Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки icon

Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівкиНазваниеСистема Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки
страница1/18
Дата конвертации18.01.2013
Размер1.01 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Мова опису апаратних засобів комп’ютера - VHDL. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Tеорія і проектування комп’ютерів, комплексів, систем та мереж” для студентів спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі” /Укл. А.О. Мельник, О.М.Почаєвець. Львів, ДУ “ЛП”, 1997.


Система Автоматизованого Проектування НВІС Alliance. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Tеорія і проектування комп’ютерів, комплексів, систем та мереж” для студентів спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі” /Укл. А.О. Мельник, О.М.Почаєвець. Львів, ДУ “ЛП”, 1997.


Укладачі: А.О. Мельник, доктор технічних наук, професор.

О.М. Почаєвець, асистент.


Редакція: С.В. Хомич, асистент.


Відповідальний за випуск: А.О. Мельник, доктор технічних наук, професор.


Рецензенти: В.В. Троценко, кандидат технічних наук, доцент.

Л.О. Лукащук, кандидат технічних наук, доцент.

ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

I. VHDL - МОВА ОПИСУ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ КОМП\'ЮТЕРА 5

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 5

1.1. ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СХЕМ 5

1.2. РІВНІ ОПИСУ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ 5

1.2.1. ІНТЕРФЕЙСНИЙ ОПИС 5

1.2.2. АРХІТЕКТУРНИЙ ОПИС 6

1.2.2.1. Архітектурний опис на структурному рівні 7

1.2.2.2. Архітектурний опис на поведінковому рівні 7

1.2.2.3. Архітекрурний опис на рівні часової діаграми 8

2. ІЛЮСТРАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ VHDL ДЛЯ ОПИСУ
ЦИФРОВИХ СИСТЕМ 8


2.1. СХЕМА ПРИСТРОЮ 8

2.2. ІНТЕРФЕЙСНИЙ ОПИС 9

2.3. АРХІТЕКТУРНИЙ ОПИС 11

II. ПРИКЛАД ОПИСУ МОВОЮ VHDL 15

3.VHDL ЯК МОВА ПРОГРАМУВАННЯ 16

3.1.ЛЕКСЕМИ 16

3.1.1. КОМЕНТАРІ 16

3.1.2. ІДЕНТИФІКАТОРИ 16

3.1.3. ЧИСЛОВІ КОНСТАНТИ 17

3.1.4. СИМВОЛИ 17

3.1.5. РЯДКИ 17

3.1.6. БІТОВІ РЯДКИ 17

3.2. ТИПИ ДАНИХ ТА ОБ’ЄКТИ 18

3.2.1. ЦІЛОЧИСЕЛЬНІ ТИПИ 18

3.2.2. ТИПИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН 18

3.2.3. ТИП З РУХОМОЮ КРАПКОЮ 19

3.2.4. ПЕРЕЛІЧУВАЛЬНІ ТИПИ 19

3.2.5. МАСИВИ 20

3.2.6. ЗАПИСИ 20

3.2.7. ПІДТИПИ 21

3.2.8. ОБ’ЄКТИ 21

3.2.9. АТРИБУТИ 22

3.3. ВИРАЗИ ТА ОПЕРАТОРИ 22

3.4. КОНСТРУКЦІЇ 23

3.4.1. ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ ЗМІННИМ 23

3.4.2. УМОВНА КОНСТРУКЦІЯ IF 23

3.4.3. УМОВНА КОНСТРУКЦІЯ CASE 24

3.4.4. КОНСТРУКЦІЯ ЦИКЛУ LOOP 24

3.4.5. ПОРОЖНЯ КОНСТРУКЦІЯ 25

3.4.6. КОНСТРУКЦІЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 25

3.5. ПІДПРОГРАМИ ТА ПАКЕТИ 25

3.5.1. ПРОЦЕДУРИ ТА ФУНКЦІЇ 25

3.5.2. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ПІДПРОГРАМ 27

3.5.3. ПАКЕТИ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТІЛА ПАКЕТУ 27

3.5.4. ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ ТА ВИДИМІСТЬ ІМЕН 28

4. СТРУКТУРНИЙ ОПИС МОВОЮ VHDL 28

4.1. ДЕКЛАРУВАННЯ ЕЛЕМЕНТА 28

4.2. ДЕКЛАРУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ЕЛЕМЕНТА 29

4.2.1. ДЕКЛАРУВАННЯ СИГНАЛІВ 30

4.2.2. БЛОКИ 30

4.2.3. ДЕКЛАРУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ 31

4.2.4. ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТІВ 31

5. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС МОВОЮ VHDL 32

5.1. ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ 33

5.2. ПРОЦЕСИ ТА ДИРЕКТИВА WAIT 34

5.3. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ 35

5.3.1. УМОВНЕ ПРИВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ 35

5.3.2. ВИБІРКОВЕ ПРИСВОЄННЯ ЗНАЧЕНЬ СИГНАЛАМ 36

5.4. ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ СИСТЕМАМИ НА ШИНІ 36

5.5. НУЛЬОВА ТРАНЗАКЦІЯ 38

5.6. ДИРЕКТИВА GENERATE 38

III. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НВІС ALLIANCE 40

6. ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ ALLIANCE 40

6.1. СИМУЛЯЦІЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 42

6.2. РОЗРОБКА НА СТРУКТУРНОМУ РІВНІ 42

6.3. ПРОЕКТУВАННЯ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ 42

6.4. ВЕРИФІКАЦІЯ 42

6.5. ОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАЙЛУ 43

7. ГОЛОВНІ ПРОГРАМИ СИСТЕМИ ALLIANCE 43

8. БІБЛІОТЕКИ ЕЛЕМЕНТІВ КРИСТАЛУ ТА ПАРАМЕТРИЧНІ ГЕНЕРАТОРИ 45

8.1. СТАНДАРТНІ БІБЛІОТЕКИ 45

8.2. ПАРАМЕТРИЧНІ ГЕНЕРАТОРИ 45

9. ПРИКЛАД СИНТЕЗУ КРИСТАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТУ ПРОГРАМ ALLIANCE 47

9.1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПАКЕТУ ALLIANCE 47

9.2. ПРИНЦИПОВА ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ДЛЯ СИНТЕЗУ КРИСТАЛУ 47

9.3. МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ 48

9.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ЗМІННИХ ОТОЧЕННЯ,
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 49

9.5. СИМУЛЯЦІЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 49

9.6. РОЗРОБКА НА СТРУКТУРНОМУ РІВНІ 51

9.7. ПРОЕКТУВАННЯ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ 63

9.8. ВЕРИФІКАЦІЯ 64

9.9. ОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАЙЛУ 66^

I. VHDL - МОВА ОПИСУ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРАVHDL є мовою для опису цифрових електронних систем. Вона з’вилась в результаті виконання програми Уряду США по створенню надшвидкісних інтегральних схем НШІС (Very High Speed Integrated Circuits), яка була ініційована в 1980 році. В ході виконання цієї програми виникла необхідність в стандартній мові для опису структур і функцій інтегральних схем (ІС). В результаті аналізу вже існуючих мов опису апаратних засобів AHPL, CDL, CONLAN, IDL, ISPS, TEGAS, HDL, ZEUS, використовуваних провідними фірмами комп’ютерного профілю, була розроблена мова VHDL (VHSIC Hardware Description Language). В 1987 році ця мова була адаптована в якості стандарту в США інститутом інженерів-електриків та електроніків (IEEE).

VHDL спроектована для всього спектру потреб, які виникають в процесі проектування. По перше, вона дозволяє описати структуру проекту, тобто його поділ на складові частини та їх взаємозв’язок. По друге, вона дозволяє описати функцію проекту використовуючи подібні до мови програмування форми. По третє, як результат, вона дозволяє відмоделювати проект перед початком виготовлення, так що проектувальники можуть швидко порівняти альтернативи та перевірити правильність функціонування без затримки та витрат на апаратне макетування.

Метою цієї роботи є надання можливості швидкого вникнення в суть VHDL шляхом розгляду її загальної структури та базових концепцій. Для цього використовується неформальний опис засобів на мові з наданням прикладів для їх ілюстрації. Ця робота не описує всіх аспектів мови. Для отримання більш детальної інформації можна скористатись стандартом “IEEE Standard VHDL Language Reference Manual”. Однак слід застерегти, що стандарт подібний юридичному документу і є дуже важким для читання на етапі початкового ознайомлення з мовою. Для користування роботою передбачається наявність знань про те, як писати комп’ютерні програми, використовуючи стандартні мови програмування, такі як Pascal, C або Ada. В роботі синтаксні особливості мови пред­ставляються в формі Наура-Бекуса (ФНБ). Синтаксні специфікації взяті з IEEE VHDL-стандарту. Приводяться також конкретні ілюстрації для показу особливостей мови.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconМетодичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу проектування контролерів периферійних пристроїв до видання
Слухали: про затвердження текстів методичних вказівок з виробничої практики (укладачі Р. Б. Дунець та Я. С. Парамуд) для студентів...
Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин
Методичні вказівки до лабораторних робіт складені у відповідності до освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти...
Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт обговорені та схвалені на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин
Методичні вказівки до лабораторних робіт складені у відповідності до освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти...
Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу 10 Тема Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 10
Розділ Навчально-методичне забезпечення. Методичні вказівки до вивчення тем курсу 10
Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей
Заключним етапом навчальної підготовки студента у вузі є дипломне проектування та захист дипломного проекту (дипломної роботи)
Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconМетодичні вказівки до лабораторного заняття з дисципліни " Бази даних в інформаційно-комп'ютерних технологіях" для студентів базового напрямку 091 "Електронні апарати"
Вивчення задач та основних кроків і практичне виконання етапу інфологічного проектування бази даних
Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconМетодичні вказівки з дисципліни "міжнародна економіка" для студентів спеціальностей
Плани семінарських занять та методичні вказівки з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальностей 050106 “Облік І...
Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconМетодичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу «Проектування контролерів периферійних пристроїв», укладач Кочан Р. В
Наведені теоретичні відомості дозволяють підготовитися до виконання кожної лабораторної роботи, а приклади, приведені в теоретичних...
Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconПротокол сигналізації ір-телефонії H. 323 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу
Протокол сигналізації ір-телефонії Н. 323”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Система Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки iconПротокол сигналізації ір-телефонії mgcp методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу
Протокол сигналізації ір-телефонії mgcp”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы