Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин icon

Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машинНазваниеМетодичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин
страница1/8
Дата конвертации18.01.2013
Размер351.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут комп’ютерної техніки, автоматики та метрології

Кафедра “Електронні обчислювальні машини”


Методичні вказівки
до лабораторних робіт
з курсу “Комп’ютерна електроніка”Львів – 2003


Методичні вказівки до лабораторних робіт складені у відповідності до освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти напряму 0915 “Комп’ютерна інженерія”.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з “Комп’ютерної електроніки” складені старшим викладачем Паньківим Русланом Степановичем.


___ травня 2003 року __________________


Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин.

Протокол №__ від “___” _______ 2003 р.


Завідувач кафедри електронних

обчислювальних машин ___________________ проф., д.т.н. Мельник А.О.


Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні методичної комісії базового напряму 0915 “Комп’ютерна інженерія”.

Протокол №__ від ___ червня 2003 р.


^

Лабораторна робота №1
Дослідження схем випростовування


Живлення електронної апаратури від електромережі змінного струму є найбільш економічним, зручним і надійним. Для цього змінний струм перетворюють у пульсуючий, тобто в струм постійного напрямку, що періодично змінюється по величині. Потім пульсації зменшують до допустимої величини. Процес перетворення змінного струму в пульсуючий називається випростовуванням, а процес зменшення пульсацій називається згладжуванням. Відповідний пристрій називається випростовувачем, до складу якого входять власне випростовувач та згладжуючий фільтр. Основним елементом випростовувачів є напівпровідниковий діод — пристрій з двома виводами, що містить один електронно-дирочний перехід. Напруга до діода може прикладатися в прямому або в зворотньому напрямку. Опір діода для прямого напрямку струму в сотні-тисячі разів менший, ніж в зворотньому. Найбільше застосування отримали германієві та кремнієві діоди, використовуються також діоди, що виконані на основі арсеніда галія.

Основною характеристикою напівпровідникового діода є вольтамперна характеристика. Для порівняння на рис. 1 приведені типові вольтамперні характеристики германієвого та кремнієвого випростовуючих діодів. Кремнієві діоди мають в багато разів менші зворотні струми, ніж германієві. Допустима зворотня напруга кремнієвих діодів сягає 1000 ... 1500 В, а у германієвих діодів лежить в межах 100 ... 400 В. Внаслідок того, що у германієвих діодах можна отримати опір в прямому напрямку в 1,5 ... 2 рази менший, ніж у кремнієвих, то пряме падіння напруги у германієвих діодах також менше, ніж у кремнієвих. Відповідно, на германієвих діодах розсіюється в стільки ж разів менша потужність і їх вигідніше використовувати у випростовуючих пристроях низької напруги.


Рис. 1. Порівняльні типові вольтамперні характеристики
германієвого (1) та кремнієвого (2) діодів.

Найпростіший випростовувач та часові діаграми його функціонування показані на рис. 2. Як видно, падіння напруги UВИХ на резисторів навантаження RH присутнє тільки половину періоду вхідної напруги UВХ , тобто від джерела напруги живлення струм споживаєтья тільки половину періоду. Через це така схема дістала назву однопівперіодної схеми випростовування.


Рис. 2. Однопівперіодний діодний випростовувач.

На рис. 3 на виході однопівперіодного випростовувача включений згладжуючий фільтр, тут же зображені відповідні часові діаграми вхідної UВХ та вихідної UВИХ напруг. В якості згладжуючого фільтра використовуються конденсатори, а також Г-подібні чи П-подібні RC- або LC-фільтри (фільтри низьких частот).

Рис. 3. Однопівперіодний діодний випростовувач із згладжуючим фільтром.

Основні характеристики фільтра — коефіцієнт фільтрації КФ та коефіцієнт згладжування пульсацій КЗП . Разом із зменшенням пульсацій вихідної напруги фільтр зменшує постійну складову напруги на виході. Коефіцієнт фільтрації КФ рівний

, (1)

де UВИХ.З - змінна складова напруги на вході фільтра;

UВХ.З - змінна складова напруги на виході фільтра.

Коефіцієнт згладжування пульсацій КЗП можна визначити з співвідношення:

, (2)

де UВХ.П - постійна складова напруги на вході фільтра;

UВИХ.П - постійна складова напруги на виході фільтра.

Чим ближче до 1 відношення постійних складових на вході і виході, тим більш якісний фільтр. А також, фільтр вважаємо тим кращим, чим більші коефіцієнти КФ і К.

Коефіцієнт фільтрації можна розрахувати через параметри схеми фільтра

, (3)

де w — кругова частота напруги;

m — кількість півперіодів вхідної напруги за один період.

Резистор фільтра RФ використовується для обмеження струму заряда фільтруючого конденсатора СФ, який протікає через випростовуючий діод. Його опір невисокий і приблизно становить 20 ... 100 Ом. В багатьох випадках випростовувачі напруги змінного струму використовуються сумісно з понижуючими силовими трансформаторами. При цьому, струм заряда фільтруючого конденсатора обмежується індуктивним опором вторинної обмотки трансформатора і використання додаткового резистора у фільтрі непотрібне.

При використанні однопівперіодного випростовувача від джерела живлення струм споживається тільки півперіода коливань вхідної напруги. Інші півперіода діод знаходиться під зворотньою напругою і струм через нього практично не протікає. При використанні фільтруючих конденсаторів та значному струмі споживання, максимальне значення зворотньої напруги може сягати величини подвійної амплітуди вхідної напруги. Випростовувачі без згладжуючого конденсатора використовуються досить рідко, у випадку, якщо величина пульсацій напруги не має істотного значення, наприклад, для живлення електромагнітних реле.

Однопівперіодну схему випростовування використовують при потужностях в навантаженні до 10 Вт. Її переваги — мінімальна кількість елементів, низька собівартість, можливість використання без трансформатора. Недоліки однопівперіодного випростувача — низька частота пульсацій (рівна частоті вхідної напруги), малий час заряда фільтруючого конденсатора (рівний інтервалу, коли вхідна напруга перевищує напругу на конденсаторі), підвищена зворотня напруга, при використанні трансформатора — підмагнічування його магнітопровода постійним струмом.

  1   2   3   4   5   6   7   8
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин
Методичні вказівки до лабораторних робіт складені у відповідності до освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти...
Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconМетодичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу проектування контролерів периферійних пристроїв до видання
Слухали: про затвердження текстів методичних вказівок з виробничої практики (укладачі Р. Б. Дунець та Я. С. Парамуд) для студентів...
Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconКафедра “Телекомунікації”
Методичні вказівки затверджено на засіданні кафедри “Телекомунікації” Національного Університету “Львівська політехніка”
Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconМетодичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу «Проектування контролерів периферійних пристроїв», укладач Кочан Р. В
Наведені теоретичні відомості дозволяють підготовитися до виконання кожної лабораторної роботи, а приклади, приведені в теоретичних...
Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Менеджмент» студентами спеціальності 050100 «Економіка підприємства»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу “Менеджмент” студентами спеціальності 050100 “Економіка підприємства” /...
Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження замкнутих стохастичних аналітичних моделей обчислювальних систем" для студентів базового напрямку "Комп’ютерні науки"
Моделювання систем: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження замкнутих стохастичних аналітичних моделей обчислювальних...
Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Застосування засобів об’єктно-орієнтованого програмування в лінгвістичних задачах" за спеціальністю 07. 030505 "Прикладна лінгвістика"
...
Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу 10 Тема Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 10
Розділ Навчально-методичне забезпечення. Методичні вказівки до вивчення тем курсу 10
Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей
Заключним етапом навчальної підготовки студента у вузі є дипломне проектування та захист дипломного проекту (дипломної роботи)
Методичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин iconСистема Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Tеорія І проектування комп’ютерів, комплексів, систем та мереж” для студентів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы