:1.

Кадри діляться на 3 групи :

1)Intra-coded (I-pictures) – кодуються без посилання на інші зображення.

2)Predictive-coded (P-pictures) – стискаються , враховуючи попередні I , P кадри.

Знаходимо різницю між кадрами поелементно. Розбиваємо зображення на блоки, запамятовуємо різницю між кадрами в блоках, запамятовуємо вектори переміщення.

IPP……..I

7-15

3)Bidirectionally predictive-coded pictures (B-pictures) .B-кадри стискаємо, використовуючи попередній і наступний кадри.

Наприклад, у фільмі послідовність кадрів така :

I B B P B B P B B P B B I B B P B B P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

При передачі стиснутого фільму послідовність буде виглядати :

I P B B P B B P B B I B B P B B P B B

0 3 1 2 6 4 5 9 7 8 12 10 11 15 13 14 18 16 17


Фрагмент n-го–го кадру може отримуватися як результат інтерполяції між відповідними елементами відповідних фрагментів (n-1)-го та (n+1)-го кадру.

IPPPP…PBI
рис.22


Основне призначення MPEG – зберігання відеоданих на компакт-дисках для застосування в системах мультимедіа, зокрема файли з розширенням AVI в середовищі Microsoft Windows.

MPEG-3-стандарт стиску для звуку, що супроводжує фільм.


^ Стиск рухомих зображень у форматі МPEG-4. Стандарт MPEG-4 у 1999 став міжнародним стандартом. Він призначається для цифрового телебачення, інтерактивних мультимедіа, інтерактивної графіки. Базується на об’єктно-орієнтованій парадигмі. Зображення розглядаються як сукупність різних обєктів, які стискаються незалежно один від одного. На зображенні виділяються окремі обєкти, які і обробляються окремо.

Наприклад,фон - нерухоме зображення, яке стискаємо з використанням хвилькових перетворень. Текстури (фон), які розглядаються в форматі, близькі до нерухомих зображень. Алгоритм стиску цих текстур базується на дискретному хвильковому перетворенні (dyscrete wavelet transform (DWT)), скалярному квантуванні, кодуванні дерев нулів та кодуванні Хафмена.

Рухомі об’єкти стискаються за стандартами MPEG-1,2.

Також маає місце глобальна компенсація руху, передаємо лише 4-8 параметрів, що описують рух камери, яка знімає цей фон.

Важливою перевагою є те, що ефективність стиску може бути суттєво покращена для певних відео послідовностей використанням відповідних та спеціально призначених обєктно-орієнтованих “інструментів” передбачення руху для кожного об’єкту у сцені. Набір техніки передбачення руху може бути використаний для дозволу ефективного кодування та гнучкого представлення об’єктів :

 • стандартні 8*8 чи 16*16 пікселів поблочні обрахунки та компенсація руху.

 • Глобальна компенсація руху, що базується на трансляції статичного “спрайту”. Статичний спрайт – це можливо велике статичне зображення, що описує панорамний фон. Для кожного сусіднього зображення в послідовності тільки 8 параметрів глобального руху, що описують рух камери, кодуються для відтворення об’єкту. Ці параметри представляють відповідне афінне перетворення спрайту, переданого в першому кадрі.

Опрацювання звукових сигналів


Багато напрямків мовних технологій (опрацювання мовних сигналів з певною метою: стиск мовних сигналів, cинтез мови, зміна темпу мовлення, розпізнавання або визначення емоційного стану людини за голосом, діагностика степені певних захворювань, розпізнавання мови) на сьогодні інтенсивно розвиваються та знаходять усе більше застосування в різноманітних сферах.

Розпізнавання мови є одним з найскладніших напрямків мовних технологій, який можна застосувати в багатьох областях.

Важливим моментом при опрацюванні мовних сигналів у цифровому вигляді є вибір частоти дискретизації та розрядності відліків у бітах при переході за допомогою аналого-цифрового перетворювача від неперервного до дискретного мовного сигналу.

Загалом вважається, що для звукових сигналів (спів людини, музика, мова, інші звукові сигнали типу дзенькання кришталю) гранична частота не перевищує 22 КГц. Тому для дискретизації звукових сигналів беруть стандартні частоти 44,1 КГц або 48 КГц. Розрядність відліків цифрового звукового сигналу – 16 біт.

Проте мовні сигнали зокрема мають звужений діапазон частот – від 0 до 8 КГц. Тому при опрацюванні мови досить дискретизувати неперервні сигнали з частотою дискретизації 16 КГц та брати 16-бітові відліки.

У деяких часткових випадках основні спектральні складові сигналів знаходяться в ще вужчому діапазоні,й замість частоти дискретизації 16 КГц можна взяти частоту дискретизації 8КГц.


Мовні технології.


 1. Стиск мови (кодування мови)

 2. Синтез мови: (маємо текст, треба його озвучити)

  1. Компілятивний синтез

(Виділяються певні одиниці мови, звуки мови, після цього утворюють слова, речення)

  1. Формантний синтез

(Будують математичну модель, щоб отримати різні одиниці мови)


 1. Розпізнавання диктора за голосом.

  1. Верифікація

  2. Ідентифікація

 2. Визначення емоційного стану людини за голосом.

 3. Визначення хвороби,емоційного стану за голосом.

 4. Розпізнавання мови.

(Є мовний сигнал, треба отримати відповідний текст)


Ідея розпізнавання мови полягає в наступному :

  1. набрати множину мовних еталонів.

  2. порівнювати невідомий сигнал з кожним з еталонів

  3. знайти найближчий еталон.
Найпростіший розпізнавач мови.


Маємо сигнал х(n). Пропускаємо його через набір цифрових фільтрів (кількість фільтрів –16).Частотний діапазон сигналу від 0 до 8 кГц (для мовних сигналів) розбиваємо на 16 рівних смуг.

рис.32


В результаті отримуємо 16 сигналів. Ділимо число відліків на 16 рівних частин.рис.33


На кожному відрізку знаходимо середнє значення . В результаті маємо 16*16=256 точок. Далі проводимо навчання системи розпізнавання, повторюючи по три рази слова :

Нуль нуль нуль

256 256 256


один один один

256 256 256


дев’ять дев’ять дев’ять

256 256 256

Обробляємо ці мовні сигнали , для кожної команди отримуємо по три вектори по 256 значень. Це будуть еталони. Далі диктор вимовляє невідоме слово, яке обробляється , в результаті отримується вектор довжиною 256 точок. Порівнюємо його по черзі зі всіма еталонами таким чином :Відстань між цими двома векторами задаються таким чином :

Це Евклідова відстань між двома векторами. Рахуємо всі відстані. Де відстань буде мінімальною – там буде наше слово.

Якість розпізнавання залежить від процента правильно розпізнаних слів.

Проблема в тому, що навіть еталони одного слова різні – міняється спектральна складова. Є ще темпоральні відмінності (зміна темпу і т.п.).


Звуки є різні :

 1. вокалізовані (квазіперіодичні) – а, о, у, і, и, е, м, н, р, й ;

Такі звуки змінюються в протяжності :

рис.34


 1. невокалізовані

 2. вибухові - б, п, т, д.

Такі звуки виглядають так :
Використання динамічного розпізнавання.


Мовний сигнал параметризується – розбивається на відрізки по 25 мс. Потім отримуємо вектор з 24 спектральних значень.

Кількість таких векторів може бути різною. Вона залежить від мовного сигналу, який опрацьовувався.

Після цього будуємо матрицю відстаней між векторами сигналу, що хочемо розпізнати, і векторами еталону.
рис.35


Базуючись на отриманій таблиці, будуємо таблицю шляхів.

, i=1,2,….,I j=1,2,…,Jрис.36


Мета – встановити найкращу відповідність між векторами. Наприклад, вектору a1 може відповідати b1 або b2, ..., bj, і т.д. Кожен вектор еталону можемо повторити, а можемо перейти до наступного вектора. Але повторювати два рази забороняється.рис.37Користуючись цією моделлю, будуємо шляхи (або діагональні, або вертикальні відрізки, дивитися рис. вище). Це буде виглядати :
Вибираємо мінімальний шлях. Це і буде відстанню між сигналом і еталоном. По якому еталону відстань буде мінімальною, тому еталону і відповідає наш сигнал.
Формально рух по матриці буде виглядати наступним чином :
Будь-який під шлях оптимального шляху має бути оптимальним.

Модель може бути ускладненою :рис.38


Тоді дозволені шляхи виглядатимуть :рис.39


І матриця шляхів S буде мати ще третій запис.

Така система добре працює для обмеженого словника і одного диктора. Але виникає неприємний момент : в мовному сигналі можуть бути паузи спочатку і в кінці , а в еталоні пауз немає. В такому випадку в еталоні можна додати вектори пауз, які можна повторювати.

рис.40


Наприклад, число векторів сказаного слова “п’ять” та еталонів “0..9” :

“5”

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

98

23

38

23

23

45

34

46

39

39

60


Приклад :рис.41

  1   2
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень iconНаціональний університет „львівська політехніка” Інститут ікта кафедра еом спеціальність скс, ксм семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Екзаменаційний білет №1
Використання пліс для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень – 
Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень iconРецензія на методичні вказівки “Стиск зображень з використанням дискретних косинусних перетворень” (укладачі Є. Ваврук, Р. Попович) до лабораторної роботи з дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень” для студентів спеціальностей 091501 І 091501 "Комп'ютерні
Ваврук, Р. Попович до лабораторної роботи з дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень”...
Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень iconНаціональний університет „львівська політехніка” Інститут ікта кафедра еом спеціальність скс, ксм семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №2
Використання пліс для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень - 3 бали
Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень icon"Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень"
Особливості діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень
Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень icon"Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень"
Особливості діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень
Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень iconНа методичні вказівки "Стиск зображень з використанням дискретних косинусних перетворень"
Ваврук, Р. Попович до лабораторної роботи з дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень”...
Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень iconКурс лекцій "Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень" Лекція №7
Тема: Використання віконної обробки при гармонійному аналізі сигналів методом дпф
Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень icon"Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень"
Апаратна реалізація І час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму шпф)
Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень iconНаціональний університет „львівська політехніка” Інститут ікта кафедра еом спеціальність скс, ксм семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1 Білет №1
Визначити розрядність ша І шд процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №1)
Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень iconНаціональний університет „львівська політехніка” Інститут ікта кафедра еом спеціальність скс, ксм семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1 Білет №1
Визначити розрядність ша І шд процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №1)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы