Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні icon

Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в УкраїніНазваниеДеякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні
Дата конвертации10.09.2012
Размер42.99 Kb.
ТипДокументы

Бузунов Р.А.

Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні

Соцiально-економiчнi й політичні зміни в суспiльствi, змiцнення державностi України, входження її у свiтове спiвтовариство неможливi без структурної реформи нацiональної системи вищої освiти. Прiоритетним завданням для України є модернізація вищої освiти вiдповiдно до положень Болонської декларації. Одним iз напрямків гармонізації законодавства є впровадження кредитно-модульного навчання як новiтньої моделi органiзацiї навчального процесу. Це потребує проведення ретельного комплексного дослідження у цієї сфері.

Доповімо, що в ході комплексного дослідження кредитно-модульної системи було вивчено детермінуючий, історичний, семантичний, діалектичний та адміністративно-правовий її аспекти з огляду на іноземний досвід в цієї сфері. Зупинимося на деяких з них.

Історичний аспект кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Дослідження цієї проблеми показують, що виникнення Болонського процесу, зокрема модульних технологій та кредитної системи навчання є наслідками формування економічної сили держав Європи, що мали тенденцію спаду економіки порівняно із США. Нерозвиненість державних структур, які б мали забезпечити ринок праці в Європі стало на заваді якісному, цілеспрямованому та міцному формуванню господарчого сектору. Причиною тому стала неможливість швидко прилаштовуватися до мінливих потреб ринку праці в плані відсутності персоналу (робочої сили). Модульні системи (технології) навчання стали інструментом поповнення робочих місць належно підготовленими працівниками, які задовольняли потреби роботодавців. Завдяки модульним технологіям стала можливою підготовка працівників для будь-яких потреб держави, Європейського простору завдяки їх гнучким навчальним планам, діяльнісному самостійному підходу до отримання трудових навичок. Дослідження показали, що в деяких країнах Європи модульні технології у тому чи іншому вигляді були закріплені на законодавчому рівні. Крім того, слід відзначити, що в системі підготовки модульний підхід здійснює самі перші кроки. Виявляються істотні різночитання основного принципового поняття –„модуль” і недостатня ясність того - що є „модульне навчання”.

Семантичний аспект кредитно-модульної системи організації навчального процесу.


Дослідження семантичного аспекту та проведення понятійного аналізу терміну кредитно-модульна система організації навчального процесу дозволяє зробити висновок, що під кредитно-модульною системою організації навчального процесу слід розуміти сукупність заходів щодо нормативно-правового, науково-методичного та організаційного забезпечення певного типу (моделі) організації навчального процесу, що складається з двох взаємопов’язаних складових: кредитної системи навчання та гнучкої технології навчання, де в якості останньої може бути використана і модульна система (технологія) навчання через реалізацію будь-якого її виду, наприклад модульно-рейтингової системи (технології) навчання, що є одною з провідних. Крім того, кредитно-модульна система організації навчального процесу є явищем правовим, бо вона відбивається у підзаконних нормативно-правових актах України і її запровадження так чи інакше пов’язують із дією міжнародних нормативних актів, функціонування державного управління в сфері вищої освіти України. Можна визначити кредитно-модульну систему організації навчального процесу як складне освітньо-соціальне та правове явище. З одного боку вона являє собою світову інтегративно-освітню тенденцію, що покликана сприяти підвищенню якості освіти, конкурентоспроможності, мобільності та гарантії працевлаштування випускників в Україні. З іншого боку, вона є системою, яка підлягає керуванню відповідними органами державної виконавчої влади в сфері освіти відповідно до вимог законодавчої бази України. Кредитно-модульна система організації навчального процесу є однорідною сутністю щодо загального поняття організації навчального процесу, з чого стає за можливе її врегулювання подібним нормативно-правовим актом (в нашому випадку, Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу, яке повинне бути затверджено наказом Міністерства освіти та науки України).

Адміністративно-правовий аспект кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Правильне розуміння сутності механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу є найважливішим чинником адаптації та належного запровадження вимог Болонського процесу до вищої освіти України. Вирішення цієї проблеми дозволить у подальшому забезпечити належне функціонування цієї системи, за рахунок вдосконалення законодавства в цій сфері.

Окрім цього, без з’ясування сутності цього механізму не уявляється можливим подальше дослідження його складових елементів.

Автором проведено ґрунтовне узагальнення базових визначень механізму адміністративно-правового регулювання, які існують в теорії адміністративного права та на основі цього пропонується власне сформульоване автором визначення механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу, під яким слід розуміти цілісну сукупність правових засобів (елементів механізму адміністративно-правового регулювання), за допомогою яких здійснюється імперативно-нормативне та дозвільно-регламентуюче впорядкування щодо запровадження, організації і функціонування елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу, внаслідок чого відбувається вплив на суспільні відносини у сфері діяльності цієї системи з метою належної правової взаємодії суб’єктів і об’єктів в межах самокерованої системи, якою є вищий навчальний заклад.

Отже, для належної адаптації вимог Болонського процесу, зокрема запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні слід здійснювати постійний моніторинг за цією проблемою, розпочинати комплексні дослідження та особливу увагу приділяти іноземному досвіду в сфері застосування кредитно-модульної системи. Основна проблема — фі­нансування процесу вступу України в європей­ський освітянський простір, а також наближення вузу до свого студента, споживача навчальних послуг, технологій, як це відбувається у багатьох європейських країнах [3, с. 7].

Важливою проблемою є забезпечення переходу до нової вищої освіти суспільства. Сформовані погляди пересічного громадянина на освіту, сус­пільна освітня свідомість повинна спрямовуватись на прийняття нового у здобутті вищої освіти. Ви­никає необхідність у створенні базових техноло­гічних центрів для методичного забезпечення ву­зів у перехідний період.
Похожие:

Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні icon1. Уведення двоциклового навчання
Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування. Із 1998 по 2003 рік у рамках...
Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні icon1. Уведення двоциклового навчання
Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування. Із 1998 по 2003 рік у рамках...
Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні iconРеферат на тему: Система вищої освіти України Структура вищої освіти України розбудована
Структура вищої освіти України розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена юнеско, ООН та іншими...
Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні iconДеякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти
З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти Кабінет Міністрів України
Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні iconСистема вищої освіти України
Структура вищої освіти України розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена юнеско, ООН та іншими...
Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні iconБолонський процес та вища освіта в Україні
У 1998 році у м. Болоні європейськими міністрами освіти була підписана спільна декларація про єдині засади розбудови системи вищої...
Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні iconБолонський процес І вища освіта в україні
У 1998 році у м. Болоньї європейськими міністрами освіти була підписана спільна декларація про єдині засади розбудови системи вищої...
Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні iconТема № Система освіти в Україні та навчання іноземних мов > Основні принципи освіти І зміни у навчанні іноземних мов
До основних принципів освіти відносять: пріоритетність освіти, демократизацію освіти, гуманізацію освіти, гуманітаризацію освіти,...
Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні iconПро затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське І світове освітнє співтовариство на період до 2010 року
З метою подальшого розвитку національної системи освіти, забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції в європейське І світове...
Деякі проблеми адаптації положень Болонського процесу в систему вищої освіти в Україні iconКабінет міністрів україни постанова від 31 грудня 2005 р. N 1312
Україні та з метою підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до вищої освіти І створення передумов...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы